SA BUKA SAM
Sari na Kinera tadi na Tie Ziu Pukerane
Sa Vinabakala
Sa Buka Sam sina Buka Kinerakera, meke na Buka varavara tanisa Buka Hope. Ta kubere na ta iliridi koari na hopeke tie kubekubere koari soku vuaheni sapu ele holadi, sari na kinera na vinaravara hire si ta tavetavetae koari na tie Izireli pa dia vinahesi, meke gua tugo sapu sari na kinubekubere hire si somanadi rini pa buka hope.
Sari na kinerakera sapu ta varigara pa Buka Sam si hoke kerani rini pa vinahesi, na vina lavatana e Tamasa, vinaravara tinokae, kinopu, meke tinaharupu, na tinepa tinaleosae, kinera vinariponi na minana la koe Tamasa, meke na tinepatepa vina kilasadi sari na kana. Sari na vinaravara hire si ta tavete pa tinoa soti pa tie, meke la gua tugo koari na tinoni pa kasia popoa, kaiqa si helahelae nia sa tinoa pa korapa maqomaqo tie, kaiqa si va nonoga ia sa tinoa maqomaqo tadi na tie te Tamasa pa binalabala golomona. Sa Buka Sam si tavetavete nia Zisu, sapu hoke ta dogoro tugo koasa Buka Kinubekubere Hope Vaqura sapu kuberi rina tie kubekubere, meke ta kopue hola sa buka na tinagotago arilaena hola pa vinahesi koasa ekelesia tadi na tie te Karisito pa pinodalaena.
Sari Ṉati Pinaqapaqahana sa Buka
Sa Buka Kekenu. Hinia 1-41
Sa Buka Vina Rua. Hinia 42-72
Sa Buka Vina Ṉeta. Hinia 73-89
Sa Buka Vina Made. Hinia 90-106
Sa Buka Vina Lima. Hinia 107-150
Buka Kekenu
1
Sam 1 kamo Sam 41
Sa Qinetu Hinokara
Tamanae tugo sa tie
pu lopu lulia sa tinolie tadi na tie kaleadi,
meke lopu tavete lulia sa hahanana tadi na tie seadi,
meke lopu koa somanae koari na tie va gugue.
Ba qetu nia sa sa tinarae te Zihova,
meke balabala va lohi la ia sa si asa rane na boṉi.
Kekeṉoṉo gua tugo na huda
pu ta lete pa taqele ovuku si arini,* Zer 17:8
sapu vua valeana pa dia totoso,
na buma valeana sari na elelona.
Na tie ravutudi si arini koari doduru dia tinavete.
Lopu gua asa sari na tie kaleadi,
ba gua tugo na hikahika huiti
sapu ta givusu palae si arini.
Sari na tie kaleadi si kaqu ta zutu
na tava kilasa koe Tamasa,
meke kaqu tava ilolo taloa koari na vinarigarae tadi na tie soti tanisa.
Ura lavelaveni na kopuni e Zihova sari na tie toṉoto,
ba sari na tie kaleadi si kaqu tava mate palae.

*1:3 Zer 17:8