13
Yu garra teiknodis langa yu gabman bos
Wal yumob garra ol teiknodis en duwit langa ol detlot pipul hu jidan gabman bos langa wi iya, dumaji nobodi kaan jidan bos if God nomo larram im jidan bos. En detlot pipul jidan bos tudei dumaji God bin meigim olabat jidan bos.
Yu si? If enibodi fait langa detlot pipul hu jidan bos en nomo teiknodis langa olabat, wal dei fait en nomo teiknodis langa det lowa weya God bin meigim. En pipul hu dum detkain ting garra meigim detlot bos panishim olabat.
Wal detlot pipul hu dumbat nogudbala ting garra bradin langa detlot pipul hu jidan bos. Bat detlot pipul hu dumbat gudbala ting kaan bradin langa detlot pipul hu jidan bos.
Wal yumob dalim mi na. Yumob wandi bradin langa detlot pipul hu jidan bos o yumob wandi jidan fri brom detkain ting? If yumob wandi jidan fri, wal yumob garra dumbat gudbala ting, en detlot pipul hu jidan bos garra tok gudbalawei blanga yumob, dumaji detlot pipul hu jidan bos, olabat wekinmen blanga God, en imbin pudum olabat deya blanga album yumob.
Yu si? If yumob dum nogudbala ting, wal yumob garra bradin langa detlot pipul hu jidan bos, dumaji dei garram pawa blanga panishim yumob. En dei garram det pawa dumaji olabat wekinmen blanga God, en imbin gibit olabat det pawa blanga yusum olabat blanga panishim detlot pipul hu dumbat nogudbala ting.
Yumob sabi na? Yumob garra oldei teiknodis en duwit langa detlot pipul hu jidan bos, dumaji yumob nomo wandim olabat garra panishim yumob. En yumob garra oldei teiknodis en duwit langa olabat, dumaji det filing blanga yumob dalim yumob wanim God wandim yumob blanga dum.
Yu si? Wen detlot pipul hu jidan gabman bos dumbat det wek blanga olabat brabliwei, dei jidan wekinmen blanga God. En blanga tharran na yumob oldei pei det teks mani. En if yumob owim det gabman eni teks mani, wal yumob garra peiyim det mani. Nomeda wotkain teks mani yumob owim det gabman, bat stil yumob garra peiyim olabat blanga ebrijing. En yumob garra shoum rispek brabliwei langa ol detlot pipul hu jidan gabman bos, dumaji yumob owim olabat det rispek. Meth 22:21; Mak 12:17; Luk 20:25
Wi garra laigim pipul en bulurrum det wei blanga Jisas
Wal yumob kaan owim enibodi enijing. Yumob garra oldei peiyimbek ebrijing weya yumob owim enibodi. En lagijat gin yumob garra oldei laigim ebribodi, dumaji wen yumob laigim pipul, yumob dum wanim det lowa dalim yumob blanga dum.
Wal det lowa im tok, “Yu nomo lau silipsilip garram enibodi. Oni langa yu hasbin o waif. Yu nomo lau medrim enibodi. En yu nomo lau stilim enijing. En yu nomo lau gridi blanga enibodi enijing.”
Yu si? Ol dislot lowa en ol detlot najalot lowa kamat brom det wanbala lowa weya tok, “Yu garra laigim pipul jis laik yu laigim yu ronselp.” Eksa 20:13-15,17; Labid 19:18; Dyud 5:17-19,21
10 Yumob sabi na? Wen yu laigim enibodi, yu kaan go en dum nogudbala ting langa im.
Yu si? Wen yu laigim pipul brabliwei, wal im jis laik yu duwit langa ola lowa.
11 Wal yumob garra laigim ola pipul brabliwei lagijat, dumaji yumob sabi wanim det taim. Yumob sabi im taim blanga jinggabat en dumbat gudbala ting, dumaji det taim weya God garra seibum im pipul olabat im gulijap na. Im nomo longtaim laik wen wibin bilib basdam. 12 Im jis laik yumob bin silip basdam, bat im taim blanga yumob blanga gidap, dumaji det naitaim im gulijap binij na, en det deitaim im gulijap iya.
Wal wi garra libum ol detlot nogudbala ting weya pipul oldei dumbat naitaim wen im dakbala, en wi garra jidan redibala jis laik detlot solja weya oldei werrimon detlot speshalwan klos blanga fait deitaim wen det lait im shain.
13 Yumob sabi? Wi garra jidan gudbalawei jis laik pipul hu jidan langa lait. Wi kaan git drangk en go sili, en wi kaan silipsilipbat nogudbalawei garram enibodi en shoum miselp bodi eniweya, en wi kaan faitfaitbat en jelas gija. 14 Nomo. Wi kaan dumbat detkain nogudbala ting lagijat, dumaji wi garra bulurrum det wei blanga Jisas Krais det Bos blanga wi, en wi garra stap jinggabat ol detlot nogudbala ting weya det nogudbala filing blanga wi oldei wandim.

13:7 Meth 22:21; Mak 12:17; Luk 20:25

13:9 Eksa 20:13-15,17; Labid 19:18; Dyud 5:17-19,21