6
Esclavoorã sãga p'anadaipia bɨ
Esclavo Cristode ijãa bɨpa chipari waaweeipia bɨ, ichi k'aurepa ijãadak'aa beerãpa ik'achia pedeenaadamerã Tachi Ak'õre ãpɨte mãik'aapa taipa jarateedap'edaade. Chipari ichiaba Cristode ijãa bɨ pɨrã, ma esclavopa k'ĩsiaik'araa bɨ oo-e pait'ee jõma chiparipa oopi bɨk'a, ichi ɨ̃pema perã Cristo k'aurepa. Ma k'ãyaara audupɨara t'ãripa ooipia bɨ chiparipa oopi bɨk'a iru k'aripait'ee mãik'aapa ak'ɨpiit'ee iru k'inia iru bɨ Cristo k'ap'ɨa pari. Ma jõma jara aupada jãpema ijãapataarãmaa jaratéeji mãik'aapa ũráaji mãga oodamerã.
Seewa jarateepataarã mãik'aapa p'arat'a audú ata k'inia p'anɨɨrã
Timoteo, abaapa jarateeru pɨrã Tachi Waibɨa Jesucristopa pedee wãara jarateeda awara maa-e pɨrã iru jɨrɨt'eradaarãpa jaratee p'anɨ awara, mãgɨpa ooamaa bɨ Tachi Ak'õrepa k'inia bɨk'a. Jãgee eperã audua bɨ mãik'aapa wãara maarepida k'awa-e bɨ. Aupedeei awaa bapari Ak'õre Ũraade pedee jara k'inia bɨ k'aurepa mãik'aapa ichi t'ãridepai k'achia k'ĩsiapari. Ichi jaratee bɨ k'aurepa ijãapataarã k'ĩra unuamaa para beepari; k'ĩraupik'a para beepari; ik'achia pedee para beepari mãik'aapa chĩara pedee ijãada-e para beepari. Ichi mãik'aapa ichi jĩak'aarã k'ĩsia k'awada-ee p'anɨ. Jĩp'a aupedee k'inia p'anɨ, Tachi Ak'õre wãarata waa k'awa k'iniada-e p'anadairã. Jara wãpata “taita ijãa p'anɨda” apata, p'arat'a ata k'inia p'anadairã ãchia jaratee p'anɨ pari.
Jõdee Cristode wãara ijãapataarã nãga p'anapata: t'ãri o-ĩa; k'ãiwee; awaraarã k'inia iru p'anapata. P'arat'a iru p'anɨ jida wa wẽe p'anɨ pɨjida, auk'a t'ãri o-ĩa p'anapata. Tachi t'odak'ãri, maarepida net'aa wẽe t'ojida mãik'aapa waya mãga p'anadait'ee piudak'ãri. Maperã ne-inaa k'opari mãik'aapa p'aru jɨ̃pari iru p'anɨ pɨrã, tachi ijãapataarã t'ãri o-ĩa p'anadait'ee. Mamĩda eperãarã ũk'uru, audú p'arat'a ata k'iniapa, k'ĩsia k'awa-eedaipata mãik'aapa k'achiade baaipata. Maap'eda bigi p'oyaa lazodeepa uchia-e bɨk'a, mãga pɨk'a ãra ma k'achiadeepa p'oyaa uchiada-e p'aneepata. Mãgapɨ eperãarã atua wãpata. 10 Mapa chi audú p'arat'a ata k'inia bɨpa k'achia k'ĩra t'ãdoode baaiit'ee. Wãara, p'arat'a ata k'iniapa ũk'uru ijãapataarãpa paara Cristode waa ijãa k'iniada-e. Mãɨrã k'ĩsia p'ua p'anapata mãik'aapa ãchi t'ãride mia chitoonɨ, k'achiade baaidap'edaa perã.
Pablopa t'ẽe ũraada Timoteomaa
11 Timoteo, oonáaji mãɨrãpa oopatak'a, Tachi Ak'õrepa pɨ jɨrɨt'erada perã ichi-it'ee. Jĩp'a óoji Cristopa oopi bɨk'a, irude wãara ijãa bairã. Chóoji Tachi Ak'õrepa jara pëida k'awa bɨde mãik'aapa t'ãri pia ma wãarata jaratéeji ãramaa. Ãra k'inia iru báji Tachi Ak'õrepa ãra k'inia iru bɨk'a. 12 Ara chõoparipa jɨrɨparik'a p'oyaait'ee, mãga pɨk'a jɨrɨ́ji pipɨara ijãapariit'ee Cristode mãik'aapa oopariit'ee irua oopi bɨk'a, ijãapari perã mãga oop'eda ichita bapariit'ee Tachi Ak'õre truade. Ma-it'eeta Tachi Ak'õrepa pɨ jɨrɨji, eperãarã chok'ara nɨ̃bɨ taide waawee-ee jarak'ãri pɨ Cristode ijãa bɨ. 13 Ɨ̃rá mɨa na ũraa jarait'ee Tachi Ak'õre k'ĩrapite. Irua ne-inaa jõmaweda chok'ai bapipari. Ichiaba nãga jarait'ee Jesucristo k'ĩrapite. Irua Poncio Pilatomaa waawee-ee pedeeji. 14 Nejõmaata óoji mɨa pɨmaa jaradak'a. Mãga oo bɨ misa, parã ijãapataarã t'ãide t'ĩupináaji k'ĩsia awara wa jarateeru awara apida. Chóoji mãga oo nɨ̃bɨde Tachi Waibɨa Jesucristo waya cheru misa na eujãdee. Mãgá apidaapa pɨ ɨtrɨada-e pai. 15 Tachi Ak'õre Waibɨapa iru pëi k'inia bak'ãri, cheit'ee. Tachi Ak'õre aupai t'ãri piara bɨ mãik'aapa jõmaarã k'ãyaara waibɨara bɨ; jõmaweda reyrã k'ãyaara mãik'aapa jõmaweda na p'ek'au eujãdepemaarã poro waibɨarã k'ãyaara. 16 Iru aupai ichita bapari. Apida iru k'ait'a wãda-e pai, iru k'ĩra wãree ɨ̃daa chooda-e pai perã. Mapa apidaapa iru unuda-e pai. ¡Tachi Ak'õre k'ĩra wãree! Jõmaweda iru jua ek'ari ichita p'anadait'ee. ¡Amén!
Ũraa ijãapataarã p'arat'ara beerã-it'ee
17 Jaráji p'arat'ara beerãmaa na p'ek'au eujãde mãgá p'arat'ara p'anɨ misa, k'ĩsianaadamerã ãchi pipɨara p'anɨ awaraarã k'ãyaara. Ichiaba jaráji ijãadai k'ãyaara ãchi ne-inaa k'ĩra t'ãdoo jõparide, ijãadamerã Tachi Ak'õrede, iru jõk'aa perã. ¡Iru t'ãri pia bapari perã tachi ome, teepari jõma tachia iru p'anɨ o-ĩa p'anadamerã! 18 Maperã jaráji ãramaa t'ãri pia teedamerã awaraarãmaa mãik'aapa t'ãripa ne-inaa pia oodamerã awaraarã k'aripait'ee. 19 Mãga ooruta pɨrã, t'ẽepai ne-inaa pipɨara iru p'anadait'ee p'arat'a k'ãyaara. ¡Ichita p'anapataadait'ee Tachi Ak'õre ome mãik'aapa iru p'anadait'ee jõmaweda irua k'ĩsia iru bɨ ichideerã-it'ee!
20 Timoteo, jɨ̃́aji Tachi Ak'õrepa wãarata pɨmaa jara pëida. Ũrináaji jã pariatua pedee wãpataarã, ãchi k'ĩsiadeepa seewa jarateepata perã. “K'ĩsia k'awaa p'anɨda” a p'anɨ. Mamĩda mãga p'anɨ-e. 21 K'ĩsia k'awaa p'anadai k'ãyaara, Tachi Ak'õrepa wãarata jara pëidade ijãa amaa p'anɨ, awaraa k'ĩsiade ijãa k'inia p'anadairã.
Mɨa k'inia bɨ Tachi Ak'õrepa pɨ pia ak'ɨ bapariimerã mãik'aapa nejõmaade k'aripamerã.
Mãgapai paji.