2
Jesús t'oda
(Mt 1.18-25)
1-2 Juan at'ãri ma-ãri bak'ãri, César Augusto Romadepema reyrã poro waibɨa paji Romadepemaarã eujãde, ichiaba awaraa eujã iru jua ek'ari badade. Cirenio ichi jua ek'ari baji. Mãgɨpa Siria eujã ak'ɨpachi. Maapai eperãarã ichi truadepema jõmaweda t'ɨ̃ p'ãpiji k'awaait'ee jõmasaa p'anɨ. Mãgɨ́ chi naapema t'ɨ̃ p'ãpida paji. Mãgá eperãarã juasiadak'ãri, jõmaweda wãpijida ãchi chonaarã p'uurudee t'ɨ̃ p'ãpide.
Maperã José uchiaji Galilea eujãdepema Nazaret p'uurudeepa wãit'ee Judea eujãdee. Ichi chonaarãwedapema Rey Daviddeepa uchiada perã, wãji David t'oda p'uuru Belendee. Mamaa wãji ichi t'ɨ̃ p'ãpide María ome, ichi wẽra pait'ee bada perã. Uchiadak'ãri, María warra t'oyama baji. Belende panadak'ãri, María bi p'ira nɨ̃beeji chi warra t'oit'ee. Mamĩda te unuda-e paji, araada-e pada perã jõmaweda t'ɨ̃ p'ãpi chedap'edaarã-it'ee. Mapa mama Belende chi warra naapema t'oji, ne-animalaarã nek'opata tede. Chi warra p'arude pɨra atap'eda, bɨji ne-animalaarã nek'opatade k'ãimerã.
Angelpa oveja ak'ɨpataarãmaa unupida
Ma p'ãrik'ua Belén k'ait'a p'ũajara paraamãi eperãarãpa ãchi ovejaarã ak'ɨmaa p'anajida. Mãga nɨde angelpa ichi unupiji mãik'aapa Tachi Ak'õre k'ĩra wãree ɨ̃daadachi ãchi ik'aawa. Mapa p'eradachida. 10 Mamĩda ma angelpa mãgaji:
—P'eranaadapáde aji, mɨa pedee pia jara cheru perã. Mɨa nepɨrɨru k'aurepa eperãarã jõmaweda audú o-ĩa p'aneedait'ee. 11 Idi p'ãrik'ua Rey David t'oda p'uurude t'oji eperãarã o k'achiadeepa k'aripa atapari. Iru Tachi Waibɨa, Tachi Ak'õrepa pëida eperãarã rey pamerã. 12 Jɨrɨnadapáde aji. Ununadak'ãri ɨmɨk'ĩra warra p'arude pɨra bɨ ne-animalaarã nek'opatade, k'awadayada aji, mɨa wãarata jarada.
13 Aramata unujida ɨt'aripema angeleerã cho-k'ara chi apema ik'aawa para bɨ. Jõmaarãpa o-ĩa ɨt'aa t'ɨ̃ para beeji. Mãgapachida:
14 —¡Tachi Ak'õre ɨt'ari bɨta jõmaarã k'ãyaara waibɨara bɨ! ¡Irua pia ak'ɨ bɨɨrã t'ãri o-ĩa p'anapata mãik'aapa k'ãiwee p'anapata!
15 Ma angeleerã jõmaweda wãdak'ãri Ak'õre eujãdee, ma oveja ak'ɨpataarãpa mãga jõnapachida:
—Wãdáma apachida Belendee, Ak'õrepa jara pëida ak'ɨde.
16 Mãpai isapai wãjida. Wãara ununajida María José ome mãik'aapa María warra k'ãi bɨ ne-animalaarã nek'opatade. 17 Mãga unudap'eda, nepɨrɨnajida ma angelpa jarada ma warrade. 18 Jõmaweda ãra pedee ũridap'edaarã ak'ɨtrua para beeji. 19 Mamĩda ma jõmaade Mariapa ichi t'ãridepai k'ĩsiaji. K'ĩra atuak'aa paji ãrapa jaradap'edaa. 20 Jõdee ma oveja ak'ɨpataarã o-ĩa wãjida ãchi p'anadap'edaamaa. Wãk'ãtɨ wãdapa mãgapachida:
—Tachi Ak'õre jõmaarã k'ãyaara waibɨara bɨ. Iru t'ãri pia bɨ. Jõma unujida irua jara pëidak'a.
Jesús ak'õreerãpa iru ateedap'edaa Tachi Ak'õre te waibɨade
21 Ma warra t'op'eda, ewari ochomaa iru k'ap'ɨade tauchaa bɨjida mãik'aapa t'ɨ̃ bɨjida Jesús, María biak'oo beei naaweda, angelpa jaradak'a.
22-24 Ewari cuarenta wãyaak'ãri, wãjida Jerusalendee oodait'ee Moisepa p'ãdade jara bɨk'a, t'ĩu pia p'aneedait'ee Ak'õre te waibɨade. María k'ap'ɨa pari oojida Ak'õre Ũraa p'ãdade jara bɨk'a wẽraarãpa oodamerã warra t'op'eda:
‘Peepidap'eda, paapidaipia bɨ tortola omé maa-e pɨrã paloma chak'eerã omé.’ (Lv 12.6-8)
Ichiaba chi warra awara bɨjida Tachi Ak'õre-it'ee Moisepa p'ãdade jara bɨk'a:
‘Israel pidaarãpa ãchi warrarã naapemaarã awara bɨdaipia bɨ Tachi Ak'õre-it'ee.’ (Ex 13.2, 12)
25 Maapai Jerusalende bapachi chonaa aba t'ɨ̃jarapatap'edaa Simeón. Iru Tachi Ak'õrede ijãapachi mãik'aapa oopachi irua oopi bɨk'a. Ijãapachi Tachi Ak'õrepa Israel pidaarã k'aripait'ee ãchi k'ĩra unuamaa iru p'anapatap'edaarã juadeepa. Tachi Ak'õre Jaure bapachi Simeón ome. 26 Iruata k'awapiji Simeón piu-e pait'ee unui naaweda Cristo, Tachi Ak'õrepa pëida eperãarã rey pamerã. 27 Ma ewate Ak'õre Jaurepa iru wãpiji Tachi Ak'õre te waibɨadee. Mãga nɨde Jesús ak'õreerã wãjida mamaa. Oomaa p'anajida Moisepa p'ãdade jara bɨk'a oodamerã ãchi warra ewaa t'oda ome. 28 Simeónpa ãra unuk'ãri, ma warra chai jira ataji mãik'aapa t'ãri o-ĩa mãgaji Tachi Ak'õremaa:
29 —Ak'õre, jõmaarã Ak'õre Waibɨa, ɨ̃rá mɨ, pɨ mimiapari, k'ãiwee piut'ee, pɨa eperã jaradak'a unuru perã.
30 Mɨchi taupa unuru Tachi K'aripapari.
31 Pɨa na ɨmɨk'ĩra warra pëiji pɨ o ak'ɨpimerã na p'ek'au eujãdepemaarãmaa.
32 Iru ɨ̃daa pɨk'a bɨ k'aurepa judio-eerãpa paara pɨ o k'awaadait'ee mãik'aapa iru k'aurepa eperãarãpa Israel pidaarã t'o p'anadait'ee.
33 Simeón pedee ũridak'ãri, Jesús ak'õreerã p'era pɨk'a p'aneejida. 34 Mãpai Simeónpa iidiji Ak'õrepa ãra pia ak'ɨ bapariimerã mãik'aapa Mariamaa mãgaji:
—Pɨ warra k'aurepa Israel eujãdepemaarã chok'ara ɨt'aa wãdait'ee mãik'aapa chok'ara atuadait'ee. Ichiaba chok'araarãpa jaradait'ee Tachi Ak'õrepa iru pëi-e paji. 35 Mãgá Tachi Ak'õrepa k'awaapiit'ee eperãarãpa k'ĩsiapata ãchi t'ãridepai; wãara irude ijãa p'anɨ maa-e pɨrã ijãada-e p'anɨ. Mamĩda ma jõmaade pɨ t'ãri p'ua nɨ̃bait'ee, espadapa pɨ t'ãride su atarutak'a.
36 P'ẽtrãa t'ɨ̃jarapatap'edaa Ana ichiaba mama baji. Tachi Ak'õre pedee jarapari paji. Chi ak'õre Aser ëreerãdepema paji. T'ɨ̃jarapachida Penuel. Awẽra weda Ana miak'ãiji. Mamĩda siete añopai baji chi ɨmɨk'ĩra ome. 37 Mamãik'aapa p'ẽtrãa beeji ochenta y cuatro años parumaa. Ak'õre te waibɨade bapachi. Ewari chaa ɨt'aa t'ɨ̃pachi. Edaare nek'ok'aa paji ɨt'aa t'ɨ̃ k'iniapa. 38 Simeón pedee auparude Ana uchiaji. José mãik'aapa María unuk'ãri ma warra ome, Tachi Ak'õremaa gracias jaraji iru pari. Mãpai arii p'anadap'edaarãmaa jarapachi:
—Na warrata tachi Jerusalén pidaarãpa nɨ p'anɨ tachi k'aripait'ee.
Waya chedap'edaa Nazaret p'uurudee
39 José María ome ne-inaa jõma oo aupadak'ãri Moisepa p'ãdade jara bɨk'a, waya chejida Galilea eujãdee ãchi p'uuru Nazaretde. 40 Ãchi warra juatau chaareera wari wãpachi mãik'aapa k'ĩsia k'awaara wãpachi. Ichiaba Tachi Ak'õre o-ĩa baji iru ome.
Jesús warra weda Ak'õre te waibɨade
41 Año chaa Jesús ak'õreerã wãpachida Jerusalén p'uurudee Pascua fiesta oode. 42 Jesús doce años iru bak'ãri, mãga oojida mãik'aapa iru auk'a wãji ãra ome. 43 Ma fiesta jõdaik'ãri, eperãarã erreujida ãchi te chaa. Mamĩda Jesús Jerusalende beeji, chi ak'õreerãpa k'awada-ee. 44 Ode wãdade chi ak'õreerãpa k'awada-e paji, chok'ara cheepuru wãdap'edaa perã. K'ĩsia p'anajida Jesús cheru apemaarã ome. Mapa k'ewara iidipachida ãchi ëreerãmaa mãik'aapa k'ĩra k'awaarãmaa. 45 Mamĩda unuda-e pak'ãri, ãpɨtee jɨrɨnajida Jerusalende.
46 K'ãima õpeemaa ãchi warra unu atajida Ak'õre te waibɨade. Su-ak'ɨ baji Moisepa p'ãda jarateepataarã esajĩak'a. Mãɨrãpa jaratee p'anɨ ũrii bap'eda, iidipachi. 47 Arii p'anadap'edaarã jõmaarãpa iru pedee ũridak'ãri, ak'ɨtrua para beepachi, poro wẽsaa bada perã mãik'aapa pia p'anaupata perã. 48 Mamĩda chi ak'õreerãpa iru mãgá unudak'ãri, p'era pɨk'a p'aneejida. Mãpai chi nawepa mãgaji:
—Warra, ¿sãap'eda nãga oojima? aji. Taipa pɨ unuda-e pak'ãri, k'ĩsia p'ua jõnajida.
49 Mãpai Jesupa mãgaji:
—¿Sãap'eda mɨ jɨrɨ p'anɨma? aji. ¿K'awada-eta p'anɨk'ã aji, mɨ Ak'õre tede ichita bait'ee?
50 Mamĩda ãrapa k'awada-e paji ma pedee k'ãata jara k'inia baji.
51 Mãpai iru wãji ãra ome Nazaret p'uurudee. Mama ãra ome chok'ek'ee bapachi. Mamĩda Mariapa irua ooda k'ĩra atuak'aa paji. Ichi t'ãridepai ma ne-inaa jõmaweda audú k'ĩsiapachi. 52 Mãgá Jesús wari wãpachi. Ichiaba k'ĩsia k'awaapɨara wãpachi, Tachi Ak'õrepa iru pia ak'ɨ bada perã, eperãarãpa pida ichiaba.