8
Wẽraarãpa Jesús k'aripapatap'edaa
Ma t'ẽepai Jesús nipapachi p'uuru beede mãik'aapa aɨ ik'aawa p'uuru k'aipee beede. Jaratee nipapachi Ak'õrepa pedee pia jara pëida; irua eperãarã bɨ k'inia bɨ ichi jua ek'ari, ichideerã p'aneedamerã. Chi k'õp'ãyoorã doce auk'a nipapachida iru ome. Ichiaba wẽraarã nipapachida iru ome. Aɨ naaweda ma wẽraarã ũk'uru netuara k'ap'ɨade merãtɨa p'anajida mãik'aapa ũk'uru k'ayaa p'anajida. Mamĩda Jesupa ma jõmaweda jɨpaji. Mãɨrãdepema paji María, ichiaba t'ɨ̃jarapatap'edaa Magdalena. Iru k'ap'ɨadeepa Jesupa netuara siete uchiapiji. Ichiaba baji Cuza wẽra t'ɨ̃jarapatap'edaa Juana. Ma Cuza Rey Herodes tedepema mimiapataarã poro waibɨa paji. Ichiaba baji Susana, awaraa wẽraarã chok'ara ome. Ma wẽraarãpa Jesús chi k'õp'ãyoorã ome k'aripapachida; teepachida net'aa mãik'aapa p'arat'a.
Net'atau p'oparide nepɨrɨda
(Mt 13.1-9; Mr 4.1-9)
Maapai eperãarã chok'ara uchiajida p'uurudeepa Jesús ak'ɨde. Mãgá eperãarã chok'ara chip'edachida. Mãga nɨde Jesupa na pedee nepɨrɨji Ak'õre Ũraa jarateeit'ee:
—Eperã wãji net'atau p'ode. Ma p'o wãk'ãri, ũk'uru baaijida o jãde. T'ẽepai mama eperãarã bɨɨrɨpa t'ɨak'oojida mãik'aapa ipanaarãpa k'ok'oo chejida. Ũk'uru baaijida mãu-idaade mãik'aapa t'onojida mĩda, taarã-e weda pɨɨk'oodachi, pania wẽede baaidap'edaa perã. Ũk'uru baaijida ne-ɨɨrɨ-idaade mãik'aapa auk'a t'onojida. Mamĩda ne-ɨɨrɨ k'ap'ip'iara waripari perã, mãgɨ́ net'atau t'ono wãdap'edaa piuk'oodachida. Jõdee awaraa net'atau baaijida eujã piade. Mãgɨ́ t'onojida, warijida mãik'aapa pia chaujida. Ũk'uru net'atau abaadeepa tau cien uchiajida.
Nepɨrɨp'eda, Jesupa golpe pedeeji:
—¡Pia k'ĩsíatɨ parãpa et'ewa ũridap'edaade k'awaadamerã k'ãata jara k'inia bɨ!
Sãap'eda Jesupa nepɨrɨpachi jarateeit'ee
(Mt 13.10-17; Mr 4.10-12)
Ma t'ẽepai Jesús k'õp'ãyoorãpa iidijida:
—¿K'ãata jara k'inia bɨma ajida, pɨa nepɨrɨ bada?
10 Jesupa p'anauji:
—Tachi Ak'õrepa parãmaa k'awapimaa bɨda aji, ne-inaa naaweda k'awapik'aa pada awaraarãmaa: sãga ichideerã p'aneedai. Mamĩda awaraarãmaa mɨa nepɨrɨpari jarateeit'ee:
‘Ãrapa mɨa oo bɨ ak'ɨ p'anɨ mĩda, wãara unuda-e mãik'aapa mɨa jara bɨ ũri p'anɨ mĩda, k'awada-ee p'aneedamerã.’ (Is 6.9)
Jesupa k'awapida net'atau p'oparide
(Mt 13.18-23; Mr 4.13-20)
11 Mãpai Jesupa mãgaji:
—Mɨa nepɨrɨda net'atau p'oparide nãga jara k'inia bɨ. Ma net'atau p'oda jara k'inia bɨ Tachi Ak'õre Ũraa jara pëida. 12 Chi o jãde baaidap'edaa jara k'inia bɨ eperãarãpa ma jara pëida ũripata. Mamĩda Netuara Poro Waibɨa chepari ne-inaa ooit'ee, t'ãripa ma pedee ijãanaadamerã mãik'aapa wãnaadamerã Ak'õre eujãdee. 13 Jõdee chi net'atau mãu-idaade baaidap'edaa jara k'inia bɨ eperãarãpa ma jara pëida o-ĩa ũri p'anɨ. Mamĩda chi mãu-idaade t'onoda taarã-e weda pɨɨdaiparik'a, mãga pɨk'a mãgɨɨrãpa ma jara pëida taarã-epai ijãapata. Ma ũraade ijãadap'edaa k'aurepa nepɨrade baairuta pɨrã, maa-e pɨrã awaraarãpa ãchi jɨrɨruta pɨrã miapidait'ee, ijãa amaapata. 14 Jõdee chi net'atau ne-ɨɨrɨ-idaade baaidap'edaa jara k'inia bɨ eperãarãpa ma jara pëida pia ũri p'anɨ. Mamĩda t'ẽepai k'ĩsia p'aneeruta piara bɨ p'arat'a atadait'ee maa-e pɨrã ãchia ne-inaa audú oo k'inia p'anɨ oodait'ee, Ak'õrepa k'inia bɨk'a oodai k'ãyaara. Mãgá p'aneepata ne-uu warip'eda chauk'aa bɨk'a. 15 Mamĩda chi net'atau eujã piade baaidap'edaa jara k'inia bɨ eperãarãpa ma jara pëida wãara ijãapata ãchi t'ãride. Mãpai p'anapata ma ũraade jara bɨk'a mãik'aapa choopata ãchi ijãa p'anɨde. Mãgá p'aneepata ne-uu pia chauparik'a.
Jesupa lamparade nepɨrɨda
(Mr 4.21-25)
16 Maap'eda Jesupa awaraa nepɨrɨji:
—Tachia lámpara k'oodak'aa ata bɨdait'ee ne-inaa edajãde maa-e pɨrã cama ek'ari. Ma k'ãyaara lámpara k'oodap'eda, ɨt'ɨ́ ata bɨpata pia ɨ̃daamerã te jãde p'anɨɨrã-it'ee. 17 Mãga pɨk'a Tachi Ak'õrepa oo bɨ mera pɨk'a bɨ eperãarãpa k'awanaadamerã. Mamĩda t'ẽepai irua jõmaarãmaa k'awaapiit'ee k'ãata jara k'inia bɨ. Ichiaba ɨ̃rá irua oo bɨ jõmaarãmaa k'awapi-e. Mamĩda t'ẽepai k'awaapiit'ee.
18 Maperã pia ũrítɨ. Chi k'awa bɨmaa Tachi Ak'õrepa audupɨara k'awaapiit'ee. Mamĩda chi ne-inaa k'awaara k'ĩsia bɨpa k'awa bɨ paara wẽpapiit'ee.
María Jesús ɨ̃pemaarã ome
(Mt 12.46-50; Mr 3.31-35)
19 Jesús nawe chi ɨ̃pemaarã ome wãjida irumaa. Mamĩda iru k'ait'a p'oyaa wãda-e paji eperãarã see nɨ̃bada perã. 20 Mãpai eperãpa jaranaji Jesumaa:
—Pɨ nawe pɨ ɨ̃pemaarã ome taawa nɨmaa p'anɨda aji, pɨ ak'ɨdait'ee.
21 Mãga ũrik'ãri, ichia mãgaji:
—Ak'õre Ũraa ũripataarã mãik'aapa oopataarã Ak'õrepa jara bɨk'a, mãɨrãta mɨ nawek'a bɨ mãik'aapa mɨ ɨ̃pemaarãk'a.
Jesupa nãu p'usa ome t'umãtɨpida
(Mt 8.23-27; Mr 4.35-41)
22 Ewari aba Jesupa mãgaji chi k'õp'ãyoorãmaa:
—Wãdáma aji, lago k'ĩraik'a eeree.
Mãpai barcode bataujida mãik'aapa wãjida. 23 Sĩa wãdade Jesús k'ãidachi. Mãɨmisa p'usara t'o nɨ̃beeji. Mapa barco pirubaai wã nipaji. 24 Mapa Jesús ɨ̃rɨmat'aajida mãik'aapa mãgajida:
—¡Tachi Jarateepari, pirubaai wãdapɨ!
Jesús p'irabaidachi mãik'aapa pedeeji nãumaa mãik'aapa p'usamaa. Jõmaweda t'umãtɨdachi mãik'aapa ip'ii ũu beeji. 25 Mãpai Jesupa chi k'õp'ãyoorãmaa iidiji:
—¿Sãap'eda parãpa ijãada-e p'anɨma aji, mɨa parã ak'ɨit'ee?
Mamĩda ãchi jõmaweda p'era jõnɨpa ak'ɨtrua para beeji mãik'aapa ãchi pitapai iidi para beeji:
—¿K'aima ajida, nãgɨ́? Iru pedeepa nãu, p'usa paara t'umãtɨpiparida ajida.
Eperã k'ap'ɨade netuara merãtɨa bada
(Mt 8.28-34; Mr 5.1-20)
26 T'ẽepai panajida Gerasa eujãde lago k'ĩraik'a eere, Galilea eujã k'ĩrapite. 27 Jesús batauk'ãri, eperã netuara merãtɨa bɨ iru k'ait'a cheji. P'uurudepema paji mĩda, taarã p'aru jɨ̃-e baji; ichiaba teeda bak'aa paji. Bapachi jãɨra mãu te uriade. 28 Mãgɨ́ eperãpa Jesús unuk'ãri, iru k'ĩrapite sinapotepa bia baainaji:
—Jesús, Ak'õre Waibɨa Warra, mɨ ome t'ĩunáaji. ¡Mɨ chupɨria k'awáaji! ¡Ichiak'au bɨ́ji!
29 Mãga jaraji Jesupa jara bada perã uchiamerã ma eperã k'ap'ɨadeepa. Taarã baji ma netuara merãtɨa bɨ iru k'ap'ɨade. At'apai ma netuarapa irumaa ne-inaa pariatua oopiji. Mãɨmisa eperãarãpa iru jua bɨɨrɨ ome cadenapa jɨ̃ nɨ̃bɨjida ãyaa wãnaamerã. Mamĩda ma netuara juapa irua ma cadena t'ɨɨt'aapachi mãik'aapa jirabodoji t'ɨmɨ́ eperãarã p'anadak'aamaa. 30 Mãpai Jesupa iidiji:
—¿Pɨ, k'asaa t'ɨ̃jarapatama? aji.
Ichia p'anauji:
—Mɨ t'ɨ̃jarapatada aji, Legión.
Mãga jaraji netuara chok'ara ichi k'ap'ɨade t'ĩudap'edaa perã. 31 Mãpai ma netuaraarãpa Jesumaa chupɨria iidipachida ãchi pëinaamerã uria audú nãpɨa bɨdee. 32 Ma k'ait'a ee k'arraya sinaarã chok'ara nek'omaa p'anajida. Mapa netuaraarãpa chupɨria iidijida ma sinaarã k'ap'ɨade t'ĩupimerã. Mãpai Jesupa mãga ooji. 33 Aramãgá netuaraarã uchiajida eperã k'ap'ɨadeepa mãik'aapa t'ĩujida ma sinaarã k'ap'ɨade. Aramata sinaarã p'irak'oodachida ee k'õot'ari jira bɨdee. Toida baainadap'eda, ɨ̃yapa jɨ̃ak'oodachida.
34 Ma sinaarã jɨ̃a p'anadap'edaarãpa mãga unudak'ãri, p'irak'oodachida p'uurudee nepɨrɨdait'ee p'uuru pidaarãmaa mãik'aapa ma p'uuru k'ait'a beerãmaa. 35 Mapa eperãarã uchiajida ak'ɨde. Jesumãi pachedak'ãri, unujida ma eperã netuara k'ap'ɨade merãtɨa bada su-ak'ɨ bɨ Jesús bɨɨrɨ k'ait'a. P'aru jɨ̃p'eda, k'ãiwee su-ak'ɨ baji. Mãga unudak'ãri, ma eperãarã p'era para beeji. 36 Mãpai chi unudap'edaarãpa nepɨrɨjida sãgapɨ Jesupa jɨpaji ma eperã netuara k'ap'ɨade merãtɨa bada. 37 Maap'eda ma Gerasa eujãdepemaarãpa Jesumaa chupɨria iidijida ãyaa wãmerã mamãik'aapa, audú nejasia p'anadap'edaa perã. Mãpai Jesús barcode bataup'eda, wãji. 38 Wãi naaweda, ma eperã netuara k'ap'ɨade merãtɨa badapa chupɨria iidiji Jesupa ichi ome auk'a wãpimerã. Mamĩda Jesupa jaraji beemerã. Mãgaji:
39 —Wãpáde aji, pɨchi temaa mãik'aapa nepɨrɨpáde aji, Tachi Ak'õrepa pɨ ome ooda.
Aramãgá ma eperã wãji ma p'uurudepema jõmaarãmaa nepɨrɨde Jesupa ichi ome ooda.
Jairo k'au mãik'aapa wẽrapa Jesús p'aru i t'õbaida
(Mt 9.18-26; Mr 5.21-43)
40 Jesús lago k'ĩraik'a eere pachek'ãri, eperãarãpa iru o-ĩa auteebaijida, jõmaarãpa iru nɨ p'anadap'edaa perã. 41 Mãga nɨde pacheji eperã t'ɨ̃jarapatap'edaa Jairo. Ichi Ak'õre Ũraa jarateepata tedepema poro paji. Jesús bɨɨrɨmãi bedabaidachi mãik'aapa chupɨria iidiji wãmerã ichi temaa 42 chi k'au jɨpade, juak'aya nɨ̃bada perã. K'au apai iru baji; mãgɨ́ doce años iru baji.
Jesús wãrude Jairo temaa, iru ome nipapataarã see nɨ̃bada k'aurepa p'ĩsua baji. 43 Ma eperãarã ome baji wẽra bi k'ayaa bɨ. Doce años waamiapa k'ayaa baji. Ichi p'arat'a jõdai baji jɨpapataarã juade nipa. Mamĩda apidaapa p'oyaa jɨpadak'aa paji. 44 Ma wẽra Jesús ãpɨteik'aapa k'ait'a wãji mãik'aapa iru ɨ̃rɨpema p'aru i t'õbait'aaji. Aramata ma waamia t'ɨbaidachi. 45 Mãpai Jesupa iidiji:
—¿K'aipa mɨ t'õbaijima? aji.
Chi k'õp'ãyoorã jõmaarãpa ãchia-e pajida apachida.
Mãpai Pedropa mãgaji:
—Tachi Jarateepari, eperãarãpa pɨ t'ɨsĩa wãrutada aji.
46 Mamĩda Jesupa mãgaji:
—Eperã k'ayaa bɨpa mɨ t'õbaijida aji. Mɨdeepa uchiajida aji, Ak'õre juapa ma eperã jɨpait'ee.
47 Mãpai ma wẽrapa unuk'ãri p'oyaa miru-e paji, bɨɨrɨ wërewëree wãji mãik'aapa bedabaidachi Jesús bɨɨrɨmãi. Jõmaarã taide jaraji k'ãare-it'ee t'õbait'aaji mãik'aapa sãgá jɨpa beeji. 48 Mãpai Jesupa mãgaji irumaa:
—Wẽra, pɨa mɨde ijãa bairã, jɨpa beejida aji. K'ãiwee wã́ji.
49 At'ãri Jesús pedeemaa bɨde Jairo tedeepa pëida pacheji mãik'aapa mãgaji ma Ak'õre Ũraa jarateepata tedepema poromaa:
—Pɨ k'au jai-idaajipɨ. Tachi Jarateepari ichiak'au bɨpáde aji.
50 Mamĩda Jesupa mãga ũrik'ãri, mãgaji Jairomaa:
—Waaweenaapáde aji. Jĩp'a ijãapáde aji. Pɨ k'au jɨpa beeit'ee.
51 Temãi panadak'ãri, Jesupa chi k'õp'ãyoorã jõmaweda t'ĩupi-e paji. Aba t'ĩupiji Pedro, Santiago, Juan mãik'aapa chi k'ayaa nawe chi ak'õre ome. 52 Eperãarã taawa p'anadap'edaarã jõmaweda jẽe para baji t'ãri p'uapa. Mamĩda Jesupa mãgaji:
—Jẽenáatɨ. Na wẽra k'au jai-idaa-e bɨ. Jĩp'a k'ãita bɨda aji.
53 Mãga ũridak'ãri, jõmaarãta ëidachida iru-it'ee, k'awa p'anadap'edaa perã jai-idaa bɨ. 54 Mamĩda Jesupa ma wẽra k'au juade jita atap'eda, golpe pedeeji:
—Wẽra chai, ¡p'irabáiji!
55 Aweda chok'ai beeji mãik'aapa aramata p'irabaidachi. Mãpai Jesupa jaraji nek'opidamerã. 56 Chi ak'õreerã p'era pɨk'a jõneejida. Mamĩda Jesupa jaraji ma p'asada awaraarãmaa nepɨrɨnaadamerã.