27
Sari na Tinarae koasa Guguadi rina Vinariponi koe Zihova
Zama la koe Mosese se Zihova, pude tozi lani koari na tinoni Izireli sari na tinarae hire: Pana tava madi la koe Zihova si keke tie pa zinama tokotokoro, sa tie si boka ta holu pule koe Zihova koari na padadi ri na poata hire. 3-7 Koasa padapadana sa siliva sapu tavetia sa hiama koasa padapadana hopena tadi na hiama, sa palabatu sapu ka hiokona puta meke kamoa onomo ṉavulu puta vuahenina, si kaqu ka lima ṉavulu puta poata siliva. Sa barikaleqe na vineki hola hiokona vuahenina si kaqu ka toloṉavulu poata siliva. Sa koreo vaqura podalae ka lima meke kamoa ka hiokona puta vuahenina, si kaqu ka hiokona puta poata siliva. Sa vineki vaqura si ka manege puta poata siliva. Sa koburu koreo sapu lopu ele ka lima vuahenina, si ka lima poata siliva hinoluna. Sa koburu vineki si ka ṉeta poata siliva hinoluna. Sa barogoso hola nia onomo ṉavulu vuahenina si manege lima poata siliva, meke sa kaleqe sapu hola nia onomo ṉavulu vuahenina si manege puta poata siliva.
Be keke tie malamalaṉana si lopu boka tabaria sa sa padana sa tie sapu tava madina pa zinama tokotokoro, si kaqu ta turaṉa la koasa hiama sa tie madina, meke kaqu va gorea sa hiama sa padana sa hinoluna, padana gua sa binokaboka sapu boka tabaria sa si asa.
Be na kurukuru sapu garo pude na vina vukivukihi, si mani tokotokoro nia sa tie koe Zihova; tava madi tugo si asa, lopu boka holu pule nia koe Zihova. 10 Lopu kaqu hobe nia keke votiki kurukuru sa tie sa kurukuru madina. Be podeke evaṉia sa sapu gua asa, si kaqu te Zihova beto mo sari karua kurukuru. 11 Be keke tie pa nana zinama tokotokoro si vala nia sa si keke kurukuru lopu viana sapu lopu qetu nia sa Tamasa, pude va vukivukihi la nia koa Sa, si kaqu turaṉa la nia sa pa kenuna sa hiama. 12 Kaqu pada ia sa hiama sa hinoluna gua sapu padana sa laena sa kurukuru, meke asa tugo sa hinoluna. 13 Be hiva holu vagi pule nia sa tie sa kurukuru, si kaqu holu vagi pule nia sa si asa, koasa padana ta tozi koasa hiama meke tomo pule la nia pule ka hiokona puta paseniti.
14 Be keke tie koa gamu si hiva va madia koe Zihova sa nana vetu; kaqu tavete vura nia sa hiama sa hinoluna koasa padana sa laena sa vetu, meke asa tugo sa padana. 15 Be sa tie sapu va madi la nia koe Zihova sa vetu si hiva holu vagi pule nia sa si asa, si kaqu holua sa si asa koasa hinoluna, meke tomo la nia pule ka hiokona puta paseniti koasa hinoluna.
16 Be keke tie si hiva va madi la nia koe Zihova, sa kukuruna sa nana pepeso, sa hinoluna si kaqu ta pada koasa sinokudi ri na kiko linetelete, pu kaqu ta lete koasa pepeso. Sa hinoluna si kote padana ka manege puta poata siliva pa hopeke hiokona kilo kiko bale. 17 Be lopu sana va madia sa sa pepeso pa mudina sa vuaheni ziubili, sa doduruna sa hinoluna sa pepeso si ta hivae. 18 Ba be va madia sa tie si asa hola kaiqa vuaheni mumudi, si kaqu tavete vura nia sa hiama sa laena sa hinoluna koari na vuaheni saripu koa hola osolae kamoa sa vuaheni ziubili meke kaqu tava gore sa hinoluna koasa ninaedi rina vuaheni meke kamoa sa vuaheni ziubili. 19 Be hiva holu vagi pule nia sa tie sa inuma sapu va madi la nia sa, si kaqu holua sa koasa hinoluna, meke tomo la nia pule ka hiokona puta paseniti koasa padana. 20 Be vata holu nia sa sa inuma koa keke tie, ba kekenu si lopu holu vagi pule nia sa telena koe Zihova, si kote siana nia sa sa ṉiniraṉira, pude holu vagi pule nia si asa. 21 Koasa vuaheni ziubili pule sapu korapa mae hoi, si kaqu Nana soti e Zihova sa tinago asa, gua asa ke kaqu tadi na hiama si asa.
22 Be keke tie si va madi la nia koe Zihova, si keke inuma sapu ele holua sa, 23 sa hiama si kaqu tavete vura nia sa laena padadi ri na vuaheni osolae kamoa sa vuaheni ziubili, meke kaqu tabaria sa tie sa hinoluna koasa rane tugo asa, meke sa poata si kaqu Nana e Zihova. 24 Koasa vuaheni ziubili sa inuma si kaqu tava pule la koasa pu tagona pa pinodalaena babe pa tutina.
25 Sari doduru laedi si kaqu ta tabara hinoludi koasa padapadana hopena tadi na hiama.
26 Sa tuna kenuna sa kurukuru si ele Nana tu e Zihova; ke loke tie si kaqu va madi pule la nia koe Zihova, guana nana vinariponi pa nana hiniva soti. Be guana sa tuna kenuna sina tuna bulumakao babe na tuna sipi babe na tuna qoti si asa si ele nana tu e Zihova si asa, 27 ba sa tuna kenuna sa kurukuru sapu lopu viana pa dinogodogorae te Zihova pude na vina vukivukihi, si boka ta holu vagi pule koasa laena meke tomo la nia ka hiokona puta paseniti koasa hinoluna. Be lopu ta holu vagi pule si asa, sari na hiama si boka holua koa keke tie koasa padana sa hinoluna.
28 Loke tie si boka holuholu nia babe holu vagi pulea, sa vinariponi sapu ele ta poni meke tava madi koe Zihova, be na tie, babe na kurukuru, babe na pepeso. Nana mo e Zihova si asa ninae rane.* Nab 18:14 29 Sa tie sapu pada pude kaqu tava mate sina sekea sa sa tinarae te Zihova, sa nana tinoa si lopu kaqu tava malumu pude ta holu vagi pule, ba kaqu tava mate tugo si asa.
30 Keke pa manege koari doduru vinagi pa pepeso be na huiti babe na vua huda si asa, si te Zihova si arini.* Nab 18:21; Diut 14:22-29 31 Be keke tie si hiva holu vagi pulea si keke toṉa, kaqu holua sa sa padana sa hinolu meke tomo la nia ka hiokona puta paseniti si asa. 32 Keke koari doduru vina manege puta kurukuru, ta pausudi koa gamu si te Zihova. Pana ta nae sari na kurukuru, sari doduru vina manege puta si te Zihova. 33 Lopu kaqu tavete valeania sa tie pu ari nana kurukuru, pude ta vizata si kaiqa kurukuru kaleadi, meke lopu boka hobei tugo sa sari keke pa manege. Ba be varihobei ni sa sari na kurukuru, kaqu te Zihova beto sari karua kurukuru meke lopu kaqu tava malumu pude ta holu vagi pule si arini koa Sa.
34 Arini sari na tinarae saripu tozi lani e Zihova koe Mosese pa toqere Saenai, pude tadi na tinoni Izireli.

*27:28 Nab 18:14

*27:30 Nab 18:21; Diut 14:22-29