Methyu
Methyu Bin Dalim Juwish Pipul Ola Stori Blanga Jisas
Wal dijan stori im det gudnyus blanga Jisas Krais. Det wekinmen blanga Jisas neim Methyu bin luk Jisas garram im ron ai, en afta imbin raidimdan dijan gudnyus.
1
Femili lain blanga Jisas
Luk 3:23-38
Orait, dijan stori im blanga Jisas Krais det grengrensan blanga det Juwish king neim Deibid hubin grengrensan blanga Eibrahem.
Wal iya ola neim blanga Jisas grengrenfatha olabat. Im stat brom Eibrahem.
Eibrahem bin dedi blanga Aisik,
en Aisik bin dedi blanga Jeikob,
en Jeikob bin dedi blanga Juda,
en Juda bin dedi blanga Peres en Sera,
en det mami blanga Peres en Sera bin neim Teima.
Peres bin dedi blanga Hesran,
en Hesran bin dedi blanga Rem.
Rem bin dedi blanga Aminadeb,
en Aminadeb bin dedi blanga Neishan,
en Neishan bin dedi blanga Selman.
Selman bin dedi blanga Bowes,
en det mami blanga Bowes bin neim Reiheb.
Bowes bin dedi blanga Obed,
en Obed bin dedi blanga Jesi.
Jesi bin dedi blanga King Deibid.
Wal Deibid bin dedi blanga Salaman,
en det mami blanga Salaman bin merrit langa Yuraiya bifo imbin merrit langa Deibid.
Salaman bin dedi blanga Reiyabowam,
en Reiyabowam bin dedi blanga Abaija.
Abaija bin dedi blanga Eisa,
en Eisa bin dedi blanga Jehosafet.
Jehosafet bin dedi blanga Jehoram,
en Jehoram bin dedi blanga Yusaiya.
Yusaiya bin dedi blanga Jotham,
en Jotham bin dedi blanga Eihes,
en Eihes bin dedi blanga Hesakaiya.
10 Hesakaiya bin dedi blanga Manesa,
en Manesa bin dedi blanga Eman,
en Eman bin dedi blanga Josaiya.
11 Josaiya bin dedi blanga Jehoiyakin en im braja olabat. 2 King 24:14,15; 2 Kran 36:10; Jera 27:20
12 Wal det taim na wen Jehoiyakin en im braja olabat bin jidan laibala, det king blanga det kantri gulum Bebalon bin deigidawei ola Juwish pipul brom olabat ron kantri, en imbin meigim olabat jidan prisana langa im kantri.
Wal Jehoiyakin bin dedi blanga Shiyaltiyel,
en Shiyaltiyel bin dedi blanga Serababal.
13 Serababal bin dedi blanga Ebaiyad,
en Ebaiyad bin dedi blanga Eliyakim,
en Eliyakim bin dedi blanga Eisowa.
14 Eisowa bin dedi blanga Seidok,
en Seidok bin dedi blanga Ekim,
en Ekim bin dedi blanga Ilaiyad.
15 Ilaiyad bin dedi blanga Eliyeisa,
en Eliyeisa bin dedi blanga Methan,
en Methan bin dedi blanga Jeikob.
16 Jeikob bin dedi blanga Josef.
Wal Josef bin merrit langa Meri, en im na bin det mami blanga Jisas tharran weya dei gulum Krais.
17 Wal ol detlot grengrenfathamob blanga Jisas, 14 dedi bin bulurrum miselp brom Eibrahem raidap langa Deibid, en 14 dedi bin bulurrum miselp brom Deibid raidap det taim wen olabat bin gowei prisana langa Bebalon, en 14 dedi bin bulurrum miselp brom det prisanataim raidap det taim wen Jisas Krais bin bon.
Jisas bin bon
Luk 2:1-7
18 Wal det yanggel neim Meri bin pramis langa Josef. Bat bifo dubala bin merrit, det Holi Spirit bin gibit im beibi. Luk 1:27 19 Bat Josef nomo bin sabi tharran deya. Imbin reken det yanggel bin go langa najawan men, en blanga tharran na imbin jidan femiliwei.
Wal Josef bin gudbala men, en imbin jinggabat blanga libum det yanggel kwaitbalawei, dumaji im nomo bin wandi meigim im sheim.
20 Wal wen Josef bin jinggabat lagijat, God bin gibit im drim, en langa det drim wan einjul bin kamat langa im, en det einjul bin tok, “Josef! Grengrensan blanga Deibid! Yu nomo libum det yanggel. Yu garra gajim im blanga yu waif, dumaji det Holi Spirit bin gibit im det beibi. 21 Boiwan im garra abum, en yu garra gulum im neim Jisas, dumaji im na garra seibum ola pipul blanga im brom olabat nogudbalawei.” Lagijat na det einjul bin tok. Luk 1:31
22 Wal lagijat imbin hepin langa det yanggel, dumaji God bin tok im garra hepin lagijat na. Longtaim wan speshalwan mesinja blanga God bin tok langa oltestaman blanga dijan ting. 23 Imbin tok, “Wan singulwan yanggel deya garra jidan femiliwei. Lilboiwan im garra abum, en dei garra gulum im neim Imenyuwel.” Lagijat na det mesinja bin tok, en garram det Hibru langgus det neim im tok, “God im iya garram wi.” Aisai 7:14
24 Wal Josef bin gidap brom det silip, en streidawei imbin go en gajim det yanggel blanga im waif, dumaji imbin duwit wanim det einjul bin dalim im blanga dum. 25 Bat dubala bin oldei silip miselpmiselp. Dubala nomo bin brabli merrit raidap Meri bin abum det beibi en Josef bin gulum im neim Jisas. Luk 2:21

1:11 2 King 24:14,15; 2 Kran 36:10; Jera 27:20

1:18 Luk 1:27

1:21 Luk 1:31

1:23 Aisai 7:14

1:25 Luk 2:21