10
Jesupa eperãarã setenta y dos pëida jarateenadamerã
Maap'eda Jesupa chi k'õp'ãyoorã awara setenta y dos jɨrɨt'eraji ichi ome nipapataarãdepema. Ãra ome-omee pëiji ichi naa wãdamerã p'uuru bee chaa ichi wãit'ee badamaa. Ãra pëik'ãri, mãgaji:
—Eperãarã chok'ara mɨde waide ijãada-e p'anɨ. Ne-uu audú chau bɨ́k'apɨ p'anɨ. Mamĩda mimiapataarã chok'ara-ee p'anɨ. Mapa iidipatáatɨ Tachi Ak'õre, ma ne-uu chiparimaa awaraa mimiapataarã pëimerã chi chau bɨ p'ede. Wã́tɨ eperãarãmaa jarateede. Mɨa parã pëiru oveja chak'eerã pëik'ajik'a ne-animalaarã k'achia beerã t'ãide. Na wãrutade ateenáatɨ muchila, p'arat'a maa-e pɨrã awaraa chancla. Ichiaba taarã ak'ɨnɨ̃ p'aneenáatɨ pedeedait'ee chi unurutaarã ome. Eperã tede t'ĩudak'ãri, naapɨara jarapatáatɨ: “Na te pidaarã pia p'anapatáatɨ.” Mãgá eperã t'ãri pia paraa pɨrã ma tede, iru k'ãiwee beeit'ee. Mamĩda iru t'ãri pia-e bɨ pɨrã parã ome, Tachi Ak'õrepa iru k'ãiwee bapi-e pait'ee. Ma tede p'anéetɨ. Ãrapa teeruta k'ótɨ mãik'aapa tótɨ, parã, mɨ mimiapataarãpa mãga atadaipia bairã pãchi mimia pari. Te awara-awaraa nipanáatɨ; te abaadepai p'anéetɨ.
’P'uurude panadak'ãri, ma p'uurudepemaarãpa parã auteebairuta pɨrã, k'ótɨ ãrapa teeruta. Ma p'uurudepema k'ayaa beerã jɨpak'óotɨ mãik'aapa mãɨrãmaa jarátɨ: “Tachi Ak'õrepa parã bɨ k'inia bɨ ichi jua ek'ari ichideerã p'aneedamerã.” 10 Mamĩda awaraa p'uurude panadak'ãri, ma p'uurudepemaarãpa parã auteebaida-e pɨrã, calle jãde wãyaarutade nãga jarátɨ: 11 “¡Pãchi p'uurudepema yooro p'ora tai bɨɨrɨde beeda paara nẽep'eruta, parã t'ãri k'achia p'anadairã tai ome! K'awáatɨ Tachi Ak'õrepa parã bɨ k'inia bɨ ichi jua ek'ari ichideerã p'aneedamerã. Mamĩda parãpa mãga k'iniada-e.” 12 Mɨa jara bɨ: Ak'õre ewari waibɨa ewate irua ma p'uurudepemaarã audupɨara k'achia ooit'ee, chonaarãweda Sodoma pidaarã k'achia ooda k'ãyaara.
P'uuru pidaarãpa Ak'õre Ũraa ũridaamaa p'anadap'edaa
(Mt 11.20-24)
13 —¡Aai, Corazín p'uurudepemaarã! ¡Aai, Betsaida p'uurudepemaarã! ¡Tachi Ak'õrepa parã k'achiadee pëiit'eepɨ! Tiro p'uurude, Sidón p'uurude eperãpa ooda paara ne-inaa eperãarãpa p'oyaa oodak'aa ãchi juadoopa, mɨa parã p'uurude oodak'a, taarã-e weda ijãak'ajida. Ãrapa p'ek'au k'achia oopata oo amaa k'inia jõnɨpa chupɨria iidik'ajida Tachi Ak'õremaa. Ma p'ek'au k'achia oopata k'aurepa t'ãri p'uapa p'aru p'ãimaa jɨ̃k'ajida mãik'aapa it'abarre p'ora ɨt'aa p'ok'ajida ãchi poro ɨ̃rɨ. 14 Maperã mɨa jara bɨ: Tachi Ak'õre ewari waibɨa ewate irua parã k'achiara ooit'ee ma Tiro p'uurudepemaarã k'ãyaara mãik'aapa Sidón p'uurudepemaarã k'ãyaara. 15 Ichiaba parã Capernaum p'uurudepemaarã, ¿k'ĩsia p'anɨk'ã parã p'uuruta awaraa p'uuru k'ãyaara waibɨara pait'ee Ak'õre k'ĩrapite? ¡Ma k'ãyaara irua parã p'uuruta jõt'aait'ee!
16 ’K'õp'ãyoorã, eperãpa parã pedee ũrik'ãri, mɨ pedeek'a ũriit'ee. Jõdee chi parã yiaraa iru bɨpa mɨ jida yiaraa iru bɨ. Ma awara mɨ yiaraa iru bɨ pɨrã, ichiaba mɨ Ak'õre, mɨ pëida, yiaraa iru bɨ.
Setenta y dos ãpɨtee chedap'edaa
17 Ma setenta y dos pëida eperãarã ãpɨtee chedak'ãri, t'ãri o-ĩ-ĩa p'anajida. Mãgapachida:
—Tachi Waibɨa, ¡taipa pɨ k'ap'ɨa pari pedeedak'ãri, netuaraarãpa paara oopachida taipa jaradap'edaak'a!
18 Jesupa p'anauji:
—Wãara. Mɨa Satanás unuji ɨt'ariipa baaik'ãri pa baaiparik'a. 19 Mɨa parã k'aripaji t'ɨadamerã taamaarã ɨ̃rɨ mãik'aapa tusõre ɨ̃rɨ, parãmaa maarepida k'aada-ee. K'aripaji chõopataadamerã Netuara Poro Waibɨa ome; irua parã p'ua oo-ee. 20 Maperã parã t'ãri o-ĩa p'anadaipia bɨ. Mamĩda ma k'ãyaara o-ĩara p'anadaipia bɨ Tachi Ak'õrepa parã t'ɨ̃ p'ã iru bairã ɨt'ari ichideerã t'ɨ̃ p'ã jẽra bɨ librode.
Jesús t'ãri o-ĩa bada
(Mt 11.25-27; 13.16-17)
21 Mãgá pedee bɨde Tachi Ak'õre Jaurepa iru audú t'ãri o-ĩapiji. Mãpai irua mãgaji:
—Ak'õre Waibɨa, pɨ jõmaarã k'ãyaara waibɨara bɨ. Ne-inaa jõmaweda ɨt'ari nɨ̃bɨ, na p'ek'au eujãde nɨ̃bɨ paara pɨ jua ek'ari bɨ. Mɨ t'ãri o-ĩa bɨ pɨa eperãarã jĩp'aarãmaa k'awapiru perã ne-inaa pɨa waide k'awapi-e pada k'ĩsia k'awaa beerãmaa mãik'aapa poro wẽsaa beerãmaa. Mãga ooji mãga oo k'inia bada perã.
22 ’Mɨ Ak'õrepa ne-inaa jõma bɨji mɨ jua ek'ari mɨa ak'ɨpariimerã. Tachi Ak'õrepapai wãara mɨ, ichi Warra k'awa bɨ. Mãgá ichiaba mɨ, chi Warrapapai wãara iru k'awa bɨ. Mamĩda mɨa iru k'awapii mɨa k'awapi k'inia bɨ eperãarãmaa.
23 Mãpai Jesupa ak'ɨji chi k'õp'ãyoorãmaa mãik'aapa mãgaji:
—Parã, chi na ne-inaa unu p'anɨɨrã, wãara t'ãri o-ĩa p'anɨ. 24 Mɨa jara bɨ: Chonaarãweda Ak'õre pedee jarapataarãpa mãik'aapa reyrãpa unu k'inia p'anajida parãpa unu p'anɨ. Mamĩda unuda-e paji. Ichiaba ũri k'inia p'anajida parãpa nama ũri p'anɨ. Mamĩda ũrida-e paji, ewari ma-it'ee waide pa-e bada perã.
Jesupa nepɨrɨda Samariadepema t'ãri pia badade
25 Ewari aba Moisepa p'ãda jarateepari pedeenaji Jesús ome. K'awaait'ee Jesupa wãara Ak'õre Ũraa k'awa bɨ wa mãga-e, mãgɨpa iidiji:
—Tachi Jarateepari, ¿k'ãata ooyama aji, mɨ ɨt'aa wãit'ee?
26 Jesupa p'anauji:
—¿K'ãata jara bɨ Moisepa p'ãdade? ¿K'ãata unu bɨma aji, aɨde?
27 Ma Moisepa p'ãda jarateeparipa p'anauji:
—‘Tachi Ak'õre Waibɨa k'inia iru baparíiji pɨchi t'ãripa mãik'aapa ne-inaa jõmaa k'ãyaara iru k'inia iru baparíiji. Ewari chaa k'ĩsíaji irude pɨchi t'ãripa;’ (Dt 6.5)
‘ma awara awaraarã k'inia iru baparíiji, pɨchi k'ap'ɨa k'inia iru baparik'a.’ (Lv 19.18)
28 Mãpai Jesupa mãgaji:
—Pia p'anaujipɨ. Mãga ooru pɨrã, ichita bapariit'ee Ak'õre eujãde.
29 Mamĩda ma Moisepa p'ãda jarateeparipa waapɨara k'awaa k'inia baji. Mapa iidiji:
—Pɨa awaraarãda ak'ãri, ¿k'aita jara k'inia bɨma? aji.
30 Mãpai Jesupa nãga nepɨrɨji jarateeit'ee:
—Eperã Jerusalén ode wãji Jericó p'uurudee. Mãgá ode wãde nechɨapataarã uchiajida. Ma eperã p'ua oojida mãik'aapa iru p'aru paara chɨa atajida. Perá peet'aajida. 31 Bɨɨ-ap'eda, p'aare cheji ma ode. Mamĩda ma eperã eujãde bɨ unuk'ãri, jĩp'a wãyaaji ichi ode. 32 T'ẽepai Leví ëreerãdepema uchiada ichiaba ma ode che wãji. Mamĩda ma eperã mãgá unuk'ãri, ichiaba jĩp'a ichi ode wãyaaji. 33 Ma t'ẽepai Samariadepema ichiaba ma ode cheji. Mãgɨpa ma eperã unuk'ãri, iru chupɨria k'awaaji. 34 Iru k'ait'a wãp'eda, aceite vino ome p'uruji iru k'ap'ɨa p'ua bɨmãi mãik'aapa p'aru sorede beda ataji. Mãpai ma eperã su-ak'ɨ bɨnaji ichi burrode mãik'aapa ateeji eperãarã temaa ak'ɨ p'anadamerã. 35 Aɨ norema ma Samariadepemapa p'arat'a tau omé ẽt'a atap'eda, teeji ma te chiparimaa mãik'aapa mãgaji: “Jã eperã ak'ɨ baparíiji mɨ cheru misa. Na p'arat'a awara faltaru pɨrã, mɨa p'aait'eeda” aji.
36 Mãga nepɨrɨp'eda, Jesupa iidiji ma Moisepa p'ãda jarateeparimaa:
—¿K'ãata k'ĩsia bɨma? aji. ¿Ma õpeedepema chisãgɨpa ma eperã ak'ɨjima ichi k'ap'ɨa ak'ɨparik'a?
37 Ma Moisepa p'ãda jarateeparipa p'anauji:
—Chi chupɨria k'awaadapa pajida aji.
Mãpai Jesupa mãgaji:
—Pɨa auk'a oopáde aji, chupɨria chedeerãmaa.
Jesús Marta tede p'asianada
38 Maap'eda ma ode Jesús waya wã nipaji Jerusalendee. Panaji p'uuru k'aipeede. Mama wẽra t'ɨ̃jarapatap'edaa Martapa iru auteebaiji ichi tede. 39 Marta ɨ̃pewẽra María mama baji. Ichi Jesús bɨɨrɨ ik'aawa su-ak'ɨ beeji ũriit'ee irua jararu. 40 Mamĩda Marta ne-inaa audú oomaa beeji nek'opiit'ee Jesumaa mãik'aapa chi k'õp'ãyoorãmaa. Mapa Jesús k'ait'a cheji mãik'aapa mãgaji:
—Tachi Waibɨa, ¿pɨ-it'ee p'ua-e bɨk'ã aji, mɨ ɨ̃pewẽrapa mɨ k'aripa-e bɨ? Mɨa ne-inaa chok'ara iru bɨ ooit'ee. Mapa jaráji irua k'aripamerã.
41 Mamĩda Jesupa p'anauji:
—Marta, Marta, pɨ audú k'ĩsia nɨ̃bɨda aji, ne-inaa pi-ia oo k'iniapa. 42 Mamĩda Mariapa ne-inaa piara jɨrɨji ooit'ee, mɨ nama bɨ misa. Apidaapa jarada-e pait'ee irua mãga oonaamerã.