2
Woning blanga ola nogudbala ritj pipul
Wal aibin kipgon tok, “Ol yumob nogudbala ritj pipul hu oldei jinggabat blanga dum nogudbala ting, yumob irrim mi na, dumaji yumob garra abum bigis trabul. Yumob oldei jidanbat olnait meigimbat yumob ron plen, en ailibala wen yumob abum tjens, yumob oldei dum detlot nogudbala ting weya yumob bin meigimbat plen blanga dum. Lagijat na yumob oldei dumbat. If yumob wandim eni len, wal yumob oldei go en gajim det len. En if yumob wandim eni haus, wal yumob oldei go en gajim det haus du, dumaji yumob oldei trikimbat yumob ron kantrimen blanga pulumat olabat ola enijing.
“Wal blanga tharran na YAWEI det trubala God im tok langa yumob, ‘Ai garra panishim yumob, en ai garra jandim bigis trabul langa yumob, en yumob kaan reken miselp na, dumaji yumob kaan seibum miselp brom det trabul.’ Lagijat na God bin tok. En wen det ting garra hepin langa yumob lagijat, detlot najalot pipul garra meigimbat fan langa yumob, en dei garra sing dis song blanga yumob.
 
“ ‘Wi nomo garram enijing na,
dumaji God bin deigidawei ola len,
en imbin gibit det len langa detlot pipul
hubin deigidawei wi prisana.’
“Lagijat na detlot pipul garra sing blanga meigimbat fan langa yumob.
 
“En bambai wen ol detlot pipul blanga YAWEI garra gedimbek olabat len, wal yumob kaan gedimbek yumob len.
“Wal ol yumob nogudbala ritj pipul kipgon dalimbat mi nomo blanga tok lagijat. Yumob oldei tok, ‘Yu nomo tok lagijat. God kaan dum detkain ting langa melabat en meigim melabat sheim. YAWEI kaan gitwail langa melabat en dum detkain ting langa melabat, dumaji melabat im ronwan pipul olabat, en im oldei tok gudbalawei langa detlot pipul hu dum gudbala ting.’ Lagijat na yumob oldei tok.
“Bat ai dalim yumob. YAWEI im tok langa yumob na, ‘Yumob oldei tridim main pipul olabat jis laiga enami. Wen main men olabat kambek brom fait, dei reken olabat binij fait na. Bat dei nomo sabi yumob deya redibala blanga stilimbat ola enijing blanga olabat. En yumob oldei andimwei ola widogel brom olabat gudwan haus, en yumob oldei deigidawei ola gudwan enijing weya aibin gibit langa olabat biginini. Olagijawan yumob bin deigidawei.
10 “ ‘Wal yumob garra gidap en gowei na. Yumob kaan jidanbat iya enimo, dumaji yumob bin meigim dis pleis brabli nogud, en ai garra binijimap dis pleis na. 11 Ai sabi wotkain mesinja yumob wandim. Yumob wandim detkain laiyinbalawan weya oldei dalim yumob olkain wed blanga meigim yumob gudbinji. Yumob wandim im blanga tok lagijat, God garra gibit yumob blendibala wain en grog.
12 “ ‘Bat ai dalim yumob. Bambai ai garra jinggabat ol yumob Isreil pipul hu stil jidan laibala langa det longweiwan kantri weya dei garra deigidawei yumob. En ai garra majurrumap yumob jis laiga bigmob ship weya dei deigim langa yad, en yumob garra jadimap dis kantri igin jis laik ola ship weya dei jadimap det pedik.’ Lagijat na YAWEI bin tok.
13 “Wal God na garra meigim wei blanga yumob, en im garra bringimbek yumob brom det pleis weya dei garra deigidawei yumob. Yumob garra kamat brom det taun weya yumob garra jidan prisana, en det king blanga yumob garra go lida langa yumob.
“Wal YAWEI im na det king blanga yumob.” Lagijat na aibin tok.