3
Woning blanga ola Isreil lida
Wal aibin tok langa ola lida blanga detlot Isreil pipul na, “Ol yumob lida, yumob irrim mi na. Yumob ol sabi hau blanga tridimbat ola pipul raitwei. 2-3 Bat yumob nomo oldei laigim det gudbalawei. Yumob laigim det nogudbalawei, en yumob oldei deigidaweibat ola enijing brom main pipul olabat, en yumob oldei binijimap olabat. Yumob oldei tridim olabat seimwei jis laik yumob tridim buligi. Yumob deigimat det skinpat brom det buligi en kadimof ola bif brom ola boun, en yumob breigim ola boun en kadimap det bif blanga pudum langa sospen. Lagijat na yumob oldei tridim main pipul olabat nogudbalawei en libum olabat nomo garram enijing.
“Nomo longtaim na yumob garra jingat langa YAWEI det trubala God blanga album yumob. Bat im kaan irrim yumob askimbat im, dumaji yumob bin dum brabli nogudbala ting.
“Wal sambala nogudbala mesinja oldei meigim main pipul olabat go nogudbalawei, dumaji dei nomo gibit trubala wed langa enibodi. Dei oldei gibit gudbala wed langa detlot pipul hu oldei peiyim olabat, en dei oldei meigim trabul blanga detlot pipul hu kaan peiyim olabat.
“Wal YAWEI garram wed blanga ol detlot nogudbala mesinja. Im tok, ‘Im jis laik det san bin godan na, en yumob kaan luk enijing na, dumaji yumob bin lidimbat main pipul olabat langa rongwei. Wal yumob kaan abum drim enimo, en yumob kaan sabi na wanim garra hepin langa enibodi.’ Lagijat na God bin tok.
“Wal ol yumob mesinja hubin oldei abum drim en tok wanim garra hepin, yumob garra sheim miselp en blandim miselp brom ola pipul, dumaji yumob garra lujim det pawa, en God kaan shoum yumob enijing na.
“Wal mi mesinja du. Bat mi nomo mesinja seimwei laik yumob, dumaji YAWEI bin gibit mi det spirit en pawa blanga im, en im meigim mi sabi wanim rait en wanim rong, en im kaan larram mi bradin blanga dalim im pipul olabat streidat blanga detlot nogudbala ting dei dumbat.
“Wal ol yumob Isreil lida, yumob irrim mi na. Yumob nomo oldei laigim tridimbat pipul raitwei, en yumob oldei tenimran det gudbalawei en meigim nogud. 10 Deya gin langa Jerusalem det taun blanga God yumob oldei titjimbat ola pipul blanga bulurrum det nogudbalawei en blanga deigidawei enibodi laif.
11 “Wal ol yumob lida garra tok trubalawei langa ebribodi. Bat wen enibodi gibit yumob mani, yumob nomo tok trubalawei langa im. Yumob oldei gibit im det ensa weya im wandim. En ol yumob serramonimen garra dalim ola pipul wanim det lowa im tok. Bat yumob nomo dum gudbalawei, dumaji wen enibodi nomo gibit yumob mani, yumob nomo oldei dalim im wanim det lowa im tok. En ol yumob mesinja garra dalim ola pipul wanim garra hepin. Bat yumob nomo dum gudbalawei, dumaji wen enibodi nomo gibit yumob mani, yumob nomo oldei dalim im wanim garra hepin. En nomeda yumob oldei dumbat nogudbalawei lagijat, bat stil yumob reken YAWEI im deya garram yumob. En yumob oldei tok lagijat, ‘Najing kaan ardim wi, dumaji YAWEI im iya garram wi.’
12 “Yumob oldei dumbat detlot nogudbala ting lagijat, en blanga tharran na detlot enami blanga yumob garra grajimap det taun blanga yumob jis laik weya sambodi grajim graun blanga meigim gadin. En dei garra nokamdan ola haus en meigim Jerusalem jidan nogud, en ola bushis garra gro ebriweya langa det Serramoni Pleis deya ontop langa det hil gulum Saiyan.” Lagijat na aibin tok. Jera 26:18

3:12 Jera 26:18