6
Sa Ginore Tuti te Livae
Livae si ka ṉeta tuna koreo: Ari Qerisoni, Kohati meke Merari.
Kohati si ka made tuna koreo: Ari Amaramu, e Izihara, Heboroni, meke Uzieli.
Amaramu si karua tuna koreo: Eroni meke Mosese, meke keke tuna vineki, Miriami.
Eroni si ka made tuna koreo: Nadabi, e Abihu, e Eleaza meke e Itamara.
Sa tuti gore te Eleaza si gua hie: Pinehasi podoa se Abisua, Abisua podoa se Buki, Buki podoa se Uzi, Uzi podoa se Zerahia, Zerahia podoa se Meraioti, Meraioti podoa se Amaraea, Amaraea podoa se Ahitubi, Ahitubi podoa se Zedoki, Zedoki podoa se Ahimaza, Ahimaza podoa se Azaraea, Azaraea podoa se Zohanana, 10 Zohanana podoa se Azaraea, asa sapu tavetavete koasa Zelepade sapu kuria e Solomone pa Zerusalema, 11 Azaraea podoa se Amaraea, Amaraea podoa se Ahitubi, 12 Ahitubi podoa se Zedoki, Zedoki podoa se Salumu, 13 Salumu podoa se Hilikaea, Hilikaea podoa se Azaraea, 14 Azaraea podoa se Seraea, Seraea podoa se Zehozadaki. 15 Zehozadaki si ta raovo vagi koe Nebukaneza, turaṉae koari na tie Ziuda meke Zerusalema totoso garunu taloa ni e Zihova si arini la pa popoa seu.
Kaiqa Ginore Tuti te Livae
16 Livae si ka ṉeta tuna koreo: Qerisoni, Kohati, meke Merari.* Ekd 6:16-19 17 Ari tudia koreo beto sari ka ṉeta. Qerisoni sina tamadia ari Libini e Simei. 18 Kohati sina tamadia ri Amaramu, Izihara, Heboroni, meke Uzieli, 19 meke e Merari sina tamadia ri Mahili, meke Musi.
20 Sa ginore tuti te Qerisoni si gua hie: Qerisoni podoa se Libini, Libini podoa se Zahata, Zahata podoa se Zima, 21 Zima podoa se Zoa, Zoa podoa se Ido, Ido podoa se Zera, Zera podoa se Zeaterai.
22 Sa ginore tuti te Kohati: Kohati podoa se Aminadabi, Aminadabi podoa se Kora, Kora podoa se Asire, 23 Asire podoa se Elikana, Elikana podoa se Ebiasapa, Ebiasapa podoa se Asire, 24 Asire podoa se Tahati, Tahati podoa se Urieli, Urieli podoa se Uzaea, meke Uzaea podoa se Saulu.
25 Elikana si karua tuna koreo: Amasai, meke Ahimoti, 26 Ahimoti podoa se Elikana, Elikana podoa se Zopai, Zopai podoa se Nahati, 27 Nahati podoa se Eliabi, Eliabi podoa se Zerohamu, Zerohamu podoa se Elikana meke Elikana podoa se Samuela.
28 Samuela si karua tuna koreo: Zoili sapu kenuna, meke Abaeza sapu mudina.
29 Sa ginore tuti te Merari si gua hie: Merari podoa se Mahili, Mahili podoa se Libini, Libini podoa se Simei, Simei podoa se Uza, 30 Uza podoa se Simea, Simea podoa se Hagia, meke Hagia podoa se Asaea.
Sari Tuti Tadi Tie Kerakera pa Zelepade
31 Hire sari na tie kerakera sapu vizati e Devita sa baṉara pude kopu nia sa vinahesi koasa Zelepade pa Zerusalema sipu la koa magogoso vasina sa Bokese Vinariva Egoi. 32 Hopeke dia totoso si arini pude la kera vahesi koasa Ipi Hopena sipu lopu ele kuria baṉara Solomone sa Zelepade te Zihova. 33 Hire sari na tutidia rina tie tuqedi rina tinavete kerakera:
Pa butubutu te Kohati: Hemani tuna Zoili si na tie tuturaṉa koasa koea kekenu. Sa tutina sapu kamo pule la koe Zekopi si gua hie: Hemani si tuna Zoili, Zoili si tuna Samuela, 34 Samuela si tuna Elikana, Elikana si tuna Zerohamu, Zerohamu si tuna Elieli, Elieli si tuna Toaha, 35 Toaha si tuna Zupa, Zupa si tuna Elikana, Elikana si tuna Mahata, Mahata si tuna Amasai. 36 Amasai si tuna Elikana, Elikana si tuna Zoili, Zoili si tuna Azaraea, Azaraea si tuna Zepanaea 37 Zepanaea si tuna Tahati, Tahati si tuna Asire, Asire si tuna Ebiasapa, Ebiasapa si tuna Kora. 38 Kora si tuna Izihara, Izihara si tuna Kohati, Kohati si tuna Livae, Livae si tuna Zekopi.
39 Asapa si na tie tuturaṉa koasa koea vina rua. Sa tutina sapu kamo pule la koe Livae si gua hie: Asapa si tuna Berekaea, Berekaea si tuna Simea, 40 Simea si tuna Maekolo, Maekolo si tuna Basea, Basea si tuna Malikiza, 41 Malikiza si tuna Etini, Etini si tuna Zera, Zera si tuna Adaia, 42 Adaia si tuna Etani, Etani si tuna Zima, Zima si tuna Simei. 43 Simei si tuna Zahata, Zahata si tuna Qerisoni, meke Qerisoni si tuna Livae.
44 E Etani si na tie tuturaṉa koasa koea vina ṉeta. Sa tutina sapu kamo pule la koe Livae si gua hie: Etani si tuna Kisi, Kisi si tuna Abidi, Abidi si tuna Maluki, 45 Maluki si tuna Hasabia, Hasabia si tuna Amazaea, Amazaea si tuna Hilikaea, 46 Hilikaea si tuna Amazi, Amazi si tuna Bani, Bani si tuna Semera, 47 Semera si tuna Mahili, Mahili si tuna Musi, Musi si tuna Merari, Merari si tuna Livae.
48 Sari doduru tie pule pa butubutu te Livae si ta poni ni rini sari doduru tinavete koa holadi koasa Zelepade te Tamasa.
Sa Ginore Tuti te Eroni
49 Ba Eroni meke sari na tutina si kopu ni sari na vina uququ oto huda humaṉa lea meke sari na vina vukivukihi koasa Lose Hopena pa Hopena. Meke sari na vina vukivukihi arini sina vina vukivukihi tana sinea pude taleosae koe Tamasa sari na sinea tadi na tie Izireli. Tavete luli rini gua sapu garunu ni e Mosese, sa nabulu te Tamasa. 50 Hire sarini pu tuti goredi koe Eroni: Eroni podoa se Eleaza, Elieza podoa se Pinehasi, Pinehasi podoa se Abisua, 51 Abisua podoa se Buki, Buki podoa se Uzi, Uzi podoa se Zerahia 52 Zerahia podoa se Meraioti, Meraioti podoa se Amaraea, Amaraea podoa se Ahitubi, 53 Ahitubi podoa se Zedoki, meke Zedoki podoa se Ahimaza.
Vasina Koa sari na Tie pa Butubutu te Livae
54 Hire sari na vasidi pu ta hia ni ri na tie pa puku butubutu te Eroni: arini pu goredi koasa tutina e Kohati si vagia sa hinia kekenu koari na tuna Livae. 55 Koa rini si ta vala si pa Heboroni pa popoa Ziuda meke sari pezara koa i na duduli tana bulumakao na sipi pa vari likohaena. 56 Ba sari na pezara na vasileana hitekedi pa Heboroni si tava hia la koe Kelebi tuna koreo e Zepune. 57-59 Sari na vasileana nomadi hire si tava hia la koasa tuti te Eroni: Heboroni, sapu keke vasileana ta vizata pude tadi na tie govetedi* Sarini pu va mate tie ba lopu pa nana hiniva soti, si boka govete la vasina meke tava sare., Zatiri meke sari na vasileana pa Libina, Esitemoa, Hileni, Debiri, Asani, meke Beti Semesi, meke turaṉae sari na dia pezara koa i duduli tana bulumakao na sipi. 60 Pa voloso te Benisimane si tava hia la koari na tutina e Eroni sari na vasileana hire turaṉae sari na dia pezara koa i na duduli tana bulumakao na sipi: Qeba, Alemeti, meke Anatoti. Ka manege ṉeta ninaedi sari na vasileana saripu tava hia la koari na hopeke tatamana pa tutina e Kohati pude koai. 61 Koari na puku tutina e Kohati sapu koa holadi si ta vala koari hopeke tatamana si ka manege puta vasileana nomadi pa korapana sa popoa tanisa butubutu te Manase pa kali lodu rimata pa Zodani. 62 Koari na puku tutina e Qerisoni,, si tava hia la pa hopeke tatamana sari ka manege ṉeta vasileana nomadi pa popoa tadi na butubutu Isaka, Asa, Napitalai, meke sa kukuruna sa butubutu Manase pa popoa Basani pa kali gasa rimata Zodani. 63 Gua tugo asa sari tutina e Merari, sapu tava hia la koari hopeke dia tatamana sari ka manege rua vasileana nomadi pa korapana sa popoa tadi na butubutu Rubeni, Qadi, meke Zeboloni. 64 Ke la ri na tie Izireli meke poni lani koari na tie pa butubutu Livae sari na vasileana nomadi turaṉae koari na dia pezara pu koa i na duduli tana bulumakao na sipi. 65 Sari na vasileana nomadi sapu ta poza meke ta hia la koari na tie Livae si koa pa korapadi rina voloso pa popoa Ziuda, Simione, meke Benisimane.
66 Kaiqa tatamana pa tutina e Kohati si tava hia ni sari na vasileana nomadi meke turaṉae sari dia pezara koai na duduli tana bulumakao na sipi pa korapana sa voloso popoa te Iparemi. Hire sari vasileana nomadi arini: 67 Sekemi, sa popoa pa toqetoqere pa Iparemi tadi na tie govetedi, Qeza, 68 Zokomeami, Beti Horoni, 69 Aizaloni meke Qati Rimoni. 70 Pa korapana sa voloso popoa te Manase pa kali lodu rimata Zodani si ta hia poni ni rini sari na vasileana nomadi pa Anera meke Bileama turaṉae sari na dia pezara koa i na duduli tana bulumakao na sipi.
71 Koa rina tutina e Qerisoni si ta vala sari vasileana hire, turaṉae sari dia pezara koai na duduli tana bulumakao na sipi: pa korapa voloso popoa te Manase pa kali gasa rimata Zodani: Qolani pa Basani meke Asitaroti.
72 Pa korapa voloso popoa te Isaka: Kedesi, Daberati, 73 Ramoti meke Aneme.
74 Pa korapa voloso popoa te Asa: Masalo, Abidoni, 75 Hukoku, meke Rehobi.
76 Pa korapa voloso popoa te Napitalai: Kadesi pa Qaleli, Hamoni, meke Kiriataimi.
77 Sari na tatamana koa holadi pa tutina e Merari si tava hia la koarini sari na vasileana hire, turaṉae sari na dia pezara pu koai na duduli tana bulumakao na sipi: pa korapa voloso popoa te Zeboloni: Rimoni, meke Tabora.
78 Pa voloso popoa te Rubeni, pa kali gasa rimata pa Ovuku Zodani pa Zeriko: Bezere koasa pezara nomana panaulu, Zazaha, 79 Kedemoti, meke Mepata.
80 Pa voloso popoa te Qadi: Ramoti pa popoa Qileadi, meke Mahanaimi, 81 Hesiboni, meke Zazera.

*6:16 Ekd 6:16-19

*6:57-59 Sarini pu va mate tie ba lopu pa nana hiniva soti, si boka govete la vasina meke tava sare.