22
Tata Kamo sa Inevaṉa Pasova
(Matiu 26:1-5; Maka 14:1-2; Zone 11:45-53)
Ego, ele tata kamo sa totoso tanisa Inevaṉa Bereti Loke Isitina d,* Pa totoso te Zisu hoke varihobei sari kara pozana sa inevaṉa. Sa Inevaṉa Pasova si keke rane, meke sa Inevaṉa Bereti Loke Isitina si ka zuapa rane. Pa totoso asa si balabala la ia rini sa tinarupaha tadi na tie Izireli pa popoa Izipi, sipu hena rini sa palava sapu lopu henia na isiti. sapu sa Inevaṉa Pasova.* Ekd 12:1-27 Hata ia rina ṉati hiama meke na tie va tumatumae koasa Tinarae te Mosese, si keke siraṉa pude tuqe vagia gana se Zisu pude va matea, gua, sina matagutu ni rini sari na tinoni.
Va Egoa Ziudasi pude Qoraqora nia se Zisu
(Matiu 26:14-16; Maka 14:10-11)
Meke nuquria Setani se Ziudasi, sapu ta pozae Isikarioti, sapu keke ri ka manege rua disaepeli. Ke topue la se Ziudasi koari na ṉati hiama, meke koari na palabatudi rina tie pu kopu nia sa Zelepade, meke la vari vivinei nia rini gua pude boka vata qora nia se Zisu koa rini, gua. Meke qetu hola si arini meke va egoa rini pude ponia poata si asa. Va egoa Ziudasi sa dia hiniva asa, ke podalae hata ia sa si keke lolomo leana, sapu lopu koa sari na tinoni, pude vata qorae nia koa rini se Zisu, gua.
Sa Hinenahena Pasova
(Matiu 26:17-25; Maka 14:12-21; Zone 13:21-30)
Sipu kamo sa rane kekenu koasa Inevaṉa Bereti Loke Isitina, sapu tava mate sari na lami tanisa Inevaṉa Pasova, si garuni Zisu sari Pita e Zone, meke zamai Sa, “Mi la, mamu va namanama ia sa hinenahena Pasova tadigita,” gua si Asa.
Meke nanasa sarini, “Pavei si hiva nia Goi pude la va namanama ia gami sia?” gua sari kara.
10 Meke olaṉa se Zisu, “Pana la gamu pa vasileana Zerusalema, si kote tutuvia gamu kara si keke tie sapu korapa palekia nana si keke vovoina kolo. Mi luli la koasa vetu vasina nuquru sa. 11 Mi tozi gunia he sa tie ari nana vetu, ‘Zama sa Titisa: Avei sa lose vasina kote hena ia rina Qua disaepeli, meke Arau sa hinenahena Pasova?’ Mi gunia. 12 Meke kote va dogoroni gamu sa si keke lose nomana panaulu, sapu ele tava nama vekona. Va namanama ia gamu sa nada hinenahena vasina,” gua si Asa.
13 Meke taluarae la sari karua, meke dogori tugo ri kara sari doduru, gua puta tugo sapu ele tozi ni Zisu, ke va namanama vekoa ri karua sa hinenahena Pasova vasina.
Podalae nia Zisu sa Ginani Hope
(Matiu 26:26-30; Maka 14:22-26; 1 Koriniti 11:23-25)
14 Meke sipu kamo sa totoso tanisa Pasova, si la habotu turaṉi Zisu pa tevolo sari Nana apositolo. 15 Meke zama la koa rini si Asa, “Okoro hola nia Rau pude henahena turaṉa gamu koasa hinenahena Pasova d hie, sipu lopu ele kamoa Rau sa tinasigiti. 16 Maqu tozini gamu sapu lopu kaqu hite hena pulea Rau sa hinenahena Pasova, osolae kaqu tava gorevura tu sa ginuana hinokara pa Binaṉara te Tamasa,” gua se Zisu.
17 Beto asa, si hena ia Zisu sa kapa vaeni, meke zama leana nia Sa koe Tamasa, meke zama la si Asa koa rini, “Mi vagi ia sa kapa hie, mamu hopeke napoa. 18 Maqu tozini gamu, sapu lopu kaqu napo pulea Rau sa vaeni hie, osolae kamo sa Binaṉara te Tamasa,” gua si Asa.
19 Beto asa si vagia Sa sa bereti* Sa bereti loke isitina si kaburu guana bisikiti gua asa ke boka ta videvide., meke zama leana nia Sa, meke videvidea Sa, meke hopeke poni Sa koarini, meke zama, “Hie tugo sa tiniqu [sapu ponini gamu Rau pa laemia gamu, mi vagia, mamu hena ia, pude mi balabala Au,” gua si Asa. 20 Meke gua tugo sipu beto sa hinenahena Pasova, si vagia Sa si keke kapa vaeni meke vala Sa koa rini, meke zama, “Sa kapa vaeni hie si na vinariva egoi vaqura te Tamasa, sapu ele ta tokoro veko koasa eharaqu, sapu zoloro pa laemia gamu.]* Sari na zinama pa vari korapadi rina [ ] si lopu koa koari doduru kinubekubere Hope pukerane.* Zer 31:31-34
21 Ba doṉo la tu! Asa sapu kaqu qoraqora Nau, si korapa habotu somanae koa Rau pa tevolo hie!* Sam 41:9 22 Sa Tuna na Tie si kaqu tava mate, gua sapu hiva nia sa Tamasa, ba mani talotaṉa hola sa tie sapu vata qorae Nau,” gua se Zisu.
23 Avosia tugo rini sapu gua asa, si podalae vari nanasi teledia sari kasa disaepeli, sapu esei beka ari kasa si kaqu tavete gua asa, gua.
Vinari Tokeina sa Vinalavata
24 Meke varitokei nia rina disaepeli sapu esei arini si kote arilaena hola, gua.* Mt 18:1; Mk 9:34; Lk 9:46 25 Ke zama koa rini se Zisu, “Sari na baṉara tadi na tie Zenitailo si hoke lalae ni rini sari na tinoa tadi na dia tie, meke sari na tie pu tago ṉiniraṉira, si hoke ta pozae na ‘tie variponi valeana hola’.* Mt 20:25-27; Mk 10:42-44 26 Ba gamu si lopu kaqu gua asa, asa sapu arilaena hola koa gamu, si mani va hiteke pule nia koari doduru, meke asa sapu koimata koa gamu, si mani koa na mia nabulu.* Mt 23:11; Mk 9:35 27 Esei si arilaena hola? Asa sapu habotu henahena? Ba asa sapu va tana ponia ginani sa tie sapu habotu henahena? Asa sapu habotu henahena, taga? Ba sa Qua kinoa koa gamu, si kekeṉoṉo gua tugo asa sapu nabulu.* Zn 13:12-15
28 Gamu si ele koa turaṉau koari na Qua rane tinasuna, 29 ke gua sapu ele poni Nau sa Tamaqu sa ṉiniraṉira pude koa Baṉara, si gua tugo sapu poni gamu Rau sa ṉiniraṉira asa. 30 Kaqu somana hena na napo si gamu pa Qua tevolo koasa Qua Binaṉara, meke kaqu habotu si gamu koari na habohabotuana baṉara, pude totoli ni sari ka manege rua butubutu Izireli,” gua si Asa.* Mt 19:28
Tozia Zisu sapu Kote Oso nia Pita si Asa
(Matiu 26:31-35; Maka 14:27-31; Zone 13:36-38)
31 Meke zama se Zisu, “Saimone, Saimone, ele va malumia Tamasa se Setani pude podeke gamu, pude varipaqaha ni saripu leadi na kaleadi gua sapu varipaqaha ni sari na kapu huiti koari na kikodi. 32 Ba ele varavara nigo Rau si goi Saimone, pude lopu mate taloa hokara sa mua rinaṉeraṉe. Ke pana kekere pule mae goi, si mu va ṉiṉirai sari disaepeli turaṉamu,” gua se Zisu.
33 Ba olaṉa la koa Sa se Pita, “Baṉara, arau si va namanama pude luligo la pa vetu varipusi, babe la mate turaṉigo,” gua si asa.
34 Ba olaṉa la ia Zisu si asa, “Pita, Maqu tozi nigo, sipu lopu ele kabo sa kokorako kohite boṉi, si kaqu oso Nau goi ka ṉeta totoso,” gua se Zisu.
Mi Paleke Vinaqaqiri
35 Meke nanasi Zisu sari Nana disaepeli, “Totoso garunu taloani gamu Rau, meke tozini gamu Rau pude lopu paleke vovoina poata, na huneke, meke na sadolo, si vegua? Ehaka nia tugo gamu si keketoṉa?” gua si Asa.* Mt 10:9-10; Mk 6:8-9; Lk 9:3, 10:4
Meke olaṉa sarini, “Loketoṉa,” gua.
36 Meke zama se Zisu, “Ba, kamahire si asa sapu ari nana vovoina poata, na huneke, si mani paleki. Meke asa sapu loke nana magu varipera, si mani holuholu nia sa nana koti, pude mani holua keke. 37 Ura koa pa Kinubekubere Hope, sapu zama guahe: ‘Guana somana ta nae turaṉae koari na tie kaleadi si Asa,’ gua, hie si kaqu tava gorevura, meke gua tugo sari doduru ginuaqu Rau, si kaqu ta evaṉa beto,” gua si Asa.* Ais 53:12
38 Meke zama sari kasa disaepeli, “Baṉara, dotu, hire si karua magu varipera,” gua si arini.
Meke olaṉa la se Zisu, “Leana, pada mo si arini,” gua si Asa.
Varavara se Zisu pa Toqere Olive
(Matiu 26:36-46; Maka 14:32-42)
39 Meke taluarae pa Zerusalema se Zisu, meke sage la pa toqere Olive si Asa, gua tugo sapu hoke tavetia Sa soku totoso, meke sage luli tugo sari Nana disaepeli. 40 Totoso kamo Sa vasina, si zamai Sa sari Nana disaepeli, “Mi varavara, pude mi lopu hoqa pa tinoketoke,” gua si Asa.
41 Meke ene va seseu hite la si Asa, padana keke ginona patu, meke kokotuṉu gore si Asa, meke varavara guahe: 42 “Tamaqu, be va malumia Goi, si Mu va rizu ia koa Rau sa kapa tinasigiti hie, ba lopu Qua hiniva, ba lalae Mua hiniva tu Goi,” gua si Asa. 43 [Meke vura mae koa Sa si keke mateana Maṉauru meke va ṉiṉira ia si Asa. 44 Meke ta sigiti hola si Asa pa Nana binalabala, meke maṉini sa Nana vinaravara meke varavara va ṉiṉira hola la tu, meke sari na ṉataṉatana si guana ehara pu honihoni gore pa pepeso.]* Sari na vesi made ṉavulu ṉeta meke made ṉavulu made si lopu koa koari doduru Kinubekubere Hope pukerane.
45 Beto asa, si turu si Asa, meke pule la koari na disaepeli, meke dogori Sa korapa putadi, sina mabo sisigiti si arini pa dia tinalotaṉa. 46 Meke zama la koa rini si Asa, “Na vegua ke puta si gamu? Mi vaṉunu, na varavara, pude mi lopu hoqa pa tinoketoke,” gua si Asa.
Ta Tuqe Vagi se Zisu Koari na Kana
(Matiu 26:47-56; Maka 14:43-50; Zone 18:3-11)
47 Meke sipu korapa zama se Zisu, si la vura gana mo si keke puku minate varipera, se Ziudasi sapu keke koari ka manege rua disaepeli si turaṉadi rini. Ene la se Ziudasi, meke la ahoa sa se Zisu. 48 Ba zama la ia Zisu si asa, “Ziudasi, pa inaho si va qoraqora nia goi sa Tuna na Tie?” gua si Asa.
49 Meke totoso dogoria rina disaepeli pu lulidi koa Sa sapu gua kote ta evaṉa, si nanasia rini se Zisu, “Baṉara, mami la seke ni magu varipera gedi?” gua si arini. 50 Meke keke ri kasa disaepeli arini, si seke tarasa pania sa kali taliṉa mataona sa nabulu tanisa ṉati hiama kenukenue.
51 Ba norei Zisu si arini, meke zama, “Beto, lopu tavete gua asa!” gua si Asa. Meke la taṉinia Sa sa taliṉana sa nabulu, meke ta salaṉa si asa.
52 Beto asa si zama la se Zisu koari na ṉati hiama, na palabatudi rina tie kopu Zelepade, meke sari na koimata tadi na tie Ziu pu la pude tuqe vagia, “Na tie hikohiko na variva mate si Rau, ke paleke Nau vedara na huda sekesekeana tu gamu? 53 Doduru rane si variva tumatumae mo si Rau pa Zelepade, ba lopu tuqe vagi Au tu gamu? Ba sina hie tugo sa mia totoso, sa totoso sapu koa baṉara sa ṉiniraṉira tana hinuporo,” gua se Zisu.* Lk 19:47, 21:37
Osonia Pita se Zisu
(Matiu 26:57-58,69-75; Maka 14:53-54,66-72; Zone 18:12-18,25-27)
54 Meke tuqe vagia rini se Zisu, meke turaṉa la nia ri pa vetu tanisa ṉati hiama kenukenue. Se Pita si lululi mudi nana, seseu vasina hite koarini. 55 Meke totoso va katua rini si keke nika pa kokorapana sa pavasa pa sadana sa vetu tanisa ṉati hiama, meke habotu vari likohae nia rini, si la somana habotu koarini se Pita. 56 Meke dogoria keke nabulu vineki se Pita, koasa malarana sa nika, ke doṉo totoa sa, meke zama, “Hie tugo si keke tie sapu lulina koe Zisu,” gua si asa.
57 Ba oso se Pita meke zama, “Tio, lopu hite gilania rau sa tie sana!” gua si asa.
58 Meke seseunae vasina hite si doṉo vagia pule keke tie si asa, meke zama ia sa, “Agoi mo si keke arini pu luli koe Zisu!” gua si asa.
Ba olaṉa se Pita, “Tio, lopu arau!” gua si asa.
59 Meke sipu hola padana keke aoa, si mae gana pule si keke tie, meke zama nia sapu guahe: “Namu hie hokahokara mo si keke arini pu luli koe Zisu, sina keke tie Qaleli si hie!” gua si asa.
60 Ba olaṉa se Pita, “Tio, lopu hite va nonoga ia rau sapu korapa zama nia goi sana!” gua si asa. Sipu korapa zama tugo se Pita, si kabo mo sa kokorako. 61 Pa totoso asa si liṉana se Zisu, meke doṉo totoa Sa se Pita, ke tiqe balabala ia Pita sapu gua zama nia Zisu koasa, sapu guahe: “Sipu lopu ele kabo sa kokorako pa boṉi hie, si kaqu oso Nau goi ka ṉeta totoso,” gua. 62 Ke vura taloa se Pita, meke la kabo ṉusuṉusurae pa sada.
Tava Sisire na Ta Seke se Zisu
(Matiu 26:67-68; Maka 14:65)
63 Sarini pu kopuna se Zisu si va sisire nia, na sekea rini si Asa. 64 Pusi tukui rini sari na matana, meke nanasia rini si Asa, “Mu korokorotae sapu esei si korapa seke igo!” gua si arini. 65 Meke soku sari na zinama ṉoṉovala si zama lani rini koa Sa.
Ta Turaṉa La pa Kenuna sa Puku Tie Varipitui tadi na Tie Ziu se Zisu
(Matiu 26:59-66; Maka 14:55-64; Zone 18:19-24)
66 Meke sipu rane sa popoa, si varigara sari na koimata tadi na tie Ziu, na ṉati hiama, meke na tie va tumatumae koasa Tinarae te Mosese; meke ta turaṉa la se Zisu pa kenuna sa puku tie varipitui tadi na tie Ziu d. 67 Meke zama ia rini si Asa, “Mu tozini gami, Agoi tugo sa Karisito d? Ba lokari?” gua si arini.
Meke olaṉa si Asa, “Be tozini gamu Rau sapu Arau sa Karisito, ba lopu kaqu va hinokarau tugo gamu. 68 Meke be nanasa gamu Rau, ba lopu kaqu olaṉau gamu. 69 Ba lopu seunae, sa Tuna d na Tie si kaqu habotu pa kali mataona sa Tamasa pu tagoi sari doduru ṉiniraṉira,” gua si Asa.
70 Meke nanasa la ia ri doduru si Asa, “Ke vegua? Agoi mo sa Tuna Tamasa?” gua si arini.
Meke olaṉa la i Sa sarini, “Uve, Arau mo sa Tuna Tamasa,” gua si Asa.
71 Meke zama sarini, “Lopu kaqu hata pule vina sosode si gita, sina ele avoso sotia mo teleda sapu gua zama nia Sa telena,” gua si arini.

*22:1 Pa totoso te Zisu hoke varihobei sari kara pozana sa inevaṉa. Sa Inevaṉa Pasova si keke rane, meke sa Inevaṉa Bereti Loke Isitina si ka zuapa rane. Pa totoso asa si balabala la ia rini sa tinarupaha tadi na tie Izireli pa popoa Izipi, sipu hena rini sa palava sapu lopu henia na isiti.

*22:1 Ekd 12:1-27

*22:19 Sa bereti loke isitina si kaburu guana bisikiti gua asa ke boka ta videvide.

*22:20 Sari na zinama pa vari korapadi rina [ ] si lopu koa koari doduru kinubekubere Hope pukerane.

*22:20 Zer 31:31-34

*22:21 Sam 41:9

*22:24 Mt 18:1; Mk 9:34; Lk 9:46

*22:25 Mt 20:25-27; Mk 10:42-44

*22:26 Mt 23:11; Mk 9:35

*22:27 Zn 13:12-15

*22:30 Mt 19:28

*22:35 Mt 10:9-10; Mk 6:8-9; Lk 9:3, 10:4

*22:37 Ais 53:12

*22:44 Sari na vesi made ṉavulu ṉeta meke made ṉavulu made si lopu koa koari doduru Kinubekubere Hope pukerane.

*22:53 Lk 19:47, 21:37