2
Niyamaiya bin go langa Jerusalem
Wal wandei langa det manth gulum Nisan blanga det namba 20 yiya weya Ataseksis bin jidan king, aibin deigim det wain langa im. Imbin luk main feis en imbin luk aibin nogudbinji. Im nomo bin luk mi nogudbinji bifo, en imbin askim mi, “Wotfo yu nogudbinji? Yu nomo sik. Maitbi yu nogudbinji blanga samting.”
Aibin bradin bambai im gitwail langa mi, en aibin ensim im, “Bos, ai wandim yu jidan haibala bos olataim. Mi nogudbinji dumaji mi jinggabat det kantri blanga main pipul olabat, en det taun weya ola greib blanga main grengrenfatha olabat jidan. Ola solja bin breigimap det taun en deibin barnimap ola geit garram faiya.”2 King 25:8-10; 2 Kran 36:19; Jera 52:12-14
Det bos bin tok langa mi, “Wanim yu askimbat mi?”
Wal aibin prei langa det God langa hebin kwaitbalawei blanga album mi tok gudwei, en aibin tok langa det king, “Bos, if yu gudbinji langa mi, wal yu jandim mi langa det kantri Juda, langa det taun weya ola greib blanga main grengrenfatha olabat jidan. Ai wandi bildimap det taun igin.”
Wal det king bin agri blanga jandim mi. Det waif blanga im bin jidan deya garram im du. Afta det king bin askim mi, “Haulong yu garra go jidan langa yu kantri en wotaim yu garra kambek?” En aibin dalim im wotaim.
Brom deya aibin tok, “Bos, yu garra kain langa mi mowa? Yu garra gibit mi leda blanga detlot gabman bos blanga yu deya langa detlot kantri sangodansaid brom det Yufreitis Riba, wulijim dei garra larram mi go gudwei raidap langa Juda. En yu garra gibit mi leda blanga Eisaf det bos blanga ol yu tri olabat. Yu garra dalim im blanga gibit mi gudwan timba blanga bildimap det strongwan haus langa det Serramoni Pleis blanga meigim seifwan en blanga kipum det wol blanga det taun seifwan, en det haus weya ai garra jidan seifwan du.” En det king bin gibit mi det dubala leda weya aibin askim im, dumaji God bin jidan garram mi en bin album mi.
Wal aibin gowei na en det king bin jandim sambala ami bos en solja garram hosis garram mi blanga maindim mi. Wen aibin kamat langa detlot gabman bos langa detlot kantri sangodansaid brom det Yufreitis Riba, aibin gibit olabat detlot leda brom det king, wulijim dei garra sabi imbin jandim mi. 10 Bat dubala boswan nomo bin laigim det wed. Sanbalat brom det taun Betharan, en Tobaiya, boswan blanga detlot pipul brom det kantri Eman, bin irrim wed sambodi bin kaman blanga album detlot Isreil pipul en dubala bin brabli wail.
11 Brom deya aibin go langa Jerusalem. Aibin deya thrideis blanga abum spel, 12 bat ai nomo bin dalim enibodi wotfo aibin kaman deya, en ai nomo bin dalim enibodi God bin dalim mi blanga album detlot pipul bildimap det wol blanga Jerusalem igin. Aibin gidap midulnait garram sambala men en melabat bin go luk det breikinwan wol blanga det taun en detlot najalot pleis weya detlot solja bin barnimap ola geit. Aibin deigim oni 1 dongki, tharran weya aibin raidim en detlot najalot men bin wok biyain. 13 Imbin stil dakbala wen melabat bin go sangodansaid langa det Beli Geit, en sauthsaid pas langa det Dregan Springwoda raidap langa det Rabish Geit. 14 Brom deya melabat bin tenaran en go nowathwei, sanraisaid blanga det taun langa det Springwoda Geit en langa det pleis gulum Lilwan Bilibong Blanga King. Loda breikapwan ston bin deya langa det roud en det dongki weya aibin raidim nomo bin go thru, 15 en melabat bin lafta godan langa det krik gulum Kidron, en aibin lukinatbat det breikinwan wol. Wen imbin stil naitaim melabat bin tenbek, en melabat bin gobek langa det seim stoniwan roud weya melabat bin kaman thru langa det Beli Geit.
16 Wal detlot boswan blanga det taun nomo bin sabi weya aibin go en wanim aibin dum. En ai nomo bin dalim main Juwish kantrimen olabat, en ola serramonimen, ola boswan o enibodi brom detlot pipul hu garra dum det wek. 17 Bat afta aibin dalim olabat, “Yumob, wi garram loda trabul iya langa Jerusalem. Dijan taun im ol breikinwan en detlot solja bin breigimap ola geit. Wal wi garra bildimap ola wol blanga dijan taun, en wi kaan sheim mowa na.” 18 En aibin dalim olabat hau God bin jidan garram mi en imbin album mi en aibin dalim olabat wanim det king bin dalim mi.
Wal deibin tok, “Wi garra stat bildimap det wol igin.” En deibin meigim miselp redi blanga wek.
19 Afta, detlot najalot boswan, Sanbalat, Tobaiya en wan Erab men gulum Geshem, bin irrim detlot pipul bin meigim miselp redi blanga bildimap ola wol igin. Deibin laf en mokim melabat en deibin tok, “Wanim yumob reken yumob dumbat? Yumob garra tenim miselp en gibit bekboun langa det king?”
20 Wal aibin ensim olabat, “Det God blanga hebin garra album melabat blanga dum en binijim dijan wek. Melabat wekinmen blanga im, en melabat garra stat bildimap ola wol igin. Bat dijan taun nomo langa yumob kantri, en im nomo langa yumob grengrenfatha olabat kantri, en yumob nomo garram det rait blanga joinin langa eni serramoni iya.” Lagijat na aibin tok.

2:3 2 King 25:8-10; 2 Kran 36:19; Jera 52:12-14