3
Sari na Tuna Koreo e Eroni
Hire sari na tatamana tadi Eroni meke Mosese pa totoso sipu zama la se Zihova koe Mosese pa toqere Saenai. Ari ka made sari na tuna koreo e Eroni: e Nadabi sa kenuna, e Abihu, e Eleaza meke e Itamara.* Nab 26:60 Na hiama ta vizatadi meke tava madidi si arini, ba se Nadabi meke Abihu si tava mate sipu evaṉia ri karua sa sinea pa kenuna e Zihova; na veko turaṉae motete na oto huda humaṉa lea sapu lopu madina pa siraṉa sapu tozia e Zihova pa korapa popoa qega pa Saenai. Loke tudia sari karua, ke ari Eleaza meke Itamara mo si tavetia sa tinavete hiama pa totoso te Eroni.* Liv 10:1-2; Nab 26:61
Sari na Tie Livae mo si Ta Vizata pude Tavetia sa Tinavete Hiama
Zama la koe Mosese se Zihova, “Mu turaṉa mae nia koe Eroni sa butubutu te Livae; mamu va madi si arini pude tavetavete toka nia se Eroni koasa tinavete hiama. Kaqu toka nia rini si asa meke sari na tinoni Izireli pude taveti sari na tinavete hiama, pu ta hivae koasa Ipi Hopena pa kenuna e Zihova. Kaqu kopuni rini sari doduru likakalae tanisa Ipi Hopena, meke kaqu tavetaveteni rini pude tokani sari doduru tinoni Izireli koari na dia vinatabena sa tinarae te Zihova. Sa tinavete tadi na tinoni pa butubutu te Livae, si pude toka nia mo se Eroni meke sari na tuna koreo. 10 Kaqu vizatia goi se Eroni meke sari na tuna koreo, pude taveti sari na tinavete tana hiama, ba sa votiki tie sapu hiva tavete luli sari na tinavete gua arini si kaqu tava mate.”
11 Zama koe Mosese se Zihova, 12-13 “Sari na tie pa butubutu te Livae si Taqarau kamahire. Totosona va matei Rau sari doduru tudia koreo kenudi ri na tinoni Izipi, si va madi Rau, pude Taqarau soti, sari hopehopeke tudia koreo kenudi ri doduru tatamana Izireli, meke sari doduru tudia kenudi ri na kurukuru. Ego, sari na tuna koreo e Livae si hobei sari na tuna koreo kenudi rina tie Izireli. Ba kaqu Taqarau tugo si arini. Ura, Arau se Zihova.”* Ekd 13:2
Sa Ninaedi rina Tie pa Butubutu te Livae
14 Pa korapa qega pa popoa Saenai, si tozi nia e Zihova se Mosese, 15 pude kubere goreni pozadi sari na tuna koreo e Livae, koari hopeke dia butubutu na tatamana. Naei sari doduru tudia koreo keke sidaradi podo gua babe hola nia, 16 meke tavetia tugo e Mosese sapu gua asa. 17-20 E Livae si ka ṉeta tuna koreo. Ari Qerisoni, Kohati meke Merari. Arini sari na tiatamadia rina butubutu saripu gore mae koari na pozadia si hire: Se Qerisoni si karua tuna koreo: Ari Libini meke e Simei. E Kohati si, ari ka made sari tuna koreo: Ari Amaramu, Izihara, Heboroni, meke Uzieli; se Merari si karua tuna koreo: Ari Mahili meke e Musi. Arini si tuti gore maedi koe Merari pa butubutu Livae.
21 Sa butubutu te Qerisoni, si podalae ni sari na tatamana te Libini meke Simei. 22 Sari vinarigaraedi ri na tuna koreo pu keke sidaradi podo gua meke hola, saripu somana ta kubere gore, si ari ka zuapa tina lima gogoto. 23 Sa butubutu hie si kaqu koa varigara pa kali lodu rimata, pa mudina sa Ipi Hopena, 24 meke se Eliasapi sa tuna e Laela, si na koimata koasa butubutu hie. 25 Sari na tie hire, si kaqu kopu nia sa Ipi Hopena, sari na poko nobina pa korapana meke pa sadana, sa goba poko nuqunuquruana, 26 sari na goba poko pa vari likohaena sa pavasa tanisa Ipi Hopena meke sa hope, meke kaqu kopu nia rini sa goba poko koasa nuqunuquruana tanisa pavasa meke sari na aroso pusipusiana tana ipi meke sari doduru tinavete la gua koasa kinopudi rina tiṉitoṉa arini.
27 Sa butubutu te Kohati si podalaeni sari na tatamana te Amaramu, Izihara, Heboroni, meke Uzieli. 28 Sa vinarigaraedi rina tuna koreo pu keke sidaradi podo gua meke hola, saripu somana ta kubere gore, si ari ka zuapa tina lima gogoto. Sa tinavete tadirini si pude kopuni sari doduru tiṉitoṉa tanisa Ipi Hopena. 29 Sa butubutu hie si kaqu koa varigara pa kali mataona* Kali saoti. sa Ipi Hopena, 30 meke se Elizapani, sa tuna e Uzieli, si na koimata koasa butubutu hie. 31 Sari na tie hire si kaqu kopu nia sa Bokese tanisa Vinariva Egoi, sa tevolo, sa tuturuana zuke, sari na hope, sari doduru likakalae saripu tavetaveteni rini koasa ipi, meke sa poko goba pa Lose Hopena pa Hopena meke sari doduru tinavete la gua pude tavetaveteni meke kopuni rini.
32 Sa koimata tadi na tie pa butubutu te Livae, si e Eleaza, na tuna koreo e Eroni sa hiama. Sa tinavete tanisa, si pude kopuni sarini pu somana pa tinavete pa korapana sa vasina Hopena.
33 Sa butubutu te Merari, si podalaeni sari na tatamana tadi Mahili meke Musi. 34 Sa vinarigaraedi rina tuna koreo pu keke sidaradi podo gua meke hola, saripu somana ta kubere gore pozadi, si ari ka onomo tina karua gogoto. 35 Se Zurieli, sa tuna koreo e Abihaili, si na koimata koasa butubutu asa. Sa butubutu hie si kaqu koa varigara pa dia ipi pa kali gede* Kali gede be tia la pa kali gasa rimata. koasa Ipi Hopena. 36 Meke sa tinavete tadirini, si pude kopuni sari na hopeke kukuruna sa Ipi Hope, sari na huda barabara, sari na gaso pilipilivaratana, sari na dedegerena, sari na vovoina siliva, meke sari doduru tinavete la gua pude tavetaveteni meke kopuni rini. 37 Meke kopuni tugo rini sari na dedegerena, sari na vovoina, sari na tupili, meke sari na aroso pusipusiana tanisa gobagoba poko vari likohaena sa Ipi Hopena.
38 Mosese, Eroni meke sari na tudia koreo si kaqu va turui sari na dia ipi pa kenuna sa Ipi Hopena pa kali gasa rimata. Sa dia tinavete rini si pude va enea sa tinavete, sapu ta tozi nia rini koasa vasina hopena, pude tokani sari na tinoni Izireli. Be esei sapu mae ene tata ia sa vasina hopena asa si kaqu tava mate. 39 Sa vinarigaraedi rina tuna koreo pu keke sidaradi podo gua meke hola, saripu somana ta kubere gore pozadi koe Mosese meke Eroni pa hopeke dia puku tatamana gua sapu ele garunu nia se Zihova, si ari ka hiokona rua tina.
Vagi Hobea ri na Tie pa Butubutu te Livae sa Pinodo Kekenu pa Koreo
40-41 Zama koe Mosese se Zihova, “Sari doduru tumia koreo podo kenudi pa butubutu Izireli si Taqarau beto. Ke mamu kubere gore betoi pozadi sari doduru koreo Izireli saripu podo kenudi, saripu keke sidaradi podo gua meke hola. Ba sa hinobedi rini, si hivani Rau sari na tie pa butubutu te Livae si pude Taqarau. Meke gua tugo sari na rovana bulumakao tadi na tie pa butubutu te Livae si kaqu hobeni koari na rovana bulumakao tudia kokoreo podo kenudi tadi tie Izireli. Sina Arau se Zihova!” 42 Va tabe se Mosese, meke kubere gore betoni sa sari doduru tudia koreo kenudi 43 saripu keke sidara pododi gua meke hola; sa vinarigaraedi si ari ka hiokona rua tina karua gogoto zuapa ṉavulu ṉeta.
44 Zama la koe Mosese se Zihova, 45 “Ego, kamahire mamu va madi sari na tie pa butubutu te Livae, pude Taqarau na hinobedi ri doduru koburu haha koreo kenudi pa butubutu Izireli; mamu va madi tugo sari na rovana bulumakao tadi na tie pa butubutu te Livae, na hinobedi ri pu podo kenudi koari na rovana bulumakao tadi pa Izireli. 46-47 Ari karua gogoto zuapa ṉavulu ṉeta sinokudi sari na koburu koreo haha podo kenudi tadi na tinoni pa butubutu Izireli, si soku holani rini sarini pa butubutu te Livae, gua asa ke, mamu holu hobei gamu si arini. Mamu vagi ka lima poata siliva padana sa hinoluna pa keke. Kaqu ta pada mamatana sa poata siliva sapu hoke pada nia pa keke sekeli mamatana pa tinavete koasa Ipi Hopena. 48 Mamu vala nia sa poata hie koe Eroni meke sari na tuna koreo.” 49 Tavete betoi Mosese si hire 50 meke vagi sa sari ka keke tina ṉeta gogoto onomo ṉavulu lima poata siliva 51 meke vala i koe Eroni meke sari na tuna koreo.

*3:2 Nab 26:60

*3:4 Liv 10:1-2; Nab 26:61

*3:12-13 Ekd 13:2

*3:29 Kali saoti.

*3:35 Kali gede be tia la pa kali gasa rimata.