14
Jesupa eperã k'ap'ɨa ooro bada jɨpada
Ewari aba ɨ̃ipata ewate Jesús wãji nek'ode fariseorã poro waibɨa temaa. Mama bɨde awaraa fariseorãpa iru ak'ɨ p'anajida, ɨmɨatee k'inia p'anadap'edaa perã. Mama ichiaba baji eperã aba k'ap'ɨa ooro bɨ k'ayaapa. Mãgɨ́ Jesús k'ĩrapite bainɨ̃ ba cheji. Mãpai Jesupa iidiji Moisepa p'ãda jarateepataarãmaa mãik'aapa fariseorãmaa:
—¿Ɨ̃ipata ewate k'ayaa bɨ jɨpaipia bɨk'ã aji, maa-e pɨrã jɨpaik'araa bɨ?
Mamĩda ãchi k'ĩup'ee para beeji. Mãpai irua chi k'ayaa bɨ jita atap'eda, jɨpat'aaji mãik'aapa jaraji wãmerã. Mãpai fariseorãmaa mãgaji:
—Pɨchi warra maa-e pɨrã p'ak'a toidú padarida paara, ¿isapai jitana-e pak'ajik'ã aji, ɨ̃ipata ewate mĩda?
Mamĩda maarepida p'anauda-e paji.
Eperãarã miak'ãipata fiesta oode t'ɨ̃ pëida
Jesupa unuk'ãri ma fariseopa awaraarã t'ɨ̃ pëida su-ak'ɨ p'aneeruta su-ak'ɨ beepari piara bɨde, nãga nepɨrɨji jarateeit'ee:
—Eperãpa pɨ t'ɨ̃ pëik'ãri miak'ãipata fiesta oode, su-ak'ɨ beenáaji su-ak'ɨ beepari piara bɨde, eperã pɨ k'ãyaara waibɨara bɨ t'ẽe chei perã. Mãgara chi t'ɨ̃dapa pɨmaa mãgai: “Téeji pɨ su-ak'ɨ beepari na eperãmaa.” Mãpai pɨ k'ĩra nejasia bai mãik'aapa su-ak'ɨ banai su-ak'ɨ beepari t'ɨmɨpɨara bɨde. 10 Ma k'ãyaara pɨ t'ɨ̃ pëidak'ãri, su-ak'ɨ banáji su-ak'ɨ beepari t'ɨmɨara bɨde, pɨ t'ɨ̃dapa mãga chemerã: “K'õp'ãyo, su-ak'ɨ ba chéji su-ak'ɨ beepari piara bɨde.” Mãgara pɨ o-ĩa su-ak'ɨ banai apemaarã waawí mesade. 11 Tachi Ak'õrepa chi waibɨara pa k'inia bɨ ek'ariara papiit'ee. Jõdee chi audua-ee bɨ waibɨara papiit'ee.
12 Ichiaba Jesupa mãgaji ma fariseorã poro waibɨamaa:
—Eperãarã t'ɨ̃ pëik'ãri nek'o chedamerã pɨchi temaa, t'ɨ̃ pëináaji pɨchi k'õp'ãyoorã, ɨ̃pemaarã, ëreerã, wa pɨ te k'ait'a p'anɨ p'arat'ara beerã, ma pari ãrapa ichiaba pɨ t'ɨ̃dai perã nek'ode ãchi temaa. 13 Ma k'ãyaara fiesta ook'ãri, t'ɨ̃ pëipia bɨ chupɨria chedeerã, p'oyaa t'ɨa-ee beerã, bɨɨrɨ nɨk'anɨk'aa beerã mãik'aapa tau p'ãriu beerã. 14 Mãgá o-ĩa bait'ee, ma pari ãrapa ne-inaa oodait'ee wẽe p'anadairã. Ma awara ma pari Tachi Ak'õrepa pɨmaa ne-inaa pia ooit'ee, ichia pia ak'ɨ bɨɨrã jai-idaadap'eda p'irabairuta ewate.
Nek'opata fiesta waibɨade nepɨrɨda
(Mt 22.1-10)
15 Mãga ũrik'ãri, ma mesade su-ak'ɨ p'anadap'edaadepema abaapa mãgaji Jesumaa:
—¡O-ĩa bait'eepɨ chi nek'oru nek'opata waibɨade Ak'õre truade!
16 Mãpai Jesupa nãga nepɨrɨji jarateeit'ee:
—Eperãpa chik'o waibɨa joopiji mãik'aapa eperãarã chok'ara t'ɨ̃ pëiji. 17 Chik'o aupa nɨ̃bak'ãri, pëiji chi chok'apari jarade ma t'ɨ̃ pëida eperãarãmaa: “Chétɨ, jõma aupa jẽra bairã.” 18 Mamĩda jõmaarãpa: “P'oyaa wãda-eda” ajida. Chi naapemapa mãgaji: “Et'ewapai mɨa eujã neto ataji. Ichita wãit'ee ak'ɨde. Mɨ chupɨria k'awaapáde aji, p'oyaa wã-e perã.” 19 Awaraapa mãgaji: “Et'ewapai p'ak'a diez neto atajida aji, mimiapinait'ee mɨchi eujãde. Mɨ chupɨria k'awaapáde aji, p'oyaa wã-e perã.” 20 Jõdee awaraapa mãgaji: “Ewaa miak'ãiji. Mapa p'oyaa wã-eda” aji. 21 Chi chok'a pëida ãpɨtee cheji chiparimaa jarade. Mãpai ma te chipari k'ĩraudachi mãik'aapa mãgaji chi chok'aparimaa: “Wã́ji p'uuru jãdee mãik'aapa p'e anéeji chupɨria chedeerã, p'oyaa t'ɨak'aa beerã, tau p'ãriu beerã mãik'aapa bɨɨrɨ nɨk'anɨk'aa beerã.” 22 Bɨɨ-ap'eda, mãgaji chi chok'a pëidapa: “Señor, mɨa ooji pɨa jaradak'a. Mamĩda su-ak'ɨ beepari at'ãri pari jẽra bɨda” aji. 23 Mãpai ma te chiparipa mãgaji chi chok'aparimaa: “Mãgara wã́ji o bee chaa eperãarã jɨrɨde, mɨ te p'ĩu nɨ̃ba chemerã. 24 Mɨa jara bɨ: Chi eperãarã naa t'ɨ̃ pëida apidaapa k'oda-e pait'ee mɨ chik'o.”
Cristo ome nipapataarã nãga p'asadait'ee
(Mt 10.37-38)
25 Eperãarã chok'ara nipajida Jesús t'ẽe. Mapa irua ãpɨtee ak'ɨji mãik'aapa mãgaji:
26 —Mɨ ome niparupa mɨ k'iniara iru ba-e pɨrã chi ak'õre, chi nawe, chi wẽra, chi warrarã, chi ɨ̃pemaarã, chi ɨ̃pewẽraarã, ichi paara k'inia bai k'ãyaara, mãgɨ́ p'oyaa mëré pa-e pai. 27 Ichiaba eperã piuamaa bɨ pɨrã mɨde ijãa bɨ k'aurepa, mãgɨ́ mëré pa-e pai. 28 Parãdepema abaapa te ɨt'ɨa oo k'inia bɨ pɨrã, naapɨara juasia-e paik'ã k'awaait'ee jõmasaa p'arat'a falta bɨ ma te oo aupait'ee. 29 Mãga oo-e pɨrã, ma te basa oop'eda, p'oyaa oo aupa-e pak'ãri, chi unurutaarãpa pɨ oomaa iru p'aneedai. 30 Jarapataadai: “Na eperãpa te oomaa beeji. Mamĩda p'oyaa oo aupa-e paji.” 31 Maa-e pɨrã, rey wã k'inia bak'ãri jura chõode awaraa rey ome, naapɨara chi soldaorã juasiapari k'awaait'ee diez mil soldaorãpa p'oyaadai wa p'oyaada-e pai soldaorã veinte mil ãra ɨ̃rɨ chõo cherutaarã. 32 P'oyaa-e paita bɨ pɨrã, ¿chi apema rey t'ɨmɨ́ cheru weda jara pëiit'ee-ek'ã k'ĩra jĩp'a p'aneedait'ee chõoda-ee? 33 Mãga pɨk'a parãdepemapa k'ĩsiap'eda mɨde ijãait'ee, ma k'aurepa ichia ne-inaa jõmaweda iru bɨ atuaamaa beeru pɨrã, mãgara p'oyaa mëré pa-e pai.
Jesupa jarateeda t'ã k'ɨyaa-ee pɨk'a p'anɨɨrãde
(Mt 5.13; Mr 9.50)
34 —T'ã pia bɨ. Mamĩda k'ɨyaa-edaru pɨrã, ¿sãga waya k'ɨyaapiima? aji. 35 Pia-e bɨ eujã-it'ee pɨjida. Ichiaba ne-uu k'arra ik'aawa p'eit'ee pida pia-e bɨ. Jĩp'a bat'at'aaipia bɨda aji. Pia k'ĩsíatɨ parãpa et'ewa ũridap'edaade k'awaadamerã k'ãata jara k'inia bɨ.