2
Sa Ginore Tuti te Ziuda
Hire sari ka manege rua tuna koreo e Zekopi: Rubeni, Simione, Livae, Ziuda, Isaka, Zeboloni, Dani, Zosepa, Benisimane, Napitalai, Qadi, meke Asa.
Ka lima sari na tuna koreo e Ziuda. Ka ṉeta tuna koreo si koasa barikaleqe pozana si e Batisua, na barikaleqe Kenani: Era, Onani, meke Sela. Kaleana hola nana hahanana se Era pa dinoṉo te Zihova, sa tuna kenuna e Ziuda, ke la va matea e Zihova si asa. Koasa nana roroto barikaleqe, sapu e Tama, si va podo nia e Ziuda si karua koreo pule, ari Perezi e Zera.
Podoi Perezi si karua koreo: Hezironi meke e Hamulu. Sa tasina koreo sapu e Zera si podo i ka lima koreo: Zimiri, Etani, Hemani, Kalakoli, meke e Dada. Se Ekani sa tuna koreo e Kami, si keke tie tuti gore maena koe Zera; asa sapu va kamo ni tinasuna sari pa Izireli totoso seke tinarae si asa meke tomei sari na tiṉitoṉa sapu tava madidi la koe Tamasa.* Zos 7:1
Etani si keke tuna koreo sapu se Azaraea.
Sa Tututi sapu Gore La koe Devita, sa Baṉara
E Hezironi podoi si ka ṉeta koreo: Zeramili, Rami, meke Kelebi.
10 Sa tuti gore, podalae koe Rami meke kamo koe Zese si guahe: Rami podoa se Aminadabi, Aminadabi podoa se Nahasoni sapu keke koimata pa butubutu te Ziuda, 11 Nahasoni podoa se Salamoni, Salamoni podoa se Boazi, 12 Boazi podoa se Opeti, meke Opeti podoa se Zese.
13 E Zese si ka zuapa sari tuna koreo; guahe sa dia vinariluli pa pinodo: Eliabi, Abinadabi, Simea, 14 Netanela, Radai, 15 Ozeme, meke Devita. 16 Ari karua sari na tuna vineki: Zeruia meke Abiqeli.
Sa tuna vineki e Zese se Zeruia si ka ṉeta tuna koreo: Abisai, Zoabi, meke Asahele. 17 Keke tuna vineki pule sapu, se Abiqeli, si haba ia sa se Zeta, pa butubutu te Isimeli, meke kekeke mo sa tudia koreo, e Amasa pozana.
Sa Ginore Tuti te Hezironi
18 Sa tuna koreo e Hezironi, sapu e Kelebi si haba ia sa se Azuba; keke tudia vineki si e Zerioti pozana. Zerioti podoi si ka ṉeta koreo: Zesa, Sobabu, meke Adoni. 19 Sipu mate se Azuba, si haba ia Kelebi se Eparata, meke keke sa tudia koreo sapu e Huri. 20 Sa tuna koreo e Huri si e Uri, meke sa tuna koreo e Uri si e Bezaleli.
21 Sipu onomo ṉavulu vuahenina se Hezironi, si haba ia sa sa tuna vineki e Makiri, sapu sa tasina vineki e Qileadi. Keke mo sa tudia koreo, e Segubi. 22 E Segubi si keke tuna koreo si tanisa, sapu e Zaira. Koa baṉarani e Zaira si ka hiokona ṉeta vasileana koasa volosona sa popoa Qileadi. 23 Tava kilasa meke ta vagi koari na binaṉara pa Qesura meke pa Siria sari ka onomo ṉavulu vasileana nomadi, meke ta vagi turaṉae tugo sari na vasileana pa Zaira meke Kenati, meke sari na vasileana pu koa tata vasina. Sari doduru tinoni pu koa koari na vasileana arini sina butubutu te Makiri, sa tamana e Qileadi. 24 Sipu mate se Hezironi, si haba vagi ia tu sa tuna koreo mo, sapu e Kelebi, se Eparata, na nabokona sa tamana. Meke podoa ri karua si keke koburu koreo, pozana sa si e Asura. Asa koa ia tatasana sa vasileana pa Tekoa.
Sa Ginore Tuti te Zeramili
25 Zeramili, sa koreo kenuna te Hezironi si ka lima tuna koreo: Rami sa kenuna, Buna, Oreni, Ozemi, meke Ahiza. 26-27 Rami si ka ṉeta tuna koreo: Maza, Zamini, meke Ekera. Haba pulea e Zeramili si keke barikaleqe, e Atara pozana, meke podoa ri karua si keke tudia koreo, e Onama pozana. 28 Onama podoi si karua koreo: ari Samai meke Zada, meke Samai podoi si karua koreo pule, Nadabi meke Abisura.
29 Haba ia e Abisura si keke barikaleqe, e Abihaili pozana, meke podoi ri karua si karua koburu koreo, Ahabana meke Molida. 30 Tasina koreo e Abisura, sapu e Nadabi si podoi si karua koreo, ari Seleidi meke Apaimu, ba mate se Seleidi, meke loke tuna. 31 Apaimu si na tamana e Isi. Isi si na tamana e Sesana, meke Sesana si na tamana e Ahalai.
32 Zada, sa tasina e Samai, si podoi karua tuna koreo, e Zeta meke e Zonatani, ba mate se Zeta meke loke tuna. 33 Zonatani si karua tuna koreo, ari Peleti e Zaza. Hire sari doduru pu tuti goredi gua koe Zeramili.
34 Sesana si loke tuna koreo, ba na vineki mo si podoi sa. Ba keke nabulu tanisa si na tie Izipi, e Zaha pozana, 35 meke vala nia sa si keke tuna vineki pude haba ia sa, meke podoa ri karua si keke koreo, pozana sa si e Atai. 36 Sa pinodopodo sapu podalae koe Atai meke gore kamo la koe Elisama si gua hie: Atai podoa se Netani, Netani podoa se Zabada, 37 Zabada podoa se Epalala, Epalala podoa se Opeti 38 Opeti podoa se Zehu, Zehu podoa se Azaraea 39 Azaraea podoa se Helezi, Helezi podoa se Eleasa, 40 Eleasa podoa se Sisimai, Sisimai podoa se Salumu, 41 Salumu podoa se Zekamaea, meke Zekamaea podoa se Elisama.
Sari Kaiqa Ginore Tututi te Kelebi
42 Sa koburu kenuna te Kelebi, sa tasina koreo e Zeramili, si e Mesa pozana. Mesa sa tamana e Zipa, sapu sa tamana e Maresa, sapu sa tamana e Heboroni. 43 Podoi Heboroni si ka made tuna koreo: ari Kora, Tapua, Rekemi, meke Sema. 44 Sema si na tamana e Rahama, meke sa tamana sa tamana e Zokeami. Rekemi, sa tasina koreo e Sema, sa tamana e Samai. 45 Samai si na tamana e Maona, Maona sa tamana e Betizuru.
46 Koa turaṉia e Kelebi sa nana barikaleqe nabulu, e Epaha pozana, meke va podo ni sa koasa sari ka ṉeta koreo: Harani, Moza, meke Qazezi. Harani si na tamana e Qazezi.
47 Keke tie pozana e Zahadai si ka onomo tuna koreo: Regemu, Zotamu, Qesana, Peleti, Epaha, meke Sapa.
48 Keke barikaleqe nabulu pule te Kelebi, e Ma'aka, si va podo nia koburu sa; ari Sibara meke Tihana sari karua koreo podoi sa. 49 Mumudi si karua koburu koreo pule si podoi sa: e Sapa, sapu koa pa vasileana nomana pa Madamanaha, meke e Seva sapu koa koa rina vasileana pa Makabena, meke Qibea. Sa tuna vineki e Kelebi si e Akasa pozana.
50 Hie sa pinodopodo te Kelebi.
Huri si na koburu kenuna tadi Kelebi meke Eparata sa nana barikaleqe. Sa tuna koreo e Huri, se Sobali, si koa ia sa vasileana pa Kiriati Zearimi. 51 Sa tuna koreo vina rua, se Salama, asa koa ia sa vasileana pa Betilihema, meke sa tuna koreo vina ṉeta, se Harepa, koa ia sa vasileana pa Betiqada.
52 Sobali, asa sapu koa ia sa vasileana pa Kiriati Zearimi, si na tamadia rina tie pa Haroe, meke sa kukuruna sa butubutu tie pu koa pa Menuhoti, 53 meke gua tugo sari na butubutu tie hire, pu koa pa vasileana Kiriati Zearimi: ari Itiraeti, Putaeti, Sumataeti, meke Misiraeti. Turaṉadia soti rini sari tie pa popoa Zora meke Esitaolo.
54 Salama, sapu koa pa popoa pa Betilihema, sina tamadia rina tie pa Netopata pa popoa Ataroti Beti Zoabi, meke sari na tie Zoraiti. Sa kukuruna sa butubutu tie pa Manahati si ari tie Zoraiti.
55 Sari butubutu tie hire sapu bokabokadi hola pa kubekubere, si koa pa vasileana Zabezi: sari Tirataiti, Simeataiti, meke Sukataiti. Sari na tie hire, sina tie Kenaiti sapu varivarihaba la koari na tie Rekabaiti.

*2:7 Zos 7:1