26
Tozi Pulea Zisu sa Nana Minate
(Maka 14:1-2; Luke 22:1-2; Zone 11:45-53)
Meke sipu va hokoti Zisu sari doduru vina tumatumae hire, si tozi ni Sa sari Nana disaepeli, “Ele gilania mia sapu karua rane mo koa meke kamo sa Inevaṉa Pasova d, meke kaqu ta vala pa limadi rina tie kaleadi sa Tuna na Tie, pude tava mate pa korosi,” gua si Asa.* Ekd 12:1-27
Meke pa totoso tugo asa si varigara sari na ṉati hiama na koimata tadi na tie Ziu pa vetu te Kaeapasi sa ṉati hiama kenukenue. Vari vivinei nia rini gua pude tuqe vagi golomia se Zisu pude va matea, gua. Vari zamai si arini, “Mada lopu tuqe vagia pa totoso Inevaṉa Pasova, sina meke gua mada varipera ni sari na tie,” gua si arini.
Ta Lumu sa Batuna Zisu pa Betani
(Maka 14:3-9; Zone 12:1-8)
Sipu korapa koa se Zisu pa Betani, pa vetu te Saimone, sapu ele raza ia na minoho popoqu visoroihe; si nuquru la si keke barikaleqe; palekia sa si keke vovoina lumu sapu ta tavetae patu tolavaena, meke siṉia na lumu humaṉa lea sapu marilaena hola, meke zoropo nia sa pa batuna Zisu.* Lk 7:37-38
Meke totoso dogoria rina disaepeli sapu gua asa, si bugoro si arini meke zama, “Na vegua ke okipalae hoboro nia sa sa lumu sana? Boka holuholu nia sa lumu sana pude vagi nia poata nomana, meke poni saripu habahuala,” gua si arini.
10 Ba gilania tu Zisu gua sapu zama nia rini, ke zama la koa rini si Asa, “Lopu voriti pitua sa barikaleqe hie, keke tinavete leana si tavete mae nia sa koa Rau. 11 Sari na tie habahualadi si kote koa koa gamu doduru totoso, ba Arau si lopu kote koa hola seunae koa gamu.* Diut 15:11 12 Zoropo Nau lumu sa barikaleqe hie si Rau, pude va nama nia sa tina pomunae qu. 13 Tozi va hinokarani gamu Rau si hie, sapu be pavei si ta tarae sa Inavoso Leana pa doduruna sa kasia popoa, si kaqu ta vivinei tugo gua sapu evaṉia sa barikaleqe hie koa Rau, pude na vina balabalana sa nana tinavete hie,” gua si Asa.
Va Egoa Ziudasi Pude Qoraqora nia se Zisu
(Maka 14:10-11; Luke 22:3-6)
14 Meke topue la koari na ṉati hiama se Ziudasi Isikarioti, sapu keke ri kasa disaepeli. 15 Nanasi sa sarini, “Na sa kote poni nau gamu pude vatu nia rau koa gamu se Zisu?” gua si asa. Meke nae ponia rini si ka toloṉavulu poata siliva.* Zak 11:12 16 Podalae pa totoso asa si hata ia Ziudasi si keke lolomo leana, gua pude vata qorae nia koa rini se Zisu.
Sa Inevaṉa Pasova te Zisu meke sari Nana Disaepeli
(Maka 14:12-21; Luke 22:7-14,21-23; Zone 13:21-30)
17 Pa rane kekenu koasa Inevaṉa Bereti Loke Isitina d, si nanasia rina disaepeli se Zisu, “Pavei si hiva nia Goi pude la va namanama ponigo gami sa hinenahena tanisa Pasova?” gua si arini.
18 Meke olaṉa koa rini si Asa, “Mi la pa vasileana Zerusalema koa keke tie vasina, mi tozi nia, ‘Zama sa Titisa: Ele kamo sa Qua totoso; pude henahena turaṉi Rau sari Qua disaepeli koasa totoso Pasova pa mua vetu,’ ” gua si Asa. 19 Ke la sari disaepeli meke va namanama vekoa rini sa hinenahena Pasova, gua tugo sapu tozi ni Zisu.
20 Totoso veluvelu sa popoa, si la habotu henahena se Zisu meke sari ka manege rua Nana disaepeli. 21 Sipu korapa henahena rini, si zama se Zisu, “Maqu tozi va hinokarani gamu, sapu keke koa gamu si kote vata qora Nau si Arau,” gua si Asa.
22 Talotaṉa hola sari disaepeli, ke podalae nanasa ekeke la ia rini si Asa, “Baṉara, vea arau sia?” hopeke gunia rini si Asa.
23 Meke olaṉa la koa rini se Zisu, “Asa sapu somana poṉa ia sa gana bereti koasa baolo koa Rau, si asa mo sa tie asa.* Sam 41:9 24 Sa Tuna na Tie si kaqu tava mate gua sapu tozia sa Kinubekubere Hope, ba mani talotaṉa gana sa tie pu vata qorana si Asa. Leana hola be lopu ta podo sa tie sana.”
25 Meke zama se Ziudasi, sa tie pu kote qorana Sa, “Titisa, vea arau sia?” gua si asa. Meke olaṉa la ia Zisu si asa, “Gua tugo sapu zama nia goi sana,” gua si Asa.
Podalae nia Zisu sa Napo Vaeni meke Hena Bereti
(Maka 14:22-26; Luke 22:14-20; 1 Koriniti 11:23-25)
26 Meke sipu korapa henahena rini, si vagia Zisu si keke bereti* Sa bereti loke isitina ke kaburu guana bisikiti gua asa ke boka videvide., meke mana nia, meke videvidea Sa, meke poni Sa koari Nana disaepeli meke zama guahe: “Hie tugo sa Tiniqu, mi vagia mamu hena ia,” gua si Asa.
27 Beto asa, si vagia Sa sa kapa vaeni, meke zama leana nia Sa koe Tamasa, meke vala Sa koa rini meke zama, “Mi napoa si hie gamu doduru. 28 Hie sa eharaqu sapu tokoro va nabuna sa vinariva egoi vaqura te Tamasa, sapu zoloro pude ta vulasa palae sari na sinea tadi sokudi.* Ekd 24:8; Zer 31:31-34 29 Tozi hinokarani gamu Rau, sapu lopu kote napo pulea Rau sa vaeni hie, osolae kamo sa ranena sapu kote napo turaṉa gamu Rau koasa vaeni vaqura pa Binaṉara Tanisa Tamaqu,” gua si Asa.
30 Beto, si kera nia rini si keke kinera, meke topue vura la si arini pa Toqere Olive.
Tozi Va Kenue ia Zisu sapu Kote Oso nia Pita si Asa
(Maka 14:27-31; Luke 22:31-34; Zone 13:36-38)
31 Meke zama la koari Nana disaepeli se Zisu, “Pa boṉi hie si kote govete veko pani Au gamu doduru si Arau, ura zama sa Kinubekubere Hope:* Zak 13:7
‘Kaqu va matea Tamasa sa Sepati,
meke kote ta hurakatae sari na sipi koasa rovana,’ gua.
32 Ba pa mudina sa Qua tinuru pule pa minate, si kote la va kenue koa gamu pa Qaleli si Rau,” gua si Asa.* Mt 28:16
33 Ba zama la koa Sa se Pita, “Be govete beto sari kasa doduru turaṉaqu hire, ba arau si namu lopu kaqu luara hokarigo,” gua si asa.
34 Meke zama la ia Zisu se Pita, “Maqu tozi va hinokara nigo, sipu lopu ele kabo sa kokorako kohite boṉi, si kote oso Nau goi si Rau ka ṉeta totoso,” gua si Asa.
35 Meke olaṉa la se Pita, “Be mate turaṉigo rau, ba lopu kaqu hite osonigo rau!” gua si asa. Meke zama beto gua tugo sari doduru disaepeli.
Varavara se Zisu pa Qetisemani
(Maka 14:32-42; Luke 22:39-46)
36 Meke turaṉa lani Zisu sari Nana disaepeli pa keke vasina pozana Qetisemani. Meke tozi ni Sa sarini, “Habotu tani gamu, maqu hola la varavara pana hoi si Rau,” gua si Asa. 37 Turaṉia Sa se Pita meke sari karua tuna e Zebeti. Talotaṉa na balabala mamata sisigiti si Asa. 38 Meke zamai Sa sari ka ṉeta, “Sa maqomaqoqu si siṉia na tinalotaṉa nomana hola ke tata mate nia Rau. Koa tani mamu kopu na varavara turaṉau,” gua si Asa.
39 Meke ene va seu hite la si Asa, meke hoqa oporapaha pa pepeso, meke varavara guahe: “Tamaqu, be boka, si Mu va rizu taloa ia sa totoso tinasigiti hie koa Rau; ba lopu Qua hiniva, ba lalae Mua hiniva tu Goi,” gua si Asa.
40 Meke pule la koari ka ṉeta disaepeli si Asa, meke dogori Sa korapa putadi, ke zama la si Asa koe Pita, “Vegua, lopu boka kopu na varavara turaṉau gamu si Rau pa keke aoa? 41 Mi kopu na varavara pude mi lopu hoqa la pa tinoketoke; sa maqomaqo si hiva, ba malohoro sa tini,” gua si Asa.
42 Meke la varavara vina rua totoso se Zisu, meke zama, “Tamaqu, be lopu boka tava rizu taloa koa Rau sa kapa tinasigiti hie, ba kaqu napoa tugo Rau gua, si leana mo; mani ta evaṉa sa Mua hiniva,” gua si Asa.
43 Totoso asa, si kekere pule la si Asa koari ka ṉeta disaepeli meke dogori Sa korapa putadi, sina edi puta hola si arini. 44 Ke vekoi Sa si arini, meke pule la varavara si Asa pa vina ṉeta totoso; zama pule nia tugo Sa sa vinaravara pu ele varavara nia Sa.
45 Beto asa si pule la si Asa koari ka ṉeta disaepeli, meke zamai Sa, “Lopu ṉazulu gamu tu puta si gamu? Dotu, ele kamo sa totoso pude kaqu ta vala pa limadi rina tie kaleadi sa Tuna na Tie. 46 Dotu, ele kamo mo hie sa tie pu vata qoraqu Rau! Aria, turu mada la tutuvia,” gua se Zisu.
Ta Vagi se Zisu Koari na Kana
(Maka 14:43-50; Luke 22:47-53; Zone 18:3-12)
47 Sipu korapa zama se Zisu, si mae kamo gana mo se Ziudasi sapu keke ri ka manege rua disaepeli. Garunu luli ni rina ṉati hiama na koimata tadi na tie Ziu koa sa si keke puku minate lavata. Paleke dia vedara na huda sekesekeana si arini. 48 Keke vina gilagila si ele tozi veko ni e Ziudasi koa rini, “Sa tie sapu kote la ahoa rau, si Asa tugo sa tie sapu hiva nia gamu, mi la tuqe vagia,” gua si asa. 49 Meke ene toṉoto la koe Zisu se Ziudasi meke zama, “Leana Titisa,” gua si asa; meke tiqe ahoa* Hahanana qetuqetu tadi na baere pude varitutuvi. sa se Zisu.
50 Meke olaṉa la koasa se Zisu, “Mu evaṉia tu gua sapu mae nia goi!” gua si Asa. Meke mae vagia rini se Zisu, meke tuqe va nabua. 51 Keke ari na disaepeli pu lulidi koe Zisu, si saputu vagia sa sa nana magu meke seke tarasa pania sa si keke kali taliṉana sa pinausu tanisa ṉati hiama kenukenue.
52 Ba norea Zisu si asa, “Voi pulea sa mua magu pa nana vovoina! Ari doduru pu varipera pa magu, si kaqu mate tugo pa magu. 53 Vegua, lopu gilania tu goi sapu boka tepa ia Rau sa Tamaqu, meke kote boka garunu gore mae ni mo Sa sari soku vuro tina hola mateana pude toka Nau? 54 Ba be evaṉia Rau sapu gua asa, si lopu kaqu tava gorevura gua sapu tozia sa Kinubekubere Hope, sapu kaqu ta evaṉa gua sapu korapa hie.”
55 Meke zama la koasa qeto minate lavata se Zisu, “Vegua na tie hikohiko na variva mate si Rau, ke paleke Nau vedara na huda sekesekeana tu gamu pude mae vagi Au? Nake hoke habotu variva tumatumae mo si Rau pa Zelepade doduru rane, ba lopu tuqe vagi Au tu gamu?* Lk 19:47, 21:37 56 Ba pude madi tava gorevura tugo sari doduru gua pu koroto ni rina poropita gua, ke ta evaṉa sari doduru pu gua hire.” Meke pa totoso asa si govete veko pania rina disaepeli si Asa.
Ta Turaṉa La pa Vinaripitui tadi na Tie Ziu se Zisu
(Maka 14:53-65; Luke 22:54-55,63-71; Zone 18:13-14,19-24)
57 Meke ari kasa tugo pu la tuqe vagina se Zisu si turaṉia si Asa meke la pa vetu te Kaeapasi, sa ṉati hiama kenukenue; vasina pu korapa koa varigara sari na tie va tumatumae koasa Tinarae te Mosese meke sari na koimata tadi na tie Ziu. 58 Ba se Pita si lululi mudi mae pa seu, meke kamo la koasa pavasa pa sadana sa vetu tanisa ṉati hiama. Nuquru la si asa meke la habotu somanae nana koari na tie kopu, hiva gilania sa gua sapu kote ta evaṉa koe Zisu. 59 Podekia rina ṉati hiama, meke sari doduru tie pa korapa Sanihiderini, sa puku tie varipitui tadi na tie Ziu d, pude hata vura ni si kaiqa vina sosode kokohadi, pude boka zutua meke va matea se Zisu, gua. 60 Soku tugo arini si turu la meke va vura dia koha, ba lopu boka. Vina betobeto si turu la si karua tie. 61 Zama sari karua, “Sa tie hie si zama, ‘Boka huaria Rau sa Zelepade te Tamasa, meke kuri pulea mo pa ka ṉeta rane,’ gua si Asa,” gua sari kara.* Zn 2:19
62 Meke turu sa ṉati hiama kenukenue meke nanasia sa se Zisu. “Vegua, lopu kote olaṉia tu Goi gua sapu zutu nigo ri karua hire?” 63 Ba lopu kulu se Zisu. Meke zama pule la koa Sa sa ṉati hiama kenukenue, “Pa korapa pozana sa Tamasa toana si tepa igo rau, mu tozi va hinokara ni gami; Agoi tugo sa Karisito d, sa Tuna sa Tamasa?” gua si asa.
64 Meke olaṉa la koasa se Zisu, “Uve, Arau tugo sa Karisito; ba maqu tozini gamu si hie, sapu lopu seunae si kote dogoria gamu habotu sa Tuna na Tie pa kali mataona sa Tamasa pu tagoi sari doduru ṉiniraṉira, meke kote pule mae gua koari na lei pa maṉauru si Asa!” gua se Zisu.* Dan 7:13
65 Pa totoso asa si daku rikatia sa ṉati hiama kenukenue sa nana poko meke zama, “Ele avosia mo gamu sapu va tamatamasae pule nia si Asa! Lopu hiva ni pule gita si kaiqa tie va sosode, sina vaquru avoso sotia mia mo gamu sa Nana vina tamatamasae!* Liv 24:16 66 Ke na sa sa mia binalabala?” gua si asa. Meke olaṉa sari doduru koasa vinarigara, “Ele sea mo si Asa, ke garona tugo pude kaqu tava mate!” gua si arini.
67 Beto asa si loroa rini sa isumatana, meke komitia rini. Meke zama sarini pu poharana Sa,* Ais 50:6 68 “Ego, Agoi sa Karisito, Mu korokorotae sapu esei si korapa seke igo!” gua si arini.
Oso nia Pita se Zisu
(Maka 14:66-72; Luke 22:56-62; Zone 18:15-18,25-27)
69 Ego se Pita si korapa habotu nana pa korapana sa pavasa pa sadana sa vetu tanisa ṉati hiama kenukenue, meke mae koa sa si keke nabulu vineki tanisa ṉati hiama meke zama la koasa, “Agoi tugo si keke sapu luli koe Zisu sa tie Qaleli!” gua si asa. 70 Ba oso si asa pa kenudi ri doduru, “Lopu hite gilania rau sapu gua korapa zama nia goi sana,” gua si asa. 71 Meke ene vura la se Pita pa sasadana sa pavasa meke dogoria pule keke nabulu vineki si asa, ke zama la koari na tie vasina sa vineki, “Sa tie hie si hoke lululi koe Zisu pa Nazareti,” gua si asa.
72 Ba oso pule tugo se Pita, meke zama tokotokoro si asa, “Lopu hite gilania rau sa tie sana!” gua si asa.
73 Lopu seunae sapu gua asa, si mae koe Pita saripu turu tata vasina meke zama la koasa, “Namu agoi hokahokara mo si keke koari pu lululi koe Zisu, sina tava sosode mo koasa mua vinahoqa zama gugua ri pa Qaleli,” gua si arini.
74 Meke zama se Pita, “Zama tokotokoro si rau pa hinokara! Be kokoha si rau, si mani va kilasau sa Tamasa, namu lopu hite gilana hokaria rau sa tie sana!” gua si asa. Lopu seunae hoi, si kabo mo sa kokorako. 75 Meke tiqe balabala ia Pita gua sapu tozia Zisu koasa, sapu guahe, “Sipu lopu ele kabo sa kokorako, si kaqu oso nau goi ka ṉeta totoso,” gua. Meke vura taloa se Pita meke la kabo ta ṉusuṉusurae pa sada.

*26:2 Ekd 12:1-27

*26:7 Lk 7:37-38

*26:11 Diut 15:11

*26:15 Zak 11:12

*26:23 Sam 41:9

*26:26 Sa bereti loke isitina ke kaburu guana bisikiti gua asa ke boka videvide.

*26:28 Ekd 24:8; Zer 31:31-34

*26:31 Zak 13:7

*26:32 Mt 28:16

*26:49 Hahanana qetuqetu tadi na baere pude varitutuvi.

*26:55 Lk 19:47, 21:37

*26:61 Zn 2:19

*26:64 Dan 7:13

*26:65 Liv 24:16

*26:67 Ais 50:6