SA BUKA NINAEDI RINA TINONI
NABA
Sa Vinabakala
Sa buka “Naba” si tozi vurani sari vivineidi rina tinoni Izireli pa varikorapadi ka made ṉavulu puta vuaheni podalae totoso taluarae si arini pa Toqere Saenai osolae la kamo pa Ovuku Zodani pa volosona sa popoa Kenani vasina sapu va tatara ni Tamasa pude tadirini. Sari na vivinei koasa buka hie, si na vivineina sa inene koari ka made ṉavulu puta vuaheni pa soloso qega. Karua totoso si ta nae sari na sinokudi rina tinoni, gua asa ke ta pozae Naba sa buka hie. Sa ninae kekenu si ta tavete pa totosona koa si arini pa Toqere Saenai, meke sa ninae vina rua si pa totoso kamoa rini sa Ovuku Zodani pa kali gasa rimata pa Kenani, totoso tata kamoa rini sa popoa tava tatarana pa Kenani. Pa mudina sa ninae kekenu sapu tavetia e Mosese, si taluarae si arini pa Toqere Saenai meke la kamo pa Kadesi Banea pa volosona sa popoa Kenani. Koasa totosona asa si matagutu sisigiti si arini pude nuquru la koasa popoa asa, ke lopu la si arini. Koasa ginugua sapu lopu hite raṉea rini se Zihova, sa Tamasa tadirini si va kilasi Sa si arini. Ke va enei Sa si arini koasa soloso qega, osolae mate si arini pu lopu raṉea si Asa. Sari na tudia mo si kamoa pa kali gasa rimata koasa Ovuku Zodani.
Ari kaiqa butubutu si vagi va karovi rini sari na pepeso pa kali gasa rimata koasa Ovuku Zodani, ba ari kaiqa butubutu Izireli pule si va namanama pude karovo koasa ovuku pude boka la vagi va karovi rini sari na pepeso pa Kenani gua sapu ele va tatara vekoni e Zihova koa rini.
Sa buka hie si tozi vurani sari na vivineidi rina tie te Tamasa totoso tutuvi rini sari na tinasuna mamatadi. Soku totoso si matagutu si arini, meke sari na dia binalabala si malohoro gore taloa. Hoke zama va gore ia rini se Mosese sa dia koimata, meke lopu hiva nia tugo rini sa Tamasa. Tozi vura nia tugo sa buka hie sari na hahanana te Mosese. Ta dogoro sapu sari nana binalabala si ṉiṉiradi hola pa linulina sa Tamasa. Hoke va bugoria rini si asa, ba lopu hite luari sa si arini, ba vahesia sa sa Tamasa meke taveti sa sari doduru tinavete gua sapu hivani Tamasa. Sa buka tugo hie si tozi vurani sari na hahanana te Zihova meke lopu hite hobe si Asa. Doduru totoso si tataruni Sa sari na Nana tinoni. Ba be malohoro si arini, meke kaiqa totoso hoke kilu ia rini, meke korodia luli rini sari na Nana tinarae, ba kopu totokoni Sa, meke tokani Sa.
Sari na Ṉati Pinaqapaqahana sa Buka
Sari na tie Izireli si va namanama pude taluarae pa Toqere Saenai. Hinia 1:1 kamo hinia 9:23
a. Sa ninae tie kekenu. Hinia 1:1 kamo hinia 4:49
b. Hopeke tinarae meke kinopu. Hinia 5:1 kamo hinia 8:26
c. Sa Pasova vina rua. Hinia 9:1-23
Toqere Saenai kamo la pa Moabi. Hinia 10:1 kamo hinia 21:35
Sa inene likohaena sa popoa Moabi. Hinia 22:1 kamo hinia 32:42
Ta tozi pule sari ṉati tiṉitoṉa pu ta evaṉa pa inene podalae Izipi meke kamo Moabi. Hinia 33:1-49
Sari na tinarae totoso va namanama karovo la pa Zodani. Hinia 33:50 kamo hinia 36:13:
1
Sa Ninae Kekenu tadi na Tinoni Izireli
Pa rane kekenuna sa sidara vina rua koasa vuaheni vina rua sipu taluarae pa popoa Izipi meke korapa koa pa soloso qega pa popoa Saenai si arini, si zama la koe Mosese se Zihova pa korapa Ipi Hopena,* Nab 26:1-51 “Agoi meke Eroni si kaqu naei sari na tie nomadi pa korapana sa butubutu Izireli, koari na dia butubutu meke na dia tatamana. Kaqu kubere goreni gamu pozadi sari doduru tie, sarini pu ka hiokona puta vuahenidi kamo koari na tie komihadi saripu pada pude somana pa vinaripera. Mi tepai, sari na baṉara pude keke koari hopeke butubutu si tokani gamu. Hire sari na pozadi:
Koasa butubutu Rubeni, si e Elizua, sa tuna e Sedeu;
koasa butubutu Simione, si e Selumieli, sa tuna e Zurisadai;
koasa butubutu Ziuda, si e Nasoni, sa tuna e Aminadabi;
koasa butubutu Isaka, si e Netanela, sa tuna e Zua;
koasa butubutu Zeboloni, si e Eliabi, sa tuna e Heloni;
10 koasa butubutu Iparemi, si e Elisama, sa tuna e Amihudi;
koasa butubutu Manase, si e Qamalieli, sa tuna e Pedazu;
11 koasa butubutu Benisimane, si e Abidani, sa tuna e Qitione;
12 koasa butubutu Dani, si e Ahieza, sa tuna e Amisadai;
13 koasa butubutu Asa, si e Paqieli, sa tuna e Okarani;
14 koasa butubutu Qadi, si e Eliasapi, sa tuna e Dueli;
15 koasa butubutu Napitalai, si e Ahira, sa tuna e Enani.”
16 Arini sari na tie ta vizatadi koari hopeke butubutu, na koimata koari na hopeke dia butubutu soti. 17-18 Pa rane kekenuna sa sidara vina rua, koasa tinokae tadi ka manege rua baṉara sara, si tioko varigarani e Mosese meke Eroni sari doduru butubutu, meke kubere goreni sari doduru tie, koari na butubutu na dia tatamana. Pozadi sari doduru tie saripu ka hiokona puta vuahenidi, meke kamo koari na tie komihadi, si ta kubere gore meke ta nae, 19 gua puta tugo sapu tozia Zihova. Pa korapa soloso qega, pa popoa Saenai, si kubere goreni Mosese pozadi sari doduru tie. 20-46 Sari na tie saripu ka hiokona puta vuahenidi, kamo koari na tie komihadi, arini pu garo pa vinaripera, si ta kubere gore pozadi, koari na dia butubutu na tatamana, podalae koasa butubutu te Rubeni, sa tuna kenuna e Zekopi. Sari na ninaedi ri doduru tie si gua hire:
koasa butubutu Rubeni, sa sinokudi ri na tie varipera si ari ka made ṉavulu onomo tina lima gogoto;
koasa butubutu Simione, sa sinokudi ri na tie varipera si ari ka lima ṉavulu sia tina ṉeta gogoto;
koasa butubutu Qadi, sa sinokudi ri na tie varipera si ari ka made ṉavulu lima tina onomo gogoto lima ṉavulu puta;
koasa butubutu Ziuda, sa sinokudi ri na tie varipera si ari ka zuapa ṉavulu made tina onomo gogoto;
koasa butubutu Isaka, sa sinokudi ri na tie varipera si ari ka lima ṉavulu made tina made gogoto;
koasa butubutu Zeboloni, sa sinokudi ri na tie varipera si ari ka lima ṉavulu zuapa tina made gogoto;
koasa butubutu Iparemi, sa sinokudi ri na tie varipera si ari ka made ṉavulu tina lima gogoto;
koasa butubutu Manase, sa sinokudi ri na tie varipera si ari ka toloṉavulu rua tina karua gogoto;
koasa butubutu Benisimane, sa sinokudi ri na tie varipera si ari ka toloṉavulu lima tina made gogoto;
koasa butubutu Dani, sa sinokudi ri na tie varipera si ari ka onomo ṉavulu rua tina zuapa gogoto;
koasa butubutu Asa, sa sinokudi ri na tie varipera si ari ka made ṉavulu eke tina lima gogoto;
koasa butubutu Napitalai, sa sinokudi ri na tie varipera si ari ka lima ṉavulu ṉeta tina made gogoto;
Sa vinarigaraedi ri doduru tie varipera si ari ka onomo gogoto ṉeta tina lima gogoto lima ṉavulu puta:
47 Sari na tie pa butubutu Livae mo si lopu ta kubere gore pozadi gua rina votiki butubutu, 48 sina zama se Zihova koe Mosese, 49 “Totoso kubere goreni gamu sari na pozadi ri na tie pu garodi pude varipera, si lopu kaqu va somanae ia gamu sa butubutu Livae. 50 Ba kote va kopuni mo gamu koasa Qua Ipi Hopena meke sari doduru likakalae tanisa tinavete vasina, meke arini si kaqu kopu nia na palekia totoso rizu gamu, meke koa vari likohae nia pa korapana sa kinoa tie. 51 Totoso rizu gamu koasa mia kinoa varigara, si kaqu pazu goreni ri na tie Livae sari na ipi meke kaqu va turu pulei koari na vasidi vaquradi. Be esei sa votiki tie sapu tata mae koasa Ipi Hopena, si kaqu tava mate tugo si asa. 52 Sari na tinoni Izireli si kaqu va turui sari na dia ipi, koari hopeke dia pukuna. Hopeke tie si kaqu koa koasa nana pukuna, pa kauruna sa nana pitipiti soti. 53 Ba sari na tie pa butubutu te Livae si kaqu koa kopu vari likohae nia sa Ipi Hope, pude loke tie Izireli si kaqu ene tata mae meke tava kilasa koasa binugoro te Zihova.” 54 Gua asa ke tavete betoi ri na tie Izireli sari doduru gua pu zamani e Zihova koe Mosese.

*1:1 Nab 26:1-51