12
Stori blanga detlot fama
Methyu 21:33-46; Luk 20:9-19
Afta na Jisas bin dalim ol detlot pipul deya langa det Serramoni Pleis wan stori, “Wantaim wan men bin meigim ebrijing redi blanga growimap gadin. Imbin pudum fens raun langa det graun weya imbin wandi growimap det gadin, en imbin bildimap lilwan haiwan haus du, en afta imbin gedim sambala fama blanga rentim det pleis, en imbin gowei brom deya. Aisai 5:1,2 Bambai na wen imbin taim blanga detlot fama blanga gibit det boswan sambala daga brom det gadin, det boswan bin jandim im wekinmen blanga askim detlot fama blanga det daga. Bat detlot fama bin beldimap det wekinmen, en deibin jandimbek im langa det boswan nomo garram enijing. Det boswan bin jandim najawan wekinmen, en detlot fama bin tridim im nogudwei, en deibin kilim im langa hed. Det boswan bin jandim najawan wekinmen, en detlot fama bin kilim im ded. Det boswan bin kipgon jandimbat im wekinmen olabat, en detlot fama bin kipgon beldimbat sambala, en sambala deibin kilim ded. Bambai na det boswan nomo bin abum eni wekinmen blanga jandim. Oni im ronwan san imbin abum, en imbin reken maitbi detlot fama garra rispek langa im san. En imbin jandim im langa olabat. Wal detlot fama bin tok gija, ‘Dijan blanga det boswan san. Wal kaman na. Wi kilim im ded, en afta wi garra abum dijan gadin.’ Lagijat na deibin tok, en deibin grebum im, en deibin kilim im ded, en deibin tjakam im bodi najasaid langa det fens.”
Jisas bin askim detlot pipul na, “Wal wanim yumob reken det boswan blanga det gadin garra dum? Ai dalim yumob. Im garra kaman en kilim detlot fama ded, en im garra larram najalot fama rentim det gadin. 10 Wal yumob jinggabat na wanim sambodi bin tok langa oltestaman, ‘Sambala kapinta bin bildimap stonwan haus, en deibin tjakidawei det wan ston, dumaji deibin reken imbin nogudwan. Bat det ston bin det meinwan, en dei nomo bin sabi. 11 God na bin meigim det meinwan ston. En detlot pipul hu sabi God, olabat gudbinji, dumaji God bin meigim det ston meinwan.’ ” Lagijat na Jisas bin tok. Saam 118:22,23
12 Wal detlot serramonimen en lowamen bin wandi grebum Jisas en lokimap im, dumaji deibin sabi imbin tokin blanga olabat langa det dubala stori en imbin dalimof olabat. Bat deibin bradin blanga ol detlot pipul hubin lisin langa im, en deibin lafta libum im deya gin, en deibin gowei.
Trikiwan kwestjan blanga teksmani
Methyu 22:15-22; Luk 20:20-26
13 Afta na sambala serramonimen gulum Ferasi en sambala wekinmen blanga det gabman bos neim Herod bin kaman langa Jisas blanga trai en trikim im, 14 en deibin tok, “Titja, melabat sabi yu oldei tok det trubala wed streidat langa enibodi, en yu nomo teiknodis wanim olabat jinggabat. Nomeda hau hai det men im jidan, bat stil yu oldei dalim im streidat blanga wanim God wandim im blanga dum. Wal yu dalim melabat na. Yu reken im rait det haibala gabman bos gin meigim melabat peiyim teks mani langa im? Melabat garra peiyim det mani o najing?”
15 Wal Jisas bin sabi deibin wandi trai en trikim im, en imbin tok, “Yumob kaan trikim mi. Yumob bringimap wanbala mani iya langa mi blanga luk.”
16 Wal deibin bringimap wanbala mani, en imbin askim olabat, “Blanga hu pitja en neim langa dijan mani?”
En deibin tok, “Blanga det haibala gabman bos neim Sisa.”
17 Wal Jisas bin tok, “Wal yumob garra gibitbek langa Sisa detlot enijing blanga im, en yumob garra gibitbek langa God detlot enijing blanga im du.”
Wal wen deibin irrim Jisas tok lagijat, deibin ol hatjamp brabliwei.
Trikiwan kwestjan blanga dedbala
Methyu 22:23-33; Luk 20:27-40
18 Afta na sambala serramonimen gulum Sedyusi bin kaman langa Jisas. Detlot serramonimen bin reken dedbala pipul kaan gidap laibala, en deibin askim Jisas kwestjan blanga tharran, dumaji deibin wandi trai en trikim im. Eks 23:8 19 Deibin tok, “Titja, Mosis bin gibit melabat wan lowa weya im tok if eni men dai en im waif nomo bin abum biginini, wal im braja garra gedim det gel en merrit langa im en wen dubala abum biginini, detlot biginini garra abum ola enijing blanga det dedbala braja. Dyud 25:5 20 Wal wantaim sebenbala braja gija bin jidan, en det bigiswan bin merrit na, en wen imbin dai, im nomo bin abum eni biginini. 21 Afta det sekanwan braja blanga im bin merrit det seim gel. Bat imbin dai du, en im nomo bin abum eni biginini. 22 En lagijat gin imbin hepin langa ol detlot najalot faibala braja blanga dubala. Deibin ol merrit langa det seimwan gel, en wen deibin ol dai, dei nomo bin libum eni biginini, en afta det gel bin dai du. 23 Wal yu dalim melabat na. Wen det taim kaman weya ola dedbala pipul garra gidap laibala, blanga hu waif det gel garra jidan, dumaji imbin merrit langa ol detlot sebenbala braja gija?” Lagijat na detlot serramonimen bin tok.
24 Wal Jisas bin tok, “Yumob bin tok rongwei deya, dumaji yumob nomo sabi det oltestaman, en yumob nomo sabi det pawa blanga God du. 25 Wen ola dedbala pipul garra gidap, dei garra jidan jis laiga detlot einjul, en dei kaan merrit gija. 26 Wal yumob dalim mi na. Wotfo yumob reken ola dedbala kaan gidap? Yumob bin ridim det oltestaman. Yumob sabi detlot wed weya Mosis bin raidimdan wen imbin faindim det tri weya bin barnbarn garram faiya. Deya na God bin tok langa Mosis blanga detlot pipul hubin dai basdam, ‘Mi na det God blanga Eibrahem en blanga Aisik en blanga Jeikob.’ Eksa 3:6 27 Wal yumob jinggabat na. God im nomo God blanga dedbala pipul. Im God blanga laibala pipul. Yumob sabi? Wen yumob tok dedbala pipul kaan gidap en jidan laibala, yumob rong.” Lagijat na Jisas bin tok.
Trikiwan kwestjan blanga det haiwan lowa
Methyu 22:34-40; Luk 10:25-28
28 Wal wan lowamen bin deya, en imbin irrim Jisas bin gibit ol detlot serramonimen gudwan ensa blanga detlot kwestjan weya deibin askimbat im. Wal det lowamen bin wandi trai en trikim Jisas na, en imbin askim im, “Titja, wujan lowa im brabli haiwan?” Luk 10:25-28
29 Wal Jisas bin tok, “Det brabli haiwan lowa im dijan. ‘Ol yumob pipul langa Isreil, yumob irrim na. Nobodi bos. Oni God im brabli Boswan, 30 en yu garra laigim im brabliwei. Yu garra gibit miselp laif langa im. Holbit yu garra gibit miselp langa im, en yu garra abum filing oni blanga im, en yu garra jinggabat im oldei langa yu main en dum adwek blanga im.’ Dyud 6:4,5 31 En det sekanwan haibala lowa im tok, ‘Yu garra laigim ola najalot pipul brabliwei jis laik yu laigim yuselp.’ Yu kaan faindim eni lowa haibala langa dijan dubala lowa.” Lagijat na Jisas bin tok. Labid 19:18
32 Wal det lowamen bin tok, “Gudwan ensa tharran, Titja. Trubala yubin tok oni God im Bos. Nobodi God. Oni im na, Dyud 4:35 33 en ebribodi garra laigim im brabliwei. Dei garra abum filing oni blanga im, en dei garra jinggabat im oldei langa olabat main en adwek blanga im, en dei garra laigim ola najalot pipul brabliwei jis laik dei laigim miselp. Wal im gud blanga gibit ofring langa God. Bat im mobeda yu duwit langa dijan dubala lowa, dumaji dijan dubala lowa na dubala det meinwan lowa blanga God.” Lagijat na det lowamen bin tok. Hos 6:6
34 Wal wen Jisas bin irrim det lowamen bin ensim gudbalawei, imbin tok, “Wal yu sabi na wanim yu garra dum blanga bulurrum det wei blanga God.”
Brom deya nomo enibodi bin wandi trai askim Jisas eni trikiwan kwestjan.
Jisas bin askim adwan kwestjan blanga det Masaiya
Methyu 22:41-46; Luk 20:41-44
35 Wal Jisas bin askimbat olabat kwestjan na deya langa det Serramoni Pleis weya imbin titjimbat olabat. Imbin tok, “Wotfo detlot lowamen tok det speshalwan Bos gulum Masaiya im grensan blanga King Deibid? 36 Det Holi Spirit bin dalim Deibid blanga raidimdan dijan wed langa oltestaman, ‘God bin dalim main Bos, Yu jidan langa main raidensaid raidap ai bidim ola enami blanga yu en meigim olabat jidan anda yu.’ Lagijat na God bin tok langa det Bos blanga Deibid gulum Masaiya. Saam 110:1 37 Wal yumob dalim mi na. Hau det Masaiya garra jidan grensan blanga Deibid wen Deibid bin gulum im Bos?” Lagijat na Jisas bin tok langa olabat.
Jisas bin gibit woning blanga detlot hu reken miselp
Methyu 23:1-36; Luk 20:45-47
Wal bigmob pipul bin deya lisinbat langa Jisas gudbinjiwei wen imbin titjimbat olabat, 38 en imbin dalim olabat, “Yumob garra wotjim miselp blanga detlot lowamen hu oldei laigim werrimonbat det speshalwan longwan kout. Dei werrimonbat det kout blanga meigim miselp haibala, dumaji dei reken miselp, en dei wandim ola pipul garra teiknodis en shoum rispek langa olabat wen dei go wokabat eniweya. 39 En dei oldei pikimat ola gudwan tjeya blanga jidan langa det Juwish Miting Pleis, en wen dei abum bigwan padi, dei oldei pikimat ola gudwan pleis blanga jidan. 40 En dei oldei pulumat mani brom ola widogel, en afta dei oldei abumbat longwan preya dumaji ola pipul gin luk langa olabat en tok olabat gudbala. Bat najing. Olabat nomo gudbala. En God garra panishim olabat brabliwei.” Lagijat na Jisas bin tok.
Widogel bin pudum mani
Luk 21:1-4
41 Wal Jisas bin jidanbat gulijap langa det mani boks deya langa det Serramoni Pleis blanga ola Juwish pipul, en imbin lukinatbat detlot pipul bin pudumbat mani langa det mani boks. Loda ritjmen bin pudum detmatj mani, 42 en afta wan widogel bin kaman, en imbin pudum oni dubala lilwan mani langa det mani boks.
43 Wal Jisas bin jingat langa im wekinmen olabat, en imbin dalim olabat, “Yumob kaman iya langa mi, dumaji ai wandim dalim yumob samting.” En wen deibin kaman langa im, imbin tok, “Ol detlot ritjmen bin pudum oni lilbit mani langa det mani boks. Bat det widogel bin pudum bigmob. 44 Yumob sabi? Detlot ritjmen bin pudumbat speyawan mani weya olabat bin abum. Bat det widogel bin oni abum det dubala lilwan mani na, en imbin pudum det dubala lilwan mani. Holot imbin pudum, en im nomo garram enijing blanga baiyim im daga na.” Lagijat na Jisas bin tok.

12:1 Aisai 5:1,2

12:11 Saam 118:22,23

12:18 Eks 23:8

12:19 Dyud 25:5

12:26 Eksa 3:6

12:28 Luk 10:25-28

12:30 Dyud 6:4,5

12:31 Labid 19:18

12:32 Dyud 4:35

12:33 Hos 6:6

12:36 Saam 110:1