^
1 TESALONICENSES
Jato saludana
Pablon Dios iráke aka
Tesalónicainxon Pablon tee akábo
Tesalónicain jato oinni Pablo karibakasa
Dios keenai keskati jati
Ibo jakiribi joti
Senentiainbi jato esea
Senentiainbi jato saludana