4
Netuara Poro Waibɨapa Jesús k'achiade baaipiit'ee pada
(Mt 4.1-11; Mr 1.12-13)
Ak'õre Jaure Jesús ome bapachi mãik'aapa irua Jesús wãpiji Jordán todeepa eujã pania wẽe bɨmaa. Mama baji k'ãima cuarenta. Mãga nɨde Netuara Poro Waibɨapa ne-inaa k'achia oopi k'inia baji Jesumaa. Mama bɨde Jesús nek'o-ee bada perã, jarrapisia nɨ̃beeji. Mãpai Netuara Poro Waibɨapa mãgaji:
—Wãara pɨ Tachi Ak'õre Warra pɨrã, na mãu pan papit'aapáde aji.
Jesupa p'anauji:
—¡Oo-eda! aji. Tachi Ak'õre Ũraa p'ãdade jara bɨ:
‘Eperã chik'o k'o bɨpapai chok'ai bak'aa. Tachi Ak'õre pedee k'awa bɨpa ichita chok'ai bapari.’ (Dt 8.3)
Maap'eda Netuara Poro Waibɨapa iru ee ɨt'ɨara bɨ nok'ode ateeji. Jõmaweda na p'ek'au eujãdepema p'uuru ak'ɨpiji mãik'aapa mãgaji:
—Mɨa pɨ jã p'uurudepemaarã poro waibɨa papiyada aji. Ãchi net'aa pia jõmaweda përé papii. Mëré perã chi tee k'inia bɨmaa teei. Mɨ k'ĩrapite bedabaip'eda, mɨmaa ɨt'aa t'ɨ̃rura, jõmaweda përé payada aji.
Jesupa p'anauji:
—¡Oo-eda! aji. Tachi Ak'õre Ũraa p'ãdade jara bɨ:
‘Tachi Ak'õre Waibɨamaa aupai ɨt'aa t'ɨ̃patáatɨ mãik'aapa jĩp'a oopatáatɨ irua jara bɨk'a.’ (Dt 6.13)
T'ẽepai Netuara Poro Waibɨapa iru ateeji Jerusalén p'uurudee. Mama Tachi Ak'õre te waibɨa ek'arra ɨ̃rɨ ɨt'ɨ́ ateeji mãik'aapa mãgaji:
—Wãara pɨ Tachi Ak'õre Warra pɨrã, namãik'aapa jɨ̃tɨdaipáde aji, 10 Tachi Ak'õre Ũraa p'ãdade jara bairã:
‘Ak'õrepa ichi angeleerã pëiit'ee pɨ k'aripadamerã. 11 Ãchia pɨ jita atadait'ee mãik'aapa pɨ t'ɨdɨk'adait'ee, pɨchi bɨɨrɨ pida mãumaa p'u oopiamaapa.’ (Sal 91.11-12)
12 Jesupa p'anauji:
—¡Jɨ̃tɨ-eda! aji. Ichiaba Tachi Ak'õre Ũraa p'ãdade jara bɨ:
‘Ne-inaa pariatua oonáaji k'awaait'ee wãara Tachi Ak'õre Waibɨapa tachi ak'ɨpari wa mãga-e.’ (Dt 6.16)
13 Netuara Poro Waibɨapa p'oyaa-e pak'ãri Jesús ome, atabëiji awaraa ewaride cheit'ee.
Jesupa naapɨara jarateeda Galilea eujãde
(Mt 4.12-17; Mr 1.14-15)
14 Jesús wãji Galilea eujãdee. Ne-inaa jõmaweda oopachi Ak'õre Jaurepa oopi bɨk'a. Maperã iru t'opachida ma eujã jõmaade. 15 Irua jarateepachi Ak'õre Ũraa jarateepata tede p'uuru bee chaa. Maapai jõmaarãpa iru pia ak'ɨpachida.
Jesús Nazaret p'uurudee wãda
(Mt 13.53-58; Mr 6.1-6)
16 Maapai Jesús wãji ichi warida p'uuru Nazaretdee. Ichia oopatak'a ɨ̃ipata ewate pak'ãri, t'ĩuji Ak'õre Ũraa jarateepata tede. Ma ewate bainɨ̃ beeji Ak'õre Ũraa p'ãda leeit'ee. 17 Irumaa teejida Ak'õre pedee jarapari Isaíapa p'ãda. Ewat'ɨ atap'eda unuji na pedee mãik'aapa leeji:
18 —‘Tachi Ak'õre Jaure mɨ ome bapari, Ak'õrepa mɨ jɨrɨt'erada perã pedee pia jarateemerã chupɨria beerãmaa. Mɨ pëiji jaramerã carcelde pɨk'a beerã uchiapiit'ee mãik'aapa tau p'ãriu beerãmaa unupiit'ee; ma awara chupɨria beerã k'aripait'ee mãik'aapa ichi eperãarã pia ak'ɨ bapariit'ee. 19 Mãga mɨmaa jarapiji irua eperãarã pia oo k'inia bairã na año irua jɨrɨt'eradade.’ (Is 61.1-2)
20 Mãga pedeep'eda, Jesupa ma p'ãda pɨrat'ɨ ataji mãik'aapa teeji Ak'õre Ũraa jarateepata te ak'ɨparimaa. Mãpai su-ak'ɨ beeji jarateeit'ee. Jõma arii p'anadap'edaarãpa irumaa ak'ɨ para beeji. 21 Mãpai irua mãgaji:
—Idi weda parã t'ãide p'asamaa bɨ ma ũraa p'ãdade jara bɨk'a.
22 Mãga ũridak'ãri, arii p'anadap'edaarãpa iru t'o p'anajida mãik'aapa ak'ɨtrua para beeji, irua pedee pia jarapachi perã. Ãchi pitapai iidi para beeji:
—¿Sãga jarayama ajida, ma p'ãdade jara bɨk'a idi p'asaru? ¿Na José warra-ek'ã? ajida.
23 Mãpai Jesupa mãgaji:
—¿Parãpa na pedee jarapata jara k'inia p'anɨ-ek'ã? aji. Eperãpa mɨ medicoda ak'ãri, k'awa p'anɨ wãara pedee jara bɨ ichi k'ayaadaip'eda, jɨpa beeru pɨrã ichi juadoopa. Mapa pɨ wãara Tachi Ak'õrepa pëida pɨrã pɨa jara bɨk'a, mãgara nama pɨchi warida p'uurude ne-inaa pia óoji pɨa oodak'a Capernaum p'uurude.
24 Mãpai Jesupa mãgaji:
—Mɨa wãarata jararu. Tachi Ak'õre pedee jarapari p'uurudepemaarãpa iru pedee ũridaamaa p'anapata. Mapa parãpa mɨ pedee ijãa k'iniada-e p'anɨ. 25 Ichiaba mãga paji chonaarãweda Tachi Ak'õre pedee jarapari Elías ome. K'oi che-e bɨde año õpee ap'eda esa-auk'a, jarra oojida Israel eujã jõmaade. 26 Mamĩda parã chonaarãpa Tachi Ak'õrede ijãada-e p'anadap'edaa perã, irua Elías pëi-e paji Israel eujãdepema p'ẽtrãarã k'aripade. Ma k'ãyaara pëiji Sarepta p'uurudee, Sidón p'uuru k'ait'a, mãpema p'ẽtrãa k'aripamerã. 27 Ichiaba Ak'õre pedee jarapari Eliseo chok'ai bak'ãri, Israel eujãde leprapa k'ayaa beerã chok'ara paraaji. Mamĩda irua apida jɨpa-e paji. Aba Siria eujãdepema k'ayaa bada t'ɨ̃jarapatap'edaa Naamán jɨpa beeji iru juapa.
28 Mãga ũridak'ãri, ma Ak'õre Ũraa jarateepata tede p'anadap'edaarã jõmaweda k'ĩraudachida Jesús ome. 29 Jita atajida mãik'aapa jidi babataa atadachida p'uurudeepa. Ateejida ee nok'ode ɨra bada eere mãik'aapa sĩa bat'at'aanadait'ee paji piudaimerã. 30 Mamĩda Jesús ãchi juadeepa uchiadaip'eda, wãyaaji ãchi esajĩak'a.
Netuara eperã k'ap'ɨade merãtɨa bada
(Mr 1.21-28)
31 Maap'eda Jesús wãji Capernaum p'uurudee. Mãgɨ́ p'uuru Galilea eujãde bɨ. Ɨ̃ipata ewate Tachi Ak'õre Ũraa jarateemaa beeji Ak'õre Ũraa jarateepata tede. 32 Mãpemaarãpa iru pedee ũridak'ãri, ak'ɨtrua para beeji irua jĩp'a jarateeda perã Tachi Ak'õrepa jarateepidak'a.
33 Mama baji ɨmɨk'ĩra netuara merãtɨa bada iru k'ap'ɨade. Jesús jarateeda ũrik'ãri, netuarapa golpe biapiji:
34 —Aai, Jesús Nazaretdepema, ¿k'ãata oo chejima aji, taimaa? ¡Tai ichiak'au bɨ́ji! ¿Tai k'enat'aadeta cheruk'ã? ajida. Mɨa pɨ k'awa bɨda aji. Pɨta chi k'achia wẽe bapari, Ak'õre Waibɨapa pëida.
35 Mãpai Jesupa ma netuara ɨtrɨat'aaji:
—¡K'ĩup'ee beepáde aji mãik'aapa uchiapáde aji, na eperã k'ap'ɨadeepa!
Mãpai ma netuarapa ma eperã te jãde baaipiji jõmaarã k'ĩrapite mãik'aapa uchiadachi, iru p'ua oo-ee. 36 Mãga unudak'ãri, jõmaweda ak'ɨtrua para beeji mãik'aapa ãchi pitapai pedee para beeji:
—¡Aai, irua jarateeda waide nama ũridak'aada! ajida. ¡Eperã poro waibɨak'a jaratee bɨ! Netuaraarãpa pida iru pedee ũri p'anɨ mãik'aapa uchiapata, iru Tachi Ak'õre k'ap'ɨa pari pedeepari perã.
37 Jesupa mãga ooda perã, irude nepɨrɨpachida p'uuru bee chaa Galilea eujãde.
Jesupa Simón Pedro p'ãk'õre jɨpada
(Mt 8.14-15; Mr 1.29-31)
38 Jesús uchiak'ãri Ak'õre Ũraa jarateepata tedeepa, wãji Simón Pedro temaa. Simón p'ãk'õre k'ayaa baji k'ɨamiapa. Mapa chupɨria iidijida Jesumaa iru jɨpamerã. 39 Iru ik'aawa ak'ɨnɨ̃ banaji mãik'aapa ma k'ɨamia ɨtrɨat'aaji. Aramata tuudachi. Mãpai chi k'ayaa bada p'irabaip'eda, nek'opiji Jesumaa mãik'aapa chi k'õp'ãyoorãmaa.
Jesupa k'ayaa beerã chok'ara jɨpada
(Mt 8.16-17; Mr 1.32-34)
40 K'eudaik'ãri, k'ayaa k'ĩra t'ãdoo iru beerã aneejida Jesumaa. Iru jua bɨk'ãri mãɨrã ɨ̃rɨ, jɨpak'oodachida. 41 Ichiaba eperãarã chok'ara k'ap'ɨadeepa netuara merãtɨa beeda bia uchiak'oodachida:
—Pɨta Tachi Ak'õre Warrada ajida.
Mamĩda Jesupa ɨtrɨak'ooji pedeepiamaapa, ãchia k'awa p'anadap'edaa perã iru Tachi Ak'õrepa pëida eperãarã k'aripamerã.
Jesupa Judea eujãde jaratee nipada
(Mr 1.35-39)
42 Taujaaweda Jesús uchiaji ma p'uurudeepa wãit'ee eperãarã p'anadak'aamaa. Mamĩda p'uuru pidaarãpa jɨrɨnajida mãik'aapa chupɨria iidijida wãnaamerã awara ãyaa. 43 Mamĩda Jesupa mãgaji:
—Awaraa p'uurudee ichita wãit'ee pedee pia jarateede, ichiaba k'awaadamerã Tachi Ak'õrepa ãra bɨ k'inia bɨ ichi jua ek'ari ichideerã p'aneedamerã. Ma-it'eepɨ irua mɨ pëiji.
44 Mãgá Jesupa jaratee nipapachi Ak'õre Ũraa jarateepata te bee chaa judiorã p'anapata eujãde.