11
Ke mi keha luli au si arau, gua sapu keha lulia rau se Karisito.* 1 Kor 4:16; Pil 3:17
Nobi Batu pa Vinahesi
Qetu holani gamu rau si gamu, sina hoke balabala au gamu doduru totoso, meke luli tugo gamu sari na vina tumatumae saripu ponini gamu rau. Ba hivani gamu rau pude gilania sapu e Karisito si na batudi ri doduru tie, sa palabatu si na batuna sa barikaleqe, meke sa Tamasa si na batuna e Karisito. Ke gua asa, be nobia sa palabatu sa batuna totoso varavara babe tarae nia sa sa Inavoso Leana koari na tie, si lopu pamaṉa nia sa se Karisito. Meke be keke barikaleqe si lopu nobia sa batuna, meke varavara, meke tarae nia sa Inavoso te Tamasa koari na tie, si lopu pamaṉa nia sa sa nana palabatu. Lopu votikaena sa barikaleqe sapu gua asa, meke sa barikaleqe sapu be koto golugolu. Be lopu hiva nobi batu sa barikaleqe pa totoso vinahesi, si ego mani koto va golugolu mo. Ba sina variva kurekure koasa si pude koto va golugolu, gua, si ego; mani nobia sa batuna. Sa palabatu si lopu ta hivae pude nobia sa batuna pa totoso vinahesi, sina na kinehana sa Tamasa si asa. Ba sa barikaleqe si na kinehana sa nana palabatu.* Zen 1:26-27 Ura sa palabatu si lopu ta tavete pa kukuru tinina sa barikaleqe, ba sa barikaleqe tu si ta tavete pa kukuru tinina sa palabatu. Meke lopu tavetia Tamasa sa palabatu meke ponia koasa barikaleqe, ba tavetia tu Tamasa sa barikaleqe meke ponia koasa palabatu.* Zen 2:18-23 10 Pa ginuguadi ri na mateana, si leana mani nobi batuna tugo sa barikaleqe pa totoso vinahesi, pude na vina gilagilana sapu asa si koa aqorae koasa nana palabatu. 11 Ba pa tinoa keke koasa Baṉara, si lopu boka koa eke telena sa barikaleqe, meke lopu boka koa eke telena sa palabatu. 12 Ura gua sapu ta tavete sa barikaleqe pa kukuru tinina sa palabatu, si gua tugo, sapu sa koreo si ta podona koasa barikaleqe. Ba e Tamasa mo telena ponia sa tinoa koari doduru tiṉitoṉa.
13 Vizatia telemia sapu be leana mo sapu lopu nobi batu sa barikaleqe, meke varavara la koe Tamasa pa vinarigara tie. 14 Hinokara sapu sa hahanana tinoa pa pepeso si va tumatumaeni gamu sapu be gele kaluna sa koreo, si lopu koa ia pinamaṉa. 15 Ba koasa barikaleqe, si na nana tinolava si asa. Ta hia nia sa barikaleqe sa kalu gelena, pude guana nana nobi batu si asa. 16 Ba be keke tie si hiva varitokei nia sa ginugua hie, si gua mo he si boka tozini gamu rau; sapu gami meke sa ekelesia te Tamasa, si loketoṉa pule kaiqa votiki mami vinaturu pa siraṉa vinahesi.
Sa Ginani Hope Tanisa Baṉara
(Matiu 26:26-29; Maka 14:22-25; Luke 22:14-20)
17 Koari na tinarae pu kote zama ni rau hire, si lopu kaqu vahesi gamu rau, sina sari na mia vinarigara pa vinahesi, si lopu koa i tinokae, ba na ṉinovaṉovala tu. 18 Kekenu, si ele avoso nia rau sapu hoke varitokei si gamu koari na mia totoso varigara. Va hinokaria tugo rau si asa pa kaiqa ginugua. 19 Gina ta hivae tugo sari na vinaritokei koa gamu, pude boka ta dogoro va bakala sarini pu va qetua sa Baṉara koasa dia sinoto koasa hinokara. 20 Meke sipu varigara gamu pude hena ia sa ginani hope tanisa Baṉara, si kekeṉoṉo gua mo sapu be lopu hena ia gamu si asa, sina lopu hena ia gamu pa siraṉa toṉotona. 21 Ura totoso henahena gamu, si hopeke tie si lopu aqa ba hena va deṉa meke lopu balabala i saripu mae mumudi, ke ovia si kaiqa, meke kaiqa si napo va viviri tu. 22 Koadia mia vetu ba gamu pude vasina boka hena na napo, ba na vegua ke ṉoṉovalia tu sa ekelesia te Tamasa, meke va kurekure i tu saripu loke gedi? Balabala ia gamu si kote vahesi gamu rau gua? Lokari hokara! Namu lopu kaqu vahesi hokahokara gamu tu rau!
23 Ura sa vina tumatumae gua sapu vagia rau koasa Baṉara si ponini gamu rau hie: Sapu pa boṉina sapu ta qorae Sa, si vagia e Zisu sa Baṉara sa bereti. 24 Meke sipu ele varavara la nia Sa koe Tamasa, si videvidea Sa, meke zama: “Hie tugo sa tiniqu sapu ta poni koa gamu. Mi hena ia si hie, mamu balabala Au,” gua. 25 Meke gunia tugo Sa sa kapa vaeni, sipu beto henahena rini, si vagia Sa sa kapa meke zama: “Sa kapa hie si na vinariva egoi vaqura te Tamasa, sapu ele ta tokoro veko koasa eharaqu. Totoso napoa gamu si hie, si mi balabala Au,” gua si Asa.* Ekd 24:6-8; Zer 31:31-34; Ekd 24:6-8 26 Ura doduru totoso pana hena ia gamu sa bereti hie, meke napoa gamu sa vaeni hie koa sa kapa, si tozi vura nia gamu sa minate tanisa Baṉara, osolae kaqu pule mae si Asa.
27 Ke asa sapu lopu hena sa bereti meke napoa sa vaeni koasa kapa tanisa Baṉara pa pinamaṉana Sa, si tavete va sea si asa koasa tinina, meke na eharana sa Baṉara. 28 Gua asa, ke hopeke tie si kaqu pitu pule nia nana tinoa telena, meke tiqe hena sa bereti, meke napoa sa vaeni. 29 Ura sa tie pu hena ia sa bereti meke napoa sa vaeni koasa kapa, meke lopu doṉo gilania sa sa ginuana sa tinina sa Baṉara, si tepa ia sa sa vina kilasa te Tamasa. 30 Gua asa ke soku gamu si malohoro, meke moho, meke kaiqa gamu si mate. 31 Ba be pitu puleni gita si gita, si lopu kaqu ta pitu koe Tamasa. 32 Ba ta pitu, meke tava kilasa vata kale koasa Baṉara si gita, pude lopu kote ta pitu meke tava kilasa turaṉae koasa kasia popoa pa rane mumudi.
33 Ke gua asa, kasa tasiqu, pana varigara gamu pude hena ia sa ginani hope tanisa Baṉara, si mi vari aqae valeana. 34 Ba be ovia si keke koa gamu, si mani henahena pa nana vetu, pude mani lopu tava kilasa koe Tamasa totoso varigara si gamu. Sari kaiqa ginugua pule, si kote va toṉoti mo rau pana atu rau.

*11:1 1 Kor 4:16; Pil 3:17

*11:7 Zen 1:26-27

*11:9 Zen 2:18-23

*11:25 Ekd 24:6-8; Zer 31:31-34; Ekd 24:6-8