28
Sari na Poko Tadi na Hiama
Mu turaṉa vata kale mae nia se Eroni, meke sari na tuna koreo koa goi: Ari Nadabi, Abihu, Eleaza, meke se Itamara, pude madi nabulu Nau rini, pude na hiama. Mamu tavete ponia poko madidi goi sa tasimu, sapu se Eroni, pude doṉo leana na tava lavata koari na tie. Mamu zamai sari doduru tie, saripu ele poni binokaboka tana piti poko Rau. Mu tozini pude piti sari na poko te Eroni pude va madia pa tinavete hiama, sapu nabulu nia sa Qua tinavete. Ego, hire sari na poko saripu kaqu piti rini: keke poko raqaraqa, keke poko tana hiama, keke poko gele tana hiama, keke poko keoro doduru, keke toropae batu tana hiama, meke keke poko dokoho. Kaqu piti gamu sari na poko madidi hire, pude tanisa tasimia sapu se Eroni, meke sari na tuna koreo, pude di nabulu Nau rini, guari na hiama. Kaqu pitipitini ri na tie sari na lozi qolo, bulu, pepolo, ziṉara, koasa lineni arilaena.
Sa poko tanisa hiama, si kaqu ta pitie lozi bulu, pepolo, ziṉara, na qolo, meke kaqu ta pitie vinasari si asa. Karua sari na soqosoqoana pa avarana si kaqu ta vari sotoi sari na hukihukiridi. Keke poko dokoho arilaena sapu kekeṉoṉo gua tugo sari na tinavetena, si kaqu tava soto la koasa poko tana hiama hie, pude dikuru va nabua sa kenuna meke mudina sa poko koasa tinina sa hiama. Mamu vagi karua patu arilaedi sapu ta pozae onikisi, mamu kuberi pa korapana sari na pozadi ri ka manege rua tuna koreo e Zekopi. 10 Meke sari na pozadi si kaqu luli sari na vinarilulina sa pinodopodo; ari ka onomo kenudi pa keke patu meke ari ka onomo mudidi koa keke patu. 11 Mamu va kubereni koari na tie bokabokadi, sari na pozadi ri na tuna koreo Zekopi, koari karua patu gua tugo hoke tavetia ari na tie bokabokadi koari na patu arilaedi; mamu vekoni qolo vari likohaedi sari na patu arini. 12 Mamu vekoi pa avarana, koari karua sosotoanana sa poko hiama pude na vina balabaladi ri ka manege rua butubutu Izireli. Meke kaqu paleki Eroni pa avarana sari na pozadi rini, meke lopu kaqu ta muliṉae koa Arau Zihova sari na Qua tinoni, gua. 13 Taveti karua sosotoana qolo, pude tuqei sari na patu. 14 Meke karua seni qolo hinokara, sapu nokinokie guana aroso, mamu vari sotoini sari karua seni, koari karua sosotoana qolo, sapu tuqedi rina patu.
Sa Poko Raqaraqa
(Ekisidasi 39:8-21)
15 Mamu tavetia keke poko raqaraqa tanisa hiama, pude tana vinulasa te Tamasa. Kaqu kekeṉoṉo gua tugo sa pinitina sa vinasari koasa poko lineni arilaena tanisa poko hiama sapu ta piti pa lozi qolo, bulu, pepolo, meke ziṉara. Kaqu tava sigoto pa raqaraqana sa hiama si asa. 16 Kaqu kekeṉoṉo mo padadi meke tomo rua, keke pidoko gelena, meke keke pidoko tugo labena. 17 Mamu vekoni ka made tokele patu arileadi sa poko raqaraqa. Koasa tokele kekenu si kaqu vekoa goi si keke patu sapu ziṉara guana qelasi sapu ta pozae rubi, keke patu sapu meava guana hakua saganana sapu ta pozae topazi, meke keke patu sapu guana pepeso ziṉara sapu ta pozae qaraneti; 18 meke koasa tokele vina rua si na patu sapu buma guana elo huda sapu ta pozae emerolo, keke patu sapu buma guana lamana peava sapu ta pozae sapira, meke keke patu sapu ta pozae daemani. 19 Koasa tokele vina ṉeta si na patu buma gua sa kopi pa sagauru pa rane sapu gona rimata sapu ta pozae turakoisi, meke keke patu pepolo sapu ta pozae aqate, meke keke patu pepolo guana vua leqata sapu ta pozae ametiseti; 20 meke koasa tokele vina made, si keke patu buma guana elo kinu sapu ta pozae beriolo, keke patu ziṉara sapu ta pozae karaneliani, meke keke patu ṉedala guana qelasi viana sapu ta pozae Zasipa. Mamu vekoni qolo vari likohaedi sari na patu arini. 21 Meke koari hopeke patu hire, si kaqu ta kubere keke pozadi koari hopeke tuna koreo e Zekopi, pude keke pozapoza butubutu Izireli pa hopeke patu. 22 Meke koasa poko raqaraqa, si mamu taveti karua seni qolo hinokara, sapu nokinokie guana aroso pude sigotia. 23 Beto mamu tavete pulei karua riṉi qolo, mamu vari sotoni pa hukihukiri avara panaulu koasa poko tana raqaraqa. 24 Beto mamu vari soto va ṉirani sari karua seni qolo koari karua riṉi; 25 beto mamu vari sotoni sari karua seni qolo hire koari karua sosotoanana sa poko hiama vasina soto sari karua patu onikisi pa avarana. 26 Beto mamu taveti pule karua riṉi qolo, pude soto la koasa hukihukirina gore sa poko raqaraqa. 27 Meke taveti pule karua riṉi qolo, mamu va soto la i pa kenuna sa poko hiama tata koasa poko dokoho. 28 Sari na riṉi tanisa poko raqaraqa si kaqu ta pusie va nabu koari na riṉi tata koasa poko dokoho pa kenuna sa poko tana hiama koari karua aroso bulu, pude kapae va leana koasa raqaraqa meke lopu kepuhu taloa koasa poko hiama.
29 Meke pa totoso nuquru la koasa lose hopena se Eroni, si kaqu va sagea sa sa poko raqaraqa, vasina pu ta kubere sari na pozadi ri na butubutu Izireli, pude doduru totoso si kaqu balabala i Arau, Zihova sari na Qua butubutu Izireli. 30 Beto mamu vekoi pa korapa poko raqaraqa sari karu tiṉitoṉa hire, sa Urimi meke Tumimi* Sa hiama si tavetavete nia sa Urimi meke sa Tumimi pude vagia sa vinizavizata te Zihova.; pude boka paleke maeni e Eroni totoso nuquru mae pa kenuqu Rau. Koari na totoso gua arini si kaqu va sagea Eroni doduru totoso sa poko raqaraqa hie, pude boka vizata valeana si asa pa hiniva te Tamasa, koari na tie Izireli.* Nab 27:21; Diut 33:8; Ezr 2:63; Nehe 7:65
Sari Kaiqa Poko Hiama Pule
(Ekisidasi 39:22-31)
31 Sa poko gele sapu koa kaurae koasa poko kukuru, si kaqu ta tavetae zoṉazoṉa poko bulu. 32 Kaqu koa ia keke lopa, pude tanisa batu si asa, meke sa lopa hie, si piti vari likohae nia, pude va ṉiṉira ia meke lopu kaqu boka rikata si asa. 33-34 Koasa doduru vari likohaena sa hubina sa poko, si mamu veko nia guana vua huda pomeqaraneti, sapu bulu, pepolo, meke ziṉara meke hopeke belo qolo pa varikorapadi. 35 Kaqu va sagea Eroni sa poko hie pa nana totoso tavetavete pa tinavete hiama. Pana nuquru mae si asa pa kenuqu Rau koasa lose hopena babe taluarae si asa, si kaqu ta avoso sari na mamalaiṉidi rina belo, pude lopu kaqu tava mate si asa.
36 Beto mamu tavetia si keke tiṉitoṉa qolo sapu doṉo lea, mamu kuberia pa korapana sa zinama hie, ‘Ele tava madi koe Zihova,’ gua. 37 Mamu vagia keke aroso bulu, mamu pusi nia pa kenuna sa toropae batu tanisa hiama. 38 Meke kaqu va sagea Eroni si asa pa raena, pude kaqu ta qetue koa Arau Zihova, sari doduru vinariponi na vina vukivukihi, saripu va madi i ri na tie Izireli koa Rau. Be va sea i ri na tie Izireli sari kaiqa toṉa koari na dia vinariponi, ba kaqu ta zutu se Eroni koari na dia tinavete sea.
39 Mamu piti nia poko lineni arilaena sa poko gele te Eroni, meke sa toropae batu. Mamu piti nia vinasari tugo sa poko dokoho. 40 Mamu taveti sari na poko keoro doduru, na poko dokoho, meke na toropae hiama tugo tadi na tuna koreo e Eroni pude boka doṉo lea na tava lavata si arini. 41 Mamu va sageni koasa tasimia se Eroni meke koari na tuna koreo sari na poko arini. Beto mamu tiqe zoroponi oela olive pa batudi pude va madi, pude boka nabulu Nau rini pa tinavete hiama. 42 Mamu taveti sari na dia poko korapae, kokoi pa siqe meke kamo la pa pudapuda. 43 Eroni meke sari na tuna koreo si kaqu va sagei sari na poko arini, totoso nuquru mae pa korapana sa Ipi Hopena pa kenuqu Rau, babe tata mae koasa hope, pude nabulu Nau pa tinavete hiama pa lose hopena pude lopu ta zutu meke mate.
Hie si keke tinarae tadi na hiama koe Eroni, meke koari na tudia ri na tuna, sapu kaqu koa hola ninae rane ka rane.

*28:30 Sa hiama si tavetavete nia sa Urimi meke sa Tumimi pude vagia sa vinizavizata te Zihova.

*28:30 Nab 27:21; Diut 33:8; Ezr 2:63; Nehe 7:65