16
Sa Tataru te Paula koari Hopeke Tie pa Roma
Maqu zama leana atu nia koa gamu se Pibi, sa vaveneda pa vinahesi sapu nabulu nia sa ekelesia pa Senekeria. Mi va kamo valeania si asa pa hahanana sapu garodi rina nabulu tie te Karisito; mi va tukania pa doduru siraṉa, gua sapu hivani gamu sa. Ura soku tie si ele toka valeana ni sa, meke gua tugo arau.
Tozia qua tataru koari Pirisila meke e Akuila, saripu na qua baere tavetavete koe Zisu Karisito,* TTA 18:2 sapu lopu ruriti dia tinoa, pude toka nau pa tinasuna. Zama leana hola si rau koa rini, meke lopu arau mo, ba doduru ekelesia Zenitailo hire ba gua tugo. Mi tozia sa qua tataru koasa ekelesia pu hoke vahesia sa Tamasa pa dia vetu.
Mi tozia tugo sa qua tataru koasa qua baere Ipaenitasi sapu sa tie kekenu hokara koasa pinaqaha popoa Esia pu va hinokaria se Zisu Karisito. Qua tataru tugo koe Mere sapu toka sisigitini gamu. Tozia tugo sa qua tataru koari Adoronikasi meke Zuniasi, sari na tie Ziu turaṉaqu pu koa turaṉi rau pa vetu varipusi. Na tie ta gilanadi koari na apositolo si arini, meke lulia rini se Karisito, sipu lopu ele na tie te Karisito si rau.
Mi tozia tugo sa qua tataru koe Amipiliatasi, sa tie tanisa Baṉara meke na qua baere soti tugo. Tozia tugo sa qua tataru koe Urabanasi, sa nada baere tavetavete te Zisu Karisito, meke koe Sitakaisi sa qua baere soti. 10 Meke koe Apelisi tugo, sapu qetu nia Karisito koasa nana kinalavarae. Meke gua tugo koari kasa pu koa koasa puku tatamana te Arisitobiulasi. 11 Qua tataru tugo koe Herodioni, sa tie Ziu turaṉaqu, meke tataru koari kasa tasida pu koa pa puku tatamana te Nasisasi.
12 Tozia tugo qua tataru koari Tarapaena, e Taraeposa, sari barikaleqe sapu nabulu nia sa Baṉara, meke na qua tataru tugo koe Perisi keke barikaleqe pule sapu sa qua baere soti, pu tavetavete va ṉiṉira ponia sa Baṉara. 13 Garunu la nia tugo sa qua tataru koe Rupasi, sa nabulu arilaena hola tanisa Baṉara, meke koasa tinana, sapu hoke toka sisigiti nau doduru totoso guana tuna soti.* Mk 15:21 14 Sa qua tataru tugo koari, Esinikiritasi, Pileqoni, Heamasi, Paterobasi, e Hemesi, meke koari tasida pu koadi koarini. 15 Meke qua tataru tugo koari Piloloqasi, e Zulia meke e Neriasi meke sa vavenena, meke koe Olimipasi, meke koari doduru nabulu te Tamasa saripu koa somanae koarini.
16 Mi koa varihapahapai pa inaro hope, ura sari doduru ekelesia te Karisito si garunu atu ni koa gamu sari na dia tataru.
Sari na Vina Tumatumae Vina Betobeto
17 Kasa tasiqu, maqu zama va ṉiṉira atu koa gamu kamahire, mi balau ni sarini pu boka varipaqahani gamu, meke turaṉa va sea i sari na tie koe Karisito, koasa vina tumatumae sapu ele vagia gamu. Mi koa va seu koa rini. 18 Ura sari na tie gua arini, si loke dia tinokae koasa nada Baṉara Zisu Karisito. Balabala kale lamo si arini koari na dia ginugua soti teledia. Koari na dia zinama memehedi, meke lomosodi, si va pupuhi ri sari na binalabala tadi na tie pu loke dia ginugua seadi. 19  Avoso nia ri doduru tie sapu ta ronuemia si gamu koasa Inavoso Leana te Karisito, ke asa sapu qetu nia rau koa gamu, ba hivani gamu rau pude gilana valeania gamu, gua sapu leana, ba lopu tavetia gua sapu kaleana. 20 Ego, sa Tamasa sapu sa ṉatina sa binule, si mani lopu sana toka nigo pude va kilasia se Setani pa kauru nenemu.
Mani koa koa gamu sa tataru variharupi te Zisu sa nada Baṉara.
21 E Timote sa nabulu sapu toka nau, si garunu atunia tugo koa gamu sa nana tataru, meke gua tugo ari Lusiasi, Zesoni meke e Sosipata, sari na tie Ziu turaṉaqu.* TTA 16:1
22 Meke arau Tetiasi sapu kuberia sa leta te Paula pa pepa hie, ba garunu atunia tugo sa qua tataru koa gamu pa korapana e Zisu Karisito.
23 E Qaeasi sa palabatu sapu kopu nau si arau Paula, si garunu atu nia tugo sa nana tataru koa gamu. Pa vetu tanisa si hoke varigara pa vinahesi sari doduru tie tani. Meke e Erasitasi, sa tie sapu kopu poata tanisa vasileana nomana, meke e Kuatasi sa tasida, ba garunu atu nia tugo sa dia tataru koa gamu.* TTA 19:29; 1 Kor 1:14; 2 Tim 4:20 24 Mani koa koa gamu sa tataru variharupi tanisa nada Baṉara, Zisu Karisito, Emeni.* Kaiqa kinubekubere koadi pukerane si somania sa vesi hie tani meke kaiqa pa vinabetona sa leta.
Tukutuku Vinaravara Vinahesi
25 Mada vahesia sa Tamasa, sapu boka va ṉiṉira gamu pa mia rinaṉeraṉena sa Inavoso Leana, sapu tarae vura nia rau, sapu sa inavosona e Zisu Karisito sapu ta tome pa totoso pukerane, 26 ba kamahire si tava bakala valeana koari na kinubekubere tadi na poropita. Meke sa Tamasa toa holana si garunu atu ni sari Nana nabulu pude madi tozi vura valeana nia koari doduru butubutu si asa, pude madi va hinokaria na va tabea.
27 Mani ta vala sa vinahesi koasa Tamasa ekeina pu tagoa sa ginilagilana lohina, pa korapana Zisu Karisito, ninae rane ka rane! Emeni.

*16:3 TTA 18:2

*16:13 Mk 15:21

*16:21 TTA 16:1

*16:23 TTA 19:29; 1 Kor 1:14; 2 Tim 4:20

*16:24 Kaiqa kinubekubere koadi pukerane si somania sa vesi hie tani meke kaiqa pa vinabetona sa leta.