4
Neɓsaaɗiinaŋ Yunus na lofaŋ Kooh na ɗe
Wa Kooh ɗaas ɓi Niniw, wa neɓaaɗiisa Yunus lool, a ayrukka. A woosa Nikiɗi : « Eey Nikiɗi, ina ŋ woyee wa ŋ nikoh ŋ kur ɓoo weɗi wii haa e ? E ineem tahee po ŋ ɗeɓgohha saandoh Tarsis ; ŋ inhangangeen ne, fu Koohi na baahohe, yi na yirmohe, yi yooɓɗi ayruk, yi riif na waaɗohaaɗ te inwaaso na ambee ɗa amb ŋ tum miskiɗ. Teemb ndii, Nikiɗi, ɓaya kiñin kiŋ ngo, laam nga so, ŋ kaan ngisoh ŋ pes. » Nikiɗi loffa : « Wi fu ayruk wii, fu nik ŋ kiyooh e ? » Yunus pulla kur ka, a ɓooffa ŋ ɓak pulohaaɗ-noh ; a ɗiippa nga, a saangnukka nga a sekeeɗa ini haang raake na kur ka.
A nikka nga po, Nikiɗi Kooh paariɗta kidig, wa njopukka Yunus ne wa saangin hafiŋ ɗe, tee ɗah wa naaf ɗe ŋ miskiɗiŋ ɗe. Keeñaŋ Yunus soosootta ngaŋ kidga.
Hondohɗi, ngaŋ wiisaaɗiina, Kooh tummba cangin aassa kidga wa suyya. Ɓaatta nga, wa noh pul, Kooh kurkiɗta mbooyo ; noha dammba hafaŋ Yunus po a minisɗi. A kiimmba kaan, a woosa ne : « Ŋ kaan ngisoh ŋ pes. » Kooh meekissa Yunus : « Fu yii ŋ keeh weem oo, na ayruki ŋ ini na kidgii ? » A loffa : « Ee di' ! Ñam ɓur, ŋ ayruk po ŋ hee kaane. » 10 Nikiɗi dokkissa ŋ woo ka : « Fu, kidgii miskiɗ ɗa. Nikɗi haa ne ya fu taambkoha, te ya fu hooɗiɗa haa. Wa paar na wek yino, wa leeɓpa na wek yino. 11 Fu waaɗta ne mi, ŋ heeɗi miskasse ŋ ini hee rahse Niniw, kur ki yakki fu inah ne ɓo' junni teemet na alfun ndaŋkiyaah kanak (120.000) ɓii nga ɓi inhisohɗi yaah-ñaahum na yaah-sing, ɓaatta nga ɗoopaat ci minɗi reeh ! »