16
Mimiapataarã poro waibɨade nepɨrɨda
Jesupa ichiaba nãga nepɨrɨji chi k'õp'ãyoorãmaa jarateeit'ee:
—Eperã p'arat'ara bɨ bapachi. Ichia iru baji mimiapataarã poro waibɨa ichi jua ek'ari. Ewari aba mãgɨ́ ɨmɨateejida irua net'aa pariatua atuapi bada perã. Mapa chi mimia chiparipa t'ɨ̃ atap'eda, mãgaji: “¿Wãarak'ã aji, pɨ ãpɨte jara chedap'edaa? Ɨ̃raweda p'ã téeji jõmaweda mɨ net'aa iru bɨ, pɨ waa mɨ mimiapataarã poro waibɨa pa-e pait'ee perã.” Mãga ũrik'ãri, ma mimiapataarã poro waibɨapa k'ĩsiaji: “Ɨ̃rá ¿sãgapɨ ooit'eema mɨ mimia chiparipa mɨ mimia wẽe bɨk'ãri? Juatau wẽe bɨ mimia chaaree ooit'ee mãik'aapa k'ĩra nejasia bɨ ne-iidipariit'ee. K'awa bɨda aji, sãga ooit'ee eperãarãpa mɨ auteebaidamerã mimia wẽe beek'ãri.” Mãpai t'ɨ̃piji aba-abaa chedamerã chi paraa p'anadap'edaarã chi mimia chiparimaa. Chi naa chedamaa iidiji: “Pɨa ¿jõmasaa paraa bɨma aji, mɨchi poro waibɨamaa?” P'anauji: “Aceite olivodee ooda ochocientos galones paraa bɨda” aji. Mãpai ma mimiapataarã poro waibɨapa mãgaji: “Acha bɨda aji, pɨa paraa bada p'ãda. Nãgɨ́ jẽt'áaji mãik'aapa awaraata oo atapáde aji, cuatrocientos pari.” Maap'eda iidiji awaraamaa: “¿Pɨa jõmasaa paraa bɨma?” aji. Ma eperãpa p'anauji: “Trigo bulto cien paraa bɨda” aji. Mãpai mimiapataarã poro waibɨapa mãgaji: “Acha bɨda aji, pɨa paraa bada p'ãda. Nãgɨ́ jẽt'aap'eda, awaraata oo atapáde aji, ochenta bulto pari.” Chi mimia chiparipa k'awaji ma mimiapataarã poro waibɨa k'achia bada ik'awaa bɨ. Mapa ɨtrɨa-e paji. Ichiaba mãga pɨk'a p'anɨ na p'ek'au eujãdepema ijãadak'aa beerã. Ik'awaara p'anapata Tachi Ak'õredeerã k'ãyaara.
’Maperã mɨa parãmaa ũraait'ee. Na p'ek'au eujãdepema net'aa iru p'anɨ téetɨ k'õp'ãyoorã atadait'ee mɨ-it'ee. Mãga ooruta pɨrã, ma net'aa jõdaik'ãri, Tachi Ak'õrepa parã auteebaiit'ee ichi truade.
Chisãgɨta tachi chipari; Tachi Ak'õre wa p'arat'a
10 —Chi t'ãri jĩp'a bɨpa net'aa chok'ara-ee iru bɨ pɨjida, awaraarãmaa teeru pɨrã, auk'a teepariit'ee net'aa chok'ara iru bak'ãri. Jõdee chi k'ũrayaa bɨpa teeamaa bɨ pɨrã net'aa chok'ara-ee iru bɨdepema, auk'a teeamaa bapariit'ee net'aara iru bak'ãri. 11 Mapa parã t'ãri jĩp'a p'anada-e pɨrã na p'ek'au eujãdepema net'aa, p'arat'a ome, ¿k'aipa ɨt'aripema net'aa parã jua ek'ari bɨima? 12 Ichiaba na p'ek'au eujãde p'anɨde chĩara net'aa t'ãri jĩp'a ak'ɨda-e pɨrã, ¿k'aipa parãmaa ɨt'aripema net'aa pia teeima?
13 ’Eperã chipariirã omé jua ek'ari mimia baik'araa bɨ. Mãga bɨ pɨrã, chipari aba k'ĩra unuamaa iru bai mãik'aapa chi apema k'inia iru bai, maa-e pɨrã abaapa jara bɨk'a ooi mãik'aapa chi apemapa jara bɨk'a ooamaa bai. Mãga pɨk'a apidaapa ooda-e pai Tachi Ak'õrepa jara bɨk'a; p'arat'a, net'aa pia p'e bɨ misa.
Jesupa fariseorãmaa jarada
14 Fariseorãpa ma ũraa ũridak'ãri, Jesús oo iru p'aneejida, p'arat'a k'inia p'anadap'edaa perã. 15 Mapa Jesupa mãgaji:
—Parã t'ãri pia beerãk'a p'anapata eperãarã k'ĩrapite. Mamĩda Tachi Ak'õrepa k'awa bɨ k'ĩsia k'achia parã t'ãride iru p'anɨ. Ne-inaa parãpa audupɨara k'inia iru p'anɨ; ma ne-inaa Tachi Ak'õrepa unuamaa iru bapari.
Jesupa jarada Moisepa p'ãdade
16 —Moisepa ũraa p'ãdak'ãriipa mãik'aapa Tachi Ak'õre pedee jarapataarãpa ũraa p'ãdak'ãriipa Juan Bautistapa ũraa jarada parumaa, eperãarãpa jɨrɨpachida Tachi Ak'õredeerã p'aneedait'ee ma ũraade jara bɨk'a oo p'anɨpa. Mamĩda ma ũraa jõru. Juan badak'ãriipa mɨa pedee pia jarateepari, eperãarãpa k'awaadamerã mɨ k'aurepa Tachi Ak'õrepa eperãarã bɨit'ee ichi jua ek'ari, ichideerã p'aneedamerã.
17 ’Pajã mãik'aapa na p'ek'au eujã jõdaridai, jõma Tachi Ak'õrepa ũraa p'ãpidade jara bɨk'a p'asai naaweda.
Jesupa jarateeda miak'ãi p'anɨɨrã mia amaanaadamerã
(Mt 19.1-12; Mr 10.1-12)
18 —Eperãpa ichi wẽra amaat'aaru pɨrã mãik'aapa miak'ãiru pɨrã awaraa ome, p'ek'au oomaa bɨ Tachi Ak'õre k'ĩrapite. Ichiaba eperã miak'ãiru pɨrã wẽra amaat'aada ome, p'ek'au oomaa bɨ Tachi Ak'õre k'ĩrapite.
P'arat'ara bada mãik'aapa Lázaro, chupɨria chada
19 —Eperã p'arat'ara bɨ bapachi. Mãgɨ́ p'aru pi-ia jɨ̃pachi mãik'aapa ewari chaa fiesta waibɨa oopachi. 20 Ichiaba mama bapachi eperã chupɨria chɨ t'ɨ̃jarapatap'edaa Lázaro. Mãgɨ́ k'ap'ɨa jõma aida-idaa baji. Eujãde su-ak'ɨ beepachi ma p'arat'ara bɨ te t'ĩupatamãi. 21 Mãga oopachi ma p'arat'ara bɨ mesadeepa chik'o baaida k'o k'inia bada perã. Mama bɨde usaarãpa iru aida senepachida. 22 Ewari aba ma chupɨria chɨ jai-idaaji mãik'aapa angeleerãpa iru jaure ɨt'aa ateejida Abraham ome bade. Ichiaba ma p'arat'ara bada piuji mãik'aapa ɨajida.
23 ’Ma p'arat'ara bada jaure chupɨria nɨ̃baji piudap'edaarãmãi. Mamãik'aapa ɨt'aa ak'ɨk'ãri, t'ɨmɨɨpa unuji Abraham Lázaro ome. 24 Mãpai biaji: “Mɨchi chonaarã ak'õchona Abraham, ¡mɨ chupɨria k'awáaji! Lázaro jua k'ɨ̃ paniade beepíji mãik'aapa pë́iji mɨ k'ĩrame k'urãtɨpide, na t'ɨpɨtaude chupɨria nɨ̃bairã.” 25 Mamĩda Abrahampa p'anauji: “Warra, k'irãpáji pɨ pia bapachi chok'ai bak'ãri; jõdee Lázaro chupɨria bapachi. Ɨ̃rá iru ɨ̃imaa bɨ nama; jõdee pɨ chupɨria nɨ̃bɨ. 26 Ma awara tachi p'anɨ esajĩak'a waibɨa k'õot'ari jira bɨ. Mapa chi nãik'aapa wã k'inia p'anɨɨrã p'oyaa wãda-e jãmaa. Ichiaba chi jãik'aapa che k'inia p'anɨɨrã p'oyaa cheda-e namaa.”
27 ’Mãpai ma p'arat'ara badapa mãgaji: “Mãgara ak'õchona Abraham, mɨ chupɨria k'awáaji. Pë́iji Lázaro mɨchi ak'õre temaa. 28 Mama mɨchi ɨ̃pemaarã joisomaa p'anapata. Jara pë́iji chenaadamerã namaa, mɨ mia nɨ̃bɨmaa.” 29 Mamĩda Abrahampa p'anauji: “Ãrapa iru p'anɨda aji, Moisepa p'ãda mãik'aapa Tachi Ak'õre pedee jarapataarãpa p'ãdap'edaa. Mãgɨ́ ũraa ũridaipia bɨ mãik'aapa Ak'õrede ijãadaipia bɨ.” 30 Mamĩda ma p'arat'ara badapa p'anauji: “Wãarada aji, ak'õchona Abraham. Mamĩda piuda chok'ai p'irabaip'eda, wãru pɨrã ãramaa, mãgara wãara ãchia p'ek'au k'achia oopata oo amaadait'ee mãik'aapa Ak'õrede ijãadait'ee.” 31 Mamĩda Abrahampa mãgaji ma p'arat'ara badamaa: “Moisepa p'ãda mãik'aapa Ak'õre pedee jarapataarãpa p'ãdap'edaa ũri k'iniada-e p'anɨ pɨrã, ichiaba ijãada-e pait'ee eperã piuda p'irabaip'eda, wãru pɨjida ãramaa jarade.”