11
Detlot pipul hubin jidan langa Jerusalem
Wal detlot boswan bin stap langa Jerusalem. Blendibala brom detlot najalot pipul bin gobek langa olabat ronwan kemp en taun, bat deibin pikimat wan femili brom ebri 10 femili blanga stap langa Jerusalem, det seikridwan taun, wulijim naf pipul garra jidan deya. Detlot pipul bin yusum det dubala speshalwan ston blanga faindat wujan femili garra stap langa Jerusalem. En wen enibodi bin tok, “Yuwai, wi femili garra jidan langa Jerusalem”, ol detlot najalot pipul bin preisim olabat. Detlot boswan bin kaman brom olabat ronwan pleis en jidan langa Jerusalem. Langa detlot najalot taun detlot najalot pipul bin jidan. Detlot serramonimen, en Libai pipul, detlot wekinmen blanga det Serramoni Pleis en detlot pipul hubin brom det femili lain blanga detlot wekinmen blanga Salaman, bin ol jidan langa olabat ronwan pleis langa olabat ronwan taun.
Wal iya na ola neim blanga ola boswan brom det Juda en det Benjamin klen hubin jidan langa Jerusalem. Dislot pipul na brom det Juda klen. Niya 7:73
4-6 Ethaiya bin det san blanga Yusaiya en grensan blanga Sekaraiya. Sambala grengrenfatha blanga im brom bifo bin Amaraiya, Shefataiya, en Mahalalel brom det femili lain blanga Peres det san blanga Juda.
Det namba blanga ola men brom det femili lain blanga Peres hubin jidan langa Jerusalem bin 468 strongbala men.
Meiseiya bin det san blanga Baruk en det grensan blanga Kolosei. Sambala grengrenfatha blanga im brom bifo bin Heisaiya, Edaiya, Joiyarib, en Sekaraiya brom det femili lain blanga Shela, det san blanga Juda.
Dislot lidamob brom det Benjamin klen.
Salu bin det san blanga Meshalam en det grensan blanga Jowed. Sambala grengrenfatha blanga im brom bifo bin Pedaiya, Kolaiya, Meiseiya, Ithiyel en Jeshaiya.
Detlot lida afta Salu bin Geibai en Salai.
Det namba blanga ola men brom det Benjamin klen bin 928. Jowal det san blanga Sikri bin bos blanga ol detlot pipul langa det taun, en Juda det san blanga Hesanuwa bin det sekan bos afta im.
Dislot ola serramonimen na.
10 Jedaiya bin det san blanga Joiyarib en Jeikin.
11 Seraiya bin det san blanga Hilkaiya en grensan blanga Meshalam. Sambala grengrenfatha blanga im brom bifo bin Seidok, Meraiyoth en Ahitab hubin det haibala serramonimen. 12 Det namba blanga detlot serramonimen brom dijan femili lain hubin wek langa det Serramoni Pleis bin 822.
Edaiya bin det san blanga Jeroham en grensan blanga Pelalaiya. Sambala grengrenfatha blanga im brom bifo bin Emsi, Sekaraiya, Pashura en Melkija. 13 Det namba blanga ola lida brom dijan femili lain bin 242.
Amashai bin det san blanga Esarel en grensan blanga Asai. Sambala grengrenfatha blanga im brom bifo bin Meshilemoth en Ime. 14 Det namba blanga ola lida men brom dijan femili lain bin 128 brabli strongbala solja. Det boswan blanga olabat bin Seibdiyel, wan men brom wanbala femili blanga detlot lidamob.
Dislot na brom det Libai klen.
15 Wal Shemaiya bin det san blanga Hesab en grensan blanga Esrikam. Sambala grengrenfatha blanga im brom bifo bin Hashabaiya en Bunai.
16 Shabethai en Josabed bin boswan blanga det wek atsaid langa det Serramoni Pleis.
17 Metanaiya bin det san blanga Mika en grensan blanga Seibdai brom det femili lain blanga Eisaf. Imbin det lida blanga detlot singamob hubin sing detlot song blanga preya en gibitbat theingks langa det Serramoni Pleis.
Bekbakaiya bin jidan sekan bos langa Metanaiya.
Ebda bin det san blanga Shamuwa en grensan blanga Geilal brom det femili lain blanga Jedathan.
18 En det namba blanga ola Libaimen langa det seikridwan taun Jerusalem bin 284.
Dislot blijiman na blanga det Serramoni Pleis.
19 Deibin Eikab, Talman en dubala femili olabat, en holot bin 172.
20 Ol detlot najalot Isreil pipul, en detlot najalot serramonimen en detlot najalot Libai pipul bin stap langa olabat kemp langa ola taun langa Juda, langa olabat femili kantri. 21 Detlot wekinmen blanga det Serramoni Pleis bin jidan langa det pleis langa Jerusalem gulum Ofel, en det dubala boswan blanga olabat bin Siha en Gishpa.
22 Det boswan blanga ola Libaimen hubin jidan langa Jerusalem bin Yusi, det san blanga Bani en grensan blanga Hashabaiya. Dubala grengrenfatha blanga im brom longtaim bin Metanaiya en Mika brom det femili lain blanga Eisaf. Ola men brom dis femili lain bin lida blanga ola myusik langa sebis blanga det Serramoni Pleis, 23 blanga meiksho ebribodi dum raitwei ebridei, hau det king bin dalim olabat.
24 Pethahiya bin det san blanga Meshasebal brom det femili lain blanga Sera brom det Juda klen. Imbin det Juwish lida hubin oldei tok langa det king blanga Pesha blanga im pipul olabat.
Pipul hubin jidan langa ola najalot taun
25 Wal loda pipul bin jidan langa detlot taun gulijap langa olabat fam. Detlot pipul brom det Juda klen bin jidan langa Kiriyeth Aba, Diban en Jekabsiyel, en langa detlot lilwan taun weya bin gulijap langa olabat. 26 Deibin jidan du langa detlot taun gulum Jeshuwa, Molada, Bethpelet, 27 en Heisashuwal, en langa Biyashiba en najalot lilwan taun gulijap langa im. 28 Deibin jidan langa det taun Siklag, langa Mekona en langa najalot gulijapwan lilwan taun, 29 langa Enriman, langa Sora, langa Jamath, 30 langa Seinowa, langa Edulam en langa ola najalot lilwan taun gulijap langa olabat. Deibin jidan langa Leikish en langa detlot fam gulijap langa im, en langa Esaka en najalot lilwan taun gulijap. Detlot pipul blanga Juda bin jidan langa ol detlot kantri brom Biyashiba langa sauth raidap langa det pleis gulum Hinam Beli langa nowath.
31 Detlot pipul brom det Benjamin klen bin jidan langa Geba, Mikmesh, Eiya, Bethel en detlot lilwan taun gulijap langa olabat, 32 Einathoth, Nob, Enanaiya, 33 Heisowa, Rema, Gitaiyim, 34 Heidid, Seboyim, Neibalat, 35 Lod en Ono, en langa det pleis gulum Beli blanga wekinmenmob hu meigim olkainaba ting. 36 Sambala pipul brom det Libai klen hubin jidan langa det Juda kantri bin go jidan langa detlot pipul brom det Benjamin klen.

11:3 Niya 7:73