37
Sa Tinavetena sa Bokese Vinariva Egoi
(Ekisidasi 25:10-22)
Tavete nia huda akesia e Bezaleli sa Bokese Vinariva Egoi, ka keke gogoto manege puta sentimita sa ginelena, ka onomo ṉavulu onomo sentimita labena, onomo ṉavulu onomo sentimita ululuna. Meke va poko nia qolo sa pa korapana meke mudina, meke gua tugo doduru vari likohaena. Meke taveti sa ka made riṉi qolo palepalekeana; meke va soto lani koari ka made nenena; karua riṉi koari karua kalina. Meke taveti sa sari na palepalekeana huda akesia, meke va pokoni qolo sa si arini. Meke va lopoto lani sa koari na riṉi, pa karua kalina sa bokese sari na huda. Meke tavetia pa qolo viana si keke tukutuku qolo viana, sapu keke gogoto manege puta sentimita gelena, meke onomo ṉavulu onomo sentimita labena. 7-8 Meke sekeseke va vurai sa sari karua serubimi koasa tukutuku qolo, keke pa hopeke kalina; keke tini mo sa tukutuku meke sari karua serubimi. Meke sari karua serubimi si vari doṉo totoi meke sari na tatapurudi si nobia sa tukutuku.
Sa Tevolo Bereti sapu Ta Poni La Koe Tamasa
(Ekisidasi 25:23-30)
10 Meke tavete nia huda akesia e Bezaleli si keke tevolo, vesu ṉavulu vesu sentimita gelena, made ṉavulu made sentimita labena, meke onomo ṉavulu onomo sentimita ululuna. 11 Meke poko nia qolo viana sa sa tevolo meke va moata nia qolo viana sa sa hukihukirina sapu pa vari likohaena sa tevolo. 12 Meke tavetia sa si keke tokatoka sage pa hukihukirina sa tevolo. Sa ululuna sa tokatoka sage si ka zuapa ṉavulu lima milimita, meke sa hukihukirina panaulu koasa tokatoka sage si va moata nia qolo. 13 Meke taveti sa ka made qolo riṉi palepalekeana, meke hopeke va sotoi sa koari ka made iiona sa tevolo, vasina koa sari hopeke nenena. 14 Sari na riṉi si va sotoi sa kapae koasa tokatoka sage pude tuqei sari na huda palepalekeana tanisa tevolo. 15 Meke tavete ni sa sari karua palepalekeana huda akesia, meke va poko ni qolo sekesekeana. 16 Beto asa si taveti sa sari na peleta, kapa, zagi, na besini, pude tana naponapoana vaeni; tavete betoni sa pa qolo viana sari doduru hire.
Sa Tinavetena sa Tuturuana Zuke
(Ekisidasi 25:31-40)
17 Beto asa si tavete nia qolo viana sa si keke tuturuana zuke. Sekeseke hitehitea sa hubina meke dedegerena, meke tavete vurani sa si kaiqa kineha kapa havohavoro, guana vina sari, sari na havoro lopu ele pelaradi, meke na elodi, meke keke tini doduruna mo si arini. 18 Kaqu ka onomo limana sa tuturuana zuke; ka ṉeta pa karu kalina. 19 Hopeke koari ka onomo limana hire, si koadia sari ka ṉeta vinasari havoro, sapu doṉo guana kineha havoro olomodi, sapu koai elodi na havoro lopu ele pelaradi. 20 Meke koasa dedegerena sa tuturuana zuke, si koadia tugo sari ka made kapa, sapu doṉo guari na havoro huda olomodi kinehadi, sapu koai na havoro lopu ele pelaradi, meke na elodi. 21 Koanana si keke havoro lopu pelarana, panapeka koari ka ṉeta hopeke limadia. 22 Sari na limana, meke sari na havoro lopu ele pelaradi, meke sa tuturuana zuke si ta sekeseke meke ta tavete vura pa qolo viana. 23 Beto taveti sa ka zuapa zuke oela hitekedi, meke vekoi koasa tuturuana zuke, meke taveteni qolo viana sa sari na nepihina meke sari na vovoina. 24 Tavetia sa sa tuturuana zuke meke sari na tiṉitoṉa tanisa koari ka toloṉavulu lima kilo qolo viana.* Ka zuapa ṉavulu lima paoni mamata qolo.
Tinavetena sa Hope Vina Uququana Humaṉa lea
(Ekisidasi 30:1-5)
25 Meke tavete nia huda akesia e Bezaleli si keke hope tana vina uququ humaṉa lea. Meke kekeṉoṉo puta gelena, meke labena, sapu made ṉavulu lima sentimita labena meke gelena, meke sia ṉavulu sentimita ululuna.* Keke kiubiti gelena meke labena. Meke karua kiubiti ululuna. Meke taveti sa sari na kikihona pa hopeke iiona sapu keke mo koasa tinina. 26 Beto poko nia qolo sa batuna, sari ka made kalina, meke sari ka made kikihona sa hope. Beto asa si tavetia sa sa hukihukirina sapu ta pokoe qolo. 27 Meke taveti sa karua palepalekeana riṉi qolo, meke va sotoi pa kaurudi ri karua kalina sapu ta pokoe qolo, pude tuqei sari na huda palepalekeana. 28 Beto asa si taveteni huda akesia sa sari na palepalekeana, meke pokoni qolo tugo sa.
Ta Tavete sa Oela Tana Vina Madi meke sa Oto Huda Humaṉa Lea
29 Beto asa si tavetia sa sa oela tana vina madi, meke sa oto huda humaṉa lea.* Ekd 30:22-38

*37:24 Ka zuapa ṉavulu lima paoni mamata qolo.

*37:25 Keke kiubiti gelena meke labena. Meke karua kiubiti ululuna.

*37:29 Ekd 30:22-38