7
Sa Vukivukihi Vina Toṉoto Gale Tana Sinea
Hire sari na tinarae tanisa vina vukivukihi vina toṉoto gale tana sinea, sapu hopena hola. Sa kurukuru pude tanisa vina vukivukihi vinatoṉoto gale si kaqu tava mate pa kali gede* Kali gede be tia la pa kali gasa rimata. koasa hope, vasina hoke tava mate sa kurukuru tanisa vina vukivukihi va uququ. Sari na eharana sa kurukuru tanisa vina vukivukihi vina toṉoto gale si kaqu ta siburu la koari ka made kalina sa hope. Sari doduru deana si kaqu tava uqu beto koasa hope: sari na deana pa pikutuna meke sari doduru deana pa korapana, sari karua leleqatana meke sari na deana pu koa koarini, meke sa kukuruna sa bero sapu leanana hola. Kaqu va uqui sa hiama sari doduru deana koasa hope pude na vina vukivukihi la koe Zihova. Na vina vukivukihi vina toṉoto gale tana sinea si asa. Doduru koreo pa butubutu hiama si boka hena ia si asa, ba kaqu ta hena koa keke vasina hopena, sina hopena hola si asa.
Keke tinarae si soto beto la gua koasa vina vukivukihi tana sinea meke sa vina vukivukihi tana vina toṉoto gale: Sa masa si tanisa hiama sapu tavetena sa vina vukivukihi. Sa kapuna sa kurukuru sapu ta vala koasa vina vukivukihi va uququ si tanisa hiama tugo sapu tavetena sa vina vukivukihi. Sari doduru vinariponi huiti saripu ta kina koasa kinakinana, babe keke peleta aeana labelabe, si tanisa hiama pu palekena si asa, meke la vala nia koe Tamasa. 10 Ba sari doduru vinariponi huiti lopu kinadi, be ta henie oela babe popa si kaqu tadi doduru hiama pu tuti gore mae gua koe Eroni. Kaqu tava hia vari ṉoṉoi koarini si arini.
Sa Vina Vukivukihi Binaere koe Zihova
11 Sari na tinarae hire si tana vina vukivukihi binaere pu ta veko koe Zihova. 12 Be keke tie si tavetia sa vina vukivukihi hie pude na zinama valeana koe Tamasa, si kaqu veko turaṉa nia bereti loke isitina; kaqu na bereti moatana sapu ta henie oela olive, babe na bisikiti manivisidi pu ta ṉuzapae oela olive, babe na bereti sapu ta tavete pa palava sapu ta muzara valeana, henia oela olive. 13 Meke sipu tavetia sa sa nana vina vukivukihi binaere pude zama leana koe Zihova si kaqu veko turaṉae lani sa sari na bereti pu ta kina henie isiti. 14 Keke koari hopehopeke ka made bereti arini si kaqu vekoa sa pude na ṉati vinari poni te Zihova, meke tanisa hiama pu siburu la nia sa eharana sa vina vukivukihi binaere pa hope. 15 Sa masana sa kurukuru si kaqu ta hena koasa rane pu ta tavete sa vina vukivukihi binaere, meke loketoṉa si kaqu koa hola osolae kamoa munumunu.
16 Be paleke mae nia keke tie si keke vina vukivukihi binaere, pude na vina gorevurana sa zinama tokotokoro koe Zihova, babe sa nana vinariponi moka telena, si kaqu ta hena koasa rane sapu ta veko si asa; ba be kaiqa mo si koa hola si boka ta hena tugo koasa rane sapu luli mudi mae. 17 Be guana kaiqa masa si koa hola koasa rane vina ṉeta si kaqu ta sulu palae. 18 Be kaiqa masa tanisa vina vukivukihi binaere asa si ta hena koasa rane vina ṉeta si lopu kaqu ta qetue koe Tamasa sa vinariponi tanisa tie. Sa laena sa nana vinariponi si lopu kaqu ta balabalae, ba kote ta pozae lopu viana, meke asa sapu hena ia, si kaqu tava kilasa koe Zihova. 19 Be ta tiqu sa masa koa keke tiṉitoṉa sapu bonina pa dinoṉo te Zihova si lopu kaqu ta hena si asa, ba kaqu ta sulu palae.
Ba asa sapu via pa vina madi tana tinarae te Zihova si kaqu somana henahena si asa. 20 Ba be lopu via sa tie meke hena ia sa sa masa tanisa vina vukivukihi binaere si namu lopu kaqu koa hola koari na puku tie Izireli si asa. 21 Be keke tie ele tiqua sa si keke tiṉitoṉa bonina pa dinoṉo te Zihova, be keke tie babe keke kurukuru; meke mudina sa si hena ia tugo sa sa masa vina vukivukihi binaere koe Zihova, si namu lopu kaqu koa hola koari na puku tie Izireli si asa.”
22 Meke zama pulea Zihova se Mosese, 23 “Loke deana bulumakao na sipi babe na qoti si kaqu ta hena. 24 Sa deanana sa kurukuru sapu ele matena, babe tava mate koa keke kurukuru pinomo, si lopu kaqu ta hena, ba kaqu ta tavetavetae pa kaiqa ginugua pule. 25 Be keke tie si hena ia sa deanana sa keke kurukuru, sapu hoke ta veko pude na vina vukivukihi koe Zihova, si namu lopu kaqu koa hola koari na tie Izireli si asa. 26 Pa doduru vasina pu koa gamu na tie Izireli vugo na repere si lopu kaqu hena ia gamu sa ehara kurukuru. * Zen 9:4; Liv 17:10-14, 19:26; Diut 12:16,23, 15:23 27 Be keke ri na tie si sekea sa tinarae hie, si namu lopu kaqu koa hola koari na tie Izireli si asa.”
28 Meke zama guahe se Zihova koe Mosese, 29 “Mamu tozini sari na tie Izireli, ‘Asa sapu vekoa sa kurukuru vina vukivukihi binaere, si kaqu paleke mae nia sa sa kukuruna pude keke ṉati vinariponi arilaena koe Zihova. 30 Kaqu palekia sa pa limana soti sa vinariponi asa. Kaqu palekia sa sa deanana, meke sa masa raqaraqana sa kurukuru ṉame meke la sipusipu lania sa masa raqaraqana sa kurukuru pude na ṉati vinariponi arilaena koe Zihova. 31 Kaqu va uqua sa hiama sa deana koasa hope, ba sa masa raqaraqana si kaqu tadi na hiama. 32 Sa pudapuda nene mataona sa kurukuru ṉame si kaqu ta veko pude keke ṉati vinariponi arilaena 33 koasa hiama sapu vekona sa ehara meke sa deana tana vina vukivukihi. 34 Sa masa raqaraqana meke sa pudapuda nene mataona sa kurukuru ṉame, si na ṉati vinariponi arilaedi, sapu vagi e Zihova koari na tinoni Izireli pude tadi na hiama. Kaqu ta vala koari na hiama doduru totoso koari na rane mae hiroi.’ ” 35 Asa sa kukuruna sa ginani tadi Eroni meke sari tuna koreo saripu ta vala koe Zihova koasa rane sipu tava madi sari na hiama. 36 Koasa rane sana si tozini e Zihova sari na tinoni Izireli pude vala nia koarini sa kukuru hinia asa. Asa sa tinarae sapu kaqu va tabea ri na tinoni Izireli doduru totoso koari na rane mae hiroi.
37 Arini sari na tinarae tadi na vina vukivukihi va uququ, na vinariponi huiti, na vina vukivukihi tana sinea, na vina vukivukihi vina toṉoto gale, na vina vukivukihi tana vina madi, na vina vukivukihi binaere. 38  Koasa rane sipu tozini Mosese sari na tinoni Izireli pude taveti sari na dia vinariponi na vina vukivukihi, si valani e Zihova koe Mosese pa toqere Saenai pa korapa popoa qega sari na tinarae arini.

*7:2 Kali gede be tia la pa kali gasa rimata.

*7:26 Zen 9:4; Liv 17:10-14, 19:26; Diut 12:16,23, 15:23