7
Sa Ginore Tuti te Isaka
Isaka si ka made tuna koreo: Tola, Pua, Zasubi, meke Simironi.
Tola si ka onomo tuna koreo: Uzi, Repahaia, Zerieli, Zamai, Ibisamu, meke Samuela. Sari kasa arini sina koimata koa rina tatamana pa puku butubutu te Tola, meke ta avosaedi sapu na tie varipera. Pa totoso te Devita, sa baṉara, sa ninae tanisa dia butubutu si hiokona rua tina onomo gogoto.
Keke mo tuna koreo se Uzi, e Izirahia, sapu ka made tuna koreo: Maekolo, Obadaea, Zoili, meke Isia, arini saripu palabatu ni sari na tutidia. Soku dia barikaleqe meke dia koburu, meke pa dia tututi si boka kamoa rini toloṉavulu onomo tina pu somana nia sa tinavete vinaripera.
Sa ninaedi hinokara sapu ta kubere gore koasa butubutu te Isaka si ari ka vesu ṉavulu zuapa tina tie pu somanadi pa tinavete vinaripera.
Sa Ginore Tuti tadi Benisimane
Ari ka ṉeta sari tuna koreo e Benisimane: Bela, Bekera, meke Zediale.
Bela si ka lima tuna koreo: Eziboni, Uzi, Uzieli, Zerimoti, meke Iri. Sari kasa arini sina koimata koari na tatamana pa puku butubutu te Bela meke ta avosodi beto sapu na tie varipera bokabokadi. Somana ta nae pa ninaena sa dia butubutu sari ka hiokona rua tina, toloṉavulu made tie varipera.
Ari ka sia sari tuna koreo e Bekera: Zemira, Zoasi, Elieza, Elionae, Omiri, Zeremoti, Abaeza, Anatoti, meke Alemeti. Koasa ninae hinokara tanisa tutidia pa tatatamana si somana ta nae sari ka hiokona puta tina karua gogoto tie saripu somanadi pude la pa vinaripera.
10 Zediale si keke tuna koreo: e Bilihani, meke Bilihani si ka zuapa tuna koreo: Zeusi, Benisimane, Ehudi, Seanana, Zetani, Tasisi, meke Ahisaha. 11 Arini si na koimata koari na tatatamana pa dia puku butubutu, meke doduru si ta avosaedi sapu na tie bokabokadi pa varipera. Somana ta nae pa dia butubutu si ka manege zuapa tina karua gogoto tie tava namadi pude la pa vinaripera. 12 Sari na tie Supimi meke Hupimi si somanadi tugo pa butubutu te Iri. Meke podo goredi pa tuti te Ahea sari kasa tie Husaeti.
Sa Ginore Tuti te Napitalai
13 Napitalai si ka made tuna koreo: Zahazieli, Guni, Zezera, meke Salumu. Na pinodopodo te Biliha koe Zekopi si arini.
Sa Ginore Tuti te Manase
14 Karua sari koreo te Manase koasa barikaleqe Aramea: ari Asirieli, meke e Makiri. Makiri sa tamana e Qileadi. 15 Makiri si vagi barikaleqe koasa butubutu Hupimi meke Supimi.* Koasa butubutu Hupimi meke Supimi, babe tadi Hupimi meke Supimi. Sa zinama Hiburu si lopu bakala. Sa tasina vineki Makiri si e Ma'aka. Sa tuna koreo vina rua e Makiri si e Zelopehadi; koba vineki mo si podo i sa.
16 Podoi e Ma'aka, sa barikaleqe te Makiri si karua koreo, meke la arini poza ni Peresi meke Seresi. Se Peresi si karua tuna koreo: ari Ulama meke e Rakeme. 17 Meke e Ulama si keke tuna koreo, e Bedana pozana. Arini sari na tutina e Qileadi sa tuna koreo e Makiri, sa tuna koreo e Manase.
18 Sa tasina vineki e Qileadi, se Hamoleketi si podoi si ka ṉeta koreo: Isodi, Abieza, meke Mahala. 19 Semida si ka made tuna koreo: Ahiani, Sekemi, Likehi meke Aniami.
Sa Ginore Tuti te Iparemi
20 Hire sari na tie pa tuti te Iparemi pa hopeke sinage: Iparemi podoa se Sutela, Sutela podoa se Beredi, Beredi podoa se Tahati, Tahati podoa se Eleada, Eleada podoa se Tahati, 21 Tahati podoa se Zabada, Zabada podoa se Sutela. Koadia karua tuna koreo pule se Iparemi, ari Ezera meke Eleada. Tava mate koari na tie pa Qati sari karua totoso hiva la hiko bulumakao na sipi vasina. 22 Meke talotaṉa hola ni sa tamadia, se Iparemi, meke koa kuliusu si asa soku ṉavulu rane, ke la va manotia ri na tasina si asa. 23 Beto asa si eko turaṉia e Iparemi sa nana barikaleqe meke aritiana si asa meke podoa sa si keke koburu koreo. Beria poza nia sa, sina ele kamoa tinasuna sa dia vetu.
24 Keke tuna vineki se Iparemi, e Siara. Asa kuri i sari na vasileana pa Beti Horoni panaulu meke Beti Horoni panapeka, meke sa vasileana Uzeni Siara.
25 Koa nana tugo si keke tuna koreo e Iparemi, e Repaha pozana, meke sa pinodopodo tanisa si gua hie: Repaha podoa se Resepa, Resepa podoa se Tela, Tela podoa se Tahana, 26 Tahana podoa se Ladana, Ladana podoa se Amihudi, Amihudi podoa se Elisama, 27 Elisama podoa se Nani, meke Nani podoa se Zosua.
28 Meke sari na vasidi sapu vagi arini meke koa i si pa Betolo meke sari na vasileana hitekedi pa vari likohaena, kamo tata pa Narana pa kali gasa rimata meke pa Qeza pa kali lodu rimata meke sari na vasileana hitekedi pa vari likohaena. Vagi tugo rini sari na vasileana pa Sekemi meke Aia meke sari na vasileana hitekedi pa vari likohaedi.
29 Sari na tutina e Manase tagoi sari na popoa lavata pa Beti Sani, Tanaka, Meqido, Doro, meke sari na vasileana hitekedi pa vari likohaedi.
Arini sari na popoa vasina koa sari tutina e Zosepa sa tuna Izireli.
Sa Ginore Tuti te Asa
30 E Asa si ka made tuna koreo: Imina, Iseva, Isivi, meke Beria, meke keke tuna vineki, e Sera.
31 Meke sari tuna koreo e Beria si Hebere meke Malakiele. Malakiele podalae nia sa vasileana pa Birizaiti.
32 Meke ka ṉeta tuna koreo se Hebere: Zapeleti, Soma, meke Hotamu meke Sua sa tuna vineki.
33 Ka ṉeta tugo sari tuna koreo e Zapeleti: e Pasako, Bimihala, meke Azavati.
34 Sa tasina koreo e Zapeleti, se Soma si ka ṉeta tuna koreo: Roga, Zehuba, meke Arami.
35 E Hotahamu sa tasina si ka made tuna koreo: Zopa, Imina, Selesi meke Amala.
36 Sari na tuna koreo e Zopa si ari Sua, Harinepa, Suala, Beri, Imira, 37 Bezere, Hodi, Sama, Silisa, Itirani, meke Bera.
38 Sari na tuna koreo e Zeta si ari Zepune, Pisipa, meke Ara, 39 meke sari na tuna koreo e Ula si ari Araha, Haniele, meke Rizia.
40 Doduru arini si na tie pa butubutu te Asa, palabatudi pa hopeke puku tuti. Na koimata tava egodi, na ta avosaedi sapu na tie varane bokabokadi pa vinaripera. Sa ninaedi rina tie pa hopeke dia puku tuti pude somana pa vinaripera si ari ka hiokona onomo tina tie.

*7:15 Koasa butubutu Hupimi meke Supimi, babe tadi Hupimi meke Supimi. Sa zinama Hiburu si lopu bakala.