15
Se Uzaea sa Baṉara pa Ziuda
(2 Koronikolo 26:1-23)
Koasa vina hiokona zuapa vuahenina sa binaṉara te Zeroboami vina rua pa Izireli, si tava baṉara pa Ziuda se Uzaea* Keke pozana Uzaea si e Azaraea. sa tuna koreo e Amazaea totoso manege onomo vuahenina, meke tava baṉara pa Zerusalema si asa meke koa baṉara ka lima ṉavulu rua vuaheni. Sa tinana sa si e Zekolia na barikaleqe pu mae guana pa Zerusalema. Lulia sa sa hahanana tanisa tamana, meke taveti sa gua sapu toṉoto pa dinoṉo te Zihova. Ba lopu huara pani sa sari na vasidi tana vahesi beku koari na toqere, ke sari na tie si lopu makudo koa rina dia vina vukivukihi na va uququ oto huda humaṉa lea koari na vasidi arini. La e Zihova meke va kamo nia koe Uzaea sa minoho popoqu sapu koa hola koasa osolae mate si asa. Ta veko vata kale telena si asa pa keke vetu, meke sari doduru nana tinavete si ta vagi palae koa sa, meke e Zotamu, sa tuna koreo tu si kopuna sa doduru popoa.
Doduru ginugua pule saripu taveti e Uzaea si ta kubere koasa na Buka Tinozi tadi na Baṉara pa Ziuda. Mate se Uzaea meke ta pomunae si asa koasa popomunuana baṉara koasa vasileana lavata te Devita, meke baṉara hobea e Zotamu sa tuna koreo si asa.* Ais 6:1
Se Zakaraea sa Baṉara pa Izireli
Koasa vina toloṉavulu vesu vuahenina sa binaṉara te Uzaea pa Ziuda, si tava baṉara pa Izireli se Zakaraea sa tuna koreo e Zeroboami vina rua, meke koa tuturaṉa ka onomo sidara si asa pa Sameria. Tavete va kaleana pa kenuna e Zihova gugua tugo ri kasa tamana si asa. Keha luli sa sari na hahanana kaleadi te Zeroboami sa tuna koreo e Nebati, sapu turaṉa lani pa sinea sari na tie Izireli pa vinahesi beku. 10 Kuhana nia e Salumu sa tuna koreo e Zabesi se Zakaraea, meke va matea sa pa Ibileami, meke baṉara hobe si asa.
11 Doduru ginugua pule pu taveti e Zakaraea si ta kubere koasa Buka Tinozi tadi na Baṉara pa Izireli.
12 Ke sa vina tatara te Zihova pu tavetia sa koe baṉara Zehu si tava gorevura: “Sari tutimu goi si kote baṉara pa Izireli, gore kamo koasa vina made sinage.”* 2 Baṉ 10:30
Se Salumu sa Baṉara pa Izireli
13 Koasa vina toloṉavulu sia vuahenina sa binaṉara te Uzaea pa Ziuda, si tava baṉara pa Izireli se Salumu sa tuna koreo e Zabesi, meke keke sidara koa tuturaṉa si asa pa Sameria.
14 Topue pa Tiriza se Menahemu sa tuna koreo e Qadi, meke la va matea sa se Salumu pa Sameria, meke baṉara hobea sa. 15 Doduru ginugua pule pu taveti e Salumu, somanae la tugo sapu qoraqora si asa, si ta kubere gore koa sa Buka Tinozi tadi na Baṉara pa Izireli. 16 Pa totoso asa si topue mae na gua pa Tiriza se Menahemu meke huara inetia sa sa vasileana lavata pa Tapua* Tapua si hoke ta pozae Tipisa., sari tiena, meke sari na popoa pa vari likohaena, sina lopu hiva tukeli rini sari na dia sasada bara. Pa vinaripera si magu tukeli tugo sa sari tiadi rina barikaleqe molumoludi.
Se Menahemu sa baṉara pa Izireli
17 Koasa vina toloṉavulu sia vuahenina sa binaṉara te Uzaea pa Ziuda, si baṉara pa Izireli se Menahemu sa tuna koreo e Qadi, meke koa baṉara manege puta vuaheni pa Sameria si asa. 18 Tavete va kaleana pa kenuna e Zihova si asa, pa doduruna sa nana tinoa. Lopu makudo si asa koari na hahanana kaleadi te baṉara Zeroboami sa tuna koreo e Nebati pu turaṉa lani sari na tie Izireli pa sinea. 19 Se Tiqalati Pilesa sa baṉara pa Asiria si nuquru la pa popoa Izireli, meke ponia e Menahemu si ka toloṉavulu made tina kilo siliva pude vagi tinokae koasa pa vina nabuna sa nana binaṉara. 20 Vagi e Menahemu koari na tie tagotago pa Izireli sari na poata, tepa ososo ni sa pude hopeke veko lima ṉavulu puta poata siliva si arini. Ke pule nana pa nana popoa soti se Tiqalati Pilesa.
21 Doduru tiṉitoṉa pule pu taveti e Menahemu si ta kubere koasa Buka Tinozi tadi na Baṉara pa Izireli. 22 Mate si asa meke ta pomunae, meke baṉara hobea e Pekahaea sa tuna koreo si asa.
Se Pekahaea sa Baṉara pa Izireli
23 Koasa vina lima ṉavulu puta vuahenina sa binaṉara te Uzaea pa Ziuda, si baṉara pa Izireli se Pekahaea sa tuna koreo e Menahemu, meke koa tuturaṉa pa Sameria karua vuaheni si asa. 24 Tavete va sea si asa pa dinoṉo te Zihova, luli sa sari na hahanana kaleadi tanisa baṉara Zeroboami sa tuna koreo e Nebati, sapu turaṉa lani sari na tie Izireli pa sinea koari na vinahesi beku. 25 Peka, sa tuna koreo e Remalia si keke palabatu nomana koasa qeto minate varipera te Pekahaea si asa. Vagi varigara ni sa sari ka lima ṉavulu puta tie pa Qileadi, meke va matea rini se Pekahaea pa korapana sa vetu baṉara pa Sameria meke baṉara hobe nana si asa. 26 Doduru ginugua pule koasa binaṉara te Pekahaea si ta kubere koasa Buka Tinozi tadi na Baṉara pa Izireli.
Se Peka sa Baṉara pa Izireli
27 Koasa vina lima ṉavulu rua vuahenina sa binaṉara te Uzaea pa Ziuda, si turu baṉara nana pa Izireli se Peka sa tuna koreo e Remalia, meke koa tuturaṉa pa Sameria si asa ka hiokona puta vuaheni. 28 Tavete va kaleana pa kenuna e Zihova si asa, meke luli sa sari na hahanana kaleadi te baṉara Zeroboami, sa tuna koreo e Nebati, pu turaṉa lani sari na tie Izireli pa sinea koari na vinahesi beku.
29 Pa totoso sipu korapa baṉara se Peka, si la tuqe vagi e Tiqalati Pilesa, sa baṉara pa Asiria, sari na vasileana lavalavata pa Izoni, Ebolo Beti Ma'aka, Zanoa, Kedesi, meke pa Hazo, meke sari doduru popoa pa Qileadi, Qaleli, meke Napitalai, meke raovo vagi lani sa pa popoa Asiria sari na tie Izireli.
30 Koasa vina hiokona vuahenina sa binaṉara te Zotamu sa tuna koreo e Uzaea sapu sa baṉara pa Ziuda, si kuhana nia e Hosea sa tuna koreo e Ela se Peka sa baṉara pa Izireli, meke va matea sa meke baṉara hobe nana si asa. 31 Doduru ginugua pule saripu taveti e Peka si ta kubere koasa Buka Tinozi tadi na Baṉara pa Izireli.
Se Zotamu sa Baṉara pa Ziuda
(2 Koronikolo 27:1-9)
32 Koasa vina rua vuahenina sa binaṉara te Peka pa Izireli sa tuna koreo e Remalia si tava baṉara pa Ziuda se Zotamu sa tuna koreo e Uzaea. 33 Sipu hiokona lima vuahenina si asa, si koa tuturaṉa pa Zerusalema ka manege onomo vuaheni si asa. Sa tinana sa si e Zerusa, sa tuna e Zedoki. 34 Luli sa sari na hahanana te Uzaea sa tamana, meke taveti e Zotamu gua saripu toṉoto pa dinoṉo te Zihova. 35 Ba lopu huara pani sa sari na vasidi tana vahesi beku koari na toqere, ke sari na tie si lopu makudo koa rina dia vina vukivukihi na va uququ oto huda humaṉa lea koari na vasidi arini. E Zotamu sa tie pu kuri pulena sa sasada pa kali sagena koasa Zelepade te Zihova.
36 Doduru ginugua pule saripu taveti e Zotamu si ta kubere koasa Buka Tinozi tadi na Baṉara pa Ziuda. 37 Koasa nana totoso baṉara sa si garunu kekenu la nia e Zihova sa baṉara Rezini pa Siria meke baṉara Peka pa Izireli pude rapata ia si pa Ziuda. 38 Mate se Zotamu meke ta pomunae koasa popomunuana baṉara koasa vasileana lavata te Devita, meke baṉara hobea e Ehazi, sa tuna koreo si asa.

*15:1 Keke pozana Uzaea si e Azaraea.

*15:7 Ais 6:1

*15:12 2 Baṉ 10:30

*15:16 Tapua si hoke ta pozae Tipisa.