5
Jesupa chik'ora peepida
(Mt 4.18-22; Mr 1.16-20)
Ewari aba Jesús Genesaret Lago ide bainɨ̃ bak'ãri, eperãarã chok'ara p'ĩsua seedachida irumãi, Tachi Ak'õre Ũraa ũri k'iniapa. Mãga nɨde Jesupa barco omé unuji to ide. Chipariirãpa ãchi t'ɨrɨ sɨɨmaa p'anajida ipu ide. Jesús Simón Pedro barcode bataup'eda, iidiji tok'esaapai ateemerã. Mãpai ma barcode su-ak'ɨ beeji jarateeit'ee. Jaratee aupak'ãri, Simonmaa mãgaji:
—Nãpɨadee wãdáma mãik'aapa jãma pãchi t'ɨrɨ t'aadapáde aji.
Simonpa p'anauji:
—Tachi Jarateepari, t'ɨrɨ t'aamaa ewarijidada aji, maarepida peeda-ee. Mamĩda pɨa jara bairã, t'ɨrɨ t'aanait'eeda aji.
Mãgá t'aadap'eda, jira atadak'ãri, chik'ora nɨ̃baji t'ɨrɨ jãde. Perá jẽdachi. Mãga unurutata juapa t'ɨ̃jida apema barco pidaarãmaa k'aripa chedamerã. Chejida mãik'aapa ma chik'ora pee aupadak'ãri, barco omee weda perá pirubaaidachida. Mãga unuk'ãri, Simón Pedro Jesús k'ĩrapite bedabaidachi mãik'aapa mãgaji:
—Tachi Waibɨa, mɨ ik'aawaapa ãyaa beepáde aji, mɨ p'ek'au ooyaa bairã. Pia-e bɨ pɨ mɨ k'ait'a bamerã.
Simón awaraa arii p'anadap'edaarã ome ak'ɨtrua para beeji mãgá chik'o cho-k'ara peedap'edaa perã. 10 Auk'a p'anajida Simón k'õp'ãyoorã, Zebedeo warrarã Santiago Juan ome. Mãpai Jesupa mãgaji Simonmaa:
—Waaweenaapáde aji. Idideepa pɨa eperãarã jɨrɨit'ee Tachi Ak'õre-it'ee, to-ɨapataarãpa chik'o jɨrɨpatak'a.
11 Mãpai barco ipu ide bɨnadap'eda, jõmaweda ãchi net'aa atabëijida ãchi ak'õreerã ome mãik'aapa wãjida Jesús ome.
Jesupa leprapa k'ayaa bada jɨpada
(Mt 8.1-4; Mr 1.40-45)
12 Ewari aba Jesús p'uurude nide eperã leprapa k'ayaa bɨpa ununaji. Jesumaa chep'eda, bedabaidachi tau bɨɨrɨ eujãde t'õbairumaa mãik'aapa chupɨria iidiji:
—Tachi Waibɨa, pɨa k'inia bɨ pɨrã, mɨ k'ayaa wẽpapipáde aji, Ak'õre k'ĩrapite pia beemerã.
13 Jesupa juapa t'õbaiji mãik'aapa mãgaji:
—K'inia bɨda aji. Jɨpa beepáde aji.
Aramata chi lepra k'ayaa wẽpaji. 14 Mãpai Jesupa mãgaji:
—Jaranáaji apidaamaa. Jĩp'a p'aaremaa ak'ɨpináji. Moisepa p'ãdade jara bɨk'a ipana omé atéeji teeit'ee Tachi Ak'õremaa. Mãgá jõmaarãpa pɨ jɨpa beeda k'awadayada aji.
15 Jesupa mãga jarapachi mĩda, audupɨara pedeepachida irua oodade. Ma awara eperãarã chok'araara cheepurujida iru pedee ũridait'ee mãik'aapa ãchi k'ayaa jɨpapidait'ee. 16 Ma k'aurepa Jesús wãpachi eperãarã p'anadak'aamaa ɨt'aa t'ɨ̃de.
Jesupa chiwa bada jɨpada
(Mt 9.1-8; Mr 2.1-12)
17 Ewari aba Jesupa jarateemaa bɨ misa, iru k'ait'a su-ak'ɨ p'anajida fariseorã mãik'aapa Moisepa p'ãda jarateepataarã. Che p'anajida jõmaweda Galilea eujãdepema p'uurudeepa, ichiaba Judea eujãdeepa mãik'aapa Jerusalén p'uurudeepa. Tachi Ak'õre baji Jesús ome, k'ayaa beerã jɨpamerã. 18 Mãga nɨde pachejida eperãarã eperã chiwa bɨ ome. Jira aneejida ichi p'arude. T'ĩu ata k'inia p'anajida teedaa, Jesús k'ĩrapite bɨdait'ee. 19 Mamĩda unudak'aa paji sãmãik'aapa t'ĩudai, eperãarã chok'ara see nɨ̃bada perã. Maperã ɨt'ɨ́ ateejida terraza ɨ̃rɨ mãik'aapa uria ewa atajida. Mãpai ma chiwa bɨ ichi p'arude ɨrabai atajida jõmaarã taide Jesús k'ĩrapite. 20 Jesupa k'awaak'ãri ãchia wãara ichide ijãa p'anɨ, ma chiwa bɨmaa mãgaji:
—K'õp'ãyo, pɨa p'ek'au k'achia oopata jõmaweda wẽpajipɨ.
21 Mãga ũridak'ãri, Moisepa p'ãda jarateepataarãpa mãik'aapa fariseorãpa k'ĩsia p'aneejida: “Jã eperã nãga pedeeik'araa bɨ. Tachi Ak'õrepapaita p'ek'au k'achia wẽpapipari. Jã eperã Tachi Ak'õre ãpɨte ik'achia pedeemaa bɨ jarak'ãri ichiata mãgee ne-inaa oopari.”
22 Mamĩda Jesupa k'awaji ãchia k'ĩsia p'anɨ. Mapa iidiji:
—¿Sãap'eda parãpa k'ĩsia k'achia k'ĩsia p'anɨma? aji. 23 Mɨa irumaa jarai: “Pɨa p'ek'au k'achia oopata wẽpajipɨ” maa-e pɨrã jarai: “P'irabáiji mãik'aapa wã́ji”. Mamĩda irua maarepida oo-e pai Tachi Ak'õrepa oopi-e pɨrã. 24 Mɨa ak'ɨpiit'ee na p'ek'au eujãde mɨ, chi Eperã Ak'õre Truadepema k'ap'ɨa pari, Tachi Ak'õre Waibɨapa wẽpapipari eperãarãpa p'ek'au k'achia oopata.
Mãpai mãgaji ma eperã chiwa bɨmaa:
—Mɨa jara bɨ: ¡P'irabáiji! Pɨchi p'aru atáji mãik'aapa wã́ji pɨchi temaa.
25 Aramata chiwa bada p'irabaidachi jõmaarã taide mãik'aapa ichi p'aru jẽra bada atap'eda, Ak'õre ome o-ĩa wãji ichi temaa. 26 Mãga unudak'ãri, jõmaweda ak'ɨtrua para beeji mãik'aapa o-ĩapa jarapachida Tachi Ak'õre jõmaarã k'ãyaara waibɨara bɨ. Mãgá p'era pɨk'a jõnɨpa mãgajida:
—Idi ne-inaa pia unujidada ajida, Tachi Ak'õre juapa ooda.
Jesupa Leví jɨrɨt'erada ichi ome nipapariimerã
(Mt 9.9-13; Mr 2.13-17)
27 T'ẽepai, Jesús mamãik'aapa uchiap'eda, ununaji eperã t'ɨ̃jarapatap'edaa Leví. Mãgɨ́ Cesar-it'ee impuesto p'epari paji. Su-ak'ɨ baji ma impuesto p'epataarã su-ak'ɨ p'anapatamãi. Jesupa irumaa mãgaji:
—Mɨ ome nipaparíiji.
28 Mãpai Leví p'irabaip'eda, ichi net'aa p'e atabëiji mãik'aapa wãji Jesús ome.
29 Ma t'ẽepai, Levipa fiesta ooji ichi tede Jesu-it'ee. Impuesto p'epataarã Roma pidaarã rey-it'ee t'ɨ̃ pëiji awaraa k'õp'ãyoorã ome. Ma fiesta oo p'anɨde Jesús chi k'õp'ãyoorã ome su-ak'ɨ p'anajida mesade, nek'omaa apemaarã ome. 30 Mamĩda fariseorãpa mãik'aapa Moisepa p'ãda jarateepataarãpa k'ĩsia p'anadap'edaa perã ãchi chonaarãpa oopatap'edaade, aupedeemaa p'aneejida Jesús k'õp'ãyoorã ome. Iidijida:
—¿Sãap'eda nek'omaa p'anɨma mãik'aapa ne-inaa tomaa p'anɨma jãgee impuesto p'epataarã ome mãik'aapa awaraa p'ek'au k'achia oopataarã ome? Parãpa jãga oodaik'araa bɨda ajida.
31 Jesupa p'anauji:
—Médico pëidak'aa k'ap'ɨa pia beerãmaa. Jĩp'a pëipata k'ayaa beerãmaa. 32 Tachi Ak'õrepa mɨ pëi-e paji t'ãri pia beerã jɨrɨde. Ma k'ãyaara p'ek'au k'achia oopataarã jɨrɨdeta pëiji, p'ek'au k'achia oo amaadamerã mãik'aapa irude ijãapataadamerã.
Sãapai ɨt'aa t'ɨ̃daipia bɨ nek'oda-ee
(Mt 9.14-15; Mr 2.18-22)
33 Jesumaa mãgajida:
—Juan Bautista k'õp'ãyoorã mãik'aapa fariseorã audú ɨt'aa t'ɨ̃pata nek'oda-ee. ¿Sãap'eda pɨ k'õp'ãyoorã ichita nek'opata mãik'aapa ne-inaa topatama? ajida.
34 Jesupa p'anauji:
—Miak'ãipata fiestade t'ɨ̃ pëidap'edaarã pachedak'ãri, ma fiesta o-ĩa oopata chi miak'ãiit'ee bɨ ome. Mama p'anɨde ¿parãpa nek'opida-e paik'ã aji, ãramaa? 35 Ewari cherude chi miak'ãiit'ee bɨ wẽ-e pak'ãri ãra ome, fiesta ooda-e pait'ee t'ãri p'uapa. Ma ewatepɨ nek'oda-e pait'ee.
Moisepa p'ãda mãik'aapa Jesucristopa jarateeda auk'a ak'ɨdaik'araa bɨ
36 Ichiaba Jesupa nãga nepɨrɨji jarateeit'ee ichi ũraa p'oiradaik'araa bɨ Moisepa p'ãda ome:
—Eperã apidaapa p'aru chiwididepema pite aba t'ɨɨik'araa bɨda aji, p'aru sorede parchaait'ee. Mãga ooru pɨrã, chi p'aru chiwidi ãridariit'ee mãik'aapa ma pite auk'a bee-e pait'ee chi p'aru sore ome. 37 Ichiaba vino ewaa juda t'ɨdak'aa ne-e sorede. Mãga oodak'aa ma vino baak'ak'ãri, ma ne-e sore jĩadarii perã mãik'aapa chi vino atuadarii perã. 38 Maperã vino ewaa juda t'ɨdaipia bɨ ne-e chiwidide. 39 Eperãpa vino chona bɨ tok'ãri, to k'inia-e chi ewaa juda jarapata perã: “Chi chonata warraara bɨda” apata. Mãga pɨk'a parãpa chonaarãwedapema ũraa k'iniara iru p'anɨda aji, mɨa ũraa jaratee bɨ k'ãyaara.