13
P'ek'au k'achia oo amaadaipia bɨ
Maapai eperãarã ũk'uru wãjida Jesús ak'ɨde. Nepɨrɨjida Pilatopa Galilea eujãdepema ɨmɨk'ĩraarã peepida, ãrapa p'aareerãmaa ne-animalaarã peepidap'eda, paapidak'ãri. Mãgá ma eperãarã waa p'oira beeji ma ne-animalaarã waa ome. Mãga ũrip'eda, Jesupa mãgaji:
—¿Parãpa k'ĩsia p'anɨk'ã aji, Tachi Ak'õrepa mãga p'asapiji ma Galilea eujãdepemaarãpa p'ek'au k'achiara oodap'edaa perã ma eujãdepemaarã awaraarã k'ãyaara? Mãga-e. Mamĩda pãchia p'ek'au k'achia oopata oo amaada-e pɨrã, ichiaba piudait'ee. Mãga-e pɨrã ¿k'ĩsia p'anɨk'ã dieciocho piudap'edaarã Siloé torre t'eek'ãri, mãgá piujida ne-inaa k'achiara oopachida perã awaraa Jerusalendepemaarã k'ãyaara? Mãga-e. Mamĩda pãchia p'ek'au k'achia oopata oo amaada-e pɨrã, ichiaba piudait'ee.
Jesupa nepɨrɨda higuera bɨɨrɨde
Mãpai Jesupa nãga nepɨrɨji jarateeit'ee:
—Eperãpa higuera bɨɨrɨ uu iru baji ichi uva k'ãide. Ewari aba ak'ɨnaji, higojõ chau bɨ jĩak'aapa. Mamĩda chau-ee baji. Mapa jaraji eperã chi ne-uu ak'ɨ baparimaa: “Año õpee iru bɨda aji, higojõ jɨrɨ che bɨ nama. Mamĩda unuk'aada aji. T'ɨap'et'aapáde aji. ¿K'ãare-it'ee ichi k'inia jãma bainɨ̃ bayama aji, eujã jɨ̃amaa?” Mamĩda ma eujã ak'ɨparipa p'anauji: “Señor, ichiak'au bɨpáde aji, na año aupai. Yooro p'oirait'ee ujãra ome mãik'aapa arii p'e bɨnait'eeda aji. Mãga ook'ãri, ¿chau-e paik'ã? aji. Mata chau-e pɨrã, t'ɨap'et'aait'eeda” aji.
Jesupa wẽra eburuk'uk'ua bada jɨpada
10 Ewari aba ɨ̃ipata ewate Jesupa jarateemaa baji Tachi Ak'õre Ũraa jarateepata tede. 11 Mama baji wẽra dieciocho años k'ayaa bɨ. Netuarapa ma wẽra eburuk'uk'uapiji. Mapa jĩp'a p'oyaa bainɨ̃ beek'aa paji. 12 Jesupa ma wẽra unu atak'ãri, t'ɨ̃ ataji mãik'aapa mãgaji:
—Wẽra, pɨ jɨpa bɨda aji.
13 Mãpai ichi jua bɨji ma wẽra ek'arra ɨ̃rɨ. Aramata jĩp'a bainɨ̃ beeji mãik'aapa Ak'õremaa ɨt'aa t'ɨ̃maa beeji o-ĩapa. 14 Mamĩda ma Ak'õre Ũraa jarateepata tedepema poro waibɨa k'ĩraudachi, ɨ̃ipata ewate Jesupa jɨpat'aada perã. Mapa eperãarãmaa mãgaji:
—Ewari seis paraada aji, mimiadait'ee. Chedapáde aji, mãgɨ́ ewate jɨpapide. Ɨ̃ipata ewate chenaadapáde aji.
15 Mãpai Tachi Waibɨapa p'anauji:
—¡Mamĩda parãpa paara oodak'aa pãchia jarateepatak'a! ¡Ɨ̃ipata ewate ichiaba mimiapata! ¿Ɨ̃ipata ewate pãchi p'ak'a maa-e pɨrã burro ẽrapata-ek'ã aji, ateedait'ee pania topide? 16 Na wẽra Abrahamdeepa uchiada Satanapa dieciocho años k'ayaa iru baji. ¿Ɨ̃ipata ewate p'oyaa jɨpaik'araa baji-ek'ã? aji.
17 Jesupa mãga jarak'ãri, ichi k'ĩra unuamaa iru p'anadap'edaarã k'ĩra nejasia p'aneejida eperãarã k'ĩrapite. Mamĩda arii p'anadap'edaarã o-ĩa para baji Jesupa ne-inaa pia ooda k'aurepa.
Mostaza taude nepɨrɨda
(Mt 13.31-32; Mr 4.30-32)
18 Jesupa ichiaba awaraa nepɨrɨji jarateeit'ee:
—¿K'ãarek'a bɨma aji, Tachi Ak'õrepa eperãarã ichi jua ek'ari bɨk'ãri, ichideerã p'aneedamerã? ¿K'ãare ome auk'a bɨma? aji. 19 Mostaza tau p'isi k'edéek'ata bɨda aji, eperãpa uuda ichi te ãuk'idaa. Wari wãpachi pak'uruk'a nɨ̃beerumaa. Waibɨa nɨ̃beek'ãri, chi jua t'aide ipanaarã chepata ɨ̃idait'ee.
Levadurade nepɨrɨda
(Mt 13.33)
20 Ichiaba Jesupa nãga nepɨrɨji jarateeit'ee:
—¿K'ãarek'a bɨma aji, Tachi Ak'õrepa eperãarã ichi jua ek'ari bɨk'ãri, ichideerã p'aneedamerã? 21 Wẽrapa levadura p'oiraparik'a bɨ harina waibɨa ome, pan masa pia warimerã.
Tachi Ak'õre truadee wãit'ee puerta p'ĩrup'ee pɨk'a bɨ
(Mt 7.13-14, 21-23)
22 Jerusalén ode wãdade Jesupa jarateeji p'uuru bee chaa mãik'aapa aɨ ik'aawa eperãarã p'anapatamãi. 23 Maapai eperãpa iidiji:
—Tachi Waibɨa, ¿eperãarã chok'ara-ee Ak'õre eujãdee wãdait'eek'ã? aji.
Jesupa p'anauji:
24 —Tachi Ak'õre truadee wãit'ee puerta p'ĩrup'ee bɨde t'ĩupaták'ata bɨ. Mɨa jara bɨ: Eperãarã chok'ara wã k'inia p'anadait'ee Tachi Ak'õre truadee. Mamĩda p'oyaa wãda-e pait'ee. 25 Te chipari p'irabaip'eda, ichi puerta jɨ̃a nɨ̃bɨparik'a, mãga pɨk'a ewari cherude mɨ, parã poro waibɨapa Ak'õre truadepema puertak'a bɨ jɨ̃ait'ee. Mãpai parã taawa p'anɨɨrãpa mãgadait'ee: “Tachi Waibɨa, ewapáde adait'ee tai t'ĩudait'ee.” Mamĩda mɨa p'anaut'ee: “Mɨa parã k'awa-e bɨ. Mapa parã t'ĩupi-e pait'ee. Parã mɨchideerã-eda ait'ee.” 26 Mãpai parãpa jara p'aneedait'ee: “Tai pɨ ome nek'opachida mãik'aapa ne-inaa topachida. Tai p'uuru jãde pɨa jaratee nipapachida” adait'ee. 27 Mamĩda mɨa p'anaut'ee: “¿Mɨa jara-e pajik'ã parã mɨchideerã-e? ¡Ãyaa wã́tɨ mɨ ik'aawaapa, ne-inaa k'achia oopataarã!” 28 Parãpa unudak'ãri Abraham, Isaac, Jacob, jõmaweda Ak'õre pedee jarapataarã ome Tachi Ak'õre truade, k'awaadait'ee parã taawa p'anɨ. Mãpai jẽedait'ee mãik'aapa pãchi k'ida kierrkierree para bait'ee p'uapa. 29 Eperãarã chedait'ee norte eereepa, sur eereepa, ak'õrejĩru uchiapari eereepa mãik'aapa ak'õrejĩru baaipari eereepa. Mãɨrãta su-ak'ɨ p'ana chedait'ee nek'ode Tachi Ak'õre ome ichi truade. 30 Maapai chi ɨ̃rapema ek'ariara beerã Tachi Ak'õrepa waibɨara papiit'ee. Jõdee ɨ̃rapema waibɨara beerã irua ek'ariara papiit'ee.
Jesús jẽeda Jerusalén p'uuru pidaarã pari
(Mt 23.37-39)
31 Mãpai fariseorã ũk'uru chejida mãik'aapa mãgajida Jesumaa:
—Wã́ji namãik'aapa, Herodepa pɨ peet'aa k'inia bairã.
32 Irua p'anauji:
—Wã́tɨ jarade jã ik'awaa bɨmaa: “Idi mãik'aapa nu uchiapik'ooit'ee netuara merãtɨa bee eperãarã k'ap'ɨadeepa mãik'aapa k'ayaa beerã jɨpak'ooit'ee. Maap'eda nunorema parumaa aupait'ee.” 33 Mamĩda idi, nu mãik'aapa nunorema ichita wãit'ee mɨchi ode, pia-e bairã Ak'õre pedee jarapari Jerusalén p'uurudeepa taawa piumerã.
34 ’¡Jerusalén, Jerusalén, pɨdepemaarãpa Tachi Ak'õre pedee jarapataarã peepata mãik'aapa irua pëida eperãarã mãupa bat'a peepata! At'apai mɨa pɨdepemaarã araa p'e k'inia bapachi, et'erre wẽrapa chi chak'eerã p'e ataparik'a ichi isia ek'ari. Mamĩda parãpa k'iniada-e paji. 35 ¡Ũrítɨ! ¡Pãchi te ituaba beeit'ee, Tachi Ak'õrepa parã waa ak'ɨ-e pait'ee perã! Mɨa jara bɨ: Parãpa mɨ waa unuda-e pait'ee ewari cherude nãga jararutamaa:
‘¡Tachi Ak'õrepa ichia pëida ichita pia ak'ɨ bapariit'ee!’ (Sal 118.26)