SA LETA VINA RUA TE PAULA
KOE TIMOTE
Sa Vinabakala
Mudina sapu ta rupaha se Paula pa vetu varipusi pa Roma, si ene la tarae nia sa sa Inavoso Leana pa nana inene tarae vina made. Beto sapu gua asa, si ta tuqe vagi se Paula meke koa pule pa vetu varipusi pa totoso tanisa baṉara Roma, pozana si e Niro. Kaleana hola sa nana kinokoa pa vetu varipusi, meke koa ta pusi turaṉi sa sari na tie kaleadi. Pa totoso asa si kubere lania sa sa leta vina rua hie koe Timote. Gilania Paula sapu tata kamo sa nana totoso pude tava mate.
Koasa leta vina rua te Paula koe Timote sapu keke ṉati koimata turaṉana pa ekelesia, si koa dia sari na vina tumatumae pude toka nia se Timote koasa nana tinavete varitokae. Sa ṉati binalabala si pude turu va ṉiṉira. Tava tumatumae meke, ta sovutu si asa, pude lopu makudo helahelae nia sa rinaṉeraṉe koe Karisito. Meke tozia tugo sa pude tuqe va nabua sa vina tumatumae hinokara tanisa Inavoso Leana, meke tanisa Kinubekubere Hope pa buka koana. Pude mani va tumatumae ni sa sari na tie te Karisito, meke tarae vura nia sa Inavoso Leana koari na tie pa kasia popoa doduru totoso, be guana koa pa tinasigiti na ninaqunaqu tadina kana.
Tava balau se Timote koari doduru tinasuna, saripu kote boka somana mae pa vinari zamai hoborodi na pupuhudi, sapu loke lineana evaṉia, ba na kinaleana mo koari na tie pu avosodi.
Beto hoi, si va balabala nia sa koe Timote sa nana tinoa soti, meke sa nana linuli pa tinioko te Tamasa, nana rinaṉeraṉe, ṉinoṉo, tataru, meke sa nana kinoa va nabu pa tinasigiti na ṉinovaṉovala tadina kana.
Sari na Ṉati Pinaqapaqahana sa Leta
Sa zinama tataru kekenu. Hinia 1:1-2
Vinahesi meke vina ṉiṉira. Hinia 1:3 kamo hinia 2:13
Vina tumatumae meke vina balau. Hinia 2:14 kamo hinia 4:5
Sa nana tinoa soti e Paula. Hinia 4:6-18
1
Zinama Tuketukele
Arau Paula sa apositolo ta garunuqu koe Zisu Karisito, pa hiniva te Tamasa, si kubere atu nia koa goi Timote sa leta hie. Ta garunu si rau pude qu helahelae vura nia sa vina tatara tanisa tinoa hola, sapu vagia gita koasa nada tinoa keke koe Zisu Karisito.
Timote, tuqu ta tataruemu, mani poni nigo sa Tamasa sa Tamada, meke sa nada Baṉara Zisu Karisito sa tataru lopu ta ṉana kamona, na vinatukana, meke sa binule.* TTA 16:1
Zinama Leana Koe Tamasa
Pa doduru qua vinaravara boṉi na rane, si zama leana nigo rau koe Tamasa. Nabulu nia rau si Asa meke evaṉia rau gua sapu toṉoto pa qua binalabala, pa tinavete toṉotodi gua tugo sapu evaṉia rina tiatamaqu pukerane. Sipu balabala atui rau sari na kolo matamu, si hiva atu dogoro sisigitigo rau, pude mani ta siṉi luluapae qinetuqetu sa buloqu. Sa mua rinaṉeraṉe hinokara si va balabala nau sa rinaṉeraṉe, kekeṉoṉo gua sapu tagoa e Loisi tatasana, sa tinana sa tinamu, meke e Iunisi sa tinamu. Meke va hinokara valeania rau, sapu agoi ba tagoa tugo kamahire sa rinaṉeraṉe kekeṉoṉo gua asa.* TTA 16:1 Gua asa ke va balabala nigo rau, pude mu tavetavete valeana nia sa binokaboka sapu poni nigo sa Tamasa, totosona va opo nigo limaqu rau pude va turu igo pa tinavete koimata. Ura lopu ponini gita Tamasa sa Maqomaqona pude koa matagutu si gita, ba pude ta siṉi nia tu gita sa ṉiniraṉira, sa tataru, meke sa tinuqe pule.
Mu lopu kurekure helahelae nia sa nada Baṉara, arau ba mu lopu kurekure nau tugo, na tie ta pusiqu mo te Karisito si rau. Ba koasa ṉiniraṉira sapu ponini gita sa Tamasa, si mu va namanama pude somana koa ta sigiti pa tinozina sa Inavoso Leana.
Ele ta tiokoda na ta harupuda koa Sa si gita, pude Nana tie soti tava madida, lopu koa gua koari nada tinavete leadi saripu taveti gita, ba koa gua tu koasa Nana hiniva soti, meke sa Nana tataru lopu ta ṉana kamona. Asa sa tataru, sapu ele poni maeni gita Sa koe Zisu Karisito, sipu lopu ele ta kuri tu sa kasia popoa. 10 Koasa minae hie tanisa nada Hinarupu se Zisu Karisito, si ta dogoro kamahire sa tataru. Meke ele va kilasia Sa sa minate pude lopu mate sari na tie. Meke koasa Inavoso Leana si va dogoroni gita Sa sa tinoa hola.
11 Na apositolo ta garunuqu si rau pu ele vizatau sa Tamasa pude na tie variva tumatumae, meke pude helahelae vura nia sa Inavoso Leana hie.* 1 Tim 2:7 12 Asa sa ṉatina sapu ta sigiti ni rau hire, ba namu lopu hite kurekure si rau, sina gilania qua si Asa sapu raṉea rau. Meke gilana valeania rau sapu lopu kaqu ta okipalae hoboro sa qua tinoa na tinavete, meke raṉea rau sapu korapa kopu nia Sa osolae kamoa rau sa rane vinaripitui mumudi. 13 Mu tuqe va nabui na luli valeani sari na zinama hinokaradi saripu ele va tumatumae nigo rau, pude guana keke kineha vina tumatumae pude lulia goi, turaṉae sa rinaṉeraṉe na tataru pa nada tinoa keke koe Zisu Karisito. 14 Pa korapa ṉiniraṉira tanisa Maqomaqo Hope sapu koa koa gita, si mu kopu ni sari na zinama hinokara, saripu ele va tumatumae nigo rau.
15 Gilani mua goi sari Paezelusi e Heremozenisi, meke sari doduru tie te Karisito pule pa pinaqaha popoa Esia saripu veko pani au. 16 Ba mani va tukania Tamasa sa tatamana te Onesiporasi, sina hoke va qetu au sa soku totoso, meke lopu hite kurekure nia sa sapu na tie ta pusiqu si rau. 17 Ba totoso kamo tugo sa pa Roma, si podalae ene hatahatau sa, osolae dogorau tu sa. 18 Mani ponia sa Baṉara koa sa, sa tataru variva taleosae pa rane vinaripitui mumudi. Agoi ba gilania tugo sapu pa soku siraṉa si toka nau sa si rau pa Episasi.

*1:2 TTA 16:1

*1:5 TTA 16:1

*1:11 1 Tim 2:7