2
Vina Toṉotodi rina Butubutu koasa Kinoa Vinarigara
Zama la se Zihova koa ri Mosese meke Eroni: “Pana va turui rina tinoni Izireli sari na dia ipi, hopeke rini si kaqu koa varigara koasa dia puku butubutu pa kauruna sa pitipiti tanisa butubutu meke sari na pitipiti tadi hopeke tutidia soti. Meke sari doduru hopehopeke pukudi si kaqu koa va seu hite vari likohae nia sa Ipi Hopena.”
Sa butubutu te Ziuda, si kaqu va turui sari na dia ipi pa kali gasa rimata koasa Ipi Hopena, pa kauruna sa dia pitipiti. Hopeke puku tatamana si kaqu koa varigara pa tutidia. Sa koimata tanisa butubutu te Ziuda si e Nasoni, sa tuna e Aminadabi. Sa ninae tanisa puku tie varipera te Ziuda si ari ka zuapa ṉavulu made tina onomo gogoto. Sa butubutu te Isaka si kaqu va turui sari na dia ipi kapae koe Ziuda pa kali gasa rimata. Sa koimata tanisa butubutu te Isaka si e Netanela, sa tuna e Zua, meke sa ninae tanisa puku tie varipera te Isaka si ari ka lima ṉavulu made tina made gogoto. Sa butubutu te Zeboloni si kaqu va turui sari na dia ipi kapae koe Isaka pa kali gasa rimata. Sa koimata tanisa butubutu te Zeboloni si e Eliabi, na tuna e Heloni, meke sa ninae tanisa puku tie varipera te Zeboloni si ari ka lima ṉavulu zuapa tina made gogoto. Sa vinarigaradi ri doduru pu koa pa kali gasa rimata si ari ka keke gogoto vesu ṉavulu onomo tina made gogoto tie. Sa butubutu te Ziuda si kote ene va kenue koa rini totoso taluarae la pa votiki vasina si arini.
10 Sa butubutu te Rubeni, si kaqu va turui sari na dia ipi pa kali mataona* Kali saoti.sa Ipi Hopena, pa kauruna sa dia pitipiti. Hopeke puku tatamana si kaqu koa varigara pa tutidia. Sa koimata tanisa butubutu te Rubeni si e Elizua, tuna e Sedeu. 11 Sa ninae tanisa puku tie varipera te Rubeni si ari ka made ṉavulu onomo tina lima gogoto.
12 Sa butubutu te Simione si kaqu va turui sari na dia ipi kapae koe Rubeni pa kali mataona sa Ipi Hopena. Sa koimata tanisa butubutu te Simione si e Selumieli, tuna e Zurisadai, 13 meke sa ninae tanisa puku tie varipera te Simione si ari ka lima ṉavulu sia tina ṉeta gogoto.
14 Sa butubutu te Qadi si kaqu va turui sari na dia ipi kapae koe Simione pa kali mataona sa Ipi Hopena. Sa koimata tanisa butubutu te Qadi si Eliasapi, tuna e Dueli, 15 meke sa ninae tanisa puku tie varipera te Qadi si ari ka made ṉavulu tina onomo gogoto lima ṉavulu.
16 Sa vinarigaraedi ri doduru pu koa pa kali mataona sa Ipi Hopena si ari ka keke gogoto lima ṉavulu eke tina made gogoto lima ṉavulu. Sari ka ṉeta butubutu pa kali mataona si kaqu ene luli koa ri ka ṉeta butubutu saripu ta turaṉa koe Ziuda, totoso taluarae la pa votiki vasina si arini.
17 Sari na tie pa butubutu te Livae si kaqu ene pa varikorapadi ri doduru tie Izireli. Kote luli rini sari ka onomo butubutu kekenu meke palekia rini sa Ipi Hopena. Hopeke butubutu si kaqu ene luli koari hopeke dia pitipiti pa dia inene la.
18 Sa butubutu te Iparemi si kaqu va turui sari na dia ipi pa kali lodu rimata koasa Ipi Hopena pa kauruna sa dia pitipiti. Sa koimata tanisa butubutu te Iparemi si e Elisama, tuna e Amihudi, 19 meke sa ninae tanisa puku tie varipera te Iparemi si ari ka made ṉavulu tina lima gogoto.
20 Sa butubutu te Manase si kaqu va turui sari na dia ipi kapae koe Iparemi pa kali lodu rimata koasa Ipi Hopena. Sa koimata tanisa butubutu te Manase si e Qamalieli, tuna e Pedazu, 21 meke sa ninae tanisa puku tie varipera te Manase si ari ka toloṉavulu rua tina karua gogoto.
22 Sa butubutu te Benisimane si kaqu va turui sari na dia ipi kapae koe Manase pa kali lodu rimata koasa Ipi Hopena. Sa koimata tanisa butubutu te Benisimane si e Abidani, tuna e Qitione, 23 meke sa ninae tanisa puku tie varipera te Benisimane si ari ka toloṉavulu lima tina made gogoto.
24 Sa vinarigaraedi ri doduru pu koa pa kali lodu rimatana sa Ipi Hopena si ari ka keke gogoto vesu tina keke gogoto. Sari ka ṉeta butubutu pa kali lodu rimata si kaqu ene luli koa sa butubutu te Livae, totoso taluarae la pa votiki vasina si arini.
25 Sa butubutu te Dani si kaqu va turui sari na dia ipi pa kali gede* Kali gede be tia la pa kali gasa rimata. sa Ipi Hopena pa kauruna sa dia pitipiti. Sa koimata tanisa butubutu te Dani si e Ahieza, tuna e Amisadai, 26 meke sa ninae tanisa puku tie varipera te Dani si ari ka onomo ṉavulu rua tina zuapa gogoto.
27 Sa butubutu te Asa si kaqu va turui sari na dia ipi kapae koe Dani pa kali gede koasa Ipi Hopena. Sa koimata tanisa butubutu te Asa si e Paqieli, tuna e Okarani, 28 meke sa ninae tanisa puku tie varipera te Asa si ari ka made ṉavulu eke tina lima gogoto.
29 Sa butubutu te Napitalai si kaqu va turui sari na dia ipi kapae koe Asa pa kali gede koasa Ipi Hopena. Sa koimata tanisa butubutu te Napitalai si e Ahira, tuna e Enani, 30 meke sa ninae tanisa puku tie varipera te Napitalai si ari ka lima ṉavulu ṉeta tina made gogoto.
31 Sa vinarigaraedi ri doduru pu koa pa kali gede koasa Ipi Hopena si ari ka keke gogoto lima ṉavulu zuapa tina onomo gogoto. Sari ka ṉeta butubutu pa kali gede koasa Ipi Hopena si kaqu ene luli koa sa butubutu te Benisimane, totoso taluarae la pa votiki vasina si arini.
32 Sari na vinarigaraedi ri doduru tinoni Izireli koari na dia pinaqaha na pukudi si ari ka onomo gogoto ṉeta tina lima gogoto lima ṉavulu tie. 33 Gua tugo sapu tozi nia e Zihova koe Mosese, si lopu ta kubere gore turaṉae tugo koari na tinoni Izireli, sari na tie koasa butubutu te Livae.
34 Gua asa, ke taveti ri doduru tinoni Izireli, sari doduru gua pu tozi nia e Zihova koe Mosese. Hopeke va turu ipi varigara pa kauruna sa dia pitipiti soti koari hopeke dia butubutu, meke koari dia butubutu soti tugo si ene luli varigara tugo si arini.

*2:10 Kali saoti.

*2:25 Kali gede be tia la pa kali gasa rimata.