31
Izireli si Pule pa Popoa
Zama pule se Zihova, “Pa totoso asa, Arau si kote sa Tamasa tadi doduru puku butubutu pa Izireli, meke arini si kote na Qua tinoni.”
Hiera gua si zama nia e Zihova:
“Saripu lopu mate koasa vedara
si kote dogoro ia rini sa Qua tataru pa qega;
na minagogoso si kote vala nia Rau koe Izireli.”
E Zihova si vura koa gita pukerane meke zama:
“Arau tataru ni gamu koasa tataru sapu koa hola;
Arau vagi va tata gamu koasa tataru nabuna.
Kote kuri pule gamu Arau,
uve, kote ta kuri pule sa popoa Izireli.
Kote tuqe vagi pulei sari mia tabarini,
kote vura la peka pa qinetuqetu si gamu guana vineki vaqura.
Na inuma vaeni si kote lete pulei gamu
koari na toqere pa Sameria;
sari tie uma kote lete i
meke kote qetu totoso napo vaeni si arini.
Koa nana sa rane totoso kote kukili vura sa tie kopu koari na toqere pa Iparemi,
‘Mae, mada sage la pa Zaione,
koe Zihova sa nada Tamasa,’ gua.”
Hiera gua si zama nia e Zihova:
“Mi kera qetu nia se Zekopi;
kukili nia sa butubutu sapu arilaena hola koari doduru.
Va avoso ni sari mia vinahesi, mamu zama guahe,
‘Zihova, Mu harupi sari Mua tinoni,
sari ka visavisa koa holadi pa Izireli.’
Doṉo la, kote turaṉa pule mae ni Arau pa popoa pa kali gede
meke varigara ni koari na hukihukirina sa popoa pepeso.
Kote somanae koarini sari na behu na ike,
na molumolu meke barikaleqe aqa podopodo;
na vinarigara tinoni lavata si kote pule mae.
Kote kabokabodi meke mae,
kote varavaradi totoso turaṉa kamo puleni Arau.
Kote turaṉa guni ni Rau pa taqele kolo tototolodi,
pa siraṉa pezarana vasina lopu kote ta tubaraeni,
sina Arau sa tamana Izireli,
meke Iparemi sa tuqu koreo kenuna.
10 Gamu na butubutu, mi avosia sa zinama Taqarau Zihova;
mi la tozi vura nia pa raratana seudi:
‘Asa pu talahuara nia se Izireli kote varigara puleni
meke kote kopuni sari Nana sipi guana sepati.’
11 Ura Arau Zihova kote holu vagi pule nia se Zekopi
meke vagi puleni koasa Limaqu sapu ṉiṉira holani si arini.
12 Kote mae si arini meke iraṉa qetuqetu koasa toqere pa Zaione;
kote qetu ni rini sari soku vinariponi te Zihova,
sari huiti, na vaeni vaquradi meke na oela olive,
sari tuna sipi na bulumakao.
Kote guana inuma sapu kapa la pa kolo si arini,
meke kote beto sa tinalotaṉa.
13 Sari vineki vaqura si kote peka qetuqetu,
sari tie vaqura meke tie koadi ba gua tugo.
Sa dia tinalotaṉa si kote iliri la nia Arau pa qinetuqetu;
na kinoa va leana si kote poni Rau, lopu na kinuliusu.
14 Kote va qetu ni soku ginani Rau sari hiama,
meke sari Qua tinoni si kote va soku ni na vinariponi,”
zama vura gua se Zihova.
15 Hiera gua si zama nia e Zihova:* Zen 35:16-19; Mt 2:18
“Na mamalaiṉi si ta avoso pa Rama,
na kinuliusu meke kinabokabo nomana,
kaboi Reseli sari nana koburu
meke korona tava manoto,
sina sari nana koburu si lopu koa.”
16 Ba kamahire si hiera gua si zama nia e Zihova:
“Va nosoa sa mamalaiṉimu pude lopu kabo
meke sari kolomatamu pude lopu honi,
ura sari mua tinavete si kote ta pia,”
zama vura gua se Zihova.
“Na kote pule mae si arini, mae gua koasa popoa tanisa kana.
17 Ura koa nana sa mua lineana pa vugo na repere,”
zama vura gua se Zihova.
“Sari mua koburu si kote pule mae pa dia popoa.
18 Hinokara ele avosia Rau sa kinabo te Iparemi sapu guahe:
‘Seke va sisigiti au Goi guana bulumakao lopu ele manavasana,
pude va tumatumae nau va tabe.
Vagi pule nau meke kote pule atu mo si rau,
sina Agoi se Zihova sa qua Tamasa.
19 Mudina sapu ene muliuṉu taloa si rau,
si kekere pule mae qua;
mudina sapu kamo mae sa ginilae
si pohara ia rau sa raqaraqaqu
sina kurekureni rau
saripu evaṉi rau totoso vaquraqu.’
20 Vea, lopu e Iparemi tu sia, sa qua koreo katakikihi,
sa koburu sapu qetu hola nia rau?
Vegua gegese guni nia Rau,
ba korapa balabala ia Rau.
Gua ke sa buloqu Rau si hata ia si asa;
meke noma hola sa Qua tataru koasa,”
zama vura gua se Zihova.
21 “Mi va turu vina gilagila pa siraṉa,
la veko kubekubere sapu huhuku la koari na vasidi.
Va nonoga i sari na siraṉa vari karovo popoa,
vagi pulea sa siraṉa ene vura ia goi.
Mamu pule mae, gamu pa Izireli, Qua vineki vaquramu,
pule mae koari na mua vasileana.
22 Ve seunae gua si kote ene lamae si agoi,
kei, Qua vineki pu loke mua rinaṉeraṉe?
Keke ginugua vaqura si kote tavetia Arau e Zihova pa popoa pepeso.
Sa barikaleqe si pule la pa nana palabatu;
Iparemi si pule la koe Zihova, gua.”
23 Hiera gua si zama nia e Zihova Tadi na Qeto Minate: “Pana turaṉa pule maeni Arau koasa tinaraovo, si kote zama puleni rini sari na zinama hire koasa popoa pa Ziuda meke koari na vasivasileana: ‘Mani mana nigo e Zihova, agoi na popoa toṉotomu, agoi na toqere hopemu!’ kote gua. 24 Sari tie si kote koa varigara pa Ziuda meke sari nana vasivasileana, sari tie lelete meke arini pu ririzu turaṉi sari dia bulumakao na sipi. 25 Kote va magogosi Rau sarini pu mabo meke poni sarini pu ovia.”
26 Beto asa si vaṉunu si arau meke doṉo vari likohae. Sa qua pinuta si lomoso hola.
27 Zama vura pule se Zihova, “Sari na rane si korapa mae, totoso kote va sokui Rau sari na butubutu pa Izireli meke Ziuda meke kote va sokui Rau sari na kurukuru. 28 Gua sapu kopu gunini Rau saripu rabutu na teuru, gona gore meke huhuara meke va kamo tinasuna, si kote kopuni tugo Rau totoso kurikuri si arini meke lelete,” zama vura gua se Zihova. 29 “Koari rane arini si sari tie si lopu kote zama pule guahe,* Izk 18:2
‘Sari tamadia si hena vua huda kubolodi,
meke sari koburu si gagarikana livodi,’
30 ba kamahire, doduru tie si kote mate pa dia sinea teledia;
asa sapu hena vua huda kubolona, si sari livona mo telena si kote gagarikana.”
31 Zama vura pule se Zihova,
“Na totoso si korapa mae,
pana kote tavetia Rau si keke vinariva egoi vaqura pa varikorapaqu Rau
meke sari na tie Izireli meke Ziuda.* Mt 26:28; Mk 14:24; Lk 22:20; 1 Kor 11:25; 2 Kor 3:6* Hib 8:8-12
32 Lopu kote gugua sa vinariva egoi
sapu tavetia Rau koari tiatamadia
totoso tuqei Rau limadi
meke turaṉa vurani pa Izipi,
sina sekea rini sa Qua vinariva egoi,
totoso guana loaqu Arau mo si arini,”
zama vura gua se Zihova.
33 “Hiera sa vinariva egoi sapu kote tavetia Rau koasa butubutu Izireli
mudina sa totoso asa,” zama vura gua se Zihova.
“Kaqu va gilana nia Rau sa Qua tinarae pa dia binalabala
meke kaqu va nonoga nia pa bulodia.
Arau si kote dia Tamasa
meke arini si kote na Qua tinoni.* Hib 10:16
34 Totoso asa si kote beto sa tie va tumatumae ia sa turaṉana,
babe keke tie pude va tumatumae ia sa tasina, meke zama guahe, ‘Mu tumae nia se Zihova,’ gua,
sina kote tumae beto Nau rini si Arau,
podalae pa koburu hitekena kamo pa tie nomana,”
zama vura gua se Zihova.
“Ura kote taleoso ni Rau sari dia kinaleana
meke lopu kote balabala pule i Rau sari dia sinea.”* Hib 10:17
35 Hiera gua si zama nia e Zihova,
Asa pu tozi nia sa rimata
pude ṉedala pana rane,
pu garuni sari sidara na pinopino
pude va kalalasa pana boṉi
pu va gevuru ia sa kolo lamana
pude ovaṉa sari bogusu,
se Zihova Tadi na Qeto Minate sa Pozana Sa:
36 “Pana murimuri mo pa Kenuqu Rau sari vina turu hire,”
zama vura gua se Zihova,
“si kote noso sari tutina Izireli
pude na butubutu pa Kenuqu Rau.”
37 Hiera gua si zama nia e Zihova:
“Pana be boka ta pada mo sa maṉauru
meke boka ta hata vagi sa vasina sokirae sa popoa pepeso
si kote boka kilu i Rau sari tutina Izireli
koari doduru pu evaṉi rini,”
zama vura gua se Zihova.
38 “Sari na rane si korapa mae, totoso kote ta kuri pule, pude Taqarau, sa vasileana lavata hie, podalae pa Vetu Hakehakei Ululuna Te Hananelo kamo pa Sasada Iio. 39 Sa volosona sa vasileana si kote kamo la pa kali lodu rimata pa toqere Qarebi meke kekere la pa Qoa. 40 Sa doduruna sa lolomo vasina ta gona la sari tini tie matedi meke sari hikahika meke sari doduru kali toqere koasa Lolomo Kidoroni pa kali gasa rimata, kamo la pa iio koasa Sasada Hose, si kote hopena koe Zihova. Sa vasileana lavata si lopu kaqu ta rabutu palae babe ta huara pule hokara,” gua se Zihova.

*31:15 Zen 35:16-19; Mt 2:18

*31:29 Izk 18:2

*31:31 Mt 26:28; Mk 14:24; Lk 22:20; 1 Kor 11:25; 2 Kor 3:6

*31:31 Hib 8:8-12

*31:33 Hib 10:16

*31:34 Hib 10:17