4
Sa Ginore Tuti te Ziuda
Sari na pinodopodo te Ziuda: Perezi, Hezironi, Kami, Huri, meke Sobali. Sobali si na tamana e Reaia, sapu sa tamana e Zahata, sa tamana e Ahumai, meke e Lahada; arini sari tamadia rina tie pu koadi pa Zora.
3-4 Huri si na koburu kenuna tanisa tamana koasa barikaleqe te Kelebi sapu e Eparata, meke sa nana butubutu sapu koa ia sa popoa lavata pa Betilihema. Ka ṉeta sari na koreo te Huri: Etama, Penuela, meke Ezera. Etama si ka ṉeta sari tuna koreo: Zezireli, Isima, meke Idibasi, meke keke tuna vineki, e Hazileloponi. Penuela si koa ia sa popoa lavata meke koa pa Qedoro, meke e Ezera koa ia sa vasileana pa Husa.
Se Asura, sapu koa ia sa popoa lavata pa Tekoa, si karua nana barikaleqe: e Hela meke Na'ara. Va podo ni sa koe Na'ara si ka made koreo: Ahuzama, Hepera, Temeni, meke Hahasitari. Asura meke e Hela si ka ṉeta dia Koreo: Zereti, Izihara, meke Etinana.
Kozo si na tamadia ari Anubu, e Zobeba, meke sa pinodopodo tanisa butubutu tie sapu gore maena koe Ahahelo, sa tuna e Haruma.
Koa nana si keke tie pozana si e Zabeze. Tie ta pamaṉaena hola si asa, hola ni sari doduru tasina. Poza nia Zabeze sa tinana si asa, sina ta sigiti hola si asa totoso podoa sa si asa. 10 Varavara se Zabeze, la koasa Tamasa tadi pa Izireli, “Mana nau qua Tamasa, mamu poni va soku nau pepeso. Mamu somana koa koa rau; mamu hukati koa rau sari doduru tiṉitoṉa kaleadi sapu kote va sigiti au,” gua. Meke va tabea sa Tamasa sa nana vinaravara.
Sari Votivotiki Tatamana
11 Kelebi, sa tasina e Suhaha, si keke nana koreo, e Mehiri; e Mehiri si na tamana e Esitoni. 12 Ka ṉeta tuna koreo si asa: Betirapa, Pasea, meke Tehina. Tehina si koa ia sa vasileana Nahasi. Sarini pu podoi ri kasa hire si koadi pa Reka.
13 Karua tuna koreo se Kenazi: Otinieli meke Seraea. Otinieli si karua koreo tugo si tanisa, ari Hatati meke Meonotai. 14 Meonotai si na tamana e Opara.
Seraea sina tamana e Zoabi, sa tie sapu koa ia sa vasileana pa lolomo sapu ta pozae Qe Harasimi. Doduru tie pu koa vasina sina tie matazoṉa pa tinavete pa lima.
15 Se Kelebi, sa tuna koreo e Zepune si ka ṉeta nana koburu koreo: Iru, Ela, meke Na'ama. Ela si na tamana e Kenazi.
16 Ka made koburu koreo si te Zehalele: Zipi, Zipaha, Tiria, meke Asarele.
17-18 Ezara si ka made koburu koreo tanisa: Zeta, Meredi, Epera, meke Zaloni. Meredi si haba ia se Bitia, sa tuna vineki sa baṉara pa Izipi, meke keke sa dia koburu vineki, se Miriami, meke karua tudia koreo: Samai meke e Isiba. Isiba podalae nia sa popoa lavata pa Esitemoa. Haba ia tugo Meredi si keke barikaleqe pa butubutu Ziuda, meke ka ṉeta sari dia koburu koreo: Zeredi, pu podalae nia sa popoa lavata pa Qedoro. Hebere, pu koa ia sa popoa lavata pa Soko; meke e Zekutieli, pu koa ia sa popoa lavata pa Zanoa.
19 Hodaea si haba ia sa tasina vineki e Nahami. Sari tudia podalae nia sa butubutu tie pododi koe Qamu, pu koa pa vasileana Keila, meke sa butubutu tie pododi koe Ma'aka pu koa pa vasileana pa Esitemoa.* Sa zinama Hiburu pa vesi hie si lopu bakala. Kaiqa iniliri si zama, “Hodaea si haba ia sa tasina vineki e Nahami, meke podoi ri kara sari Qarami pu koa pa Keila meke se Esitemoa pu koa pa Ma'aka.”
20 Simoni si ka made nana koburu koreo: Amanoni, Rina, Benihana meke Tiloni.
Isi si karua nana koburu: Zoheti meke Benizoheti.
Sa Tutina e Sela
21 Sela si na tuna koreo e Ziuda. Sari na tie pu tuti gore koe Sela si ari Era, La'ada, Zokimi, Zoasi, meke Sarapa. Sela sina tamadia ri pu koa koasa vasileana pa Leka; La'ada si na tamadia ri pu koa koa sa vasileana pa Maresa, meke sa butubutu tie tigisi poko pu koa pa vasileana lavata pa Beti Asibea; 22 Zokimi meke sari na nana tinoni pu koa pa popoa nomana pa Kozeba, meke Zoasi meke Sarapa, arini si haba barikaleqe Moabi meke koa pa Betilihema. Sari na tututi hire si vagidi koari na kinubekubere sapu koadi hola. 23 Arini si na tie tavetavete raro patu tanisa baṉara, meke koa mo pa vasileana nomana pa Netaimi meke Qedera.
Sa Ginore Tuti te Simione
24 Simione si ka lima tuna koreo: Nemuela Zamini, Zaribi, Zera, meke Saulu. 25 Sa tuna Saulu si e Salumu, sa tuna Salumu si e Mibisami, meke sa tuna Mibisami si Misima. 26 Meke e Misima podoa se Hamuele, Hamuele podoa se Zakura, meke Zakura podoa se Simei. 27 Podoi Simei si ka manege onomo koburu koreo, meke onomo vineki, ba sari na turaṉana soti si lopu podopodo va soku, meke sa butubutu te Simione si lopu guana toqolo valeana, gugua sa butubutu te Ziuda.
28 Gore kamo koasa totoso te Devita sa baṉara, sa butubutu te Simione si koa betoi mo rini sari na vasileana nomadi hire: Biasiba, Molada, Haza Suala,* Zos 19:2-8 29 Biliha, Ezemu, Tolade, 30 Betueli, Homa, Zikilaqi. 31 Beti Makaboti, Hazasusimi, Betibiri, meke pa Saraimi. 32 Koai tugo rini sari ka lima vasileana hire: Etama, Aini, Rimoni, Tokeni meke pa Asani, 33 meke sari na vasivasileana pa varikalidi, seu kamo la pa Balati. Arini sari na popoa koa i rini meke na kuberi rini sari na dia tututi meke kopu ni rini.
34-38 Hire sari na pozapozadi sari na koimata pa dia puku butubutu:
Mesahobaba, Zamuleki, Zosa sa tuna koreo e Amazaea, Zoili,
Zehu sa tuna koreo e Zosibaea, sa tuna e Seraea, sa tuna e Asiele,
Elionae, Zakoba. Zesohaea, Asaea, Adieli, Zesimieli, Benaea,
Ziza sa tuna e Sipi, sa tuna e Aloni, pa tuti dia ri Zedaia, Simiri, meke Semaea.
Sina podopodo va soku sari na tatatamana, 39 ke koa betoa mo rini sa doduruna sa kali lodu rimata tata pa Qera, meke kopu ni rini sari na dia sipi pa kali gasa rimata koasa lolomo vasina koa sa vasileana Qera. 40 Masuru hola sa pepeso asa meke koa va leana ia na duduli, meke noso, loke ilipuṉana. Pukerane si na dia popoa ari tie pa butubutu Hami.
41 Pa totoso te Hezikaea sa baṉara pa Ziuda, sari na tie ta kubere pozadi hire pa tutina Simione si la pa popoa Qera meke huara pani sari na ipi na vetu tadi na tie pa butubutu Hami pu koadi vasina. Hadu taloa ni rini sari na tie koadi vasina meke koa hokara dia vasina, sina masuru meke sokua duduli tadi na sipi. 42 Ari ka lima gogoto tie pa butubutu te Simione si la koa pa kali gasa rimata pa Edomu. Ari tuna koreo e Isi na turaṉi: Pelataea, Nearaea, Repahaia meke Uzieli. 43 La va mate betoi rini vasina sari na tinoni Amaleki pu govetedi pukerane pa vinaripera, meke koa hobe dia vasina kamo pa rane ṉinoroi.

*4:19 Sa zinama Hiburu pa vesi hie si lopu bakala. Kaiqa iniliri si zama, “Hodaea si haba ia sa tasina vineki e Nahami, meke podoi ri kara sari Qarami pu koa pa Keila meke se Esitemoa pu koa pa Ma'aka.”

*4:28 Zos 19:2-8