14
Hata ia Rini sa Siraṉa pude Va Matea se Zisu
(Matiu 26:1-5; Luke 22:1-2; Zone 11:45-53)
Sipu karua rane si koa meke kamo sa Inevaṉa Pasova d, meke sa Inevaṉa Bereti Loke Isitina* Sa Inevaṉa Pasova si keke rane, meke sa inevaṉana bereti loke isitina si ka zuapa rane, meke pa totoso asa si balabala la ia rini sa tinarupaha tadi na tie Izireli pa popoa Izipi sipu hena rini sa palava sapu lopu henia na isiti., si hata ia rina ṉati hiama, meke rina tie va tumatumae koasa Tinarae te Mosese si keke siraṉa pude tuqe golomo vagia gana se Zisu, pude va matea, gua.* Ekd 12:1-27 Vari zamai si arini, “Mada lopu tuqe vagia si Asa pa totoso Inevaṉa Pasova, sina meke gua mada varipera ni sari na tie,” gua si arini.
Ta Lumue Oela Humaṉa Lea se Zisu pa Betani
(Matiu 26:6-13; Zone 12:1-8)
Meke sipu koa pa Betani se Zisu, pa vetu te Saimone, sa tie sapu raza ia na minoho popoqu visoroihe si mae si keke barikaleqe totoso korapa henahena rini. Palekia sa si keke vovoina lumu sapu ta tavetae patu* Sa vovoina lumu sapu ta tavetae patu tolavaena na arilaena si ta pozae pa zinama English “Alabaster”. tolavaena na arilaena, siṉia na oela nadi viana sapu humaṉa lea meke sage hola hinoluna. Porakia sa si asa, meke zoropo nia sa pa batuna Zisu.* Lk 7:37-38 Meke bugoro si kaiqa tie vasina, meke vari zamai si arini, “Lopu leana si pude tavete hoboro gunia asa sa oela humaṉa lea. Boka ta holuholue si asa pude vagi nia poata nomana, hola nia ṉeta gogoto poata siliva* Ṉeta gogoto poata siliva si padana sa tinabara tana keke tie tavetavete pa keke vuaheni. pude poni sari pu habahuala!” gua. Meke gegesia rini sa barikaleqe.
Ba zama se Zisu, “Vekoa tu! Pude vegua ke va tasuna ia gamu? Keke tinavete leana si tavete Nau sa hie. Sari na tie habahualadi si kote koa koa gamu doduru totoso, meke be hiva gamu, si kote boka toka ni mo gamu. Ba Arau si lopu kote koa hola seunae koa gamu.* Diut 15:11 Sa barikaleqe hie si tavetia sa, gua sapu bokaia sa. Zoropo nia oela humaṉa lea sa sa tiniqu, pude va nama kenue nia sa tina pomunaequ. Maqu tozi va hinokarani gamu, sapu be pavei si ta tarae sa Inavoso Leana pa doduruna sa kasia popoa, si kaqu ta vivinei tugo gua sapu evaṉia sa barikaleqe hie koa Rau, pude na vina balabalana sa nana tinavete hie,” gua si Asa.
Va Egoa Ziudasi pude Vata Qora nia se Zisu
(Matiu 26:14-16; Luke 22:3-6)
10 Meke taluarae se Ziudasi, keke ri ka manege rua disaepeli, la koari ṉati hiama pude vata qora nia se Zisu koa rini, gua. 11 Meke totoso avosia rini sa nana zinama, si qetu hola si arini, meke va tatara nia rini pude ponia poata si asa, gua. Ke podalae hata ia Ziudasi si keke lolomo leana pude vata qorae nia koa rini se Zisu, gua.
Sa Hinenahena Pasova te Zisu meke sari Nana Disaepeli
(Matiu 26:17-25; Luke 22:7-14,21-23; Zone 13:21-30)
12 Koasa rane kekenu tanisa Inevaṉa Bereti Loke Isitina, totoso tava mate sari na lami tanisa hinenahena Pasova, si nanasia ri Nana disaepeli si Asa, “Pavei si hiva nia Goi pude la va namanama ponigo gami sa hinenahena tanisa Pasova?” gua si arini.
13 Ke garuni Zisu si karua Nana disaepeli, meke tozi ni Sa, “Mi la pa vasileana Zerusalema, meke kote tutuvia gamu si keke tie sapu korapa palekia nana si keke vovoina kolo. Mi lulia si asa, 14 osolae kamoa sa vetu sapu nuquria sa. Mi tozi nia sa tie pu ari nana vetu, ‘Zama sa Titisa: Avei sa lose vasina kote hena ia Rau, meke rina Qua disaepeli sa hinenahena Pasova?’ Mi gua. 15 Meke kote va dogoroni gamu sa si keke lose nomana panaulu, sapu ele tava nama vekona. Va namanama ia gamu sa nada hinenahena vasina,” gua si Asa.
16 Taluarae la sari karua disaepeli koasa vasileana lavata, meke dogori rini sari doduru, gua puta tugo sapu tozi ni Zisu koarini, meke va namanama vekoa rini sa hinenahena Pasova.
17 Totoso veluvelu sa popoa, si kamo la vasina se Zisu meke sari ka manege rua Nana disaepeli. 18 Sipu korapa henahena rini, si zama se Zisu, “Tozi va hinokarani gamu Rau, sapu keke koa gamu pu korapa henahena turaṉau, si kote vata qora Nau si Arau,” gua si Asa.* Sam 41:9
19 Ke talotaṉa sari na disaepeli meke podalae nanasa ekeke la ia rini si Asa, “Vea arau sia?”
20 Meke olaṉa se Zisu, “Keke mo koa gamu ka manege rua, sapu korapa somana poṉa ia sa gana bereti koa Rau koasa baolo. 21 Sa Tuna na Tie si kaqu tava mate, gua sapu tozia sa Kinubekubere Hope, ba mani talotaṉa gana sa tie pu vata qorana si Asa. Leana hola be lopu ta podo sa tie sana.”
Podalae nia Zisu sa Ginani Hope pa Hinenahena Pasova
(Matiu 26:26-30; Luke 22:14-20; 1 Koriniti 11:23-25)
22 Meke sipu korapa henahena rini, si vagia Zisu si keke bereti* Sa bereti loke isitina ke kaburu guana bisikiti gua asa ke boka videvide., meke mana nia, meke videvidea Sa, meke poni Sa koari Nana disaepeli meke zama guahe: “Hie tugo sa Tiniqu, mi vagia mamu hena ia,” gua si Asa.
23 Beto asa, si vagia Sa sa kapa vaeni, meke zama leana nia Sa koe Tamasa, meke vala Sa koa rini, meke napoa ri doduru. 24 Meke zama si Asa koa rini, “Hie sa eharaqu, sapu zoloro pude na vinulasa tadi sokudi, meke sapu tokoro va nabuna sa vinariva egoi te Tamasa.* Ekd 24:8; Zer 31:31-34 25 Maqu tozi va hinokarani gamu Rau, sapu lopu kaqu napo pulea Rau sa vaeni hie, osolae kamo sa ranena sapu kaqu napoa Rau sa vaeni vaqura pa Binaṉara te Tamasa.”
26 Beto, si kera nia rini si keke kinera, meke topue vura la si arini pa Toqere Olive.
Tozi Va Kenue nia Zisu sa Inoso te Pita
(Matiu 26:31-35; Luke 22:31-34; Zone 13:36-38)
27 Meke zama se Zisu koa rini, “Kote govete veko pani Au gamu doduru si Arau, sina zama sa Kinubekubere Hope:
‘Kote sekea Tamasa sa Sepati,
meke kote ta hurakatae sari doduru sipi,’ gua.* Zak 13:7
28 Ba pa mudina sa Qua tinuru pule pa minate, si kote la va kenue koa gamu pa Qaleli si Rau,” gua si Asa.* Mt 28:16
29 Ba zama se Pita, “Be govete beto sari doduru hire, ba arau si namu lopu kaqu luara hokarigo,” gua si asa.
30 Meke zama la ia Zisu se Pita, “Maqu tozi va hinokara nigo, sipu lopu ele kabo vina rua totoso sa kokorako kohite boṉi, si kote oso Nau goi si Rau ka ṉeta totoso,” gua si Asa.
31 Ba toke sisigitia Pita si Asa, “Be mate turaṉigo rau, ba lopu kaqu hite osonigo rau!” gua si asa. Meke zama beto gua tugo asa sari doduru disaepeli.
Varavara se Zisu pa Qetisemani
(Matiu 26:36-46; Luke 22:39-46)
32 La si arini pa keke vasina pozana Qetisemani, meke zama se Zisu koari Nana disaepeli, “Habotu tani gamu, maqu la varavara si Rau.” 33 Meke turaṉi Sa sari Pita, Zemisi, e Zone; meke podalae talotaṉa sisigiti, na balabala mamata si Asa. 34 Meke zama si Asa koarini, “Sa maqomaqoqu si siṉia na tinalotaṉa nomana hola ke tata mate nia Rau. Koa tani, mamu kopu na varavara,” gua si Asa.
35 Meke ene va seu hite la si Asa, meke hoqa eko oporapaha pa pepeso, meke varavara tepa ia Sa sapu be boka, si mani tava rizu koa Sa sa totoso tinasigiti hie, gua. 36 Meke zama si Asa, “Tamaqu, loketoṉa si tasuna koa Goi. Mamu va rizu taloa ia sa kapa tinasigiti hie koa Rau, ba lopu Qua hiniva, ba lalae Mua hiniva tu Goi,” gua si Asa.
37 Meke pule la koari ka ṉeta disaepeli si Asa, meke dogori Sa korapa putadi, ke zama la si Asa koe Pita, “Saimone, puta si goi? Vegua, lopu boka kopu na varavara turaṉau goi si Rau pa keke aoa? 38 Mi kopu na varavara, pude mi lopu hoqa pa tinoketoke. Sa maqomaqo si hiva, ba malohoro sa tini,” gua si Asa.
39 Meke keke totoso pule si la si Asa, meke varavara pule kekeṉoṉo gua tugo totoso kekenu. 40 Beto asa si pule mae pule koari ka ṉeta Nana disaepeli si Asa, meke dogori Sa korapa putadi, sina edi puta hola si arini, meke lopu gilania rini sapu na sa si kote zama la nia koa Sa.
41 Meke sipu pule mae Sa pa vina ṉeta totoso, si zama la si Asa koa rini, “Lopu ṉazulu gamu tu puta si gamu? Leana, ele pada mo! Sa totoso si ele kamo pude kaqu ta vala pa limadi rina tie kaleadi sa Tuna na Tie. 42 Dotu, ele kamo mo hie sa tie pu vata qoraqu Rau! Aria, turu mada la tutuvia,” gua se Zisu.
Sa Tinuqe Vagina e Zisu
(Matiu 26:47-56; Luke 22:47-53; Zone 18:3-12)
43 Sipu korapa zama se Zisu, si mae kamo mo se Ziudasi sapu keke ri ka manege rua disaepeli. Garunu luli ni rina ṉati hiama, na tie va tumatumae koasa Tinarae te Mosese, meke sari na koimata tadi na tie Ziu koa sa si keke puku minate varipera. Paleke dia vedara na huda sekesekeana si arini. 44 Keke vina gilagila si ele tozi veko ni e Ziudasi sa tie qoraqora koa rini, “Sa tie sapu kote la ahoa rau, si Asa tugo sa tie sapu hiva nia gamu. Mae tuqe vagia, mamu turaṉa taloa nia,” gua si asa.
45 Meke sipu kamo mae tugo se Ziudasi, si ene toṉoto la koe Zisu si asa, meke zama, “Titisa,” meke tiqe ahoa sa si Asa. 46 Meke mae vagia rini se Zisu, meke tuqe va nabua. 47 Ba keke ri kasa disaepeli pu turu vasina, si saputu vagia sa sa nana magu, meke seke tarasa pania sa si keke kali taliṉana sa pinausu tanisa ṉati hiama kenukenue. 48 Meke tiqe zama la koa rini se Zisu, “Na tie hikohiko na variva mate si Rau, ke paleke Nau vedara na huda sekesekeana tu gamu pude mae vagi Au? 49 Doduru rane si koa variva tumatumae turaṉa gamu Rau pa Zelepade, ba lopu tuqe vagi Au gamu. Ba sina kaqu tava gorevura sa Kinubekubere Hope,” gua si Asa.* Lk 19:47, 21:37
50 Meke govete veko pania ri doduru disaepeli si Asa.
51 Ba keke tie vaqura sapu hade nia si keke poko lineni mo si luli koe Zisu, meke hiva tuqe vagia rini si asa. 52 Ba sipu tuqea rini sa nana poko, si luara pania sa, meke govete taloa nana dododohona.
Ta Turaṉa La se Zisu koa sa Puku Tie Varipitui tadi na Tie Ziu se Zisu
(Matiu 26:57-68; Luke 22:54-55,63-71; Zone 18:13-14,19-24)
53 Meke turaṉa la nia rini pa vetu tanisa ṉati hiama kenukenue se Zisu, vasina pu korapa koa varigara sari doduru ṉati hiama, na koimata tadi na tie Ziu, meke sari na tie va tumatumae koasa Tinarae te Mosese. 54 Ba se Pita si lululi mudi mae pa seu, meke nuquru la koasa pavasa pa sadana sa vetu tanisa ṉati hiama. Vasina si habotu somanae koari na tie kopu si asa, meke maliha nana pa nika.
55 Ego, podekia rina ṉati hiama, meke sari doduru tie pa korapa puku tie varipitui tadi na tie Ziu pude hata vura ni si kaiqa vina sosode, pude boka zutua meke va matea gana se Zisu gua, ba lopu boka si arini. 56 Soku tugo tie si zutua se Zisu koari na dia kinohakoha, ba lopu variṉoṉoi sari na dia vivinei.
57 Meke tiqe turu sari kaiqa tie, meke zutu kokoha ia rini se Zisu. Zama si arini, 58 “Avoso sotia gami sapu zama guahe si Asa: ‘Kote huaria Rau sa Zelepade hie sapu kuria rina tie, meke koari ka ṉeta rane, kote kuria Rau si keke sapu lopu ta kurina pa tie,’ ” gua.* Zn 2:19 59 Gua asa, ba lopu vari kekeṉoṉoi tugo si arini.
60 Meke turu pa kenudia ri doduru sa ṉati hiama kenukenue, meke nanasia sa se Zisu, “Vegua, lopu kote olaṉia tu Goi gua sapu zutu nigo rini?” gua si asa.
61 Ba lopu kulu meke lopu zama nia keketoṉa se Zisu. Ke nanasa pulea sa ṉati hiama kenukenue si Asa, “Agoi tugo sa Karisito, sa Tuna sa Tamasa ta manaena?” gua si asa.
62 Meke olaṉa se Zisu, “Uve, Arau tugo! Meke kote dogoria gamu habotu sa Tuna na Tie pa kali mataona sa Tamasa pu tagoi sari doduru ṉiniraṉira, meke kote dogoria gamu pulena mae pa korapadi ri na lei pa maṉauru si Asa!” gua si Asa.* Dan 7:13
63 Meke daku rikatia sa ṉati hiama kenukenue sa nana poko meke zama, “Lopu hiva ni pule gita si kaiqa tie va sosode! 64 Ele avosia mo gamu sapu va tamatamasae pule nia si Asa. Ke nasa sa mia binalabala?” Meke va egoa ri doduru sapu ele sea mo si Asa, ke garona tugo pude tava mate, gua.* Liv 24:16
65 Meke podalae loroa ri kaiqa se Zisu, meke pusi nia poko rini isumatana. Meke sekea tugo rini si Asa, meke zama, “Mu korokorotae sapu esei si korapa seke igo,” gua si arini. Meke hena vagia rina tie kopu pa Zelepade si Asa, meke poharia.
Osonia Pita se Zisu
(Matiu 26:69-75; Luke 22:56-62; Zone 18:15-18,25-27)
66 Sipu korapa koa nana panapeka pa korapana sa pavasa pa sadana sa vetu se Pita, si ene tata la si keke nabulu vineki tanisa ṉati hiama kenukenue. 67 Totoso dogoria sa se Pita korapa malihana, si doṉo totoa sa si asa, meke zama, “Agoi tugo si keke sapu hoke luli koe Zisu sa tie Nazareti,” gua si asa.
68 Ba oso si asa, “Lopu hite gilania rau sapu gua zama nia goi sana,” gua si asa. Meke sipu ene vura la koasa lolomo ene vura pa sadana sa vasina varipituina si asa, si kabo mo sa kokorako.
69 Dogoro pulea sa nabulu vineki si asa, meke zama la koa rini pu turu tata si asa, “Asa tugo si keke sapu luli koe Zisu!” gua.
70 Ba oso pule tugo se Pita. Lopu seunae sapu gua asa, si zutu pulea pule ri kasa sapu koa tata vasina si asa, “Namu agoi hokahokara mo si keke pu lululi koa Sa, sina tie Qaleli tugo si agoi,” gua si arini.
71 Ba zama se Pita, “Zama tokotokoro si rau pa hinokara! Be kokoha si rau, si mani va kilasau sa Tamasa. Namu lopu hite gilana hokaria rau sa tie sapu zama nia gamu!” gua si asa.
72 Pa totoso tugo asa, si kabo vina rua mo sa kokorako, ke tiqe balabala ia Pita sapu gua zama nia Zisu koasa, “Sipu lopu ele kabo vina rua sa kokorako, si kote oso Nau goi si Rau ka ṉeta totoso,” gua. Ke kabo ṉusuṉusurae gana si asa.

*14:1 Sa Inevaṉa Pasova si keke rane, meke sa inevaṉana bereti loke isitina si ka zuapa rane, meke pa totoso asa si balabala la ia rini sa tinarupaha tadi na tie Izireli pa popoa Izipi sipu hena rini sa palava sapu lopu henia na isiti.

*14:1 Ekd 12:1-27

*14:3 Sa vovoina lumu sapu ta tavetae patu tolavaena na arilaena si ta pozae pa zinama English “Alabaster”.

*14:3 Lk 7:37-38

*14:5 Ṉeta gogoto poata siliva si padana sa tinabara tana keke tie tavetavete pa keke vuaheni.

*14:7 Diut 15:11

*14:18 Sam 41:9

*14:22 Sa bereti loke isitina ke kaburu guana bisikiti gua asa ke boka videvide.

*14:24 Ekd 24:8; Zer 31:31-34

*14:27 Zak 13:7

*14:28 Mt 28:16

*14:49 Lk 19:47, 21:37

*14:58 Zn 2:19

*14:62 Dan 7:13

*14:64 Liv 24:16