2 TIMOTEO
San Pablopa K'art'a T'ẽepema P'ãda Timoteomaa
San Pablo, Jesucristopa jɨrɨt'eradapa na k'art'a p'ãji Romade, carcelde bak'ãri. Mama bɨde k'ĩsiaji madeepa chok'ai uchia-e pait'ee. Mapa waya p'ã k'inia baji ichi k'õp'ãyo pia bɨmaa.
Salude jarap'eda, naapɨara gracias jara bɨ Tachi Ak'õremaa Timoteo pari, waapɨara Cristode ijãapari perã mãik'aapa oopari perã irua k'inia bɨk'a. K'irãpapi bɨ Tachi Ak'õrepa iru jɨrɨt'erada mãik'aapa jara bɨ ichi chupɨria, ituaba pɨk'a carcelde bɨ (cap. 1). Ũraa bɨ Timoteopa choomerã soldaopa chõomaa bɨde chooparik'a maa-e pɨrã deporte jemeneparipa chooparik'a, jemenemaa bɨde jemene k'awaa beerãpa oopatak'a. Ũraa bɨ Timoteopa ichi mimia pia oomerã Cristo-it'ee (cap. 2). Jara bɨ sãga na p'ek'au eujãdepemaarã p'anapataadait'ee Cristo ewaa chei naaweda mãik'aapa ũraa bɨ Timoteopa choomerã ichi ijãa bɨde, ma k'aurepa miapiruta pɨjida (cap. 3). T'ẽepai ũraa bɨ Timoteopa ichita jarateemerã Cristopa k'inia bɨk'a mãik'aapa jara bɨ ichi k'ĩsia t'ãridepai: taarã-e piut'ee. Maap'eda chupɨria iidi bɨ mãga p'asai naaweda, Timoteo mama carcelde ichi ak'ɨde wãmerã (cap. 4).
1
Salude pëida
Mɨ, Pablopa na k'art'a p'ã pëiru Timoteomaa. Tachi Ak'õrepa k'inia bada perã, mɨ jɨrɨt'eraji Jesucristopa pëimerã ichi ũraa jarateede. Ma pedee jaratee bɨ k'aurepa eperãarã Cristode ijãapata mãik'aapa ɨt'aa wãpata. Timoteo, mɨa pɨ k'inia iru bɨ mɨchi warrak'a. Ɨt'aa iidi bɨ Tachi Ak'õrepa mãik'aapa Tachi Waibɨa Jesucristopa pɨ pia ak'ɨ p'anadamerã mãik'aapa chupɨria k'awaadamerã. Mãgá pɨ k'ãiwee bapariit'ee.
Pablopa Timoteo ũraada
Mɨchi chonaarã judiorãpa oopatap'edaak'a, k'ĩra jĩp'a mɨa oo bɨ Tachi Ak'õrepa oopi bɨk'a. Mapa ichita pɨ k'irãpapari ɨt'aa t'ɨ̃k'ãri; ãstaawa, p'ãrik'ua pida mãik'aapa ichita gracias jarapari Tachi Ak'õremaa pɨ pari. K'irãpa bɨ pɨ jẽe nɨ̃bada mɨ uchiak'ãri pɨ ik'aawaapa. Mapa pɨ waya unu k'inia bɨ. Unuruta pɨrã, mɨ wãara o-ĩa bait'ee. Ichiaba mɨa k'irãpa bɨ pɨ Jesucristode ijãak'ãri, t'ãripa ijãaji pɨ awela Loida mãik'aapa pɨ nawe Eunice ijãapatap'edaak'a. K'awa bɨ ɨ̃rá pɨ auk'a wãara ijãa bɨ ãrak'a.
Mapa k'irãpapi k'inia bɨ Tachi Ak'õre Jaurepa pɨmaa oopida, mɨ jua pɨ ɨ̃rɨ bɨk'ãri. Irua ichita mãga oopi k'inia bɨ pɨmaa. Mapa t'ãripa óoji irua oopi bɨk'a. Mãgá ijãapataarã pɨ jua ek'ari p'anɨ pipɨara k'aripait'ee. Tachi Ak'õrepa ichi Jaure ba chepi-e paji tachi ijãapataarãmaa waawee-idaa p'anadamerã. Ma k'ãyaara ichi Jaure pëiji mãgɨ́ juapa tachia choodamerã irude ijãa p'anɨde; awaraarã k'inia iru p'anadamerã mãik'aapa k'awaadamerã ne-inaa k'achia k'ĩra t'ãdoo oo amaadait'ee. Maperã k'ĩra nejasianáaji jarateeit'ee Tachi Waibɨapa ooda eperãarã k'aripait'ee. Ichiaba k'ĩra nejasianáaji mɨ pɨ k'õp'ãyo perã, mɨ carcelde nɨ̃bɨ mĩda Cristo k'aurepa. Ma k'ãyaara, chóoji Cristode ijãa bɨde, awaraarãpa pɨ ichiaba miapiruta pɨjida ma ijãa bɨ k'aurepa. ¡Tachi Ak'õrepa pɨ k'aripait'eepɨ! Ichiata tachi o k'achiadeepa k'aripa ataji mãik'aapa tachi jɨrɨji ichideerã papiit'ee. Tachi mãgá k'aripa-e paji ne-inaa pia oopata perã. Jĩp'a mãga ooji na eujã ooi naaweda, ichia k'ĩsia iru bada perã tachi pia ooit'ee Jesucristo k'aurepa. 10 Mãgɨ́ k'ĩsia iru bada k'awapiji, Tachi K'aripapari Jesucristo pëik'ãri na p'ek'au eujãdee. Iru chok'ai p'irabaik'ãri, ak'ɨpiji tachi jida mãga oodai, irude ijãaruta pɨrã. Ma awara irua jarateeda k'aurepa k'awa p'anɨ na p'ek'au eujãde p'anɨ misa, irua k'inia bɨk'a p'anadai mãik'aapa aɨ t'ẽepai, ɨt'ari ichita p'anadait'ee iru ome.
11 Ma jara pëidata jarateemerã Tachi Ak'õrepa mɨ jɨrɨt'eraji mãik'aapa Jesucristopa mɨ pëiji. 12 Ma k'aurepata mɨ mia nɨ̃bɨ nama carcelde. Mamĩda mɨ k'ĩra nejasia-e, k'awa bairã k'aideta ijãa bɨ. Mãgɨ́ Jesucristo. Irua ne-inaa jõmaweda oopari. Mapa mɨa k'awa bɨ irua jarateepida mɨmaa jɨ̃ait'ee, Tachi Ak'õre ewari waibɨa ewate paru misa.
13 Ma jarateepidata pɨmaa jaraji. K'irãpáji wãara perã. Ichiaba awaraarãmaa ma jĩak'a jaratéeji. Mãga ooru misa, chóoji Jesucristode ijãa bɨde mãik'aapa awaraarã k'inia iru báji iru k'ap'ɨa pari. 14 Jɨ̃́aji Tachi Ak'õrepa wãarata pɨmaa jara pëida. Tachi Ak'õre Jaure, tachi ome baparipa pɨ k'aripait'ee.
15 Pɨa k'awa bɨ perá jõma Asiadepema ijãapataarãpa mɨ yiaraa iru p'anɨ; Figelo, Hermógenes paara. 16 Onesiforopa aupaita mãga oo-e paji. At'apai mɨ k'aripa cheji. Mɨ carcelde nɨ̃bɨ mĩda, k'ĩra nejasia-ee baji mɨ k'aripa cheit'ee. Mapa mɨa ɨt'aa iidi bɨ Tachi Ak'õrepa Onesiforodeerã chupɨria k'awaamerã. 17 K'ĩra nejasia bai k'ãyaara, Onesíforo Romade pachek'ãri, ɨ̃i-ee mɨ jɨrɨ cheji unu atarumaa. 18 Irua mɨ chupɨria k'awaadak'a, mɨa iidi bɨ Tachi Ak'õrepa iru auk'a chupɨria k'awaamerã iru ewari waibɨa ewate pak'ãri. Pɨa pia k'awa bɨ jõmaweda Onesiforopa ooda ichiaba mɨ k'aripait'ee, Éfeso p'uurude bak'ãri.