35
Detlot taun blanga det Libai klen
Wal deya langa det plein kantri blanga Moweb najasaid langa det Jodan Riba brom Jeriko, YAWEI bin tok langa Mosis, “Yu garra dalim detlot Isreil pipul, olabat garra gibit det Libai klen, sambala bigwan taun blanga jidanbat, en sambala gras kantri raun langa detlot taun. Dislot taun garra jidan blanga det Libai klen, en olabat garra jidan deya. Det gras kantri garra jidan blanga olabat buligi en najalot enimul. Det gras kantri garra kipgon brom det taun wol 450 mita langa ebri said, wulijim im garra meshurum 900 mita langa ebri said en garram det taun langa midul. 6-7 Yu garra gibit det Libai klen 48 bigwan taun. Brom detlot 6 taun na garra jidan seifwan taun en if enibodi kilim sambodi ded, bat im nomo bin min blanga kilim im, wal im gin go langa det seifwan taun. En yu garra gibit olabat detlot 42 najawan taun garram gras kantri. Detlot Isreil pipul garra gibit det Libai klen detlot taun. Detlot klen aibin olredi gibit bigwan kantri, dei garra gibit mowa taun en kantri langa det Libai klen, en detlot klen weya aibin olredi gibit lilbit kantri dei garra oni gibit lilbit taun en kantri langa det Libai klen.” Lagijat na YAWEI bin tok. Josh 21:1-42
Detlot seifwan taun
Dyudaranami 19:1-13; Joshuwa 20:1-9
Wal YAWEI bin dalim Mosis, 10 “Yu garra dalim ola Isreil pipul wen yumob krosoba det Jodan Riba en go langa det kantri gulum Keinan, 11 yu garra pikimat 6 seifwan taun, en if enibodi kilim sambodi ded wen im nomo bin wandim kilim im, wal im lafta go langa det seifwan taun. 12 En deya na im garra jidan seifwan brom det ded men rileishan hu wandi kilim im ded. Det men hu dei reken im gilti, nobodi kaan kilim im, dumaji dei garra kotim im basdam. 13 Yu garra pikimat 6 seifwan taun, 14 thribala sanrais said langa det Jodan Riba, en thribala langa det kantri gulum Keinan. 15 Dislot garra jidan seifwan taun blanga detlot Isreil pipul blanga blandimbat miselp, en blanga detlot streinja pipul du hu jidan deya lilbit taim, o longtaim. Enibodi hu kilim sambodi ded, en if im nomo bin wandim kilim im, wal im gin ranawei en jidan langa det seifwan taun na.
16-18 “Bat if det men im yusum enijing weya deibin meigim brom aiyan, ston, o wadi blanga kilim sambodi, wal im brabli gilti dumaji imbin olredi kilim sambodi, wal im garra lafta dai. 19 Det ded men gulijapwan rileishan, im na bos blanga meigim det medra dai. Wen im faindim im, wal im garra kilim im ded.
20 “If wan men nomo laigim sambodi en kilim im ded dumaji imbin pushumdan im, o tjakambat samting langa im, 21 o kilim im ded garram im bingga, im gilti dumaji imbin kilim ded, wal im garra lafta dai. Det ded men gulijapwan rileishan, im na bos blanga meigim det medra dai. Wen im faindim im wal im garra kilim im ded.
22 “Bat maitbi sambodi bin kilim sambodi ded, en im nomo bin heidim im, en im nomo bin min blanga kilim im wen imbin pushumdan im, o tjakambat samting langa im. 23 O maitbi im nomo bin luk weya imbin tjakam ston, en imbin kilim sambodi ded en im nomo bin wandim kilim im en im nomo bin im enami. 24 Langa detkain trabul det komyuniti garra kotim det men hubin kilim sambodi ded, en dei garra sodimat det trabul. 25 Det komyuniti garra album det men hubin kilim det sambodi wen im nomo bin wandim kilim im, en dei garra album im gidawei brom det ded men rileishan, en dei garra deigim im langa det seifwan taun weya nobodi kaan ardim im. Im garra jidan deya raidap det haibala serramonimen dai. 26 If det men libum det seifwan taun weya im oldei jidanbat, 27 wal if det ded men rileishan faindim im, wal im garram det rait blanga kilim im ded. 28 Enibodi hu jidan giltiwan garra go en jidan langa det seifwan taun raidap det haibala serramonimen dai. Bambai na im gin gobek langa im ronwan taun. Dyud 19:2-4; Josh 20:1-9 29 Dijan lowa ai gibit langa yumob en langa yumob bigininimob nomeda weya olabat jidan.
30 “Wal if det men medrim sambodi en olabat faindim im gilti en wandi kilim im, dei garra abum dubala o thribala witnis. Det wanbala witnis nomo naf blanga pruf im gilti. Dyud 17:6; 19:15 31 Det medra garra dai. Im kaan go fri nomeda im peiyim mani. 32 If imbin ranawei langa seifwan taun weya imbin blandim miselp, nomo larram im pei eni mani blanga gobek langa im kemp bifo det haibala serramonimen dai. 33 If yu dum lagijat yu garra meigim det kantri nogud weya yu jidan. Det medra meigim det kantri nogud. Oni wanwei yu gin meigim det kantri klinbala igin. Det men hubin medrim det sambodi, im garra dai. Tharran na garra meigim det kantri klinbala. 34 Nomo meigim det kantri nogudbala wen yu jidanbat deya, dumaji mi na YAWEI det trubala God, en ai jidan garram ol yumob Isreil pipul.” Lagijat na YAWEI bin tok.

35:8 Josh 21:1-42

35:28 Dyud 19:2-4; Josh 20:1-9

35:30 Dyud 17:6; 19:15