109
Preya blanga album
Preya blanga Deibid.
God, mi preisim yu.
Nomo jidan kwaitbala!
Ola brabli nogudbala en laiyinbala pipul bin meigim trabul blanga mi.
Olabat oldei meigimap laiya stori blanga mi,
en olabat oldei toktok brabli nogudbalawei blanga mi.
Olabat oldei wandi ardim mi fo najing.
Nomeda olabat oldei wandim blanga ardim mi bat stil mi laigim olabat,
en mi oldei preipreibat blanga olabat.
Nomeda aibin dumbat ola gudbala ting blanga olabat, bat stil dei oldei dumbat nogudbala ting langa mi.
Nomeda ai laigim olabat detmatj, bat olabat heidimbat mi.
 
YAWEI yu garra pikimat nogudwan jadj blanga kotim main enami,
en yu meigim im ronwan enami kotim im.
Yu meigim im jidan gilti,
en yu meigim im preya shoum im giltiwan du.
Meigim im laif binijap,
en larram najamen teikoba det wek blanga im. Eks 1:20
Meigim im biginini olabat jidan nomo garram enibodi,
en meigim im waif jidan widogel.
10 Meigim im biginini olabat wokaranbat en askimbat blanga enijing.
Meigim olabat gowei brom det breikapwan haus weya olabat jidanabat.
11 Meigim detlot pipul weya im owim mani, deigimwei ola ebrijing brom im,
en larram ola streinja gedim ola ebrijing weya imbin oldei wekwekbat blanga gedim.
12 Nomo larram enibodi kain langa im,
en nomo larram enibodi lukaftumbat im biginini olabat weya imbin libum biyain.
13 Meigim ol im femili olabat binijap,
en nomo larram enibodi jinggabat im neim igin.
14 YAWEI, yu garra oldei jinggabat ol detlot nogudbalawei blanga im grengrenfatha olabat,
en yu nomo larram im mami go fri brom im nogudbalawei.
15 YAWEI, yu garra oldei jinggabat ola nogudbalawei blanga olabat,
bat meigim olabat binijap, en nobodi garra jinggabat olabat igin.
 
16 Det men na nomo bin jinggabat blanga jidan kainbala.
Imbin oldei gibitbat adtaim langa ola powan pipul en langa detlot hu nomo bin abum enijing en langa detlot hubin jidan nogudbinjiwei, raidap sambala bin dai.
17 Imbin oldei laigim toktokbat nogudbalawei langa najalot pipul.
Wal yu meigim nogud ting hepin langa im.
Im nomo bin laigim dumbat gudbala ting langa najalot pipul.
Wal yu nomo larram enibodi dum gudbala ting langa im.
18 Imbin laigim toktokbat nogudbalawei ebridei, jis laik imbin oldei laigim werrimon klos, en dagadagat daga en dringgimbat woda ebridei.
19 Larram ol im nogudbala wed gobek langa im igin en gaburrumap im jis laik klos en jidan raidaran im wulijim belt.
 
20 YAWEI, yu panishim main enami olabat lagijat na,
ol detlot na hu tok nogudbalawei langa mi.
21 YAWEI main boswan God, yu album mi laik yubin pramis blanga dum.
En yu seibum mi, dumaji yu gudwan filing blanga laigimbat im olagijawan.
22 Mi powan en nomo garram enijing.
Mi brabli nogudbinji insaid jis laik pein weya ardimbat mi.
23 Jis laik det san weya im godan, wal lagijat na mi gulijap binij.
Mi wulijim insek weya det win blowimwei.
24 Main dubala ni brabli wikwan brom det taim weya ai nomo bin dagadagat daga,
en mi brabli bouniwan na.
25 Wen pipul luk langa mi, olabat laf langa mi,
en olabat mokimbat mi. Meth 27:39; Mak 15:29
 
26 YAWEI main God, album mi.
Yu seibum mi, dumaji det filing blanga yu blanga laigimbat jidan olataim.
27 Yu meigim main enami olabat sabi yu na seibumbat mi.
28 Dei gin tok nogudbalawei langa mi bat yu na garra oldei dum gudbala ting blanga mi.
Nomo larram main enami olabat win,
en yu meigim mi, yu wekinmen, jidan gudbinji.
29 Meigim main enami olabat sheim miselp brabliwei.
Larram det sheim blanga olabat gaburrumap olabat jis laik dei werrimon kout.
 
30 Ai garra oldei gibit theingks langa YAWEI brabliwei.
Wen ola pipul majurrumap miselp blanga weship, ai garra preisim im,
31 dumaji im oldei maindimbat ola powan pipul,
en im oldei seibum olabat brom ol detlot hu oldei wandi kilim olabat ded.

109:8 Eks 1:20

109:25 Meth 27:39; Mak 15:29