26
Song blanga preisimbat God wen imbin album im pipul olabat
Wal det taim im kaminap na wen ebribodi langa det kantri Juda garra singim dijan song na.
“Blanga wi taun im jidan strongbala na.
Wi jidan insaid langa bigwan wol,
en God oldei lukaftumbat wi.
Opinimap det geit blanga detlot pipul hu jidan brabli gudbalawei,
en hu oldei jidan trubala langa God.
 
“YAWEI garra kipum detlot pipul brabli gudwei hu oldei jinggabat im,
en hu oldei trastimbat oni langa im.
Wi garra trastimbat oni langa YAWEI olataim.
Oni im na det olagijawan.
Im kipum wi seif jis laik brabli bigwan ston.
Im oldei meigim detlot praudbala pipul jidan lobala.
Im meigim det taun hu reken miselp haibala, jidan rabishwan.
En ola powan en wikwan pipul garra pudumbut langa det taun.
 
“YAWEI, yu oldei gibit feyago langa detlot pipul hu oldei bulurrumbat en trastimbat yu.
Yu na meigim det roud brabli gudwan, en nomo rafwan.
YAWEI, melabat wandim teiknodis langa yu lowa na.
Blanga melabat hat jidan strongbala blanga preisimbat yu neim.
Ebri naitaim ai wandim yu brabliwei.
Wen yu jadjim ola pipul iya langa dijan wel,
olabat garra sabi yu lowa
en olabat garra jidan gudbalawei.
10 Nomeda yu oldei kain langa ola nogudbala pipul,
olabat nomo sabi dum gudbala ting raitwei.
Olabat kipgon dumbat rong ting en nomo teiknodis langa yu.
Dei nomo sabi yu brabli haibala.
11 YAWEI, olabat nomo luk yu bingga wen yu redi blanga panishimbat olabat.
Yu shoum olabat yu oldei lukaftumbat yu ronwan pipul olabat,
en maitbi olabat garra sheim miselp.
Larram yu faiya barnimap ol yu enamimob. Hib 10:27
 
12 “YAWEI, yu meigim melabat jidan gudbinjiwei,
dumaji ebrijing melabat bin dum,
melabat bin dum garram yu pawa.
13 YAWEI, yu na blanga melabat God.
Najalot pipul bin bos langa melabat,
bat melabat garra weship oni langa yu.
14 Detlot pipul hubin jidan bos langa melabat bifo,
olabat bin dai na.
Olabat kaan kambek iya igin.
Yubin panishim olabat en yubin binijap olabat,
en nobodi kaan jinggabat blanga olabat enimo.
15 Melabat garra preisim oni langa yu YAWEI.
Yubin gibit melabat detmatj kantri,
en yubin meigim melabat kantri brabli bigwan.
16 YAWEI, wen yubin panishim melabat,
melabat bin kambek en prei langa yu.
17 Dumaji wanim yubin dum langa melabat,
melabat bin abumbat trabul en pein,
jis laik det wuman weya im redi blanga abum beibi.
18 Melabat bin abum loda pein,
bat melabat nomo bin abum beibi.
Melabat nomo bin dum eni gudbala ting blanga melabat kantri,
en melabat nomo bin abum eni biginini blanga teikoba dijan kantri.
 
19 “Detlot pipul hu bulurrum yu God garra jidan laibala,
en olabat bodi garra gidap laibala igin.
Detlot dedbala pipul langa greibyad garra gidap en sing gudbinjiwei.
YAWEI yu na det lait weya gibit laif,
wulijim det dyu weya im wetim det graun ailibala.
Yu gibit laif langa ola dedbala pipul.” Den 12:2
YAWEI garra meigim Isreil jidan gudwan igin
20 “Main pipul olabat, yumob gobek langa yumob ronwan haus, en lokimap miselp insaid. Yumob blandim miselp raidap God garra stap wailwail langa ebribodi. 21 Luk! YAWEI im kaminap brom hebin blanga panishim ola pipul langa dijan wel blanga olabat nogudbalawei. Sambala pipul bin medrimbat sambala pipul. Ebribodi garra sabi hubin medrimbat olabat, dumaji det graun kaan kipgon gaburrumapbat detlot hubin gitkil.”

26:11 Hib 10:27

26:19 Den 12:2