Job
Wotfo Gudbala Pipul Abum Trabul?
Wal dijan det stori blanga det olmen neim Job. God bin larram Seitin testimbat im brabli adbalawei. Imbin lujim ol im ebrijing en ol im san en doda olabat du, en imbin jidan brabli sikwan men du. Job bin sabi God nomo bin panishim im, bat im thribala fren bin reken God bin panishim im dumaji imbin dum brabli nogudbala ting. Bambai God bin meigim olabat sabi oni im na sabi ebrijing. Wal Job bin kipgon trastimbat God langa gudtaim en langa adtaim en im nomo bin gibap.
1
Job en im femili olabat
Wal dijan na det stori blanga det men neim Job hubin jidan langa det kantri gulum As, en imbin rispek langa God brabliwei, en imbin brabli gudbala en im nomo bin dum eni nogudbala ting.
Wal Job bin abum sebenbala san en thribala doda. Imbin abum 7,000 ship, en 3,000 kemul, en 1,000 buligi, en 500 dongki, en detmatj wekinboi en wekingel. Job bin mowa ritjwan langa eni pipul hubin jidan deya sanraiswei.
Wal blanga im san olabat, deibin oldei deigim pleis blanga abumbat padi langa olabat haus. En det sebenbala san blanga Job bin oldei welkam olabat thribala sista blanga kaman en dagadagat daga en dringgimbat garram olabat. Afta ebri padi, det olmen neim Job bin oldei jingat langa im bigininimob blanga kaman langa im blanga abum det serramoni blanga askim God blanga larramgo olabat fri brom ol detlot nogudbala ting weya olabat bin oldei dumbat. Imbin gidap ailibala gin, en imbin oldei go en gibit det sekrifais ofring blanga olabat. Dumaji imbin jinggabat, “Maitbi olabat bin dum nogudbala ting, en maitbi olabat bin tok nogudbalawei blanga God.”
YAWEI en ola einjul en det nogudwan einjul bin midap
Wal wandei detlot einjul bin majurrumap miselp raidaran langa YAWEI det trubala God. Det nogudwan einjul gulum Seitin hubin oldei testimbat pipul bin deya du garram olabat. Jen 6:2
Wal YAWEI bin askim im, “Wanim yubin dumbat?”
Wal det nogudwan einjul bin tok, “Aibin go ebriweya langa dijan wel.”
Wal YAWEI bin askim im, “Wanim yu reken blanga main wekinmen neim Job? Nomo enibodi langa dijan wel wulijim im, en imbin oldei rispek langa mi brabliwei en imbin jandap brabli strongbala, en im nomo bin dum eni nogudbala ting.” Lagijat na God bin tok.
Wal det nogudwan einjul bin tok, “Wal wotfo im oldei abum loda rispek langa yu? Dumaji yu oldei lukaftum langa im brabli gudwei. 10 Yu jis laik det bigwan wol weya oldei stapam pipul brom ardimbat im, en nomo oni im, bat holot im bigininimob, en ol im kantri du. Yu oldei meigim im brabli haibala blanga ola gudbala ting im oldei dumbat, en ol im enimulmob oldei jidan ebriweya. 11 Bat if yu deigimwei ola ebrijing brom im, wal im garra tok nogudbalawei rait langa yu feis.” Lagijat na det nogudwan einjul bin tok. Reb 12:10
12 Wal YAWEI bin tok, “Orait, yu gin dum enijing yu wandim dum langa ola ebrijing blanga im, bat yu nomo ardim im.”
Afta tharran det nogudwan einjul bin gowei na.
Job bin lujim ebrijing
13 Wal Job bigininimob bin abumbat padi na langa im bigiswan san kemp, 14 wen wan wekinmen bin ran langa Job en imbin tok, “Wen ol wi wekinmen blanga yu bin wekwekbat en grajimbat det graun garram detlot buligi, en detlot dongki bin deya du wansaid dagadagatbat gras, 15 bigismob Sabiyan pipul bin kaman en kilim ded garram longwan naif detlot wekinmen blanga yu, en olabat bin stilim ola buligi en dongki, en oni mi na bin gidawei brom olabat blanga kaman en dalim yu wanim bin hepin deya.” Lagijat na det wekinmen bin tok.
16 Wen det wekinmen bin stil toktokbat, wal det sekanwan wekinmen bin kaman ranranbat en imbin tok, “God bin jandim faiya en barnimap ola ship en yu wekinmenmob, en oni mi na bin gidawei blanga dalim yu wanim bin hepin deya.” Lagijat na det sekanwan wekinmen bin tok.
17 Afta tharran, wen det wekinmen bin stil toktokbat, det namba 3 wekinmen bin kaman ranranbat en imbin tok, “Thribala Keldiyan men bin kaman en stilim ol yu kemul, en olabat bin kilim ol yu wekinmen ded garram longwan naif, en oni mi na bin gidawei blanga dalim yu wanim bin hepin deya.” Lagijat na det namba 3 wekinmen bin tok.
18 Wal wen det wekinmen bin stil dalimbat det olmen, det namba 4 wekinmen bin kaman ranranbat en imbin tok, “Blanga yu bigininimob bin abumbat padi langa det haus blanga yu bigiswan san. 19 Wal bigiswan stom bin kaman kwikbala brom det deset kantri en blowimdan det haus, en kilim ded ola biginini blanga yu. Oni mi na bin gidawei blanga dalim yu wanim bin hepin deya.” Wal lagijat na det namba 4 wekinmen bin tok.
20 Wal wen Job bin irrim ol dislot nyus imbin breigim im klos en sheibum im hed, dumaji imbin brabli nogudbinji. En imbin nildan langa graun en imbin weship langa God. 21 En imbin tok,
“Ai nomo bin bringimap enijing wen aibin bon,
en ai kaan deigim enijing langa greibyad wen ai dai.
Oni YAWEI imselp bin gibit mi ol detlot ebrijing,
en YAWEI na bin deigimwei ola ebrijing.
Preisim det neim blanga YAWEI.”
22 Nomeda ol detlot ting bin hepin langa Job, im nomo bin tok nogudbala ting, en im nomo bin bleim langa God.

1:6 Jen 6:2

1:11 Reb 12:10