38
Tavetia Rini sa Hope Vina Vukivukihi Uququana
(Ekisidasi 27:1-8)
Meke beto asa si tavete nia huda akesia e Bezaleli si keke hope vukivukihi uququana sapu kekeṉoṉo puta sari ginelena meke linabena. Meke karua gogoto hiokona puta sentimita gelena meke labena, meke keke gogoto toloṉavulu puta sentimita ululuna.* 7.5 piti gelena meke labena meke 4.5 piti ululuna. Meke taveti sa si ka made kikiho koari ka made iiona sa hope. Sari na kikiho meke sa hope si ta tavetae keke tini meke pokoni boronizi sa. Meke taveteni boronizi sa sari doduru tiṉitoṉa pu kaqu ta tavete ni pa tinavete vina vukivukihi: sapu sari na raro boronizi pude oki pani sari na eba, sari na besini boronizi pude tana sisiruana ehara, sari na poka ililiriana masa, meke sari na raro boronizi pude tana nika. Beto asa si tavetia sa si keke hatara lopalopa boronizi voivoina eba suludi, meke veko la nia sa tiṉitoṉa lopalopa pa korapana sa hope uququana, pude koa pa kokorapana sa hope, meke va soto nia sa ka made riṉi boronizi, koari hopeke iiona sa hatara. Beto si taveti sa sari na palepalekeana huda akesia, meke pokoni boronizi. Meke tava lopoto koari na riṉi sari na palepalekeana, pude koa varikali koari karu kalina sa hope, totoso ta paleke si asa. Meke taveteni labete labedi sa sa hope, meke kokobana sa korapana sa hope.
Tavetia Sa sa Besini Boronizi Nomana
(Ekisidasi 30:18)
Meke tavetia sa si keke besini boronizi nomana meke gua tugo sa tuturuanana koari na tiroana ta tavetae boronizi tadi na barikaleqe saripu tavetavetedi koasa nuqunuquruana la koasa Ipi Hopena.
Sa Tinavetena sa Gobana sa Ipi te Zihova
(Ekisidasi 27:9-19)
Beto asa si tavetia sa si keke gobagoba poko lineni arilaena pu vari likohaena sa Ipi Hopena te Zihova. Sa kali matao* Kali matao be tia la pa kali gasa rimata. si made ṉavulu made mita gelena, 10 meke ka hiokona puta sari na barabara boronizi, saripu turudi koari ka hiokona puta vovoina boronizi, meke sari na qaqahereana pa hopeke barabara meke sa gaso vasina tava sigoto sa goba si ta tavetae siliva. 11 Meke tavete kekeṉoṉo puta gua nia tugo sa sa gobagoba poko pa kali gede* Kali gede be tia la pa kali lodu rimata.
12 Pa kali lodu rimata si koa nana sa gobagoba poko sapu ka hiokona rua mita labena* 25 iadi labena., meke ka manege puta sari na barabara, pa hopeke dia vovoina boronizi, meke sari na qaqahereana pa hopeke barabara meke sa gaso vasina tava sigoto sa goba si ta tavetae siliva. 13 Sa gobagoba poko koasa nuqunuquruana pa kali gasa rimata, si ka hiokona rua mita labena* 25 iadi labena.. 14-15 Sa gobagoba poko koari hopeke kalina sa nuqunuquruana, si onomo mita meke onomo ṉavulu sentimita* 7 1/2 iadi.; meke ka ṉeta sari barabara boronizi meke hopeke dia vovoina boronizi. 16 Sari doduru gobagoba poko saripu vari likohae nia sa vasina tanisa Ipi Hopena, si ta tavetae na poko lineni arilaena beto. 17 Sari doduru vovoina barabara pa vari likohaena sa gobagoba poko, si ta tavetae boronizi, meke sari na qaqahereana pa hopeke barabara meke sa gaso vasina tava sigoto sa goba meke sari na nobidi ri na batudi ri na barabara, si ta tavetae siliva. Meke vari hodae sari na barabara koari na gaso siliva.
18 Meke sa gobagoba poko koasa nuqunuquruana si ta tavetae poko lineni arilaena, sapu ta pitie lozi vulu bulu, pepolo, meke ziṉara; meke piti nia vinasari tugo sa si asa. Meke ka sia mita gelena meke karua mita ululuna, kekeṉoṉo gua sari doduru poko goba. 19 Meke sari na qaqahereana pa hopeke barabara meke sa gaso vasina tava sigoto sa goba meke sari na nobidi ri na batudi ri na barabara si ta tavetae siliva. 20 Meke sari na tupili tanisa Ipi Hopena meke sa gobagoba poko pa vari likohaena si ta tavetae pa boronizi.
Sari na Likakalae Arilaedi saripu Ta Tavetavetae koasa Ipi Hopena
21 Hire sari na likakalae arilaedi saripu tavetaveteni rini koasa Ipi Hopena, vasina pu ta kopue sari ka manege puta tinarae saripu ta kubere koari karua patu labelabe. Garununi Mosese koarini, pude kubere goreni sari na tiṉitoṉa arilaedi, ke kubere goreni ri na tie pa butubutu Livae, saripu ta totolie pa tinuraṉa te Itamara, tuna Eroni sapu sa hiama.
22 Doduru tiṉitoṉa saripu garununi e Zihova koe Mosese si tavete betoi e Bezaleli, sa tuna koreo e Uri sapu sa tuna e Huri sapu keke tie pa butubutu Ziuda. 23 Se Oholiabi sa nana tie varitokae, sapu na tuna koreo e Ahisamaka, koasa butubutu te Dani, si na tie bokabokana pa tinavete patu arilaedi, na tinavete pitipiti poko lineni arilaedi, meke pitipiti lozi vulu bulu, pepolo, meke ziṉara si asa.
24 Sari doduru qolo saripu ele tava madidi koe Zihova, pude tana Ipi Hopena, si keke tina kilo mamatadi. Asa sa pada koasa padapadana hopena tadi na hiama. 25 Sari na siliva saripu ta vala koe Zihova totoso ta nae sari na tie, si ṉeta tina made gogoto toloṉavulu puta kilo mamatana. Asa sa pada koasa padapadana hopena tadi na hiama.* Ekd 30:11-16 26 Asa sa padana, sa sinokuna, sapu ta tabara koari doduru tie pu somana koasa ninae. Hopeke arini si tabaria, sapu gua ta hivae pude tabaria rini sa hinerena sa dia tinoa. Sa padana pa doduruna koasa padapadana hopena tadi na hiama. Ari ka onomo gogoto ṉeta tina meke lima gogoto lima ṉavulu puta tie, saripu ka hiokona vuahenidi babe hola, si somana koasa ninae.* Mt 17:24 27 Koari na siliva, ka ṉeta tina made gogoto kilo, si tavetavete ni rini koari ka keke gogoto vovoina barabara meke koasa poko goba tanisa Ipi Hopena; ka toloṉavulu made kilo pa hopeke vovoina barabara. 28 Meke toloṉavulu puta kilo siliva, si tavete nia rini koari na gaso siliva, sari na qaqahereana, meke sari na nobidi ri na batudi ri na barabara. 29 Sa boronizi sapu ta vala koe Zihova si ka karua tina made gogoto hiokona lima kilo mamatana. 30 Sa boronizi hie si taveteni vovoina tana nuqunuquruana koasa Ipi Hopena te Zihova, meke sa hope boronizi tana vina vukivukihi, meke sa hatara lopalopa boronizi meke sari doduru tiṉitoṉa saripu ta tavetae koasa hope, 31 meke sari na vovoidi rina barabara boronizi na tupili tanisa Ipi Hopena, meke tanisa gobagoba poko vari likohaena sa meke sa nuqunuquruana kekenu koa sa gobagoba poko asa.

*38:1 7.5 piti gelena meke labena meke 4.5 piti ululuna.

*38:9 Kali matao be tia la pa kali gasa rimata.

*38:11 Kali gede be tia la pa kali lodu rimata

*38:12 25 iadi labena.

*38:13 25 iadi labena.

*38:14-15 7 1/2 iadi.

*38:25 Ekd 30:11-16

*38:26 Mt 17:24