SA LETA KEKENU TE PAULA KOARI NA TIE PA
KORINITI
Sa Vinabakala
Sa leta kekenu te Paula koari na tie pa Koriniti hie, si ta kubere la si asa pude va toṉoti sari na tinasuna pu ta evaṉa pa tinoa tadina tie te Karisito, meke koasa vina tumatumae hinokara pa popoa Koriniti. Pa totoso te Paula, si na popoa ta gilanana sa popoa Koriniti, sapu na ṉati vasileana nomana koari na tie Quriki pa korapana sa pinaqaha popoa sapu Akaia pozana. Ta avosaena sa popoa Koriniti koari na ginugua hire: Pa tinavete holuholu, pa hahanana meke vina tumatumae tanisa butubutu, pa hahanana vinari riqihi na vinarivosa, meke pa soku votivotiki linotu tadina tamasa huporodi saripu tavahesi vasina.
Sipu lopu ele kubere lania Paula sa leta hie, si tarae nia sa sa Inavoso Leana koari na tie pa Koriniti, meke kaiqa si va hinokara. Meke sipu koa si asa pa keke votiki popoa, si kubere la nia tugo sa si keke leta koa rini, meke kubere pule la nia rini si keke leta koasa, pude nanasa lani sari kaiqa ninanasa. Sari na inolaṉa te Paula si koa pa hinia 7:1, 8:1, 12:1, meke 16:1.
Sari na ṉati tiṉitoṉa pu guana va soto sisigiti ni binalabala e Paula pude va toṉoti si hire: Na vinaripaqahi, na vinari riqihi, na tinoa vinarihaba, na kinopu puleni pa tinoṉoto, na vinari luli pa tinavete pa ekelesia, sari na vinariponi tanisa Maqomaqo Hope, meke sa tinuru pule pa minate. Vata dogoro valeana nia sa koa rini gua meke va bakala valeani sa Inavoso Leana sari doduru ginugua arini.
Sari na Ṉati Pinaqapaqahana sa Leta
Sa zinama tataru kekenu. Hinia 1:1-9
Vinaripaqahi koasa ekelesia. Hinia 1:10 kamo hinia 4:21
Vinari riqihi koari na tie te Karisito. Hinia 5:1-13
Vari turaṉi la pa vinaripitui. Hinia 6:1-8
Lineana pa tinoa. Hinia 6:9-20
Vinarihaba meke na tinoa koa eke. Hinia 7:1-40
Ginani pu ta poni koari na beku. Hinia 8:1 kamo hinia 11:1
Tinoa na vinahesi tanisa ekelesia. Hinia 11:2 kamo hinia 14:40
Tinuru pule te Karisito meke tadi Nana tie. Hinia 15:1-58
Vinariponi koari na tie te Karisito pa Ziudia. Hinia 16:1-4
Nana zinama soti meke na vinabetona sa leta. Hinia 16:5-24
1
Zinama Tuketukele
Arau Paula, sapu ta tiokoqu pa hiniva te Tamasa pude na apositolo d te Zisu Karisito, meke e Sositenesi, sa tasida koe Karisito; gami kara si kubere atu nia sa leta hie.
Ta garunu atu sa leta hie koa gamu pu koa koasa ekelesia te Tamasa pa Koriniti, gamu doduru pu ta tioko pude na tie tava madi mia te Tamasa pa korapa kinoa keke koe Zisu Karisito. Meke gamu si koa somana koari doduru tie pule pa ninae ia ka ia, arini pu va lavatia se Zisu Karisito, sa Baṉara tadigita doduru.* TTA 18:1
Sa Tamasa sa Tamada, meke sa nada Baṉara Zisu Karisito, si mani poni gamu sa tataru lopu ta ṉana kamona meke sa binule.
Sari na Minana pa Kinoa Keke Koe Karisito
Pa doduru qua vinaravara si hoke zama leana koasa Tamasa si rau, sina koa gua koa sa tataru loke kokoina sapu ponini gamu sa Tamasa pa mia kinoa keke koe Karisito. Ura pa korapa mia kineke koa Sa, si va boka gamu Sa pa doduru ginugua koari na mia zinamazama na tinumatumae, totoso va hinokaria gamu sa inavosona e Karisito sapu tozia gami. Gua ke lopu hite siana nia gamu si keke vinariponi maqomaqo, sipu aqa nia gamu sa rane pu kaqu pule mae ia sa Baṉara Zisu Karisito. Kaqu kopuni gamu sa Tamasa si gamu, pude mi turu va ṉiṉira, osolae kamoa sa vinabetona; pude loke tinazutu mia koasa rane pu kaqu pule mae ia sa nada Baṉara Zisu Karisito. Kaqu tavete gua tugo asa sa Tamasa sina kopuni Sa sari Nana zinama na vinatatara totoso tioko gamu pude koa baere koa sa Tuna Zisu Karisito sa nada Baṉara.
Vinaripaqahi koasa Ekelesia
10 Pa korapa pozana sa nada Baṉara Zisu Karisito, si tepa gamu rau kasa tasiqu, pude mi koa keke, pude loke vinaripaqahi si ta evaṉa koa gamu. Mi koa keke pa binalabala, meke keke hiniva pa bulomia. 11 Kasa tasiqu, ele mae tozi nau ri kaiqa pa tatamana te Koloe, sapu koadia si kaiqa vinaritokei pa varikorapa mia gamu, gua. 12 Sapu gunia rau si guahe: Keke koa gamu si zama guahe, “Arau lulia se Paula,” keke pule si zama, “Arau lulia se Apolosi d,” keke pule si zama “Arau lulia se Pita,” meke keke pule si zama, “Arau lulia se Karisito,” gua.* TTA 18:24 13 Lopu ta paqapaqaha se Karisito! Meke lopu arau Paula mate hobeni gamu pa korosi si gamu! Meke lopu ta papitaiso pa pozaqu rau si gamu!
14 Zama leana koe Tamasa si rau, sapu lopu keke gamu si papitaiso ia rau, ba ari Kirisipasi meke e Qaeasi mo.* TTA 18:8, 19:29; Rom 16:23 15 Ke loke tie gamu si kote boka zama, sapu ta papitaiso si gamu pa pozaqu rau, pude na qua disaepeli, gua. 16 (Lokari ba, e Sitepanasi meke sari nana tamatina ba papitaiso i tugo rau, ba loke tie pule si gilania rau sapu papitaiso ia rau.)* 1 Kor 16:15 17 Lopu garunau Karisito si rau pude papitaiso tie. Ba garunau Sa pude la tarae nia sa Inavoso Leana, meke lopu pude tozi vura nia si asa pa zinama tumatumae tana tie mo, pude lopu kaqu raṉea gamu sa tinumatumae tana tie, ba se Karisito tu sapu mate pa korosi pude harupu gamu.
Karisito sa Ṉiniraṉira meke sa Ginilagilana Lohina te Tamasa
18 Ura sa tinozina sa minate te Zisu pa korosi, si na dinuviduvili gunia ri pu lopu ta harupudi, ba koa gita pu ta harupuda, si na ṉiniraṉira te Tamasa si asa. 19 Ura zama guahe sa Kinubekubere Hope:
“Kote huara pania Rau sa ginilagilana tadi tie gilae,
meke sa tinumatumae tadi tie tumatumae si kote noso,” gua.* Ais 29:14
20 Avei sa tie gilagilana? Avei sa tie tumatumae? Avei sa tie varivaritokei pa binalabala pa tinoa pepeso? Na ele iliri nia pinuhipuhi tu Tamasa sa ginilagilana tanisa kasia popoa.* Zob 12:17; Ais 19:12, 33:18, 44:25
21 Ura pa Nana tinumatumae si ele hukati Tamasa sari na tie pude gilania rini si Asa pa dia tinumatumae soti. Ba koa sa inavoso sapu ta pozae na “Inavoso duviduvilina” sapu korapa tarae nia gami hie, si vizatia Tamasa pude harupi sarini pu va hinokara. 22 Sari tie Ziu si hoke hiva dogoro paki sari tinavete variva magasadi, pude va sosode. Sari tie Quriki si hata vina sosode pa ginilagilana lohina d. 23 Ba gami si tarae vura nia sa Karisito sapu tava mate pa korosi. Sa inavoso hie si guana patu variva ta tubaraena koari na tie Ziu d, meke na dinuviduvili koari pu lopu na tie Ziu. 24 Ba koarini pu ele tioki sa Tamasa, be na tie Ziu, babe lopu na tie Ziu; ba sa inavosona Karisito hie, si na ginilagilana lohina meke sa ṉiniraṉira te Tamasa. 25 Ura sapu sa dinuviduvili te Tamasa gunia rini, si gilagilana hola nia sa ginilagilana tana tie. Meke sa minalohoro te Tamasa gunia rini, si ṉiṉira hola nia sa ṉiniraṉira tana tie.
26 Kasa tasiqu, mi balabala ia sapu veguguadi sari na mia tinoa totoso tioko gamu sa Tamasa. Pa kalina binalabala tana tie, si gamu ka visavisa mo si na tie gilagilana mia, babe tago mia ṉiniraṉira, babe na tuturuana nomadi pa butubutu. 27 Gua sapu dinuviduvili gunia ri na tie pa pepeso, si asa tugo si vizatia sa Tamasa pude va kurekurei sari na tie gilagilana, meke vizatia Sa gua sapu balabala nia minalohoro ri pa pepeso, pude va kurekurei saripu ṉiṉira. 28 Vizatia Sa gua sapu doṉo va karia na etulia ri pa pepeso, meke sapu loke laena gunia rini, pude huaria gua sapu va arilaena ia rina tie pa pepeso. 29 Evaṉia Sa sa ginuana hie, pude loke tie si kote boka vahesi pule nia pa kenuna sa Tamasa. 30 Ba sa Tamasa si ele turaṉa gamu si gamu, meke va keke gamu Sa koe Zisu Karisito. Meke sa Karisito si va evaṉae nia nada ginilagilana lohina e Tamasa. Koe Karisito si tava toṉoto pule la koe Tamasa si gita, meke ta evaṉae na Nana tie tava madida si gita, meke ta rupaha pa nada sinea. 31 Ke guahe sapu zama nia sa Kinubekubere Hope: “Asa sapu hiva va lavata pule nia, si mani va lavatia sa Baṉara,” gua.* Zer 9:24

*1:2 TTA 18:1

*1:12 TTA 18:24

*1:14 TTA 18:8, 19:29; Rom 16:23

*1:16 1 Kor 16:15

*1:19 Ais 29:14

*1:20 Zob 12:17; Ais 19:12, 33:18, 44:25

*1:31 Zer 9:24