9
Jesupa chi k'õp'ãyoorã pëida jarateenadamerã
(Mt 10.5-15; Mr 6.7-13)
Jesupa chi k'õp'ãyoorã doce t'ɨ̃ p'e atap'eda, jaraji Tachi Ak'õre juapa netuara uchiapidamerã mãik'aapa k'ayaa k'ĩra t'ãdoo jɨpadamerã. Mãpai ãra pëiji k'ayaa beerã jɨpadamerã mãik'aapa jarateedamerã Tachi Ak'õrepa eperãarã bɨit'ee ichi jua ek'ari, ichideerã p'aneedamerã. Mãgá pëirude Jesupa mãgaji:
—Ode wãrutade ateenáatɨ pak'uru t'ɨdɨk'a wãdait'ee, muchila, pan, p'arat'a, maa-e pɨrã awaraa p'aru jɨ̃dait'ee. K'eudaik'ãri, parãpa unuruta tede p'anéetɨ, mamãik'aapa wãruta misa. P'uuru abaade parã auteebaida-e pɨrã mãik'aapa parãpa jarateepata ũridaamaa p'anɨ pɨrã, uchíatɨ ma p'uurudeepa mãik'aapa bɨɨrɨdepema yooro p'ora nẽep'étɨ ak'ɨpidait'ee Tachi Ak'õrepa ãra k'aripa-e pait'ee.
Mãpai chi k'õp'ãyoorã wãjida p'uuru bee chaa. Tachi Ak'õre pedee pia jara pëida jaratee wãpachida mãik'aapa k'ayaa beerã jɨpapachida.
Rey Herodepa k'ĩsia bada
(Mt 14.1-12; Mr 6.14-29)
Rey Herodepa ũrik'ãri Jesupa mãgee ne-inaa jõmaweda oo bɨ, k'awa-e paji k'ãata k'ĩsiait'ee. Eperãarã ũk'uruurãpa jarapachida Juan Bautista, chi piuda chok'ai p'irabaijida apachida. Ũk'uruurãpa jarapachida iru chonaarãwedapema Ak'õre pedee jarapari Elías. Jõdee awaraarãpa jarapachida awaraa chonaarãwedapema Ak'õre pedee jarapari, chok'ai p'irabaida. Mamĩda Herodepa mãgaji:
—Taarãru mɨa jara pëida Juan Bautista otau t'ɨap'et'aadamerã. ¿K'aipaa mãgɨ́ eperã? Mɨa ũridoo irua oopari ne-inaa eperãarãpa p'oyaa oodak'aa ãchi juadoopa.
Mapa Herodepa Jesús k'ĩra unu k'inia baji.
Jesupa eperãarã cinco mil nek'opida
(Mt 14.13-21; Mr 6.30-44; Jn 6.1-14)
10 Jesús k'õp'ãyoorã pachedak'ãri ãchia jaratee nipadap'edaamaapa, irumaa nepɨrɨjida jõma ãchia oodap'edaa. Mãpai irua ãra ãyaa ateeji Betsaida p'uurudee. 11 Mamĩda eperãarãpa k'awaadak'ãri, t'ẽe wãjida. Mãɨrã pacheruta unuk'ãri, Jesupa ãra auteebaiji mãik'aapa jarateeji Ak'õrepa eperãarã bɨ k'inia bɨ ichi jua ek'ari ichideerã p'aneedamerã. Ma awara ãra k'ayaa beerã jɨpaji.
12 K'eupodopa chi k'õp'ãyoorã Jesumaa chejida mãik'aapa mãgajida:
—Eperãarã pëipáde ajida, ɨ̃inadamerã mãik'aapa chik'o jɨrɨnadamerã p'uuru beemaa maa-e pɨrã aɨ ik'aawa eperãarã beemaa, nama wẽ-e perã nek'odait'ee.
13 Mãpai Jesupa mãgaji:
—Parãpa chik'o téetɨ k'odamerã.
Ãchia p'anaujida:
—Taipa iru p'anɨda ajida, pan joisomaa mãik'aapa chik'o omé. Mãgɨ́ araa-e pait'ee wãda-e pɨrã chik'o netode na eperãarã chok'ara para bɨɨrã-it'ee.
14 Ɨmɨk'ĩraarã cinco mil paji. Mamĩda Jesupa mãgaji chi k'õp'ãyoorãmaa:
—Su-ak'ɨ p'aneepidapáde aji, cincuentacincuentaa.
15 Aramãgá jõmaarãta su-ak'ɨ p'aneepijida. 16 T'ẽepai, Jesupa jitaji ma pan joisomaa chik'o omee ome mãik'aapa ɨt'aa ak'ɨp'eda, gracias jaraji Tachi Ak'õremaa ma chik'o pari. Mãpai k'õrak'oop'eda, teeji chi k'õp'ãyoorãpa eperãarãmaa jedenadamerã. 17 Eperãarã nek'ojida bi jãwaa p'aneerutamaa. Maap'eda Jesús k'õp'ãyoorãpa p'ejida k'oraa docena aba, ma chik'o pan pite ome nɨ̃beeda.
Pedropa jarada Jesús Tachi Ak'õrepa pëida
(Mt 16.13-19; Mr 8.27-29)
18 Ewari aba Jesús ɨt'aa t'ɨ̃maa bak'ãri chi k'õp'ãyoorã ome, ãramaa iidiji:
—¿Mɨ k'aima a p'anɨma aji, eperãarãpa?
19 P'anaujida:
—Ũk'uruurãpa jara p'anɨ pɨ Juan Bautista, piup'eda p'irabaida. Awaraarãpa jara p'anɨ pɨ chonaarãwedapema Elías. Jõdee awaraarãpa jara p'anɨ pɨ chonaarãwedapema Ak'õre pedee jarapari, chok'ai p'irabaida.
20 Mãpai Jesupa iidiji:
—Parãpárama, ¿mɨ k'aima adaima? aji.
Mãpai Pedropa p'anauji:
—Pɨ Cristo, Tachi Ak'õrepa pëida eperãarã rey pamerã.
Jesupa jarada ijãadak'aa beerãpa ichi peedait'ee
(Mt 16.20-28; Mr 8.30–9.1)
21 Mamĩda Jesupa jĩp'a jaraji mãga nepɨrɨnaadamerã awaraarãmaa. 22 Mãpai mãgaji:
—Mɨ, chi Eperã Ak'õre Truadepema ichita chupɨria nɨ̃bait'ee. Judiorã poro waibɨarãpa, p'aareerã poroorãpa, mãik'aapa Moisepa p'ãda jarateepataarãpa mɨ k'ĩra unuamaa iru p'anadait'ee mãik'aapa mɨ peepit'aadait'ee. Mamĩda ewari õpeemaa mɨ chok'ai p'irabaiit'eeda aji.
Sãga eperãarã nipadaipia bɨ Jesús ome
23 T'ẽepai Jesupa mãgaji jõmaweda ichi ome nipapataarãmaa:
—Eperã mɨ ome nipa k'inia bɨ pɨrã, k'ĩsiaik'araa bɨ ichia ne-inaa oo k'inia bɨdepai. Ichi kuruso ãp'aipia bɨ eperã peenadait'eek'a. Pia jarait'eera, ewari chaa ooipia bɨ mɨa oopi bɨk'a, ma k'aurepa miapiruta pɨjida piurumaa. 24 Eperã piuamaa bɨ pɨrã mɨde ijãapari k'aurepa, mãgɨ́ piuk'ãri, atuait'ee. Mamĩda eperã piuru pɨrã mɨde ijãapari k'aurepa, mãgɨ́ ɨt'aa wãit'ee ichi piuk'ãri. 25 Ma awara ¿k'ãare piata baima eperãpa ne-inaa pia na p'ek'au eujãde nɨ̃bɨ jõmaweda ataru pɨrã, mamĩda piup'eda chok'ai p'irabai-e pɨrã Ak'õre eujãde? Ichia net'aa iru bɨ atuait'ee mãik'aapa banait'ee tok'arradee. 26 Eperã k'ĩra nejasia bɨ pɨrã jarait'ee mɨde ijãa bɨ maa-e pɨrã mɨ ũraa jarait'ee awaraarãmaa, mãgara mɨ, chi Eperã Ak'õre Truadepema jida k'ĩra nejasia bait'ee mëreda ait'ee, mɨ Ak'õre Waibɨa k'ĩra wãreede chek'ãri iru angeleerã ome. 27 Mɨa wãarata jararu. Nama p'anɨɨrã ũk'uru piudai naaweda, unudait'ee Tachi Ak'õrepa eperãarã bɨru ichi jua ek'ari, ichideerã p'aneedamerã.
Jesús k'ĩra awaradaida
(Mt 17.1-8; Mr 9.2-8)
28 Tomiamaa mãga jarada t'ẽepai, Jesús wãji ee nok'odee. Ichi ome ateeji Pedro, Santiago mãik'aapa Juan. Mama iru ɨt'aa t'ɨ̃maa beeji. 29 Mãgá ɨt'aa t'ɨ̃maa bɨde ichi k'ĩra awaradachi mãik'aapa chi p'aru t'o-t'oo uchiterreedachi. 30 Mãga nɨde eperãarã jaure omé chejida mãik'aapa pedee p'aneejida iru ome. Chonaarãwedapemaarã Moisés Elías ome paji. 31 Ãchi ik'aawa ɨ̃daa pia urua nɨ̃baji. Chejida Jesumaa jarade taarã-e nɨde chupɨria nɨ̃bait'ee mãik'aapa piut'ee Jerusalende. 32 Mama ee nok'ode Pedro chi k'õp'ãyoorã ome tap'ok'ee jõnajida mĩda, k'ãida-ee p'anajida. Maperã unujida Jesús mãgá k'ĩra wãree mãik'aapa ma eperãarã omé. 33 Ma eperãarã Jesús ik'aawaapa uchiarutade Pedropa mãgaji:
—Tachi Jarateepari, ¡pia bɨ nama p'anadait'ee pɨ ome! Oodait'eeda aji, te chak'eerã õpee, aba pɨ-it'ee, aba Moise-it'ee, chi apema Elia-it'ee.
Mamĩda Pedropa k'ĩsia-ee mãga jaraji. 34 Iru pedee nɨ̃bɨde jɨ̃ararapa ãchi jõmaweda aneu ata cheji. Mãgá jɨ̃arara esajĩak'a ãchi unudak'ãri, nejasiadachida. 35 Mãpai ma jɨ̃araradeepa Tachi Ak'õrepa pedeeji:
—Nãgɨda aji, mɨ Warra k'inia, mɨa jɨrɨt'erada. ¡Ũrítɨ iru pedee!
36 Ma pedee ũridap'eda, Jesús ituaba beeji ãra ome. Mãpai k'ĩup'ee p'aneejida. Ma t'ẽepai ãchia unuda ma ewate apidaamaa nepɨrɨda-e paji.
Jesupa netuara uchiapida warra k'ap'ɨadeepa
(Mt 17.14-21; Mr 9.14-29)
37 Aɨ norema Jesús, Pedro, Santiago mãik'aapa Juan ee nok'odeepa edaa chedak'ãri, eperãarã chok'ara chejida Jesús ome unudait'ee. 38 Mãɨrãdepema eperã abaapa golpe pedeeji:
—Tachi Jarateepari, mɨ chupɨria k'awaapáde aji. Mɨ warra apai iru bɨ ak'ɨnapáde aji. 39 Netuarapa iru jita atak'ãri, biapipari, wawapipari mãik'aapa iduba k'õp'ep'ee uchiapipari iru it'aideepa. Iru ichiak'au bɨk'aa. Maperã piupiit'eeda aji. 40 Mɨa pɨ k'õp'ãyoorãmaa chupɨria iidiji ma netuara uchiapit'aadamerã. Mamĩda p'oyaada-e paji.
41 Jesupa p'anauji:
—Aai, eperãarã, ¿at'ãrita mɨde ijãada-e p'anɨk'ã? ¡Ijãadak'aarã́k'apɨ p'anɨ! ¿Jõmasaa taarãit'ee parã ome ijãarutamaa? Anéetɨ ma warra.
42 Ma warra Jesús k'ait'a chek'ãri, netuarapa eujãde bat'at'aaji mãik'aapa waya wawat'aaji. Mamĩda Jesupa ma netuara ɨtrɨat'aaji mãik'aapa uchiapit'aaji. Ma warra mãgá jɨpap'eda, teeji chi ak'õremaa. 43 Arii p'anadap'edaarã jõmaweda p'era pɨk'a para beeji, Ak'õrepa ne-inaa pia ooda unudap'edaa perã.
Jesupa waya jarada ichi peedait'ee
(Mt 17.22-23; Mr 9.30-32)
Eperãarã ak'ɨtrua para beeru misa Jesupa ooda k'aurepa, irua mãgaji chi k'õp'ãyoorãmaa:
44 —Na pedee pia ũrítɨ mãik'aapa k'ĩra atuanáatɨ: eperãpa mɨ, chi Eperã Ak'õre Truadepema baaipiit'ee k'achia beerã juade.
45 Mamĩda ãchia k'awada-e paji irua jara k'inia bada. Tachi Ak'õrepa ãramaa at'ãri mãga k'awapi k'inia-e baji. Ma awara ãchia waawee p'anajida iididait'ee k'ãata jara k'inia baji.
Eperã waibɨara bɨ Ak'õre k'ĩrapite
(Mt 18.1-5; Mr 9.33-37)
46 Maapai Jesús k'õp'ãyoorã aupedee p'aneejida k'awaadait'ee ãchidepema k'aita waibɨara bɨ. 47 Jesupa k'awaak'ãri ãrapa k'ĩsia p'anɨ, warra chai ataji mãik'aapa ak'ɨnɨ̃ bɨji ichi ik'aawa 48 mãik'aapa mãgaji:
—Eperãpa mɨde ijãa bɨ k'aurepa nãgɨ́ warra chaik'a auteebairu pɨrã, mɨ jida auteebaipari. Ma awara chi mɨ auteebairupa mɨ pëida auk'a auteebaipari. Mapa chi parãdepema ek'ariara pɨk'a bɨ audua-ee bairã, mãgɨta waibɨara pait'ee Ak'õre k'ĩrapite.
Jesús ome nipak'aa bɨpa netuara uchiapida
(Mr 9.38-40)
49 Mãpai Juanpa mãgaji:
—Tachi Jarateepari, taipa unujida eperãpa pɨ t'ɨ̃ jarap'eda, netuara uchiapi bɨ eperãarã k'ap'ɨadeepa. Mãga unudak'ãri, taipa oonaapáde ajida, tachi ome nipak'aa perã.
50 Jesupa p'anauji:
—Ichiak'au oopítɨ. Tachi ome nipak'aa pɨjida, tachi eere bɨda aji.
Samaria eujãdepemaarãpa Jesús yiaraa iru p'anadap'edaa
51 Ewari k'ait'a pa wãk'ãri Jesús ɨt'aa wãit'ee, sõcharra wãji Jerusalén ode. 52 Ichi naa eperãarã chok'a pëiji Samaria eujãdepema p'uuru k'aipee bɨmaa, te jɨrɨdamerã aɨde k'ãidait'ee. 53 Mamĩda ma Samaria eujãdepemaarãpa iru auteebai k'iniada-e paji, k'awa p'anadap'edaa perã judiorã p'uuru Jerusalendee wãru. 54 Chi k'õp'ãyoorã Santiago Juan ome mãga k'awaa atadak'ãri, Jesumaa mãgajida:
—Tachi Waibɨa, ¿k'inia bɨk'ã ajida, taipa pa ɨt'ɨɨpa baaipidamerã mãɨrã ɨ̃rɨ, jõdaidamerã?
55 Mamĩda Jesupa ãra ɨtrɨak'ooji, mãgá k'achia k'ĩsiadap'edaa perã. 56 Mãpai wãjida awaraa p'uuru k'aipeedee.
Jesús ome nipa k'inia p'anadap'edaarã
(Mt 8.19-22)
57 Ode wãdade eperãpa Jesumaa mãgaji:
—Tachi Waibɨa, pɨ ome wã k'inia bɨda aji, chi wãrumaa.
58 Jesupa p'anauji:
—Usap'ã́ yooro te uria iru bee mãik'aapa ipanaarã te iru bee. Mamĩda mɨ, chi Eperã Ak'õre Truadepema arajãgaa ni, k'ãipari wẽe. Made k'ĩsíaji, jarai naaweda wãara mɨ ome nipa k'inia bɨ wa mãga-e.
59 Mãpai Jesupa mãgaji awaraa eperãmaa:
—Mɨ ome nipa chéji.
Irua p'anauji:
—Tachi Waibɨa, mɨ jida pɨ ome nipaparii k'inia bɨ. Mamĩda aɨ naaweda mɨ ak'õre ɨapipáde aji, iru piuk'ãri.
60 Jesupa p'anauji:
—Ichiak'au bɨpáde aji, atuadait'eerãpa ãchi piudap'edaarã ɨadamerã. Pɨ, jõdee, nipa chéji mɨ ome mãik'aapa jaratéeji Tachi Ak'õrepa eperãarã bɨit'ee ichi jua ek'ari ichideerã p'aneedamerã.
61 Mãpai awaraa eperãpa mãgaji:
—Tachi Waibɨa, pɨ ome nipa k'inia bɨda aji. Mamĩda aɨ naaweda wãpíji mɨ tedepemaarã ak'ɨde.
62 Jesupa p'anauji:
—Eperãpa eujã p'ëirat'ɨmaa bɨ pɨrã aradopa, jĩp'a nok'ooree ak'ɨipia bɨ. Ãpɨtee ak'ɨru pɨrã, pia ba-e pait'ee Tachi Ak'õre jua ek'ari ichideerã ome.