SA LETA SAPU KUBERIA
ZEMISI
Sa Vinabakala
Se Zemisi sapu kuberena sa leta hie si na tasina soti e Zisu, meke na koimata si asa koasa ekelesia pa Zerusalema. Mi tiroa Matiu 13:55 meke Tinavete tadina Apositolo 15:13. Sa leta te Zemisi si ta kubere la koari “doduru tinoni te Tamasa, saripu ele ta hurakatae pa doduru kasia popoa.”
Tozi ni sa sari na vina tumatumae pu boka va gilana ni na turaṉa lani sari na tie pa hiniva te Tamasa, koari na binalabala leadi, meke pa hahanana leana. Sokudi sari na vina bakala si zama ni sa tie kubekubere hie. Meke vivinei ni tugo sa sari na ṉati binalabala saripu gua hire: na tinagotago, na hinabahuala, na tinoketoke, na hahanana leadi, meke pude lopu toka kale pa tie. Zama ni tugo sa sari na zinama leadi na kaleadi, na tinumatumae, na vinari tokei, na vinahesi pule, na vina pepekae, na zinutu la koari na tie, na ṉinoṉo, meke na vinaravara. Zama nia tugo sa pa leta hie sapu sa rinaṉeraṉe si ta hivae tugo pude ta dogoro koari na tinavete tadina tie te Karisito.
Sari na Pinaqapaqahana sa Leta
Sa zinama tataru kekenu. Hinia 1:1
Sa rinaṉeraṉe meke sa tinumatumae. Hinia 1:2-8
Sa minalaṉa meke sa tinagotago. Hinia 1:9-11
Sa pinodeke meke sa tinoketoke. Hinia 1:12-18
Pude avosia meke tavetia. Hinia 1:19-27
Sa vina balau pude lopu toka kale. Hinia 2:1-13
Sa rinaṉeraṉe meke sa tinavete. Hinia 2:14-26
Sa tie te Karisito meke sa mea. Hinia 3:1-18
Sa tie te Karisito meke sa kasia popoa. Hinia 4:1 kamo hinia 5:6
Kaiqa vina tumatumae vina betobeto. Hinia 5:7-20
1
Zinama Tuketukele
Arau Zemisi si keke nabulu te Tamasa, meke tanisa nada Baṉara, Zisu Karisito. Garunu atu nia rau sa qua leta hie koa gamu doduru tie te Tamasa, pu ta hurakatae la pa doduru vasina pa kasia popoa.* Mt 13:55; Mk 6:3; TTA 15:13; Qal 1:19
Sa Rinaṉeraṉe meke sa Ginilagilana Lohina
Kasa tasiqu koe Karisito, mi koa qetuqetu pana kamo koa gamu sari doduru votivotiki pinodeke. Ura gilana valeania mia sapu sa pinodekena sa mia rinaṉeraṉe, si kote va ṉiṉira gamu pude soto va nabu pa mia rinaṉeraṉe koe Tamasa. Mani va ṉiṉira gamu sa mia sinoto koe Tamasa, pude mi ta evaṉae na tie komiha mia na gotogoto mia, koari doduru mia hahanana leadi. Ba be keke gamu si okoro nia sa ginilagilana lohina d, si mani tepa ia koe Tamasa pa korapa vinaravara, meke kote ponia Tamasa si asa. Ura poni moka va soku ni Sa sari doduru pu tepa koa Sa, meke lopu zutui Sa si arini. Ba pana tepa la agoi koe Tamasa pa vinaravara, si mamu lopu nunala, ba mamu va hinokara valeania sapu kote vagia agoi gua sapu tepa ia. Asa sapu nunala si gua tugo na ololobagea, sapu tava rizu lamae koasa givusu. 7-8 Sa tie sapu gugua asa si hoke va ririunae na ruarabeke pa doduru nana tinavete, na binalabala, na gua. Ke namu lopu kaqu vagia sa si keketoṉa koe Tamasa.
Sa Minalaṉa meke sa Tinagotago
Mani koa qetu sa tie te Karisito pu malaṉa, sina tava lavata si asa pa tinoa keke koe Karisito. 10 Mani qetu tugo sa tie te Karisito pu tagotagona, pana tava gore la si asa pa minalaṉa. Ura sari na tie tagotago si lopu sana kote mate kekeṉoṉo gua sapu harahara na mate sari na havoro pinomodi.* Ais 40:6-7 11 Sina gasa sage mae sa rimata, meke ṉadai ke harahara, meke lomu palae sari na havoro, meke ta ṉovala sa dia tinolava. Kekeṉoṉo gua tugo asa sa tie tagotago, sapu kote mate sipu korapa tupiti kale ni sa sari nana vinagi tinagotago.
Pinodeke meke Tinoketoke
12 Qetu sa tie sapu turu va nabu pa rinaṉeraṉe koari na pinodeke. Ura pana koa va ṉiṉira sa, si kote vagia sa sa tinoa hola sapu kekeṉoṉo gua na pinia, pu ele va tatara nia Tamasa pude poni koarini pu tataru nia si Asa. 13 Be keke tie si ta toketoke pa bulona pude sekea sa tinarae te Tamasa, si mani lopu zama guahe si asa: “Na maena koe Tamasa sa tinoketoke hie,” gua. Ura lopu boka ta toketoke sa Tamasa koasa kinaleana, meke sa Tamasa ba lopu toketokea si keke tie. 14 Ba ta toketoke sa tie pana ria ia ri nana inokoro sea si asa, pude luli sarini. 15 Beto gavoro mae sa nana inokoro sea, si ta evaṉa sa sinea, meke sipu komiha sa sinea si kamoa sa sa minate.
16 Kasa tasiqu ta tatarue mia, mi lopu ta sekesekei si gamu. 17 Sari doduru vinariponi leadi meke gotogotodi, si gore mae guadi koe Tamasa pa Maṉauru. Asa va podaki sari na kalalasa, meke lopu hite hobehobe guana maqomaqona sa lei si Asa. 18 Pa Nana hiniva soti si va toa gita Sa koasa Inavoso hinokara te Karisito, pude te Tamasa si gita, kekeṉoṉo guana vua kenudi ri doduru Nana vina podaka si gita.
Avosia meke Tavetia
19 Kasa tasiqu ta tatarue mia, mi balabala ia si hie, mi tuturei va avoso, ba lopu tuturei zama meke lopu tuturei bugoro. 20 Ura sa tie bubugoro, si lopu evaṉia sa tinoṉoto sapu gua qetu nia sa Tamasa. 21 Ke mi luara pani sari doduru mia hahanana bonidi, meke sari doduru kinaleana. Ba mi va tabea pa vina pepekae sa zinama te Tamasa, sapu ele letea Sa pa korapa bulomia, sapu boka harupu gamu si gamu.
22 Mi lopu sekesekei puleni gamu. Lopu tale avosia mo sa zinama te Tamasa, ba tavete lulia tu. 23 Asa pu va avosia mo sa zinama meke lopu tavetia gua sapu tozia sa, si gua tugo sa tie pu dogoro pule nia pa tiroana si asa. 24 Meke sipu ele dogoro pule nia si asa pa tiroana, si taloa si asa, meke lopu sana muliṉi nia sa sapu vea doṉo gua si asa. 25 Ba asa sapu va nonoga valeania sa tinarae gotogotona sapu vata rupaha gita, meke lopu tuturei muliṉi nia sa, ba tavete lulia, si kote mana nia Tamasa si asa koasa tinavete sapu tavetia sa.
26 Ba be na tie te Karisito si asa gua si keke tie, ba lopu kopu pule nia koari nana zinama, si loke laena sa nana tinoa vinahesi, meke sekesekei pule nia mo si asa. 27 Ba sa tinoa vinahesi hinokara sapu ta hivae koasa Tamasa sa Tamada si guahe: va togai saripu eapadi, na nabonabokodi, koari na dia minalaṉa, meke kopu pule nia pude lopu tava boni koari na hahanana seadi pa kasia popoa.

*1:1 Mt 13:55; Mk 6:3; TTA 15:13; Qal 1:19

*1:10 Ais 40:6-7