24
Sari na Tinavete pu Ta Poni koari na Hiama
Hire sari na puku tuti sapu gore mae guadi koe Eroni. Ka made tuna koreo se Eroni: Nadabi, Abihu, Eleaza, meke Itamara. Nadabi, Abihu si mate kekenu, sipu lopu ele mate sa tamadia, meke loke tudia, ke sari karua tasidia, e Eleaza meke Itamara si vagi hobena sa tinavete tana hiama.* Liv 10:1-2 Ke va tana i Devita saripu podo mae guadi koe Eroni, luli gua koari na dia hopeke tinavete pu ta hiani rini. E Zedoki meke Ahimeleki si toka nia se Devita; Zedoki pu tuti maena koe Eleaza, meke Ahimeleki pu tuti gore maena koe Itamara. Sa butubutu te Eleaza si tava paqaha la pa manege onomo pukuna. Sa butubutu te Itamara tava hia pa ka vesu pukuna. Ta evaṉa si hie sina soku hola palabatu pu koimata ni sari na tatamana pu gore mae guadi pa tututi te Eleaza. Koa gua sapu soku beto mo pa kalina te Eleaza meke Itamara sari na palabatu na hiama pu kopu nia sa tinavete pa Zelepade, si mudumudukeda ni rini meke vari paqaha ni sari na tie la pa hopeke dia tinavete koari na hopeke dia totoso. Kubere goreni Semaea sa tuna Netanela sari na pozadi. Na tie kubekubere pa butubutu Livae si asa. Ta vizata si arini pa hopeke dia totoso tavetavete; keke puku tatamana pa kalina te Eleaza beto si keke pa kalina te Itamara gua. Sa baṉara meke Zedoki sa hiama, e Ahimeleki tuna e Abiata meke sari na palabatu pa butubutu hiama si koa dia pa totoso asa pude va sosodea sa vina tana.
Hire sari na vina toṉotodi ri ka hiokona made puku tatamana pude ta hia poni tinavete pa Zelepade.
Kekenu si sa puku tatamana te Zehoiaribi,
vina rua si te Zedaia,
vina ṉeta si te Harimi,
vina made te Seorimi,
vina lima si te Malikiza,
vina onomo si te Mizamini,
10 vina zuapa si te Hakakozi,
vina vesu si te Abaeza,
11 vina sia si te Zesua,
vina manege puta si te Sekanaea,
12 vina manege eke si te Eliasibi,
vina manege rua si te Zakimi,
13 vina manege ṉeta si te Hupa,
vina manege made si te Zesebiabi,
14 vina manege lima si te Biliqa,
vina manege onomo si te Ima,
15 vina manege zuapa si te Hezira,
vina manege vesu si te Hapizeze,
16 vina manege sia si te Petahia,
vina hiokona puta si te Zehesikeli,
17 vina hiokona eke si te Zakini,
vina hiokona rua si te Qamulu,
18 vina hiokona ṉeta si te Delaea,
vina hiokona made si sa puku tatamana te Ma'azia.
19 Sari na tie arini si ta vizatadi luli gua koari na dia tinavete pu ta poni ni arini pude taveti pana nuquru arini pa Zelepade. Sari na hahananadi rina tinavete hire si ele va turu veko poni ni tu e Eroni sa tamadia pa vina tabena sa ginarunu te Zihova, sa Tamasa pa Izireli.
Pozadi rina Palabatu pa Butubutu Livae
20 Hire si kaiqa palabatu pule pu tuti goredi koe Livae:
E Zehedeia, pa tutina Amaramu koe Subaele.
21 E Isia pa tutina e Rehabia;
22 e Zahata, pa tutina e Izihara koe Selomoti.
23 Sari na tuna koreo e Heboroni: E Zeria si kenuna, Amaraea si vina rua, Zahazieli si luli la, meke e Zekameamu si mudina.
24 E Samiri pa tutina e Uzieli koe Maika.
25 E Zakaraea pa tutina e Uzieli koe Isia, tasina Maika.
26 Mahili, Musi, meke Zazia pa tutina e Merari.
27 E Zazia si ka ṉeta tuna koreo: Sohama, Zakura, meke e Ibiri.
28-29 E Mahili si karua tuna: E Eleaza, meke e Kisi. E Eleaza si loketoṉa tuna koreo, ba e Kisi si keke tuna koreo, e Zeramili.
30 E Musi si ka ṉeta tuna koreo: E Mahili, Edera, meke e Zeremoti.
Arini sari na tatamana pa butubutu Livae.
31 Ke mudumudukeda tugo si arini gua pu tavetia ari tasidia pa tutina Eroni. Sa baṉara Devita, Zedoki, Ahimeleki, meke sari na palabatu pa hopeke tuti hiama na tie Livaeti si va sosodea sa tinavete. Sari na tatamana tadi na tamatasi kenudi meke mudidi si kekeṉoṉo beto mo vina tanadi.

*24:2 Liv 10:1-2