5
Song blanga det greip fam
“Ai garra sing song blanga main gudfren.
Imbin abum fam weya imbin oldei growim det greip daga langa det brabli gudbala graun langa det hil kantri.
Main gudfren bin grajim det graun en deigimat ola ston blanga plentim detlot brabli gudwan greiptri.
Imbin bildimap brabli haiwan haus blanga wotjimbat detlot greiptri.
Imbin meigim pleis blanga gajim jus brom detlot greip daga.
Imbin reken detlot greiptri garra gro brabli switwan daga,
bat imbin teist brabli bitawan. Meth 21:33; Mak 12:1; Luk 20:9
“Ol yumob pipul brom Jerusalem en Juda, yumob irrim mi na. Yumob garra jinggabat langa mi en langa main fam weya det greip daga bin gro. Wanim mowa ai bina dum blanga main greiptri olabat? Aibin wandim switwan greip daga blanga gro, bat najing. Oni bitawan greip daga bin gro.
“Wal ai sabi wanim ai garra dum na. Ai garra kadimdan detlot bushis, en det wol weya jidan raidaran langa det fam, ai garra nakimdan. Main greip fam garra jidan rabishwan na. Im garra jidan eniwei du, nomo garram enijing. Nobodi garra lukaftumbat detlot greiptri. Im garra jidan garram loda jigiwan gras. En ai kaan jandim eni rein.
“Mi na YAWEI, det boswan God blanga ola Isreil pipul langa Juda. Dumaji yumob na det greip fam weya mi oldei maindimbat gudwei. Aibin wandim yumob blanga jidan trubala en gibit yumob feyago, bat yumob nomo bin jidan raitwei. Yumob medra, en detlot pipul weya yumob bin medrimbat, dei jingat langa mi na.” Lagijat na YAWEI bin tok.
YAWEI bin dalim Aisaiya blanga tok strongbalawei
Aibin tok na, “Wal yumob garra abum bigiswan trabul na! Yumob oldei gajim detmatj haus en fam raidap nomo eni rum jidan deya na blanga najalot pipul blanga jidan langa dijan kantri. Bat YAWEI det boswan God bin meigim dijan pramis langa mi. Imbin tok, ‘Detlot bigwan en gudwan haus garra jidan emtiwan, nomo garram enibodi blanga lukaftumbat. 10 Bigmob greiptri garra gibit yumob oni lilbit jus, maitbi 8 lita, en bigismob sid garra abum oni wanbala flauwabeig garram sid daga.’
11 “Wal yumob garra abum bigbala trabul na! Yumob oldei gidap ailibala gin blanga stat dringgimbat en yumob kipgon jidan drangginbala olnait. 12 Wen yumob abum bigbala padi yumob kipgon dringgimbat, en yumob oldei abumbat olkain myusik. Bat yumob nomo jinggabat blanga YAWEI en wanim imbin dum. 13 Wal im pipul olabat nomo sabi enijing blanga im, najing. Blanga tharran na sambala yumob garra gowei prisana langa najawan kantri. En blanga yumob lidamob garra jidan hanggriwan raidap olabat garra dai, en ebribodi garra jidan thestiwan nomo garram eni woda du. 14 En det pleis weya ola dedbala pipul oldei go, im weidabat garram brabli waidwan mawus redi blanga dagat detlot lida brom Jerusalem, en detlot pipul hu oldei meigimbat loda nois, en detlot hu oldei laigimbat miselp detmatj.
15 “Im pipul olabat garra jidan rabishwan, en ol detlot praudbala pipul garra jidan sheimwan du. 16 Bat YAWEI det boswan God, im stil bos langa ebrijing. Im brabli haibala, en imbin shoum wi im det trubalawan weya oldei gibit feyago langa pipul. 17 YAWEI garra meigimbat ol detlot taun jidan rabishwan na, en ola ship en gout garra dagadagatbat ola grinwan gras langa det pleis, dumaji nomo enijing mowa garra jidan deya.
18 “Wal yumob garra abum bigbala trabul na! Dumaji yumob oldei dalimbat laiya. Im jis laik yumob pulumbat roup biyainwei langa yumob garram detlot nogudbala ting. 19 En yumob tok, ‘Wal larram YAWEI det holiwan God blanga ola Isreil pipul dum kwikbala detlot ting weya imbin pramisim, wulijim wi garra luk garram wi ronwan ai.’
20 “Wal yumob garra abum bigbala trabul na! Yumob reken det rongwei im det raitwei, en yumob reken det dakbala im lait, en yumob reken det bitawan teist switwan.
21 “Wal yumob garra abum bigbala trabul na! Dumaji yumob reken miselp brabli klebawan, bat najing.
22 “Wal yumob garra abum bigbala trabul na! Dumaji yumob reken yumob brabli haibala wen yumob oldei dringgimbat en wen yumob miksimapbat olkain dringk. 23 Yumob oldei deigimbat mani, en larram giltiwan pipul jidan friwan nomo garram eni panishmen, en yumob oldei dumbat ola trikibala ting en nomo gibit feyago langa ola gudbala pipul. 24 Blanga tharran na yumob garra barnbarn langa det bigiswan faiya jis laik det gras weya barnbarnbat, dumaji yumob bin gibit bekboun langa YAWEI det boswan God blanga ola Isreil pipul, en yumob nomo lisin wanim im oldei titjimbat yumob. Wal det rut blanga yumob garra jidan nogudwan, en yumob purdiflawa garra jidan rabishwan en gobek langa det graun igin. 25 Wal yumob blanga YAWEI pipul, indit? Bat yumob bin meigim im brabli wail na, en im garra panishim yumob garram im brabli strongbala pawa. Ol detlot bigwan hil garra sheiksheik nomo lilbit, en ola dedwan bodi garra leidan oloba langa det strit, wulijim ola rabish. YAWEI garra kipgon panishimbat yumob. Lagijat na im garra dum.
26 “Wal YAWEI bin dalim detlot pipul brom najalot kantri blanga kaman en fait langa yumob. Imbin blowin det longwan wisul, en olabat kaminap kwikbala. 27 En olabat nomo sabi nokap, najing. En olabat nomo silip o leidanbat, en wen olabat oldei ranranbat, olabat kaan buldan du. Olabat belt nomo slekwan, en olabat but kaan breik, najing. 28 Olabat garram brabli shapwan spiya, en olabat bo en erro im jidan redibala. Detlot hosis fut, olabat brabli adwan, wulijim adwan ston. Detlot wil blanga olabat bagi go raun en raun kwikbala, wulijim win. 29 Olabat jinginat adbala, wulijim detlot laiyan weya dei oldei gajimbat enimul en dregimwei olabat weya nobodi kaan album olabat na.
30 “Wal langa det dei na wen olabat garra faitfaitbat, olabat garra jinginatbat adbala jis laik det bigwan solwoda weya im meigimbat bigbala nois. En wen yumob garra lukinatbat langa det kantri, yumob garra lukinat oni dakbala pleis en trabul, dumaji det dei na im garra jidan garram brabli hebiwan klaud en im garra jidan brabli dakbala.”

5:2 Meth 21:33; Mak 12:1; Luk 20:9