14
Nomo tok enijing blanga enibodi
Wal yumob garra larram detlot Kristjan braja en sista olasbat hu nomo bilib strongbalawei jidan gudfren blanga yumob. En yumob kaan tok nogudbalawei langa olabat blanga hau dei oldei jinggabat blanga dum enijing, dumaji detlot pipul hu bilib strongbalawei sabi dei gin dagat enikain daga. Bat sambala pipul hu bilib lilbit reken dei kaan dagat bif, dumaji dei reken wen dei dagat det bif, dei dumbat nogudbala ting.
Wal detlot pipul hu dagat enikain daga kaan reken miselp haibala langa detlot pipul hu nomo dagat bif. En detlot pipul hu nomo dagat bif kaan tok enijing blanga detlot pipul hu dagat enikain daga, dumaji God bin meigim olabat jidan gudfren blanga im.
Yumob sabi na? Yumob kaan tok enijing blanga detlot wekinmen hu garram olabat ron bos, dumaji olabat ron bos garra kotim olabat if dei dumbat gudbala ting o nogudbala ting. En ai sabi dei garra dum gudbala ting, dumaji Jisas Krais det Bos blanga wi garra meigim olabat strongbala blanga dumbat gudbala ting.
Wal yumob jinggabat na. Sambala pipul reken det wanbala dei im mowa haibala langa ola najalot dei. En sambala pipul reken ola dei olabat seim.
Wal ebribodi garra jinggabat brabliwei blanga im ronselp. En wen enibodi reken eni dei im haibala, im meigim det dei haibala blanga Jisas Krais det Bos blanga wi. En wen enibodi dagat enikain daga, im jinggabat Jisas Krais det Bos blanga wi wen im dagat enikain daga lagijat, dumaji im gibit theingks langa God blanga detlot daga. En wen enibodi nomo oldei dagat bif, im jinggabat Jisas Krais det Bos blanga wi wen im nomo dagat bif, en im gibit theingks langa God blanga detlot daga weya im oldei dagat. Kalosh 2:16
Yumob sabi wotfo? Im lagijat dumaji nobodi jidan iya langa dijan kantri blanga imselp. En wen enibodi dai, im nomo dai blanga imselp du, dumaji wen wi jidan iya langa dijan kantri, wi jidan iya blanga Jisas Krais det Bos blanga wi. En wen wi dai, wi stil jidan blanga im.
Yu si? Nomeda wi jidan laibala o wi dai, bat stil wi jidan blanga Jisas Krais det Bos blanga wi. En blanga tharran na Jisas Krais bin dai en imbin gidap laibala brom dedbala wulijim im garra jidan Bos blanga laibala pipul en dedbala pipul du.
10 Wal yumob dalim mi na. Wotfo yumob jadjim yumob Kristjan braja en sista olabat? Wotfo yumob oldei reken miselp haibala langa olabat? Yumob nomo wandi dum lagijat, dumaji wi garra ol jandap lida langa God, en im na garra jadjim wi holot. 2 Karin 5:10 11 Wi sabi tharran, dumaji langa det oltestaman God bin tok, “Mi na det laibalawan God, en trubala ai dalim yumob. Wen det taim garra kaman, ebribodi garra baudan langa olabat ni lida langa mi, en ebribodi garra tok, ‘Yu na God’.” Aisai 45:2
12 Yumob sabi na? Wi holot garra dalim miselp langa God, en wi garra dalim im blanga ebrijing weya wibin dumbat.
Yumob garra jinggabat yumob ronselp
13 Wal wi garra stap jadjimbat wi Kristjan braja en sista olabat. Mobeda wi jinggabat nomo blanga dum enijing weya garra meigim olabat dum nogudbala ting.
14 Wal yumob irrim mi na. Aibin joinap garram Jisas Krais det Bos blanga wi, en ai sabi brabliwei nomo eni daga nogudwan. Bat ai sabi wen enibodi reken det daga im nogudwan, im kaan dagat det daga, dumaji langa im det daga im nogudwan. 15 En if eni Kristjan braja o sista blanga wi jidan nogudbinji dumaji im luk wi dagat det daga weya im reken im nogudwan, wal wi nomo laigim im, dumaji wi dagat det daga weya meigim im nogudbinji.
Wal ai dalim yumob. Wi kaan dagat enijing weya meigim wi braja o sista libum det trubalawei, dumaji Jisas Krais bin dai blanga im.
16-17 Yu si? Wi kaan dum enijing weya garra meigim pipul tok nogudbalawei blanga enijing weya wi reken im rait blanga dum, dumaji det wei blanga dijan Kristjan laif im nomo blanga dagadagat en dringgimbat. Nomo. Det wei blanga dijan Kristjan laif im blanga dumbat wanim God wandim wi blanga dum en blanga jidan gudbalawei garram ebribodi en blanga jidan gudbinji garram det Holi Spirit. 18 En wen enibodi bulurrum Jisas Krais en wek blanga im lagijat, im meigim God gudbinji langa im, en im meigim ola pipul gudbinji langa im du.
19 Yumob sabi na? Wi garra oldei dumbat ebrijing brabliwei blanga meigim miselp jidan gudwei en blanga album miselp jidan strongbala.
20 Yu si? Wi nomo wandim larram daga meigim wi meigim det wek blanga God nogud, dumaji det daga im gudwan. Bat im nogud blanga enibodi blanga dagat enijing weya garra meigim im Kristjan braja o sista jinggabat nogudbalawei en dumbat nogudbala ting. 21 Wi nomo wandi meigim wi braja o sista olabat dumbat nogudbala ting. Mobeda wi libum dagadagat bif en dringgimbat wain o dumbat enijing weya garra meigim wi braja o sista olabat dum nogudbala ting.
22 Yumob sabi na? Yumob garra jinggabat yumob ronselp if im rait blanga dagat bif en dringgim wain. En yumob kaan dalimbat ebribodi. Yumob garra dalim oni God. En wen yumob dum enijing weya yumob reken im rait blanga dum, en yumob nomo bleim miselp, wal yumob garra gudbinji. 23 Bat if yumob dum enijing weya yumob reken im nomo rait, wal yumob garra meigim God panishim yumob, dumaji yumob nomo bilib God wandim yumob blanga dum det ting weya yumob dum. En if yumob dum enijing weya yumob nomo bilib God wandim yumob blanga dum, wal yumob dum nogudbala ting tharran.

14:6 Kalosh 2:16

14:10 2 Karin 5:10

14:11 Aisai 45:2